Finansinės priemonės – įrankis regionams augti

Pastaruoju metu visoje Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama bioekonomikos, darnios regionų plėtros, klimato kaitos mažinimo priemonių bei ūkininkų ir jų kooperatyvų finansavimo galimybėms. Tiek žemės ūkyje, tiek ir kituose sektoriuose dirbantys verslininkai dažnai susiduria su finansiniais sunkumais ir problemomis dėl finansavimo šaltinių prieinamumo.

Balandžio 4 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko labai konstruktyvi diskusija – konferencija „ Naujos tvaraus vystymosi ir perėjimo prie tvarios bioekonomikos  galimybės naudojant Europos investicijų banko finansines priemones“, kurioje šios srities specialistai ir ekspertai tarėsi dėl naujų idėjų ir būdų, kaip pagerinti galimybes gauti finansavimą ir tokiu būdu padėti plėtoti investicijas bei ekonomiškai gyvybingus projektus, kurie prisideda prie regionų plėtros ir konkurencingumo didinimo.

Konferencijos tema, pasak žemės ūkio ministro B. Markausko, yra aktuali tiek šiandien, tiek žvelgiant į ateitį, kai 2020 m. Lietuvai skiriamos ES lėšos gali mažėti.

„Vienas iš pagrindinių finansinių priemonių privalumų – paskolintų lėšų pakartotinis naudojimas, kai grįžusios lėšos vėl gali būti naudojamos svarbiems projektams finansuoti, taip suteikiant paramą didesniam pareiškėjų skaičiui. Ne mažiau svarbi yra garantijų teikimo priemonė, kai kredito įstaigoms užtikrinamas verslo subjektams suteiktų paskolų grąžinimas. Naudojant ES lėšas per finansines priemones, t. y. teikiant ne vienkartines negrąžinamas subsidijas, o skolinant lėšas, teikiant garantijas ir pan., investuotos lėšos sugrįš ir galės toliau būti naudojamos siekiant ilgalaikės tiek žemės ūkio, tiek kitų sektorių plėtros“, – teigė ministras.

Savo nuomonėmis bei įžvalgomis  konferencijoje dalijosi Lietuvos ir užsienio šios srities specialistai bei ekspertai. Daug dėmesio konferencijoje buvo skirta finansinių priemonių poreikiui žemės ūkio ir maisto ūkio sektoriams bei verslams kaime skatinti. Taip pat buvo diskutuota apie finansinių priemonių reikšmę tvariam vystymuisi bei klimato kaitai sušvelninti.

ŽŪM informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode