J. Legenzovienė: „Svajokite drąsiai, svajonės pildosi“

 

Gražina VERŠINSKIENĖ

,,Priimk gyvenimą tokį, koks jis yra – su meile“, – sako Mažeikių choreografijos mokyklos modernaus šokio studijos ,,Niuansas“ vadovė ir choreografė, mokytoja ekspertė, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatė Jelena Legenzovienė, į gyvenimą šokio žingsneliu palydėjusi ne vieną jauną žmogų. Anot pedagogės, pačiai trauka menui atsirado dar vaikystėje. Viską pasiekti buvo sunku, tačiau, kaip teigia žinoma ir gerbiama choreografė, svarbu tikėti, jog neįveikiamų dalykų nėra.

– Daug metų dirbate su vaikais, jaunimu. Šiemet išleidote jau XXIV šokėjų laidą, turbūt pastebite, kaip, keičiantis kartoms, keičiasi vaikai, jų charakteriai. Koks šiuolaikinis jaunimas?

– Dabar esu labai laiminga. Mano kolektyve šoka nuostabūs talentingi vaikai: labai protingi ir gabūs, žingeidūs ir darbštūs, skrendantys ir lengvi. O, įvairių charakterių sutikau savo darbe. Džiaugiuosi, kad dauguma vaikų labai geri. Manau, tai priklauso nuo tėvų. Kartais jiems sakau, jog myliu jų tėvus už tai, kad šie gerai juos išauklėjo. Dirbant su grupe labai sunku rasti laiko pabendrauti individualiai, tačiau apie gyvenimo vertybes mes daug šnekame kūrybinio proceso metu, daug analizuojame, įsiklausome į vienas kito nuomonę. Pabendravus šiltėja mūsų santykiai, pastebi, kokie turtingi ir dvasingi ugdytiniai ir kokį didelį bagažą atsineša iš mokyklos, kurį perduoda pedagogai. Vaikai – atradimas. Džiaugiuosi, turėdama galimybę tai pastebėti.

– Kokias dar gyvenimiškas pamokas, praversiančias tolesniame gyvenime, jaunimas gauna iš Jūsų?

– Svarbu tikėti, kad neįveikiamų dalykų nėra, jeigu nori juos įveikti, gali įveikti net save. Vaikai išmoksta planuoti savo laiką, o dažnos kelionės ugdo koncentraciją ir organizuotumą, jie geba veikti komandoje, rūpintis vieni kitais, moka kurti, nebijodami improvizuoti ir atsiskleisti. Modernus šokis išlaisvina, išmoko būti stiprius. Manau, užsigrūdinę dvasia žmonės stipresni ir lengviau nugali gyvenimo sunkumus. „Gali nutempti mane žemyn, bet niekada nenuplėši man sparnų“, – patiko kažkieno neseniai pasakyta frazė.

– Kada pajutote potraukį choreografijai?

– Visada norėjau būti scenos žmogus, mėgau dainuoti, lankiau chorą, merginų ansamblį, pradinėse klasėse buvau solistė. Kiek save pamenu, žiūrėdavau per televiziją gimnastiką ir dailųjį čiuožimą, kartodavau visus triukus, buvau labai lanksti. Noras būti šokėja, aktore arba dailiojo čiuožimo čiuožėja lydėjo nuo pat vaikystės, svajonę nešiau per savo gyvenimą. Tais laikais ten, kur aš gyvenau, nebuvo profesionalių choreografų. Labai laukiau, kada būsiu aštuntokė, mat nuo tada galėjau pradėti lankyti vyresniųjų klasių šokių būrelį. Deja, buvau labai smulki ir žemo ūgio, tad berniukai nenorėjo su manimi šokti. Tuo metu atvažiavo mano pirmasis choreografijos mokytojas Rimvydas Cikanas, bet jis irgi nepriėmė – maža, vaikiškos figūros. Per pirmąją atranką nepakliuvau, nuėjau į antrąją – ir vėl nepasisekė. Tada jau ėjau per pažįstamus – pusbrolio žmona dirbo Kultūros namuose. Tapau devintąja šokių kolektyve, nors reikėjo tik aštuonių mergaičių. Taip pradėjau šokti grupėje. Nenorėjo priimti, o tapau lydere, šokau pirmose gretose, ir po metų jau prognozavo, kad galėčiau studijuoti choreografiją.

– Galima sakyti, kad choreografija Jums ne darbas, o gyvenimo būdas, tapęs nuo mokyklos suolo?

– Taip, gal devintoje klasėje buvau, kai pati vadovavau bendraamžių šokėjų grupei. Turėjome jauną auklėtoją, kuri davė didelį impulsą, būtent jai atėjus įsikūrė diskoteka „Spekt Ro-3“. Auklėtoja buvo fizikos mokytoja, su ja eksperimentuodavome, darydavome įvairius efektus, kuriuos diskotekos metu sujungdavome su šokiu. Tai, ką rodo dabar per televiziją, mes tada savo jėgomis buvome pasidarę, tuomet tai buvo nauja. Dabar kažkuo nauju – tiek sceniniais rūbais, tiek scenografija ar choreografija – sunku nustebinti. Beje, vadovauti visada patiko, nuo mažens norėjau lyderiauti – būti klasės seniūne, bet niekas manęs nerinko, nes buvau pati mažiausia. Į lyderius kelią prasiskinti pasisekė per šokį. Pradėjome statyti spektaklius, organizuoti renginius – buvau viena iš organizatorių. Manęs visur buvo pilna – fizikų, fotografų, dailės, istorijos būreliuose... Buvau pradėjusi lankyti ir Muzikos mokyklos smuiko klasę, bet pritrūko kantrybės – tepasimokiau metus.

– Iš kur polinkis į kultūrinį gyvenimą?

– Labai gražiai dainavo ir šoko mano mamytė, gražų balsą turėjo ir tėvelis. Jis buvo gimęs dainingoje šeimoje. Susiėjus būrin, skambėjo dainos ir sukomės šokių sūkury. Polinkis į kultūrą gal atėjo iš mamos – ji linksmo būdo, irgi mėgėja organizuoti. Į profesionalią liniją – choreografus – iš šeimos aš pirmoji nuėjau, vėliau su menu savo gyvenimą susiejo ir jaunesnioji sesuo. Beje, augome trys seserys. Aš esu vidurinioji, kai laukėsi manęs, tikėjosi sūnaus, gal todėl esu tokio tvirtesnio charakterio.

– Kaip tėvai ir aplinkiniai reagavo, kai pasirinkote tokią anais laikais gandais apipintą specialybę? Koks Jūsų požiūris į tai dabar?

– Oi... mama norėjo atkalbėti, sakydama: „Būk tu mokytoja, bet gal kitos specialybės.“ Ir aš, nors nuliūdau, beveik sutikau – būčiau tapusi rusų kalbos mokytoja. Sulaukiau didelio vyresniosios sesers palaikymo. Jai pavyko perkalbėti mamą, ir ši leido mano svajonėms pildytis. Klasės auklėtoja irgi palaikė ir drąsino. Tada sakiau – arba nuo skardžio, arba į choreografiją. Tokį didelį norą turėjau. Ir dabar pasirinkčiau tą patį. Aišku, būna, kai užeina dar noras pakeisti specialybę – turiu daug pomėgių, kurie mane vilioja. Beje, baigiau Liaudies šokių skyrių. Studijuodama mokiausi liaudies, klasikinį šokį, charakteringus pasaulio tautų šokius, susipažinome su istoriniu senoviniu šokiu, o laikydama pramoginių sportinių šokių egzaminą, kuris buvo konkurso formos, su savo partneriu laimėjome pirmąją vietą ir tapau Darbininkų premijos laureate. Gaila, kad džiazinio šokio pagrindus vietoj dvejų metų studijavome tik metus. Atvykusi į Mažeikius vaikus pradėjau mokyti visko, ką išvardinau. Viskas, ko pasiekiau modernaus šokio srity, pasiekiau pati. Labai daug išklausyta seminarų, daug domėtasi, mokytasi. Lyginant su anais laikais, dabar daug lengviau – vaikai labiau pažengę, žino apie šokį, kaip šokti, net prancūziški, angliški terminai, kuriuos vartojame Choreografijos mokykloje, jiems įkandami. Gal ir aš dar nemokėjau dirbti?

– Ar seni pomėgiai randa vietą dabartiniame Jūsų gyvenime, o gal naujų atsirado?

– Mane nuo mažens domino mokslas, jo pasiekimai ir dabar patinka spręsti kryžiažodžius, žiūrėti intelektualias laidas, ypač mėgstu „Auksinį protą“. Visada domino laidos apie istoriją, gyvūnus, įdomu, kas dedasi pasaulyje. Mamytė labai daug pasakodavo apie gamtą, kai išeidavome grybauti – ir tada, ir dabar tai mėgstu. Eidavau ir viena grybauti, bet po to, kai du kartus pasiklydau, vyras nebeišleidžia vienos ir palaiko man kompaniją. Labai mėgstu rinkti gintarus. Ilgai medituoju pajūryje, norisi pabėgti nuo triukšmo, pabūti vienai. Myliu mūsų Baltiją Lietuvoje. Ir šiaip mėgstame ilsėtis prie tėviškės ežerų. Labai daug sąsajų turime su mūsų uostamiesčiu: sūnaus sužadėtinė kilusi iš Klaipėdos, taip pat labai myli jūrą, sūnus, vyras ir aš čia baigėme mokslus, sesuo ten gyvena. Taigi Klaipėda mums – lyg antrieji namai. Atėjus savaitgaliui, kai visi važiuoja į savo kaimą, mes – į Klaipėdą, prie jūros. Prieš 10 metų pradėjau domėtis pusiau brangiais akmenimis, mineralais, papuošalais. Turiu juos prisijaukinti, pajausti. Jie turi daug paslapčių, todėl man tai įdomu.

– Jums sava Klaipėda. Ar neplanuojate kada nors į ją iškeisti Mažeikius?

– Jeigu turėčiau tokį mėgstamą darbą Klaipėdoje, kaip turiu Mažeikiuose, gal ir pakeisčiau miestą. Baigusi choreografiją Klaipėdos universitete pasirinkau ne Zarasus, bet Mažeikius. Tuo metu prie Muzikos mokyklos kūrėsi Choreografijos skyrius. Tuometinis Vykdomojo komiteto pirmininkas Romanas Songaila formavo stiprią specialistų komandą. Kuratorė pasiūlė važiuoti į Žemaitiją, o aš buvau pasakiusi, kad niekada nevyksiu į Žemaitiją ir niekada nedirbsiu su mažais vaikais. Norėjau dirbti su jaunimu, nes pati Rokiškyje su jaunimu šokau tautinius šokius, o išvykus vadovei, paruošiau kolektyvą rajoninei šventei. Man tinka gyvenimo tempas Mažeikiuose ir šiaip labai esame pamėgę šį miestą, brangus ir tuo, kad čia radau antrąją pusę. Jaudina iki ašarų tas gražus upės vingis, kurį pastebėjau vos atvykusi, nors jis visiškai nebuvo sutvarkytas. Tada pagalvojau, kodėl taip nevertiname savo gražios upės. Na, o dabar galime džiaugtis, kad sparčiai gražėja miestas ir šis nepakartojamas upės vingis bus sutvarkytas.

– Paminėjote, kad Mažeikiuose sutikote savo vyrą. Kokia buvo pažinties pradžia?

– Galima sakyti, šiuolaikiška. Choreografo specialybę lydėjo apkalbos – gyvenimas buvo turiningas. Miesto valdžia į meną žiūrėdama šiuolaikiškai norėjo, kad naujai įrengtame restorane būtų programa su šokėjais, muzikantais, šviesų efektais. Dėl šokių kreipėsi į mane, tiesa, per Muzikos mokyklos direktorių Ričardą Grušą, kuris, žinodamas, kodėl mane kviečia į partijos komitetą pasikalbėti, retoriškai, lyg laukdamas neigiamo atsakymo, sakė – juk jūs nesutiksite, jūs nenorėsite. Ten manęs paklausė, kaip aš žiūriu į šokių programą restorane – kaip į meną ar kaip į negatyvų reiškinį? Atsakiau, kad į šokį visada žiūriu tik kaip į meną. Taigi restorane atsirado programa – pati ir šokau, ir vadovavau. Su merginomis buvome susitarusios, kad po programos iškart pro duris ir namo, nes visos – mokytojos, netgi po „domino“ kaukėmis slėpėmės, kad mokiniai nesužinotų, jog šokame restorane – buvo kompleksas. Kartą draugių įkalbėta sutikau pasėdėti po programos, mat buvo proga. Vakaro metu mano draugę pradėjo šokdinti gražus vaikinas, o aš pykau ir liūdėjau. Kaip vėliau paaiškėjo, jis ją šokdino, nes mane su griežta veido išraiška bijojo kviesti šokiui, bet įsiprašė prisėsti prie mūsų staliuko. Tai buvo mano būsimas vyras. Tik vėliau, pradėję draugauti, išsikalbėjome, kad tiek vieno, tiek kito draugai ir aplinkiniai mus matė poroje ir neakivaizdžiai piršliavo. Gal todėl, kad ir vyras meniškos sielos, gražiai šoka, nors baigė Jūreivystės mokyklą, vienus metus Klaipėdoje studijavo masinių renginių organizavimą. Jis padeda man, veda „Niuanso“ koncertus ir kitus renginius, beje, sūnus taip pat renginių vedėjas.

– Pasekėte savo choreografijos mokytojo pėdomis. Ar pati turite pasekėjų?

– Turiu, ir nemažai. Vaiva, Aistė, Jolanta, Audronė, Adomas, Vitalis, Ieva, Robertas mano mokiniai, Edita dabar Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje dirba Choreografijos skyriaus vedėja. Didžiuojuosi savo ugdytiniu Tadu Rimgaila, kuris šoko „Žuvėdroje“ ir dabar maloniai pradžiugino, atvykęs į Mažeikius. Pirmiausia atėjo į Choreografijos mokyklą. Mano sūnus Tomas šoko Klaipėdos muzikiniame teatre, „Lietuvos“ ansamblyje, Operos ir baleto teatre, „Domino“ teatre. Dabar jis yra ir choreografas, ir dainininkas, ir renginių vedėjas. Yra mokinių, kurie dabar patys vadovauja savo kolektyvams ar šoka garsiuose ansambliuose.

– Pasidžiaukite savo ir kolektyvo laimėjimais ir įvertinimais.

– Darbinė veikla – visas mano gyvenimas, dažnai sakau, kad turiu du vaikus – sūnų Tomą ir „Niuansą“. Tai mūsų šeimos neatskiriama dalis, jaučiame ir vaikų tėvelių paramą – esame viena didelė šeima. To įrodymas, kad nuo 1997 m. „Niuansas“ daug metų yra Lietuvos stipriausių kolektyvų dešimtuke. Daugelyje konkursų laimėtos pirmosios vietos, kartais esame trejetuke, kartais penketuke, žemiausia vieta buvo 6-oji. Išvardyti „Niuanso“ apdovanojimus labai sudėtinga, tiek jų daug, paminėsiu svariausius: Bulgarijoje, tarptautiniame vaikų ir jaunimo kūrybos festivalyje-konkurse „Volna Idej 2014“ „Niuansas“ iškovojo Grand Prix ir pelnė aukščiausią vietą. Malonu, kad ten buvau įvertinta ir kaip choreografė – už indėlį puoselėjant šiuolaikinį šokį, už novatorišką choreografiją. Vilniuje, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos „Šokių teatre“, vykusiame baleto ir šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse „Allegro 2017“ „Niuanso“ šokėjai buvo aukštai įvertinti. Panevėžyje ir Palangoje laimėtos pirmosios vietos. Norisi prisiminti ir pirmąjį festivalį – 1997 m. tarpmiestinį šiuolaikinių šokių konkursą ,,Flamingas“, kuriame šokėjai pelnė pirmąją vietą, o aš gavau geriausio choreografo vardą. „Niuansas“ dalyvauja įvairiuose europiniuose projektuose, bendradarbiauja su Kauno šokio teatru ,,Aura“, M. K. Čiurlionio menų mokykla. Ypač brangus ir įpareigojantis Mažeikių krašto kultūros premijos laureatės vardas. Teko garbė ir atsakomybė Moksleivių dainų šventėje būti vienos dalies choreografe. Mano varomoji jėga – vaikai, norintys šokti ir tobulėti, taip pat ir sveika konkurencija, noras siekti geriausių rezultatų. Anksčiau sunkumus spręsdavau net jei atrodydavo neįmanoma, dabar esu linkusi paleisti situaciją. Ir, iš tiesų, viskas išsisprendžia. Jeigu ne, reiškia, tai nebuvo reikšminga.

– Dažnas dabar siekia rekordų, o Jūs?

– Buvo laikas, kai norėjome pasiekti ilgiausių plaukų kolektyvo rekordą – surišus išmatuoti mergaičių plaukų ilgį, tada kolektyve daug ilgaplaukių buvo, deja, nespėjome – nusikirpo. Dabar kinų choreografo pastatytame šokyje demonstruojamas plaukų ilgis – gal reikėtų išmatuoti. Kiekvienas konkursas, kiekvienas koncertas yra savotiškas „rekordo“ siekimas, norisi kaskart pasirodyti puikiai.

– Ko Jūs bijote?

– Žinote, ko labiausiai bijau, žodžio „išleistuvės“. Kartais būna, kad vaikai pakelia sparnus ir negrįžta – eina savęs išbandyti kitose veiklose. Labai skaudu išsiskirti, bet tokia mokytojo dalia...

– Kokiomis nuotaikomis gyvenate dabar, kokie darbai laukia Jūsų?

– Gyvenu geromis nuotaikomis – ruošiamės su vaikais važiuoti į festivalį Italijoje, Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos…“, miesto šventei Miestas upės vingyje“. Šie metai mokyklai jubiliejiniai – gražią sukaktį, 25-metį, gruodžio mėnesį švęs Mažeikių choreografijos mokyklos modernaus šokio studija ,,Niuansas“. Į kolektyvo jubiliejinį koncertą norėčiau sukviesti visus buvusius ir esamus studijos šokėjus, nors nežinau, kaip tai įgyvendinti – kad patys pabūtų ir žiūrovais, ir šokėjais. Mano asmeninės svajonės labai glaudžiai susijusios su „Niuansu“, o dėl asmeninių svajonių laikausi tokios nuostatos: nepasakyk svajonės garsiai, jei nori, kad ji išsipildytų. Nors visiems sakau – svajokite drąsiai, svajonės pildosi.

– Kada suvokėte apie gyvenimo pilnatvę?

– Gyvenime sutikau daug gerų žmonių, pedagogų, apie kuriuos prisiminimai lieka visam gyvenimui. Labai džiaugiuosi, kad turiu dvi seseris. Jos mano artimiausios draugės. Vertinu draugystę, užsimezgusią mokyklos suole, studijų metais, bet pagrindinis draugas – mano sutuoktinis. Svarbiausias dalykas tikriausiai, kaip ir visiems, šeima. Kai visa šeima kartu, tada nusiraminu, užlieja visiška pilnatvė. Džiaugiuosi savo vienintelio sūnaus, neturinčio vienturčio sindromo, dėmesiu ir meile. Būna, kai ilgai nesimatome, parašau: „Pasiilgau.“ Tada viena po kitos ima skristi žinutės. Be žodžių... Vien jo nuotraukos. Susijaudinu, susigraudinu, bet nusiraminu.

– Kas Jums padeda nusiraminti ir ką patartumėte kitiems?

– Manau, kad esu emocinga, nuotaikos žmogus. Lankiau jogą ir dabar kartais medituoju, ypač prie jūros. Tai padeda susikalbėti su savimi. Kadangi mano darbas neatsiejamas nuo streso, moku ir galiu jį valdyti. Man padeda gyventi pozityvus mąstymas ir optimizmas, stengiuosi visur pamatyti teigiamą pusę. Tikiu, kad bet kurį išbandymą reikia priimti oriai, būti atlaidesniems, neįsivelti į konfliktus, dėl kurių patys gailimės, širdyje nelaikyti pykčio, pasikalbėti apie susidariusią situaciją, nebijoti kovoti už savo nuomonę, drąsiai ją išsakyti, bet kartu ir įsiklausyti į pašnekovą, rasti kompromisą. Nesvarbu, kiek mums metų, domėkimės naujovėmis. Priimkime gyvenimą tokį, koks jis yra – su meile.

Nuotrauka iš asmeninio albumo

Komentarai  

0 #2109 Dulgeme 2019-05-27 11:08
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #2108 Denmob 2019-05-27 10:52
dapoxetine buy online phenergan on line levitra without prescription
Cituoti
0 #2107 Judymob 2019-05-27 10:31
low price cialis phenergan 25 mg tadalafil canada amoxicillin 250 buy acyclovir tadalafil levitra 10 mg price acyclovir 400mg tab sildenafil 100mg tablets valtrex for sale
Cituoti
0 #2106 Eyemob 2019-05-27 08:56
sildenafil citrate tablets 100mg furosemide vardenafil generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil uk advair dapoxetine 60 mg acyclovir buy price for cialis buy online 10mg prednisolone albuterol drug phenergan 50 mg atarax 25 valtrex buy online levitra 10mg amoxicillin 500 mg without prescription buy acyclovir online buy tetracycline online ventolin hfa tadalafil 10
Cituoti
0 #2105 Lisamob 2019-05-27 08:38
cafergot pills
Cituoti
0 #2104 Miamob 2019-05-27 07:25
lisinopril online cafergot tadalafil levitra canada buy sildenafil citrate tetracycline buy online
Cituoti
0 #2103 Miamub 2019-05-27 07:21
tetracycline amoxicillin generic acyclovir 200mg
Cituoti
0 #2102 cearly 2019-05-27 06:42
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2101 Kimmob 2019-05-27 06:30
generic drug for lisinopril
Cituoti
0 #2100 Jasonmob 2019-05-27 06:22
sildenafil furosemide 40mg generic advair albuterol no prescription amoxicillin 500 mg how to buy valtrex in korea phenergan 12.5 dapoxetine 30mg buy valacyclovir online allopurinol zyloprim
Cituoti
0 #2099 Janemub 2019-05-27 06:17
sildenafil otc
Cituoti
0 #2098 duffild 2019-05-27 06:06
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2097 Judymub 2019-05-27 05:54
40 mg lisinopril buy lasix furosemide cheapest cialis 20mg buy generic levitra where to buy sildenafil online propranolol medication sildenafil over the counter ventolin ventolin buy amoxicillin no prescription
Cituoti
0 #2096 Kiamob 2019-05-27 05:45
propecia
Cituoti
0 #2095 Kimmob 2019-05-27 05:32
valtrex
Cituoti
0 #2094 Kimmub 2019-05-27 04:23
tadalafil 60 mg
Cituoti
0 #2093 Gaxtreve 2019-05-27 03:36
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2092 Dulgeme 2019-05-27 02:53
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2091 Paulmob 2019-05-27 02:29
cafergot atarax 25 tadalafil for sale acyclovir 800 lisinopril 10mg tablets
Cituoti
0 #2090 Encoms 2019-05-27 00:48
https://cialisplrx.com/ generic cialis vs brand ci cheap cialis online
Cituoti
0 #2089 Estiple 2019-05-27 00:17
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2088 Amymub 2019-05-26 23:27
where can i buy amoxicillin without prec
Cituoti
0 #2087 Judymob 2019-05-26 23:21
proair albuterol sulfate online vardenafil tadalafil buy dapoxetine online generic cialis propranolol online cheap levitra pills atarax 25 tadalafil dosage 40 mg acyclovir 800 mg
Cituoti
0 #2086 Kimmub 2019-05-26 23:03
generic cialis online
Cituoti
0 #2085 Kimmub 2019-05-26 22:24
where can i buy dapoxetine
Cituoti
0 #2084 Eyemob 2019-05-26 21:24
allopurinol tabs cialis daily use cost sildenafil cialis 20 mg price comparison valtrex order acyclovir online furosemide mail order levitra acyclovir buying prednisolone online where to buy dapoxetine tetracycline 250 cheapest tadalafil amoxicillin 500 mg for sale tadalafil tablets 20mg advair 500 mg albuterol aerosol atarax for children ventolin tadalafil
Cituoti
0 #2083 Denmub 2019-05-26 21:18
sildenafil sildenafil citrate propecia 5mg sale tadalafil propranolol prednisone 10 atarax 25mg buy tadalafil online
Cituoti
0 #2082 Rosetta 2019-05-26 20:00
how to get real sildenafil without prescription http://viagrabs.com buy sildenafil: http://www.viagrabs.com/
Cituoti
0 #2081 Paulmub 2019-05-26 19:59
acyclovir prescription atarax for dogs buy dapoxetine usa propranolol 60 mg acyclovir 800 online no rx
Cituoti
0 #2080 Janemob 2019-05-26 19:40
order ventolin from canada no prescription
Cituoti
0 #2079 Jimmob 2019-05-26 18:43
cafergot prednisone tadalafil best price order advair tadalafil tablets 20 mg ventolin where can i buy dapoxetine
Cituoti
0 #2078 Jackmob 2019-05-26 15:46
sildenafil where to buy phenergan eli lilly cialis dapoxetine ventolin online
Cituoti
0 #2077 Jackmub 2019-05-26 15:35
acyclovir buy acyclovir 400 mg propecia cialis 20 mg price tadalafil
Cituoti
0 #2076 Ivymob 2019-05-26 14:59
cialis propranolol 10mg cheap advair generic cafergot medication buy atarax cialis 60 allopurinol buy generic propecia 5mg purchase tetracycline sildenafil citrate generic albuterol buy cheap tadalafil prednisone order phenergan online tadalafil valtrex buy sildenafil online vardenafil 20 mg herpes acyclovir levitra
Cituoti
0 #2075 osteora 2019-05-26 14:47
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2074 Markmub 2019-05-26 14:26
purchase allopurinol propecia ventolin hfa 90 mcg
Cituoti
0 #2073 Kiamob 2019-05-26 14:20
amoxicillin buy online
Cituoti
0 #2072 Joemub 2019-05-26 14:03
tadalafil dapoxetine buy online tadalafil amoxicillin 500 mg capsules tetracycline cialis lisinopril 10mg buying propranolol online sildenafil citrate cialis 60
Cituoti
0 #2071 Marymob 2019-05-26 13:44
albuterol buy cheap tadalafil valacyclovir without a prescription buy cialis generic ventolin hfa price atarax 25 sildenafil 50 mg online vardenafil lisinopril 10 mg valtrex
Cituoti
0 #2070 Lisamob 2019-05-26 13:15
levitra bayer
Cituoti
0 #2069 Suemub 2019-05-26 12:58
prednisolone ventolin generic advair diskus no prescription buy dapoxetine propranolol 40 where to buy amoxicillin cialis generic furosemide buy ventolin allopurinol 300
Cituoti
0 #2068 nicigo 2019-05-26 11:45
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2067 Boogma 2019-05-26 11:26
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2066 Markmob 2019-05-26 10:45
order antibiotics tetracycline no prescription atarax tablets propranolol online pharmacy dapoxetine advair buy amoxicillin 250
Cituoti
0 #2065 metIntaX 2019-05-26 10:21
https://cialisplrx.com/ viagra private prescription cialis 20mg cialis generic cialis
Cituoti
0 #2064 Suemob 2019-05-26 10:15
viagra sildenafil 100mg ventolin hfa price generic cialis tadalafil 20mg acyclovir generic cialis tadalafil propranolol order online allopurinol phenergan valtrex for sale online sildenafil citrate
Cituoti
0 #2063 Paulmub 2019-05-26 09:55
sildenafil vardenafil hcl 20mg dapoxetine for sale prednisolone tadalafil
Cituoti
0 #2062 Joemob 2019-05-26 09:30
propranolol 10mg sildenafil citrate cialis low price cialis 60 tadalafil albuterol prednisolone without prescription propecia generic tadalafil vardenafil 40 mg
Cituoti
0 #2061 Alanmob 2019-05-26 09:21
tadalafil dapoxetine over the counter finasteride 5mg drug furosemide buy aciclovir generic cialis tadalafil uk sildenafil ventolin cialis by mail online tadalafil albuterol drug prednisone buy tetracycline online valtrex ordering propanalol amoxicillin drug allopurinol buy online cialis 60 tadalafil atarax 25mg for sleep
Cituoti
0 #2060 intiste 2019-05-26 09:06
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #2059 Cyncmemy 2019-05-26 08:47
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2058 Markmub 2019-05-26 08:29
buy tadalafil drug lisinopril vardenafil where can i buy dapoxetine buy levitra prednisolone advair diskus 250 50 valtrex for sale
Cituoti
0 #2057 Jasonmub 2019-05-26 07:37
buy propecia cheap cialis 60 mg advair tadalafil online prednisone without prescription.net sildenafil tablets 100mg valtrex buy ventolin ventolin hfa inhaler furosemide 40 mg without prescription
Cituoti
0 #2056 unancy 2019-05-26 07:10
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2055 Janemob 2019-05-26 06:57
buy cheap tadalafil
Cituoti
0 #2054 Judymob 2019-05-26 06:50
advair cost priligy dapoxetine levitra cialis tadalafil cialis low price lisinopril without an rx albuterol acyclovir buying phenergan online tadalafil
Cituoti
0 #2053 Janemub 2019-05-26 06:44
tadalafil 5 mg
Cituoti
0 #2052 Joemub 2019-05-26 06:34
ventolin buying tetracycline online furosemide 40 mg allopurinol zyloprim amoxicillin 250 online phenergan tadalafil lowest price vardenafil propranolol proventil hfa 90 mcg inhaler
Cituoti
0 #2051 Denmub 2019-05-26 05:26
phenergan sildenafil dapoxetine for sale furosemide 40 lipinpril acyclovir 200 mg
Cituoti
0 #2050 Amymob 2019-05-26 05:20
acyclovir
Cituoti
0 #2049 Joemub 2019-05-26 05:20
atarax 25mg valtrex for sale online cialis sildenafil cheap tadalafil advair albuterol generic cialis furosemide buy allopurinol online
Cituoti
0 #2048 Suemub 2019-05-26 04:45
sildenafil tablets buy generic cialis online cafergot buy advair diskus 250 50 where to buy propranolol tadalafil cheap valtrex tadalafil vardenafil 20mg buy cheap tadalafil
Cituoti
0 #2047 gentee 2019-05-26 04:30
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2046 Arouddy 2019-05-26 04:01
http://cialisgendrx.com/ buy tadalafil india pills http://cialisgendrx.com/ used cheap generic cialis generic cialis
Cituoti
0 #2045 Judymob 2019-05-26 03:52
generic viagra sildenafil how to buy amoxycillin phenergan buy online furosemide 40 mg without prescription lisinopril 10mg tablets sildenafil cheapest levitra 20mg atarax 25 advair diskus 250 prednisolone
Cituoti
0 #2044 urbanty 2019-05-26 03:20
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2043 Paulmub 2019-05-26 03:05
ventolin cialis by mail acyclovir 400mg tablets tadalafil propecia 5 mg for sale
Cituoti
0 #2042 Jackmob 2019-05-26 03:02
generic albuterol cafergot tadalafil buy ventolin online tadalafil
Cituoti
0 #2041 Eyemob 2019-05-26 02:53
acyclovir tetracycline atarax 10mg tadalafil 40 mg advair hfa levitra 20 mg ildenafil citrate cialis price comparison albuterol prescription where to buy acyclovir valtrex buy online cialis tadalafil sildenafil citrate cafergot prednisolone buy online cialis soft dapoxetine for premature ejaculation finasteride price no prescription allopurinol lisinopril
Cituoti
0 #2040 idiofs 2019-05-26 02:19
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2039 Jimmob 2019-05-26 02:11
cheapest tadalafil lisinopril medication phenergan price atarax 25 buy acyclovir without prescription order ventolin from canada no prescription propecia generic
Cituoti
0 #2038 Markmub 2019-05-26 00:57
tadalafil india 20mg acyclovir medication prices acyclovir 800 mg atarax generic furosemide online no prescription cafergot valtrex for sale
Cituoti
0 #2037 braiMi 2019-05-26 00:51
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2036 Miamub 2019-05-26 00:29
acyclovir buy online advair online buy cialis
Cituoti
0 #2035 Ivymob 2019-05-26 00:02
buy dapoxetine online acyclovir 200 propranolol buy cialis online us purchase prednisone online no prescription ventolin hfa tadalafil 10 mg buying tetracycline online online acyclovir furosemide phenergan buy albuterol without a prescription cheapest tadalafil allopurinol advair 500 50 viagra sildenafil 100mg lisinopril medication vardenafil cheap finasteride buy prednisolone 5mg
Cituoti
0 #2034 Fokito 2019-05-25 23:45
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #2033 Janemob 2019-05-25 23:35
atarax 25
Cituoti
0 #2032 Ivymub 2019-05-25 23:00
online tadalafil cialis propranolol phenergan 25 mg allopurinol oral finasteride 5mg cialis 60 prednisone no prescription ventolin price tadalafil 20mg sildenafil 100mg tablets valtrex buy online dapoxetine usa advair lisinopril 10mg tablets acyclovir 800 mg generic tadalafil vardenafil cheap prednisolne levitra 20mg
Cituoti
0 #2031 Judymub 2019-05-25 22:35
tadalafil for women acyclovir tablets advair diskus order ventolin from canada no prescription albuterol propranolol 10 mg phenergan buy vardenafil cost of lisinopril acyclovir
Cituoti
0 #2030 Marymub 2019-05-25 22:19
online purchase of tetracycline cialis atarax 25 tadalafil ventolin nebulizer acyclovir propecia sildenafil citrate cialis generic propanolol 20 mg to buy without prescription
Cituoti
0 #2029 Kimmub 2019-05-25 22:11
levitra buy
Cituoti
0 #2028 Kimmob 2019-05-25 21:42
albuterol hfa inhaler
Cituoti
0 #2027 idiofs 2019-05-25 21:36
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2026 Lisamub 2019-05-25 20:33
cialis 60
Cituoti
0 #2025 Amymob 2019-05-25 18:10
prednisolone
Cituoti
0 #2024 Joemob 2019-05-25 17:58
buy sildenafil citrate advair tadalafil acyclovir lisinopril allopurinol 300mg tablets sildenafil citrate amoxicillin 500mg capsules uk albuterol drug cheapest levitra 20mg
Cituoti
0 #2023 Lisamub 2019-05-25 17:37
order valtrex onlines
Cituoti
0 #2022 Inhelm 2019-05-25 17:23
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #2021 urbanty 2019-05-25 16:54
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2020 Markmob 2019-05-25 15:25
lisinopril drug dapoxetine propecia generic sildenafil citrate 100mg tadalafil for sale
Cituoti
0 #2019 urbanty 2019-05-25 14:27
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #2018 Jimmub 2019-05-25 14:06
generic cialis online furosemide 40 mg for sale acyclovir buy cheap tadalafil levitra 20 amoxicillin 250 buying tetracycline online
Cituoti
0 #2017 LillaKex 2019-05-25 13:30
loan fast
cash now
personal loans in houston tx
cash express loans
Cituoti
0 #2016 Denmob 2019-05-25 13:29
prednisone 20mg online without prescription buy vardenafil online tetracycline buy online
Cituoti
0 #2015 Kiamub 2019-05-25 12:50
ventolin
Cituoti
0 #2014 Markmob 2019-05-25 12:24
cialis 60 levitra 10 mg price prednisolone buy online cialis tetracycline prednisone 50 mg lisinopril ventolin
Cituoti
0 #2013 Paulmob 2019-05-25 12:18
propecia prednisolone cost where can i buy amoxocillin buy dapoxetine online buying tetracycline online
Cituoti
0 #2012 Marymob 2019-05-25 10:56
cafergot buy where to buy sildenafil antibiotic amoxicillin atarax 25 tadalafil citrate furosemide 40mg tab dapoxetine buy online cialis online tadalafil cialis tadalafil
Cituoti
0 #2011 Eyemub 2019-05-25 10:18
albuterol sulfate levitra 20mg amoxicillin 500 mg without prescription prednisone 20 mg tablets prednisolone sildenafil citrate 100mg ventolin spray phenergan generic buy cafergot online generic drug for lisinopril tadalafil allopurinol tablets propecia tetracycline buy sildenafil online dapoxetine buy online propranolol online acyclovir without prescription ventolin hfa inhaler buy tadalafil online
Cituoti
0 #2010 Lisamob 2019-05-25 10:01
buy atarax
Cituoti
0 #2009 Suemob 2019-05-25 09:57
valtrex buy online levitra cialis ventolin sildenafil-citrate propecia cheap ventolin prednisone10 mg acyclovir buy dapoxetine usa
Cituoti
0 #2008 Lisamob 2019-05-25 09:38
cialis best price
Cituoti
0 #2007 unancy 2019-05-25 09:29
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2006 Claige 2019-05-25 09:18
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2005 Alanmub 2019-05-25 08:59
amoxicillin 250 buy valtrex cialis daily buy cafergot tadalafil 10 mg acyclovir generic tadalafil sildenafil citrate 100mg tab cialis best price prednisolone buy phenergan online furosemide 40 mg propranolol buy tadalafil online ventolin dapoxetine usa buy albuterol buy tetracycline online without prescription levitra 10mg tadalafil
Cituoti
0 #2004 Alberto 2019-05-25 08:42
maca root and cialis generic cialis: http://cialisle.com
how long does tadalafil take to work.

Visit my web blog - cialis online: http://cialisle.com/
Cituoti
0 #2003 Ivymob 2019-05-25 08:34
buy acyclovir 400 mg buy atarax allopurinol buy cialis 60 sildenafil citrate propranolol albuterol over the counter lisinopril 10mg tablets advair cialis 5 mg best price usa tadalafil india 20mg ventolin tetracycline 500mg capsules valtrex for sale online propecia vardenafil acyclovir tadalafil prednisolone buy dapoxetine online
Cituoti
0 #2002 smonatar 2019-05-25 07:44
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #2001 JasoadnDrype 2019-05-25 07:41
can you buy viagra over the counter in cancun
viagra online
citrulline and viagra
viagra
peak effect of viagra
Cituoti
0 #2000 Jamel 2019-05-25 07:11
what is the herbal alternative to sildenafil cheapest places to buy
viagra: http://www.viagrapid.com/ sildenafil keyring
Cituoti
0 #1999 Miamob 2019-05-25 06:54
buy prednisone prednisolone fureosinomide albuterol inhaler price penicillin amoxicillin phenergan price acytoclovir 800 dapoxetine for sale
Cituoti
0 #1998 elimame 2019-05-25 06:50
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1997 Marymob 2019-05-25 05:59
ventolin buy tadalafil allopurinol 300 mg propranolol phenergan with codeine cough syrup advair acyclovir no presciption buy tetracycline antibiotics cialis 60 tadalafil generic
Cituoti
0 #1996 shiegek 2019-05-25 05:39
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1995 Inhelm 2019-05-25 05:21
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1994 Marymub 2019-05-25 05:18
prednisone best price on cialis online tadalafil dapoxetine buy cafergot propecia 5 mg propranolol 10mg cheap acyclovir 800 mg prednisolone 20mg amoxicillin no prescipion
Cituoti
0 #1993 Jimmub 2019-05-25 04:58
tadalafil india 20mg cost of phenergan furosemide where to buy prednisolone atarax for insomnia
Cituoti
0 #1992 Judymub 2019-05-25 04:50
albuterol inhalers buy lisinopril online drug propranolol acyclovir 800mg tablets furosemide tadalafil 20mg best price valtrex buy advair ventolin order prednisone 5 mg
Cituoti
0 #1991 smonatar 2019-05-25 04:41
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1990 Denmub 2019-05-25 04:32
tadalafil drug phenergan dapoxetine cheapest tadalafil
Cituoti
0 #1989 Alanmub 2019-05-25 03:42
propranolol cost acyclovir without a prescription albuterol for sale sildenafil citrate 100mg tab valtrex for sale online amoxicillin 250 buy sildenafil citrate buy cafergot propecia low cost cialis online tadalafil furosemide tadalafil 60 mg levitra 20 allopurinol 100 mg ventolin hfa phenergan order tetracycline atarax 25 tadalafil 10
Cituoti
0 #1988 geoxia 2019-05-25 03:10
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1987 Jasoadnpam 2019-05-25 03:04
viagra how long after meal
http://viagrabs.com/
how far in advance should you take viagra
generic viagra online
keeping up with the kardashians rob takes viagra
Cituoti
0 #1986 Alanmub 2019-05-25 02:52
propecia buy cafergot phenergan online price of advair diskus prednisone 20 mg without prescription generic drug for lisinopril where to buy sildenafil purchase levitra online sildenafil citrate ventolin buy acyclovir 400 mg acyclovir buy tetracycline amoxicillin 500 mg capsules propranolol allopurinol tablets buy dapoxetine online valtrex without prescription com tadalafil furosemide 20 mg drug
Cituoti
0 #1985 Eyemob 2019-05-25 02:51
dapoxetine advair 500 tadalafil tadalafil prednisone propranolol price cost of phenergan levitra 10mg furosemide acyclovir 400mg tablets acyclovir over the counter albuterol ventolin valtrex atarax 25 allopurinol buy no prescription sildenafil 50mg cialis propecia cafergot buying prednisolone 5mg online without prescription
Cituoti
0 #1984 Jackmub 2019-05-25 02:45
generic propecia 5mg over the counter amoxicillin sildenafil citrate valtrex where to buy allopurinol
Cituoti
0 #1983 Amymob 2019-05-25 02:34
furosemide 20 mg sales
Cituoti
0 #1982 Amymub 2019-05-25 02:33
atarax 25 mg tablets
Cituoti
0 #1981 preoni 2019-05-25 02:06
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1980 Jasonmob 2019-05-25 01:42
online tadalafil order sildenafil ventolin inhalers valtrex for sale online buy levitra price of cialis propranolol cafergot online generic albuterol zovirax pills
Cituoti
0 #1979 Denmob 2019-05-25 01:39
ventolin atarax 25 cheap cafergot amoxicillin 500 mg capsules
Cituoti
0 #1978 Eyemub 2019-05-25 01:37
sildenafil citrate cialis for sale cheap sildenafil citrate tablets 100mg prednisolone vardenafil best price tadalafil citrate amoxicillin no prescipion albuterol buy ventolin inhaler without prescription levitra 20mg buy tadalafil cialis tadalafil 10mg lisinopril 40mg buy tetracycline online dapoxetine approval where can i buy valtrex ventolin hfa price furosemide 20 mg tab tadalafil allopurinol 300 mg
Cituoti
0 #1977 Judymob 2019-05-25 01:34
atarax 25 lisinopril 10mg generic cialis generic cialis tadalafil advair diskus 250/50 acyclovir buy online buy cafergot online ventolin salbutamol furosemide 40mg tab amoxicillin 250
Cituoti
0 #1976 Joemob 2019-05-24 23:57
cafergot buy cialis generic online valtrex buy online vardenafil buy tadalafil buy tetracycline online without prescription tadalafil propranolol 10mg cheap prednisone generic cialis tadalafil 20mg
Cituoti
0 #1975 cadeode 2019-05-24 23:47
money loans fast
best personal loans
same day payday loans for bad credit
personal loan
Cituoti
0 #1974 ontobby 2019-05-24 23:23
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1973 Jasonmub 2019-05-24 22:26
cafergot atarax 25 phenergan prednisolone 10mg prednisone amoxicillin 250 advair cialis price comparison tadalafil prices ventolin inhaler non prescription
Cituoti
0 #1972 Judymob 2019-05-24 22:00
prednisolone buy levitra online usa cialis 60 ventolin buy tadalafil online furosemide generic valtrex albuterol online tadalafil dosage 40 mg acyclovir
Cituoti
0 #1971 Ivymob 2019-05-24 20:06
tadalafil generic prednisolone sod albuterol without prescription generic ventolin dapoxetine buy online levitra tetracycline buy allopurinol tadalafil without prescription atarax 25 valtrex sildenafil otc buy generic cialis propranolol buy sildenafil prosteride advair 500 lisinopril furosemide 40 mg tadalafil tablets 20mg
Cituoti
0 #1970 Lisamub 2019-05-24 20:04
dapoxetine
Cituoti
0 #1969 Donte 2019-05-24 19:58
sildenafil dosage and instructions viagrauga.com: http://http://viagrauga.com sildenafil for
20 year olds
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode