Reklama 2

Neįvykdžius reikalavimų – galimas streikas

Spalio 28 d. vyko švietimo darbuotojų kongresas „Švietimo politika – socialinio sprogimo link“. Forume dalyvavo ir Mažeikių delegacija: 35 pedagogai iš rajono ugdymo įstaigų, kuriose yra profesinė sąjunga, Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus. Pranešimą parengė ir pateikė Mažeikių rajono susivienijimo, ir LŠĮPS pirmininko pavaduotoja Judyta Čejauskienė. Pasak jos, priimtas manifestas ir, jei Vyriausybė negerins padėties, po mėnesio ketinama streikuoti.

Dalyviai

Kongresą surengė septynios profesinės sąjungos: Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“. Į Kongresą atvyko apie 500 švietimo darbuotojų.

Svečių teisėmis renginyje dalyvavo ŠMM ministrė Audronė Pitrėnienė LR Seimo nariai Rima Baškienė, viceministrė Genoveita Krasauskienė, LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė, LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, Semo nariai.

Pranešimai

LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius pranešime „Ar mokytojų kantrybės taurė turi dugną?“ teigė, jog Lietuvos švietimo sistema pūva ir didžiausias puvinys yra melas, kartais vadinamas statistika. Meluojama dėl atlyginimų, meluojama ir veidmainiaujama dėl mokinių skaičiaus klasėse ir mokytojų bei mokinių santykio, kuris, anot statistikos, yra vienas prasčiausių Europoje ar net pasaulyje. Meluojama dėl vis gerinamų mokytojų darbo sąlygų.

ŠMM ministrė A. Pitrėnienė pranešime informavo, jog nuo 2016 m. sausio 1 d. didės visų mokytojų atlyginimai, toliau bus finansuojamas neformalusis švietimo krepšelis bei fondas pedagogams, dėl pensinio amžiaus paliekantiems švietimo sistemą, o penkiose savivaldybėse bus išbandoma eksperimentinė Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika. Ministrė paragino profesines sąjungas orientuotis ne tik į vieną Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį, bet ir sudaryti teritorines kolektyvines sutartis su savivaldybėmis.

Konstituciniam Teismui konstatavus, kad Vyriausybės nutarimas, kuriuo reglamentuojama pedagogų ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, minėtoji tvarka iki 2017 metų sausio 1 dienos turės būti pakeista. Ji informavo, kad valstybės išlaidos švietimui 2015 m. sudarė 4,7 proc. BVP, kitąmet finansavimas mažės iki 4,2 proc., Tačiau kitąmet iš valstybės biudžeto švietimui bus skirta daugiau – 36,1 mln. Eurų.

LPSK pirmininkas A. Černiauskas, kalbėdamas apie Seime svarstomą naują Darbo kodekso projektą, ironizavo, jog profesinių sąjungų greitai iš viso neliks, nes vienas socialinio modelio rengėjų yra atvirai pripažinęs, jog šio modelio tikslas esąs liberalizuoti darbo santykius ir sumažinti profesinių sąjungų įtaką. A. Černiauskas pasidžiaugė, kad švietimo sektoriaus žmonės patys aktyviausi, ir esąs didelis pasiekimas, kad septynios profesinės sąjungos „sėdi vienoje salėje“.

LAMPSS ekspertas prof. Gediminas Merkys pranešime „Aukštųjų mokyklų autonomija ir demokratija“ informavo, jog aukštasis mokslas yra atsidūręs ant griūties ribos. Anot jo, nieko nedarant po 1,5–2 metų įvyksiąs socialinis sprogimas, kai reiks atleisti tūkstančius žmonių.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas pranešime „Kelias į pedagogų profesijos prestižą“ pabrėžė profesinių sąjungų vienijimosi būtinybę, kas buvo itin palankiai sutikta publikos. Jo manymu, reikia kelti tokius reikalavimus, kurių įgyvendinimas spręstų problemas iš esmės, kardinaliai keistų situaciją. „Derybos prasideda tada, kai sustabdomas darbas, tuomet visos pusės suinteresuotos ieškoti sprendimo, nes nevyksta ugdymo procesas. Streikas – vienintelis teisėtas būdas sustabdyti ugdymo procesą ir sėsti prie derybų stalo. Jeigu mes visi kartu tai darysim, tai tikrai mums pavyks.“

Šiltai priėmė

Labai šiltai buvo sutiktas kaip visada šmaikštus LŠĮPS pirmininko pavaduotojos Judytos Čejauskienės pranešimas „Viltys ir nusivylimai Lietuvos švietimo sistema“ (visą pranešimo tekstą skaitykite kituose „Būdo žemaičių numeriuose).

Galimas streikas

Pabaigoje susirinkusiesiems buvo perskaitytas Kongreso manifesto projektas. Kadangi reikalavimus pasiūlyta keisti, manifesto tekstas per savaitę bus suderintas, tačiau pagrindinė jo nuostata išlieka: „Neįvykdžius bent vieno iš pateiktų reikalavimų, vadovaujantis LR Darbo kodekso X skyriaus nuostatomis, šalies švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos pradės pasiruošimo švietimo šakos darbuotojų streikui procedūras.

Parengta pagal LŠDPS informaciją

Komentarai  

0 #1 Streikas 2015-12-01 21:42
Kaip veikia lietuvių nutautinimo mechanizmas mokykloje ? Viskas, kas susieta su ISTORINĖS ATMINTIES formavimu, vetuojama terminu "POLITIZUOTA". Gudrus, klastingas būdas legaliai plauti lietuviams smegenis Lietuvos mokyklose, gėdinga nutautėjimo situacija visoje švietimo sistemoje. Nesubrandinsim mokykloje Lietuvos gynėjų. Ne bet kas ir ne bet kaip gali dirbti atsakingą darbą mokyklos klasėje, švietimo ir mokslo ministerijoje.
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode