LEADER strategijų startas

Žemės ūkio ministerija sulaukia atskirų kaimo vietovių vietos veiklos grupių (VVG) klausimų bei kreipimųsi dėl vietos plėtros strategijų keitimų ir strategijų įgyvendinimo pradžios.

VVG klausia, ar šiuo metu būtina keisti strategijų įgyvendinimo veiksmų planus dėl pasikeitusios faktinės situacijos. Primename, kad ministerijos atstovai 2016 m. spalio 17 d. vykusiame LEADER įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje informavo, kad šiuo metu strategijų įgyvendinimo veiksmų planų keitimo inicijuoti nereikia. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) 2017 m. pradžioje inicijuos visų strategijų įgyvendinimo veiksmų planų keitimus, kad jie atitiktų faktinę situaciją ir Vietos projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Vietos projektų taisyklės) reikalavimus.

Raginame visas VVG vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklėmis, pradėti rengti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus bei teikti juos derinti NMA. Taip pat rekomenduojame VVG 2014–2020 m. vietos plėtros strategijas pradėti įgyvendinti nuo tų priemonių, kurias įgyvendinant 2007–2013 m. laikotarpiu VVG yra sukaupusi patirties (pvz., kaimų atnaujinimas, „minkštosios“ veiklos);

Atkreipiame dėmesį, kad sklandžiam  ministerijos, NMA ir atskirų VVG darbui bei greitam problemų sprendimui labai svarbus efektyvus informacijos keitimasis VVG tinklo viduje, todėl tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Žemės ūkio ministerija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode