Reklama 2

Ministras B. Markauskas ragina EK komisarą aktyviau ginti ES laivyno interesus

Lankydamasis Briuselyje, žemės ūkio ministras Bronius Markauskas susitiko su Europos Komisijos (EK) aplinkos ir jūrų reikalų komisaru Karmenu Vella. Susitikimo metu aptartas pasirengimas ES paramos laikotarpiui po 2020 metų ir aktualios problemos, su kuriomis susiduria tolimuosiuose rajonuose žvejojančios Lietuvos įmonės.

Ministras domėjosi, kokios pagrindinės EK vizijos dėl Bendrosios žuvininkystės politikos finansavimo krypčių po 2020 metų, ir nurodė pagrindines sritis, kuriose reikia ieškoti sprendimų. Tai – investicinės paramos akvakultūros sektoriui išsaugojimas, paramos sąlygų ir finansavimo lygio suvienodinimas vidaus vandenų ir mažos apimties priekrantės žvejams, galimybė keisti ar modernizuoti laivų variklius realiai įgyvendinamomis sąlygomis (nemažinant privalomai galios).

Komisaras K. Vella sutiko, kad jau reikia pradėti kalbėti apie paramos perspektyvas, tačiau pastebėjo, kad kol kas mažesnis nei tikėtasi Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų panaudojimas visose valstybėse narėse neleidžia tinkamai įvertinti dabartinio laikotarpio. Jis paragino visas valstybes pasistengti sparčiau naudoti 2014–2020 metams žuvininkystei skirtas ES paramos lėšas. EK narys patikino, kad šiuo metu yra sudarytos realios galimybės investuoti į akvakultūros sektorių, tačiau nurodė, kad tikėtis paramos sąlygų palengvinimo variklių keitimui ar modernizavimui yra labai sudėtinga, nes pagal Bendrosios žuvininkystės principus paramos lėšomis negali būti didinami žvejybos pajėgumai. Komisaras atkreipė dėmesį į Lietuvos iškeltą klausimą dėl mažos apimties vidaus vandenų žvejybos, palyginus su priekrantės žvejyba, diskriminavimo ir pripažino būtinybę spręsti šią situaciją naujajame laikotarpyje.

„Lietuvos laivai pirmieji pralaužė ledus snieginių krabų žvejyboje, tačiau dėl teisinių neaiškumų nuo 2016 metų vidurio jie nebegali tęsti veiklos ir kasdien patiria didžiulius nuostolius. Todėl mes labai tikimės, kad EK imsis realių veiksmų, kad užtikrintų šios perspektyvios žvejybos galimybes mūsų šalies žvejams“, – susitikime su komisaru akcentavo B. Markauskas. Komisaras K. Vella patvirtino, kad EK šiam klausimui skiria didžiulį dėmesį ir deda visas pastangas, kad kuo greičiau pradėtų dialogą su Norvegija ir ieškotų sutarimo dėl snieginių krabų žvejybos.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti sunkumai, su kuriais susiduria Lietuvos įmonės, žvejojančios pagal ES žvejybos susitarimus su Maroku ir Mauritanija. Ministras paragino Komisiją aktyviai siekti, kad Mauritanija užtikrintų užsienio laivynų veiklos skaidrumą ir ES laivų nediskriminavimą. Jis taip pat pabrėžė būtinybę neatidėlioti derybų su Maroku dėl naujojo žvejybos protokolo pradžios, kad būtų išvengta veiklos nutrūkimo 2018 m. viduryje. Komisaras patvirtino, kad ES ir Marokas nusiteikę tęsti bendradarbiavimą žuvininkystės srityje, siekiant užtikrinti žvejybos galimybes ES žvejams, tačiau taip pat nori sulaukti teisinio aiškumo ir ES Teisingumo teismo sprendimų dėl Vakarų Sacharos bylų. Ministras pabrėžė, kad toks laukimas gali lemti laivų veiklos pertrauką ir didžiulius nuostolius (ką laivynai jau yra patyrę ir anksčiau), todėl paprašė neatidėlioti šio svarbaus klausimo. Taip pat jis pažymėjo, kad nuolat kylant sunkumams ir neaiškumams mums svarbiuose žvejybos rajonuose, Lietuva norėtų, kad būtų inicijuojami nauji protokolai ar peržiūrimos žvejybos galimybės pagal egzistuojančius kitus žvejybos susitarimus, taip užtikrinant alternatyvas mūsų šalies laivų veiklai.

„Tikiuosi, kad EK įsiklausys į Lietuvos lūkesčius ir problemas bei neatidėliodama imsis joms išspręsti reikalingų veiksmų“, – susitikimą apibendrino ministras B.Markauskas.

ŽŪM informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode