Reklama 2

Dėl gamtos išteklių naudojimo – daugiau galių Vyriausybei

 

Aplinkos ministerija, siekdama apsaugoti valstybinės reikšmės miško išteklius, svarsto sukurti papildomus teisinius saugiklius ir įtvirtinti galimybę Vyriausybei priimti sprendimą dėl žemės gelmėse esančių naudingųjų iškasenų naudojimo.

Šiuo metu žemės gelmių naudojimo kontrolę vykdo ir leidimus eksploatuoti naudingąsias iškasenas išduoda Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Tačiau ši ministerijai pavaldi įstaiga išduoda ir leidimus naudoti naudingąsias iškasenas, esančias po valstybinės reikšmės miškais, neatsižvelgdama į jų statusą. Pažymėtina, kad valstybinės reikšmės miškai yra išskirtinė valstybės nuosavybė. Todėl, atsižvelgiant į miškų svarbą, tokia susiformavusi praktika, pasak aplinkos viceministro Martyno Norbuto, yra taisytina.

„Ir žemės gelmės, ir valstybinės reikšmės miškai yra valstybės nuosavybė, kuri turi būti naudojama racionaliai, atsižvelgiant į viešąjį interesą ir siekiant užtikrinti maksimalią ekonominę naudą bei minimalų neigiamą poveikį aplinkai. Žemės gelmių ir valstybinės reikšmės miškų savininko funkcijas įgyvendina Lietuvos Vyriausybė. Tačiau, vadovaujantis galiojančia leidimų naudoti žemės gelmes išdavimo tvarka, Vyriausybė negali spręsti, kaip naudingiau būtų naudoti gamtos išteklių, kurie yra tame pačiame plote“, – pabrėžia aplinkos viceministras M. Norbutas.

Atsižvelgusi į susidariusią situaciją ir siekdama aiškiau reglamentuoti leidimo naudoti naudingąsias iškasenas išdavimo tvarką, Aplinkos ministerija kartu su kitomis atsakingomis institucijomis ruošiasi parengti Žemės gelmių įstatymo pakeitimo projektą. Juo remiantis sprendimą dėl naudingųjų iškasenų, esančių po valstybinės reikšmės miškų plotais, naudojimo priimtų Vyriausybė.

Aplinkos ministerijos informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode