Greta namo pastatyta radiotechninio objekto antena – ar verta sunerimti?

 

Pastebėję netoli gyvenamųjų teritorijų stūksančią radiotechninio objekto anteną, pastatytą ant gretimo daugiabučio namo ar greta jo, įsigiję būstą, ant kurio stogo yra panašus įrenginys, gyventojai sunerimsta dėl nematomų ir nejuntamų radiotechninių objektų skleidžiamų bangų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento (Vilniaus departamentas) specialistai dažnai sulaukia žmonių klausimų apie galimą neigiamą radiotechninių objektų poveikį jų sveikatai.

Mobiliojo ryšio poveikis žmogaus sveikatai

Tam tikro dažnio ir stiprumo elektromagnetinės bangos bei žmogaus ar gamtos sugeneruoti elektromagnetinio lauko srautai gali turėti neigiamą poveikį žmogaus ir gyvūnų organizmams, jei viršija leistinas normas. Tačiau mobiliojo radijo ryšio bazinių stočių, mobiliųjų telefonų ir kitų buitinių prietaisų, generuojančių elektromagnetines bangas, sukuriamas elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis yra labai silpnas. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius Lietuvos higienos normos reikalavimus elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis neturi viršyti 1 W/m2 arba 100 μW/cm2. Dažniausiai naudojamas mobiliojo ryšio dažnis: 800 MHz – 3500 MHz, kurio bangos giliai nesiskverbia į gyvuosius audinius, todėl neturi mokslininkų ir sveikatos priežiūros specialistų patvirtinto neigiamo poveikio žmonių sveikatai.

Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai neviršija nustatytos normos

Tiek elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškuose, tiek besiskundžiančių vilniečių gyvenamosiose patalpose išmatuoti ir specialistų įvertinti elektromagnetinio srauto energijos tankio dydžiai yra apie 100 ir daugiau kartų mažesni, nei leidžia teisės aktai. Stebėsenos tikslu akredituotos laboratorijos atlieka elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimus bazinių stočių aplinkoje. Matuojant 1,1 m; 1,5 m ir 1,7 m aukštyje virš žemės paviršiaus vyraujantys elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio dydžiai (apie 90 proc.), yra 0,001–0,002 W/m2 ar net mažesni ir labai retai pasitaiko artimi ar nežymiai didesni nei 0,01 W/m2, kai didžiausias leistinas energijos srauto tankis yra 1 W/m2 arba 100 μW/cm2.

Koks maksimalus leistinas radiotechninių objektų skaičius, jų išdėstymas ir aukštis gali būti vienoje teritorijoje?

Dažnai gyventojai teiraujasi apie reglamentuojamų įrengiamų radiotechninių objektų skaičių gyvenamojoje teritorijoje, jų išdėstymo vietas ir aukščius. Lietuvos higienos norma HN 80:2015 nustato reikalavimus radiotechninius objektų įrengimui, derinant šių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus, tačiau nereglamentuoja jų skaičiaus, išdėstymo vietos ir aukščių. Pagal bazinių stočių įrengimo projektuose pateiktus elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos skaičiavimus, elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis gyvenamojoje aplinkoje, kurioje vykdoma žmonių veikla, neturi viršyti leidžiamų verčių. Todėl, planuojant statyti radiotechninį objektą ir įvertinus gautus elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos duomenis, griežtai laikomasi šios nuostatos.

Radiotechniniai objektai Vilniaus mieste

Per šių metų pirmąjį pusmetį Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus specialistai gavo ir suderino 153 radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus. Akredituotos laboratorijos matavo bazinių stočių aplinkoje nustatytuose stebėsenos taškuose elektromagnetinio lauko energijos srauto tankį. Per šį laikotarpį Vilniaus departamentas iš šių laboratorijų gavo ir įvertino 425 bazinių stočių elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų protokolus. Visi duomenys apie įvertintus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus bei elektromagnetinės spinduliuotės matavimų protokolus yra paskelbti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir laisvai prieinami visuomenei.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode