Reklama 2

Viena iš Lietuvos banko funkcijų – užtikrinti kainų stabilumą šalyje

 

Lietuvos bankas, kaip ir kiti Europos Sąjungos centriniai bankai vykdo nemažai funkcijų, užtikrinančių finansų politiką šalyse narėse. Bendradarbiaudami tarpusavyje Europos centriniai bankai siekia palaikyti kainų stabilumą visoje euro zonoje. Vertinama, kad kainų stabilumas užtikrintas tuomet, kai per vidutinį stebimą laikotarpį infliacija yra mažesnė arba artima 2 proc.

Kainų stabilumo palaikymas euro zonoje yra nustatytas sutartyje dėl ES veikimo. Tai leidžia įgyvendinti sąlygas, būtinas, siekiant užtikrinti stabilų ekonomikos augimą ir ekonominės gerovės kilimą. Siekiant užtikrinti stabilias kainas siekiama išvengti ilgų defliacijos ir infliacijos laikotarpių, kadangi tai neigiamai veikia ekonomikos plėtrą. Todėl Lietuvos bankas ne tik nuolat stebi infliacijos lygį, bet ir siekia jį valdyti, formuodamas aiškias pinigų politikos strategijas.

Dėl pernelyg didelės infliacijos nuvertėja pinigai ir dėl to sulėtėja arba gali būti paralyžiuojama ekonomika. Įmonės pradeda orientuotis į trumpalaikius tikslus, o nestabili situacija stabdo ilgalaikes investicijas ir didina palūkanų normas. Priešingas procesas infliacijai yra defliacija. Jos metu stebimas ilgalaikis kainų mažėjimas. Laikoma, kad defliacija yra pavojingesnė už infliaciją. Mažėjant kainoms pardavėjams tampa sunkiau padengti produkto savikainą, stoja skolinimo procesai, nes tampa sunkiau grąžinti paskolas bei operatyviai pasiskolinti, mažėja investicijos, atsiimami indėliai. Dėl visų šių faktorių ekonominė padėtis ima blogėti.

Europos Sąjungos institucijos apibrėžia, kad kainų stabilumas išlaikomas tuomet, kuomet infliacija yra mažesnė, arba artima 2 proc. Šio rodiklio pasirinkimas nėra atsitiktinis. Mažesnė nei 2 proc. infliacija yraper daug maža, kad darytų neigiamą poveikį ekonomikai. Be to nedidelė infliacija saugo Europos ekonominę zoną nuo defliacijos. Kainų stabilumo palaikymas turi teigiamą įtaką tiek kiekvienos šalies,tiek visos ES ekonomikai.

Kaip teigiama Kreditai.INFO portale - palaikant stabilias kainas didinamas kainų skaidrumas. Taip pat, toks stabilumas mažina palūkanų normas, išvengiama realią situaciją iškreipiančio poveikio mokesčių ir socialinio draudimo sistemoms. Stabilių kainų palaikymas taip pat užkerta kelią turto ir pajamų perskirstymui, kuris įvyksta esant didelei infliacijai ar defliacijai, o tai leidžia užtikrinti finansinį stabilumą.Finansinis stabilumas yra glaudžiai ir tiesiogiai susijęs su finansiniu stabilumu, todėl siekiant užtikrinti stabilią ekonomiką, reikia palaikyti stabilias kainas.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode