Siekiama supaprastinti biurokratijos naštą ūkininkams

 

Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) pateikė Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pasiūlymų paketą, kuriame gerokai mažiau biurokratinių reikalavimų ūkio subjektams. Daugiausia siūlomų pokyčių susiję su vadinamųjų apskaitos, susijusios su tam tikra žemės ūkio veikla, žurnalų pildymu.

Daugiausia supaprastinimų siūloma taikyti augalų apsaugos produktų kontrolės srityje. Iki šiol žemdirbiai privalo pildyti augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo žurnalą. Šiuo metu AAP naudojimo žurnale yra 16 grafų, kurias reikia užpildyti atlikus augalų apsaugos produktų purškimą. VAT siūlo atsisakyti perteklinės informacijos ir pildyti tik 5 svarbiausias grafas.

VAT taip pat siūlo palengvinti biurokratinę duomenų pildymo naštą AAP pardavėjams atsisakant augalų apsaugos produktų pardavimų žurnalo pildymo. Jeigu minėtiems pasiūlymams pritars ŽŪM, ūkininkams ir kitiems AAP naudotojams reiks pildyti 3 kartus mažiau duomenų, nei reikia dabar, o tokių produktų pardavėjams apskritai nebereiks pildyti AAP pardavimo žurnalo.

Tai pat buvo pasiūlyta sumažinti pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų, derliaus ir kanapių produktų apskaitai skirtų žurnalų, kuriuos privalo pildyti pluoštinių kanapių augintojai ir pluoštinių kanapių produktų tiekėjai, kiekį.

VAT turi gerų žinių ir bulvių augintojams. ŽŪM yra pasiūlytas įsakymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama supaprastinti nesertifikuotos bulvių sėklos sodinimo tvarką bei maistinių bulvių eksporto į kitas Europos Sąjungos šalis procedūras. Jeigu bus pritarta siūlomiems pakeitimams, ūkininkams nebereikės kasmet tarnybai pranešti apie ketinimą sodinti nesertifikuotą bulvių sėklą. Turint omenyje, kad Lietuvoje 2017 metais bulvių pasėlius deklaravo apie 35 tūkst. augintojų (NMA duomenys), šio reikalavimo atsisakymas palengvins naštą nemažam ūkininkų skaičiui. Taip pat ūkio subjektams nebereikės kiekvieną kartą prieš vežant maistines bulves į kitas ES šalis, raštu kreiptis į tarnybą dėl bulvių krovinio fitosanitarinio patikrinimo atlikimo.

VAT siūlo paprastinti ir parduodamų maistinių bulvių apskaitą: vietoj trijų skirtingų maistinių bulvių kiekio apskaitos žurnalų ūkio subjektai galėtų naudoti tik vieną, kuriame būtų registruojami įsigyjamų ir parduodamų maistinių bulvių kiekiai.

Pasak Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovo, jeigu šios iniciatyvos bus įgyvendintos, tai bus didelis žingsnis mažinant biurokratinių prievolių naštą, kurį pajus ir ūkininkai, ir prekybininkai.

Parengta pagal VAT informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode