Reklama 2

Parama regionų plėtrai, o ne skoloms dengti

Lietuvoje  dar ne taip seniai susikūrusios žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG) jau gali pasigirti sėkmingai įgyvendintomis vietos plėtros strategijomis. Pasinaudojus ES ir valstybės parama, įgyvendinami vietos projektai žuvininkystės regionuose – stiprėja akvakultūros sektorius, didinamas žuvininkystės įmonių konkurencingumas, kuriamos naujos darbo vietos.

Praėjusiuoju 2007-2013 m. laikotarpiu finansavimas buvo skirtas dešimčiai ŽRVVG, kurios buvo pateikusios savo rengtas vietos plėtros strategijas. Bendra paramos suma, skirta strategijoms įgyvendinti, siekė 6,4 mln. Eur. Iš viso įgyvendinti 188 projektai. Pažymėtina tai, kad buvo planuojama, jog iš viso pagal žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijas bus įgyvendinta tik 20 projektų, tačiau jų įgyvendinta beveik 9,5 karto daugiau. Iš viso išmokėta 6,09 mln. Eur paramos lėšų.

Dalis skirtos paramos buvo nepanaudota. Įgyvendinus planuotus projektus efektyviau ir su mažesne skirtų lėšų suma, dėl dalies išmokėtų ir netinkamai panaudotų lėšų vykdomos susigrąžinimo procedūros – tai įprasta praktika. Žemės ūkio ministerija visą šį laikotarpį buvo atsakinga už paramos teikimo sutarčių pasirašymo ir paramos lėšų išmokėjimo eigą bei rizikingus projektus, kurie gali būti neįgyvendinti.

Viena didžiausių ŽRVVG – Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė – praėjusiuoju finansiniu laikotarpiu buvo pripažinta netinkamai panaudojusi dalį paramos lėšų, kurios buvo skirtos šios ŽRVVG parengtai Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros strategijai įgyvendinti 2007-2013 m. Šiai vietos veiklos grupei Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimu buvo pritaikytos sankcijos dėl netinkamo paramos panaudojimo ir priimtas sprendimas, kad Klaipėdos ŽRVVG turi gražinti dalį netinkamai panaudotos paramos.

Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3D-298 patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse tarp tinkamumo kriterijų nebuvo numatyta, kad pareiškėjas, šiuo atveju Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė, yra netinkamas paramai gauti. Klaipėdos ŽRVVG 2017 m. liepos 24 d. Projektų atrankos komiteto sprendimu skirta beveik 2,5 mln. Eur Klaipėdos žuvininkystės regiono vietos plėtros strategijai  iki 2023 m. įgyvendinti.

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“, prieš pasirašydama paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerijos  buvo informuota, kad avansinį mokėjimo prašymą galės pateikti ir lėšas, skirtas vietos plėtros strategijai įgyvendinti, galės gauti tik tada, kai visiškai padengs esamus įsiskolinimus dėl netinkamo paramos lėšų panaudojimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skirtos paramos lėšos gali būti naudojamos tik konkrečiai nustatytam tikslui, t. y. naujai strategijai įgyvendinti – jomis negali būti dengiami jokie seni įsiskolinimai.

Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad parama skiriama žuvininkystės regionui ir parengtai vietos plėtros strategijai įgyvendinti, o ne konkrečiam asmeniui ar projektui.

Svarbu tai, kad žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės veikia pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios partnerystės principu. Visus sprendimus, susijusius su ŽRVVG veikla ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, priima ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas ir valdyba. Valdybą sudaro visus tris sektorius atstovaujantys nariai, turintys vienodą balso teisę. Visoms ŽRVVG taikomas reikalavimas, kad vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus, turi pasikeisti mažiausiai 1/3 valdybos narių, nekeičiant atstovaujamo sektoriaus proporcijų.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode