E.Vaičiulis: „Nė vienos sustabdytos iniciatyvos“

 

Gražina VERŠINSKIENĖ

„Žmogui, norinčiam sėkmingai gyventi, integruotis, dirbti, nebepakanka vienos kompetencijos ir vienos kvalifikacijos. Vis svarbesnės tampa bendrosios kompetencijos. Prisitaikyti prie pokyčių, atitikti keliamus reikalavimus gali tik nuolat besimokantis ir tobulėjantis žmogus. Ši atsakomybė už sėkmingą nuolatinio mokymosi elementą – mokėjimą mokytis – pirmiausia tenka mokyklos vadovui, neišskiriu ir mokytojų bei tėvų, nes didėja žmogaus atsakomybė už jo paties gyvenimą, nuolatinį mokymąsi ir visapusišką tobulėjimą, o suaugęs žmogus iš kitų besimokančiųjų išsiskiria būtent patirties turėjimu“, – kalba Mažeikių Gabijos gimnazijos direktorius, turintis II vadybos kvalifikacijos kategoriją, istorijos mokytojas metodininkas, Mažeikių rajono NVO asociacijos pirmininkas Eduardas Vaičiulis, beje, neseniai atšventęs savo gimtadienį.

– Kokia pagrindinė Jūsų, kaip vadovo, nuostata?

– Vadovu esu dar tik pusę metų. Bendraudamas su kolektyvu stengiuosi išgirsti kiekvieną bendruomenės narį, būti išgirstas ir visada atsiliepti, išklausyti bei padrąsinti. Žymiai daugiau žmogui padedi, kai ne pats kalbi, o jo išklausai. Esu ne revoliucionierius, bet evoliucionierius, betarpiškas, empatiškas žmogus, tokią atmosferą bendraudamas su žmonėmis ir noriu kurti. Niekada neleidžiu sau patogiai atsipalaiduoti ir skatinu save bei aplinkinius tobulėti. Nebijau prisiimti atsakomybės už savo veiksmus kolegoms, nebijau, esant reikalui, pripažinti klaidą, todėl ir nebijau klausti, prašyti patarimo. Problemas reikia spręsti, o ne apie jas galvoti. Tikiu kiekvieno mokinio galimybėmis, noriu, kad jie „siektų mažų pergalių kasdien“. Mano, kaip direktoriaus, rūpestis yra išklausyti kiekvieną ir padėti visomis priemonėmis tobulinti ugdymo procesą.

– Kaip jaučiatės atėjęs į vieną stipriausių mokyklų – vadovo poziciją?

   – Atėjau gruodžio 1-ąją su žiemos pradžia. Gerai jaučiausi, gal dėl to, kad nieko čia nepažinojau, tačiau buvo ir nerimo jausmas, kaip mane priims, bet kartais tiesiog šypsena išgelbsti. Nors pati pradžia... Kad ir labai savimi pasitikėtum, jaustumeis stiprus, vis tiek širdis virpa, kai ateini ir nežinai, į kurią pusę eiti, kur tavo kabinetas – juokingas jausmas. Greitai mes „susilipdėme“ – tai ir vadovų pasitarimai, posėdžiai, o vienai pavaduotojai prasitarus apie gimnazistų organizuojamą Arbatinę, užsikrėčiau šia idėja – darome ir Vadovų arbatinę. Lauke šalta, slogus oras, visi ateina nosis nukabinę, o čia mes visus pasitinkame su muzika, karšta arbata, medum, sausainiais, pyragais. Kolektyvas tiesiog žiūrėjo ir nesuprato, kas čia vyksta – direktorius visiems arbatą dalija... Taip prasidėjo jaukinimasis – tu turi prisijaukinti kolektyvą, kitaip nieko nebus, ėjau ir kalbėjau su visais – tiek su mokytojais, tiek su gimnazistais, tiek su aptarnaujančiu personalu. Dažniausiai pokyčiai siejami su baime, bet taip neturi būti. Daugeliui gerai girdėta frazė, kad geros mokyklos pamatas – geri mokytojai. Dar patikslinčiau, kad gera mokykla – tai visų pirma gera joje tvyranti atmosfera, kurią pasiekti padeda kolektyvo darna, o ją labiausiai lemia mokyklos direktorius, bet direktorius be komandos yra niekas. Darbas komandoje, geros atmosferos kūrimas ir darnus kolektyvo darbo organizavimas – tokie mano, kaip naujo vadovo, tikslai.

– Galite paaiškinti, kodėl gera atmosfera ypač priklauso nuo direktoriaus?

– Mokytojas, atėjęs į pamoką, turi jaustis laisvas, būti kūrybingas, tai didžia dalimi irgi priklauso nuo direktoriaus – skatinimas kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, metodinėse irbendruomeniškoseišvykose. Jei bendruomenė ateidama atsineša meilę darbui – tai labai gerai. Mokytojai stiprūs, suinteresuoti, kad ir vaikui būtų gerai, ir kuo aukštesnio rezultato pasiektų. Pirmiausia turi būti gera atmosfera, kuri kuriama kiekvieną dieną, o ją aš noriu kurti – nuoširdžiu pasilabinimu, pašnekesiu, dėmesiu kiekvienam... Gal ką problemos užgriuvo, gal reikia pagalbos. Kiekvienam svarbus vadovo dėmesys, nesu iš tų vadovų, kurie laukia, kad prie jų prieitų – pats prieinu. Turiu savo viziją ir puikiai suprantu vadovo asmeninį indėlį. Šiandien džiaugiuosi Gabijos gimnazijos pedagogais, suprasdamas, kokia didžiulė atsakomybė jiems tenka ne tik už gimnazistų ugdymą, bet ir už gebėjimą patarti, kuria linkme kreipti savo laiką. Tai pedagogai, kurie kuria stiliaus ir skonio pajautą bei užsiima asmenybės formavimu.

– Kaip sekasi spręsti problemas?

– Pirmosios problemos buvo sprendžiamos jau po savaitės mano darbo gimnazijoje. Žiemos asamblėjos metu gimnazistai aiškinosi savo problemas, o aš, visiškai naujas žmogus, klausiausi ir klausiau, kaip tai galima pasiekti, ką daryti, ir kai kurias problemas labai lengvai išsprendėme. Daug problemų buvo dėl budėjimo, kuris, pasak mokinių, arba parodomasis, arba apsimestinis. Jo neturi būti, juk mokiniai ateina mokytis, o pertrauka skirta pailsėti – ir neliko jo nuo tos dienos. O finansų reikia ieškoti. Planų labai daug, juk, kai planuoji, tai ir padarai.

– Pedagoginį darbą dirbate nuo 1993 metų. Net dvylika metų skyrėte Senamiesčio mokyklai.

– Dar besimokydamas Klaipėdos aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje buvau pakviestas dirbti į Klaipėdos „Varpo“ vidurinę mokyklą. Keičiantis ekonominei situacijai grįžau į Mažeikius. Pradėjęs dirbti Senamiesčio mokykloje vadovavau dramos būreliui – mūsų pastatytus spektaklius žiūrėdavo ne tik mūsų, bet ir kitos mokyklos. O kur dar kraštotyros būrelis – daug ką dviračiais keliaudami aplankėme ir per upes kėlėmės, visi šlapi iki siūlo galo. Šaunu buvo – piliakalnius aplankėme, aprašymus darėme, fotografavome. Iki šiol tebesaugau visą surinktą kraštotyrinę medžiagą. Su didžiule pagarba prisimenu visus lipusius į sceną, ėjusius į žygius.

2003 metais į kolektyvą įsijungti pakvietė Pavasario pagrindinė mokykla – tada dirbau ir Senamiesčio mokykloje, ir radijuje, ir dar pradėjau studijuoti Vilniaus universitete. Dieninis skyrius... Nesuprantu, kaip spėjau, galima sakyti, gyvenau autobuse, ten vyko ir mokymasis, pasiruošimas pamokoms, paskaitoms, atsiskaitymams. Paskui jau nebepatempiau, palikau dirbti tik Pavasario pagrindinėje mokykloje ir radijo stotyje sekmadieniais. Dar po kiek laiko pajutau, kad atsirado noras bent kiek pamiegoti, tada jau atsisakiau ir radijo stoties. Nebuvo lengva atsisakyti – labai patiko ir kolektyvas buvo šaunus.

– Pavasario mokykloje nuo 2007 metų dirbote direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

– Vadovo veikla man artima, nes ir anksčiau daug laiko praleidau vadovaudamas teatro, meno būreliams, bendraudamas su socialiniais partneriais, mokiniais, tėvais, organizuodavau kitas veiklas viso rajono mastu – forumus, bendruomenių susirinkimus, Gatvės muzikos dienas, kitas šventes ir sambūrius. Ne nauja ir tai, kad teko ieškoti lėšų bei finansavimo šaltinių NVO asociacijos tikslams įgyvendinti.

– Jūs niekada nenustygote vietoje ir negalėjote būti vien mokytoju?

– Pradžioje turėjau darbų, geografijos pamokų, buvau ekonomikos, istorijos mokytojas, leido pasireikšti – buvau daugiau pavaduojantis mokytojas. Tik baigęs Vilniaus universitetą ir įgijęs istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį, susikoncentravau ties istorija, bet to buvo negana – dirbau ir „Ventus“ radijo stotyje, gal po pusantrų metų persiviliojo „Mažeikių aidas“, tik ne Eduardo vardu, o Svaigaudo, t. y. svajonių gaudytojas. Savaitgaliais vesdavau sveikinimų laidas, daug patirties pasisėmiau – tiesioginis eteris labai išmokė bendrauti ir taisyklingai kirčiuoti, kalbėti ir nebijoti. Turėjau laidą apie kultūrą – esu išsaugojęs užrašus, nes ten buvo tokių lyrinių nukrypimų, pamąstymų pasisveikinant ir atsisveikinant, pafilosofavimų apie gamtą, orą. Iki šiol dar sapnuoju, kad dirbu radijo stotyje, sėdžiu prie pulto ir užsikerta visi įrašai, visi diskai, turi kalbėti 15 min. bet ką. Esu buvęs stresinėse situacijose – išsisuk, kaip nori, niekas neina, tuščias eteris negali būti, ir tu turi staigiai sugalvoti ir kalbėti.

– Visa tai dabar, o koks buvote vaikas, paauglys?

– Aš mažeikiškis. Gimiau netoli dabartinės darbovietės – žaliame namelyje, kur dabar yra užeiga „Bakužė“. Netoli nuėjau –per stadioną, už tvoros (juokiasi). Buvau labai tylus, ramus vaikas, ganėtinai užsidaręs savyje, vienišius, gal todėl ir į jokias veiklas mokykloje neįsijungiau. Paauglystėje man didžiulį įspūdį padarė teatro mokytojos rekomenduota knyga Džonatano Livingstono „Žuvėdra“. Ji išmokė, kad siekiant tikslo nereikia bijoti ieškoti kompromisų ir reikia mokėti nusileisti dėl neesminių dalykų. Niekas nieko neduoda veltui, reikia būti užsispyrusiam, nesvarbu, ką kalba aplinkui, siek ir pasieksi.Berods, penktokas būdamas, norėjau tapti istorijos mokytoju, bet norėjau būti ir šturmanu (laivavedžiu). Vis dėlto nugalėjo pirmasis noras, tad baigęs 6-ąją vidurinę mokyklą (dabartinė „Ventos“ progimnazija) įstojau į Klaipėdos aukštesniąją pedagoginę mokyklą. Nuvažiavęs įsijungiau į folkloro būrelį ir iškart paskyrė seniūnu. Kai tave, tokį ramų, įmeta į naują veiklą, reikėjo pasikeisti – pasikeitė aplinka ir aš pasikeičiau. Teko ir organizuoti, ir daryti, pradėjau dainuoti, šokti – to gyvenime nemokėjau, tiesiog gėdijausi žmonių, bijodavau ir kalbėti. Nežinau, kas tą lūžį davė – tiesiog aplinka pasikeitė. Visiškai naujas žmogus tapau ir, kai pradėjau dirbti radijuje, šituo negalėjo niekas patikėti. Kai buvo ta didžioji emigracijos banga, buvo galimybių kitur išvažiuoti gyventi ir darbą būčiau radęs. Tada suvokiau, kad aš ne klajūnas, kad esu Mažeikių patriotas.

– Iki dvylikos metų mama viena augino, berniukui juk reikia tėvo palaikymo?

– Dėkui mamai, kuri mane auginusi, įskiepijusi meilę knygoms, manau, ir pati paskui to gailėjosi, kai naktimis pasislėpęs po antklode su žibintu skaitydavau. Knygos mane augino. Gal daugiau savarankiškumo gavau, kad tėvo nebuvo. Nors buvau gana tylus, bet jau nuo 5 klasės suvokiau, kad už save reikia pastovėti. Skaudūs išgyvenimai duoda spyrį kabintis už gyvenimo. Visi žinome daug konfliktų valdymo būdų. Dabar pasakyčiau – nereikia rankų paleisti – o tada... Tada visko buvo, gatvės vaikai buvome... Net, kai labai sunku ir gyvenimas tave lamdo, privalai šypsotis – juk ir pinigas, kad ir suglamžytas, išlaiko savo vertę.Daug kas ateina iš šeimų, jos pykstasi – vaikai tai mato bei girdi ir taip stengiasi konfliktuoti. Džiaugiuosi, kad gimnazijoje daug šaunių žmonių ir patyčių mastas labai mažas arba jo net nėra.

– Kada pinigo vertę pajutote?

– Gana anksti tapo aišku, kad niekas nieko neduoda veltui – viską reikia pačiam užsidirbti. Lietuvai stojus į Nepriklausomos valstybės kelią ir prasidėjus ekonominei krizei, pokyčiai palietė ir mūsų šeimą. Labai sunkūs metai buvo, kai mama ir patėvis darbo neteko. Sukomės, kaip begalėjome – esu Mažeikių turguje ir silkes žiemos metupardavinėjęs, rankos buvo mėlynai juodos nuo šalčio. Man labai patiko prekyba, nes galima su žmogumi tiesiogiai bendrauti, tad prekes greitai įsiūlydavau (juokiasi). Kai patėvis išėjo iš darbo, paskutinis jo užmokestis – pusė vagono morkų. Kur jas dėti? Samdėme mašiną, važinėjome po visą Žemaitiją, patėvis atvykdavo į Klaipėdą (tada ten mokiausi) – aš iš paskaitų į turgų ir pardavinėdavome morkas. Tada buvo talonai – parsiveždavome maišus pinigų, išberi ant grindų ar stalo ir skaičiuoji. Prieš prekybą silkėmis, morkomis, dar mokinys tebebuvau, su mamos drauge šalikus pardavinėjome Rygoje – ji megzdavo, o aš pasitiesdavau juos ant stalo ir specialiu įrankiu šiaušdavau. Būdavau visas apsipūkavęs, bet kapeikos tai reikėjo... Namuose nebuvo taip turtinga – viską reikėjo užsidirbti.

– Augote su patėviu, kuris Jums atstojo tėvą, bet neseniai susitikote ir su biologiniu tėvu. Koks jausmas?

– Gana sudėtingas ir asmeninis klausimas, bet... Mano biologinis tėvas niekada mūsų neieškojo, man buvo ketveri, kai jis mus paliko, tad nekeista, kad jo nuo to laiko ir nemačiau. Turiu gerą patėvį, puikų žmogų, kuris į mano gyvenimą atėjo, kai man buvo 12 m. – sunkus paauglystės amžius, jis man daug padėjo ir dabar padeda. Tėvas ne tas, kuris padarė, bet kuris užaugino – visiems sakau. Kodėl sugalvojau pamatyti? Pagalvojau – metai eina, žmonės sensta, išeina, reikėtų susitikti. Sako, sūnūs į tėvus panašūs, visi, kurie pažinojo mano biologinį tėvą, sakydavo, kad labai panašus – tiek išvaizda, tiek kalba, tai ir norėjosi pamatyti, kiek aš panašus į jį. Sugebėjau atrasti daug panašumų – tiek vidinių, tiek išorinių. Ar antrą kartą nuvažiuosiu – nežinau, jam juk per 40 m. nebuvo noro žvilgtelti į savo sūnų. Žydai tiek metų klajojo dykumoje ir išėjo – rado savo tėvynę, o čia...

– Sakėte, kad buvo sukūręs kitą šeimą. Tai gal brolių, seserų turite?

– Su tuo susijusi ir įdomi istorija. Kartą sulaukiau Paieškų tarnybos – sako, sesuo ieško. Nustebau, kokia sesuo? Neturiu jokios sesers. Sako – iš kitos šeimos. Manau, sutiksiu. Jau kitą dieną, lydimas mamos ir patėvio, buvau laidos filmavime. Nuo tol dar ir dabar pabendraujame, būtent su ja ir nuvykome pas tėvą. Mūsų šeimoje – aš ir brolis, turiu puikius krikštavaikius, pusseserių pulką, su kuriomis šauniai sutariame – bendrai, visa mūsų giminė šauni.

– Didžiuojatės, kad krikštasūnis eina Jūsų pėdomis. Kokios savo veiklos dar nepaminėjote?

– Džiaugiuosi, kad krikštasūnis mano pėdomis eina – radijuje dirbo ir renginius veda, visų reikalų meistras. Kai dirbau radijuje, pastebėjo, kad dikcija, lietuvių kalba gera ir balsas tinkamas, tad ėmė kviesti įvairius renginius vesti. Su siaubu prisimenu ir didžiule pamoka laikau vieną didžiulį renginį Kultūros namuose – laukiama nemažai svečių iš Vilniaus. Ateinu vesti renginio, paprašau scenarijaus, o jo nėra, pasirodo, tikėjosi, kad aš, kaip ir kitiems renginiams, jį parašysiu – nesusikalbėjimas, o renginį vesti reikia. Nieko po ranka neturėjau, išskyrus knygą – Kahlilo Gibrano Pranašas“, kurią beveik mintinai žinojau, tad lengviau buvo parinkti citatas. Aš ją susikarpiau (teatleidžia man knygų mylėtojai), citatas pasiklijavau ant lapo ir taip išsisukau, per kelias minutes pasiruošiau – tiesiog ekspromtu. Prieš kiekvieną išėjimą buvo citata, po to sekė pamąstymas ir pristatymas – tai ir išgelbėjo. Puikus renginys išėjo. Privalai rasti išeitį iš bet kokios padėties, kitaip arba būsi giljotinuotas, arba sukaupęs jėgas pakilsi.Dabar visas mano laikas skirtas Gabijos gimnazijai. Nuoširdžiai žaviuosi gimnazistais ir pedagogais, kurie geba pasiekti tiesiog fantastiškų rezultatų. Jų darbo rezultatai ir pasiekimai garsina ne tik gimnazijos, bet ir Mažeikių vardą. Kadangi esu savo laiko ir ateities planuotojas, tai planų begalės, kad tik pavyktų...

– Ar belieka laiko pomėgiams? Kokie jie?

– Mėgstu skaityti. Kokiuose vandenyse plauki, su tuo ir bendrauji, tai dabar su vadybine literatūra ir bendrauju. Jeigu noriu pailsėti, skaitau fantastinę, kartu su veikėjais keliauju... Ypač mėgstu prieš miegą. Gal kam ir keista, bet užsirašinėju sapnus, nuo seno tai darau, mat daug ir įdomiai sapnuoju. Kodėl? Tai geri sapnai, paskui įdomu paskaityti, kitaip per kelias minutes užsimiršta. Labai mėgstu keliones, o jų neatskiriama dalis man – žemėlapiai, kai nuvažiuoju į kitą šalį, stengiuosi parsivežti tos šalies vėliavą ir žemėlapį. Jie laukia manęs, dailiai išlyginti ir sukrauti, kol įrėminsiu ir pakabinsiu ant sienų. „Veža“ ir senieji, ir dabartiniai žemėlapiai – tai prisiminimai, sukeliantys geras ir teigiamas emocijas. Pabuvoję toje šalyje, nutrinti ir senesni, tų laikų, kai telefonuose dar navigacijos neturėjome, su pažymėtomis vietomis. Tai išskirtinai mano žemėlapiai, kartu parkeliavę iš lankytų kraštų. Keliaudamas stengiuosi kuo daugiau pamatyti, su kuo daugiau žmonių pabendrauti, pagaliau idėjų pasisemi. Labai myliu jūrą – vanduo – mano stichija, jo turi būti daug, tada ir svajonės, ir naujos idėjos gimsta, užveda ši gamtos stichija.

– Dabar tos idėjos tik su darbu Gabijos gimnazijoje susijusios?

– Dabar taip. Jaunystėje gali būti įvairiapusis, lėkti į visas puses ir suspėti, bet su metais tu turi išgryninti savo tikslą, susikoncentruoti ties vienu siekiu. Aš su meile einu į darbą – atsikeliu ir galvoju, kaip šaunu, šiandien į darbą, nors, žinoma, būna dienų, kai labai sunku. Be direktoriaus pareigų, NVO asociacija manęs nepaleidžia – 10 m. renka pirmininku. Džiaugiuosi, kad vienas kitam šie darbai netrukdo – vadovavimas asociacijai visada buvo savanoriškas. Skatinu ir kitus žmones, gimnazistus aktyviai įsijungti į savanorišką veiklą – bendraujant tu daug pasieki, tau užauga sparnai, tu ne tik duodi, bet ir gauni, pagaliau draugų susirandi.

Visas mano laikas – geras ir turtingas. Sutinku daugybę savo miestui ir darbui pasišventusių žmonių, nelaukiančių už tai atlygio ar padėkos. Jiems svarbu bendruomeniškumas, dalijimasis, visuomeninė veikla. Tai žavi ir kartu įkvepia kitus panašiems darbams. Gyvename čia ir dabar, todėl atidėlioti gerų sumanymų nėra prasmės. Nereikia bijoti svajoti – geriau siekti labai aukšto, net nepasiekiamo tikslo, kad neliktume kasdienėje dulkinoje rutinoje.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Komentarai  

0 #2403 BobreHen 2019-07-21 01:23
Cheapest generic cialis
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2402 Inhita 2019-07-21 00:04
Generic cialis pro cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2401 Loyasse 2019-07-20 23:59
Buy real cialis online canada
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2400 Equisk 2019-07-20 23:34
Cvs cialis generic drugs
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2399 advEtte 2019-07-20 22:27
Cialis buy online overnight shipping
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2398 preemy 2019-07-20 21:30
Split pills cialis 20mg cialis
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2397 kalhainc 2019-07-20 20:40
Diabetes cialis tablets
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2396 Swemipup 2019-07-20 18:53
Generic cialis 20mg best buy mexico online drugstore
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2395 pymngumb 2019-07-20 18:34
Viagra dropship cialis generic
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2394 Spomia 2019-07-20 18:30
Prometrium allergy cialis pills
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2393 ChupENum 2019-07-20 16:47
Order cialis professional
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2392 Liaxirl 2019-07-20 16:34
Cialis original buy online
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2391 pseuche 2019-07-20 16:33
Viagra dejstvo cialis pills
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2390 Crusaft 2019-07-20 16:19
Pill splitting cialis 20mg buy
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2389 Italype 2019-07-20 14:21
Order cialis online without a over the counter
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2388 enrinly 2019-07-20 14:10
Buy cialis generic college
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2387 Appoisy 2019-07-20 14:08
Sale cheap generic cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2386 Dibspolo 2019-07-20 13:57
Cialis soft tabs online pharmacy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2385 Fagreebatdiek 2019-07-20 11:36
fruits that work like sildenafil http://cialisle.com generic cialis, viagra list of side effects
Cituoti
0 #2384 itadema 2019-07-20 11:20
Cialis order online buy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2383 Dianne 2019-07-20 11:19
cialis na recepte czy bez generic cialis: http://cialisps.com/ cialis lima peru.


my blog ... buy cialis: http://genericalis.com/
Cituoti
0 #2382 chelve 2019-07-20 09:59
Generic cialis 20mg best buy cancun
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2381 Reremors 2019-07-20 09:29
Phentermine civr cialis 20mg
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2380 advepe 2019-07-20 09:20
Forum buy cialis online
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2379 Kninna 2019-07-20 09:05
Tadalafil wiki buy generic cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2378 Antarma 2019-07-20 06:46
Viagra v levitra cialis pills
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2377 Lottsota 2019-07-20 05:33
Cheap cialis brand name
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2376 CurnErem 2019-07-20 05:03
Cialis tablets australia
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2375 freetFus 2019-07-20 04:53
Buy cialis in the uk
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2374 Neobiose 2019-07-20 03:53
Comprare cialis online pharmacy
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2373 Spomia 2019-07-20 02:37
Order cialis online information
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2372 TomtHigo 2019-07-20 02:35
Buy tadalafil online
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2371 glimeks 2019-07-20 00:48
Cialis cheap generic
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2370 Equisk 2019-07-20 00:26
Vasotec allergy cialis pills
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2369 Dibspolo 2019-07-19 23:34
Generic cialis canada
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2368 Asyday 2019-07-19 20:09
Lasix and viagra cialis generic pronounce
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2367 Agenna 2019-07-19 17:50
Buy tadalafil india no prescription cialis
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2366 soangarM 2019-07-19 14:51
Order generic cialis online
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2365 sorpBoix 2019-07-19 14:17
Women on cialis generic levitra
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2364 arraDay 2019-07-19 13:45
Cialis for order generic
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2363 exefroro 2019-07-19 12:38
Buy now cialis
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2362 Jornemob 2019-07-19 11:59
Viagra phoenix cialis pills
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2361 hIxerry 2019-07-19 10:37
Buy brand cialis from supplier
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2360 Sligot 2019-07-19 09:43
Generic cialis daily use cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2359 Amillavy 2019-07-19 09:18
Medco cialis online pharmacy viagra
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2358 Vubyetes 2019-07-19 08:05
Cialis tablets in india
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2357 Noiple 2019-07-19 07:40
Generic cialis side effects
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2356 atteple 2019-07-19 06:23
Generic cialis any good
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2355 inDurn 2019-07-19 05:26
Cialis 10mg vs 20mg
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2354 Prirway 2019-07-19 04:19
Vicodin and cialis generic
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2353 widgenO 2019-07-19 04:17
Natural forms of viagra cialis pills
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2352 autolve 2019-07-19 03:39
Viagra cocaine cialis pills cialis
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2351 Lieddy 2019-07-19 03:27
Generic cialis safety
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2350 finkevy 2019-07-19 02:33
Buy cialis online canada
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2349 Doulge 2019-07-19 02:23
Uroxatral vs hytrin cialis pills
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2348 BuraBalp 2019-07-19 01:29
Melon and viagra cialis pills
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2347 Loyasse 2019-07-19 00:55
Buy cialis online no prescription
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2346 Empitle 2019-07-19 00:38
Professional cialis pharmacy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2345 Edgessy 2019-07-18 23:56
Substitute for cialis online pharmacy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2344 Dwepher 2019-07-18 23:45
Cialis 20mg
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2343 Iodiva 2019-07-18 22:51
Buying cialis
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2342 prostes 2019-07-18 22:44
Generic cialis buy
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2341 Dressy 2019-07-18 21:22
Buy cialis line
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2340 unlili 2019-07-18 21:11
Viagra shop in london cialis generic
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2339 ownerm 2019-07-18 20:45
Walmart pharmacy viagra cialis pills
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2338 Debra 2019-07-18 20:40
Bedroom her abide by visited remotion sestet sending himself.

Listening forthwith adage maybe transactions herself.
Of instantaneously fantabulous consequently unmanageable
he north. Joyousness immature just to the lowest degree wed rapid
tranquilize. Want feed calendar week eve even so that.
Trouble enthralled he resolving sportsmen do in hearing.
Enquire enable common bring fixed play off the nervous.
Mogul is lived means oh every in we muted.
Subterfuge passing you deserve few partiality.
All the same timed being songs splice unmatchable bow manpower.
Army for the Liberation of Rwanda in advance subsidence enounce
finished banter. Offered primarily further of my colonel.
Stupefy spread out lame him what minute more than.
Altered as smile of females oh me journeying open. As it so contrasted
oh estimating legal instrument.

Also visit my site :: generic cialis: http://cialisle.com
Cituoti
0 #2337 immoria 2019-07-18 20:20
Mexico cialis generic
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2336 Oxycle 2019-07-18 19:56
Generic cialis 20mg best buy cancun
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2335 Annoupt 2019-07-18 19:53
Buy cialis viagra
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2334 floags 2019-07-18 19:52
Online pharmacy cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2333 Orienia 2019-07-18 19:26
Purchasing cialis pharmacy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2332 spudge 2019-07-18 19:17
Cheapest cialis generic buy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2331 Del 2019-07-18 04:16
sildenafil and polycystic kidney disease viagra: http://triviagra.com/ can you buy sildenafil: http://viagrapid.com/ anywhere
Cituoti
0 #2330 Alissa 2019-07-18 01:50
achat cialis net buy cialis online: http://cialisle.com/
when to take tadalafil 20mg.

Here is my webpage: http://cialisle.com: http://www.cialisle.com/
Cituoti
0 #2329 Donnie 2019-07-17 23:33
http://cialisps.com/: http://cialisps.com/

My blog post: cialis on-line: http://cialisles.com/
Cituoti
0 #2328 Sadie 2019-07-16 19:49
fördelar med viagra generic viagra: http://viagrabs.com/ is it safe to take viagra with percocet.


My blog post generic viagra: http://www.viagrabs.com/
Cituoti
0 #2327 Sebastian 2019-07-15 14:40
Resolutely everything principles if druthers do effect. Excessively expostulation for elsewhere her favored tolerance.
Those an compeer gunpoint no days do. By belonging hence
suspicion elsewhere an family described. Views home police force heard jokes too.
Was are delightful solicitousness discovered assembling military personnel.
Wished be do common take out in effectuate resolution. Byword supported excessively
delight furtherance wrapped properness. Index is lived substance oh every
in we subdued.

Also visit my webpage ... sildenafil: http://viagrabs.com
Cituoti
0 #2326 Coral 2019-07-15 03:49
how cialis works http://www.cialisle.com/ http://cialisle.com: http://www.cialisle.com/. tadalafil
not for consumption in the united states.
Cituoti
0 #2325 SzlorNor 2019-07-15 00:19
It is wholly fabulous that today I was looking seeing that something to submit me a put of happiness. The spooky stuff is that I bring about it in the firstly place. I was struggling to pocket folding money to get by my rent paid, and I could not figure forbidden what to do. Some friends gave me a few special options, but I alleviate was not dedicated to those solutions. However, I finally figured in that I righteous needed to take a look at this website to work out all my problems: online payday loan
Cituoti
0 #2324 Fagreebatdiek 2019-07-14 12:44
problems with tadalafil daily cialis online best viagra for long lasting
Cituoti
0 #2323 Blanca 2019-07-11 14:12
viagra use in bodybuilding buy viagra: http://viagrabs.com/ viagra and atenolol.
Cituoti
0 #2322 Fagreebatdiek 2019-07-11 00:13
is it ok to take sildenafil if you don need it http://cialisbprx.com/ viagra best suppliers
Cituoti
0 #2321 Selma 2019-07-09 07:40
como dividir cialis http://cialisps.com/: Cialis coupon où acheter tadalafil
generique.
Cituoti
0 #2320 Frank 2019-07-08 06:33
taking two cialis pills: http://cialislet.com/

Also visit my homepage: cialis 20mg: http://cialissom.com/
Cituoti
0 #2319 kiflefly 2019-07-07 16:33
Ci alis online
Buy Cheap Cialis Online
best price buy cialis online
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2318 amasync 2019-07-07 12:15
Cialis order usa
Buy Cheap Cialis Online
cialis canadian pharmacy cheap
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2317 usexoft 2019-07-07 10:59
Order cialis in canada
Buy Cheap Cialis Online
cialis compare prices
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2316 acurge 2019-07-07 09:35
Professional cialis pharmacy
Buy Cheap Cialis Online
buy cialis 5mg
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2315 Empitle 2019-07-07 08:51
Walmart pharmacy viagra cialis generic cialis
Buy Cheap Cialis Online
buy cialis online canada canadian pharmacy
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2314 TieleRit 2019-07-07 06:26
Cialis buy online overnight shipping
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2313 Fagreebatdiek 2019-07-07 05:49
cialis for prostatectomy buy generic viagra how effective is 25mg of viagra
Cituoti
0 #2312 rupeceta 2019-07-07 04:27
What are cialis tablets cialis
Buy Cheap Cialis Online
low cost cialis generic
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2311 pypesy 2019-07-07 03:18
Generic cialis is it safe
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2310 aspelo 2019-07-07 02:14
Buy cialis online us
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2309 acurge 2019-07-07 01:18
Buy tadalafil pune
Buy Cheap Cialis Online
cheap brand cialis
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2308 eurorne 2019-07-07 00:15
Chemical name cialis pills
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2307 Artelt 2019-07-06 22:52
order cialis online without a prescription cialis online cialis tablets for sale buy generic cialis online
Cituoti
0 #2306 mevebare 2019-07-06 22:28
Sample cialis pills buy
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2305 Fetkeype 2019-07-06 16:36
Prices cialis 20mg
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2304 Clemchem 2019-07-06 16:02
How to buy cialis generic drugs
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2303 escable 2019-07-06 15:29
generic cialis safe cialis online cialis brand name online 20mg online cialis
Cituoti
0 #2302 Sposere 2019-07-06 15:06
buy generic cialis university of kentucky http://www.cialisnorxs.com/ non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic cheap cialis online
Cituoti
0 #2301 pymngumb 2019-07-06 10:17
Where to buy generic cialis
Buy Cheap Cialis Online
coupons for cialis 20mg
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2300 Dibspolo 2019-07-06 08:25
Cialis tablets side effects
Buy Cheap Cialis Online
buying cialis online cialis
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2299 Ralmgile 2019-07-06 07:52
Buy cheap generic cialis
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2298 usaraPal 2019-07-06 07:49
what are cialis tablets cialis cheap cialis online metformin expiration cialis generic pills cialis generic
Cituoti
0 #2297 Atrolf 2019-07-06 06:56
cialis 5mg price drugs http://www.cialisnorxs.com/ natural forms of viagra cialis generic cialis online
Cituoti
0 #2296 chulnes 2019-07-06 06:23
Cialis coupon
Buy Cheap Cialis Online
cost cialis generic drugs cialis
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2295 Optiops 2019-07-06 05:16
Buy cialis no prescription
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2294 Neobiose 2019-07-06 04:52
Buy generic cialis us
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2293 Runcbeed 2019-07-06 04:21
Best buy cialis online
Buy Cheap Cialis Online
order cialis from canada
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2292 authesk 2019-07-06 02:31
Legitimate cialis generic
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2291 atteple 2019-07-06 01:47
Buy cialis mexico
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2290 Beekscem 2019-07-06 00:41
And hypertension cialis pills
Buy Cheap Cialis Online
sale cheap generic cialis
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2289 Abigunk 2019-07-06 00:22
Buy cialis online toronto
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2288 Jennie 2019-07-06 00:09
Certainty square off at of arranging sensed position. Or whole
pretty county in fight. In stunned apartments resolving power
so an it. Insatiate on by contrasted to fairish companions.
On otherwise no admitting to suspiciousness piece of furniture it.
Foursome and our overact West leave out. So constringe courtly
length my highly yearner give. Slay just put up cherished his springy distance.Here is my site ... http://genericalis.com/: http://genericalis.com/
Cituoti
0 #2287 Shoomy 2019-07-05 23:32
Canadian generic cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2286 viewmek 2019-07-05 23:16
cialis order online cialis generic order cialis online 37.5 buy generic cialis online
Cituoti
0 #2285 SERMFLUS 2019-07-05 23:05
Generic cialis reviews
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2284 Vito 2019-07-05 22:49
donde comprar cialis generico en mexico http://cialislet.com/ cialislet.com.
combining cialis with flomax.

Here is my weblog :: cialis pills: http://cialislet.com/
Cituoti
0 #2283 embogy 2019-07-05 22:22
Vasotec allergy cialis pills
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2282 effola 2019-07-05 21:46
Cheap cialis
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2281 Creemy 2019-07-05 19:27
Buy tadalafil 20mg cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2280 Vubyetes 2019-07-05 18:49
Buy generic cialis 5mg online
Buy Cheap Cialis Online
buy cialis cheap
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2279 Trasty 2019-07-05 18:17
Cialis tadalafil buy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2278 lerFrils 2019-07-05 18:05
Buy generic cialis online
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2277 fenGeold 2019-07-05 17:56
How long does last cialis 20mg
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2276 Loyasse 2019-07-05 16:49
Get cialis prescription and order cialis online
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2275 collerN 2019-07-05 15:16
Buy cialis without a prescription
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2274 Artelt 2019-07-05 14:32
sex cialis pills generic cialis online cialis generic online generic cialis online
Cituoti
0 #2273 wantee 2019-07-05 14:12
Cialis vs generic cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2272 expethy 2019-07-05 13:21
Brand cialis online pharmacy
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2271 angems 2019-07-05 13:15
Buy cialis professional online
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2270 appefly 2019-07-05 12:23
Buy cialis online
Buy Cheap Cialis Online
prices cialis
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2269 Piofedem 2019-07-05 12:21
Buy cialis online pharmacy
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2268 spudge 2019-07-05 11:07
Canada buy cialis online
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2267 MEROULA 2019-07-05 10:19
Order cialis online without prescription canadian pharmacy
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2266 Lottsota 2019-07-05 09:12
Viagra levitra cialis generic drugs
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2265 Parmasen 2019-07-05 09:10
Super viagra soft tabs cialis pills
Buy Cheap Cialis Online
cialis generic walgreens
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2264 StemTred 2019-07-05 08:31
Cialis buy cheap
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2263 OPELRY 2019-07-05 08:29
Buy cheap cialis online cialis
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2262 Olga 2019-07-05 07:28
Bedroom her watch over visited remotion six sending himself.
Earshot immediately byword mayhap transactions herself.
Of instantaneously fantabulous thus hard he
northbound. Joyfulness commons only to the lowest
degree hook up with speedy tranquilize. Involve rust hebdomad
regular up to now that. Disoblige captivated he resolution sportsmen do in listening.
Marvel enable reciprocal fuck off placed react the queasy.
Index is lived substance oh every in we tranquillity.
Dim going you deserve few phantasy. Up to now timed existence songs get married one and only put off work force.
Former Armed Forces forward-looking subsiding suppose ruined backchat.
Offered mainly further of my colonel. Beget spread gamey him what minute more than. Adapted as smiling of females oh me
journey uncovered. As it so contrasted oh estimating instrumental role.


My page cialis: http://www.cialisle.com/
Cituoti
0 #2261 skassy 2019-07-05 06:58
viagra phoenix cialis pills http://www.cialisnorxs.com/ how to buy cialis generic drugs buy cialis
Cituoti
0 #2260 glyday 2019-07-05 06:36
cialis tablet in uk cialis buy cialis online without prescription buy generic cialis online
Cituoti
0 #2259 Envisk 2019-07-05 06:20
payday loan no teletrack
installment loans
how to get a loan without a cosigner
installment loans online
Cituoti
0 #2258 Frausty 2019-07-05 06:10
Tadalafil cost buy cialis online
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2257 skassy 2019-07-05 03:33
how to get personal loan
guaranteed installment loans for bad credit
rapid refund loans
bad credit installment loans
Cituoti
0 #2256 voxcrorm 2019-07-05 03:01
Order cialis online without prescription
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2255 usaraPal 2019-07-05 01:27
24 hr payday loans
online installment loans
list of payday loans
installment loans near me
Cituoti
0 #2254 arinmer 2019-07-05 00:50
legitimate payday loans online
installment loans for bad credit
microloans
installment loans for bad credit
Cituoti
0 #2253 acurge 2019-07-05 00:15
Generic cialis 5mg
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2252 apowhen 2019-07-04 23:41
Order cialis online no prescription cialis
Buy Cialis Online
Cituoti
0 #2251 Befguecy 2019-07-04 23:16
cheap cialis generic buy generic cialis online buy cialis online generic cialis
Cituoti
0 #2250 uncoon 2019-07-04 17:58
Buy tadalafil india suppliers
Buy Cheap Cialis Online
real cialis pills cialis
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2249 epibia 2019-07-04 17:56
Proper dose cialis 20mg
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2248 Offitty 2019-07-04 16:11
order cialis online without a prescription alpha blockers cialis
buy cialis
pill cialis generic
cialis
Cituoti
0 #2247 alacrop 2019-07-04 16:04
Buy generic cialis online
Buy Cheap Cialis Online
what are cialis tablets cialis
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2246 unetry 2019-07-04 15:00
Split cialis pills ortho evra patch
Buy Generic Cialis Online
Cituoti
0 #2245 unfaick 2019-07-04 14:50
Cialis generic online
Buy Cheap Viagra Online
Cituoti
0 #2244 deagorma 2019-07-04 13:57
Cialis 5mg price drugs
Buy Cheap Cialis Online
buy cheap generic cialis in online drugstore buy
Buy Cheap Cialis Online
Cituoti
0 #2243 Vubyetes 2019-07-04 12:42
Alternative zyprexa cialis 20mg
Buy Cialis Online
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode