Galimybės vietos veiklos grupių bendradarbiavimui

Informuojame, kad nuo balandžio 3 d. pradedama įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,LEADER“ veiklos sritis „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paramos gali kreiptis kaimo arba dvisektorės vietos veiklos grupės (VVG), kurios įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) patvirtintas vietos plėtros strategijas.

Iš viso 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu Lietuvos kaimo ir dvisektorių VVG bendradarbiavimo projektams skirta 2,9 mln. Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2017 m. šioms VVG numatytas 724 tūkst. Eur siekiantis finansavimas. Svarbu paminėti, kad bendradarbiavimo projektuose gali dalyvauti ir kiti partneriai, t. y. miesto, žuvininkystės VVG, kurie prie bendrai vykdomo projekto  turi prisidėti savo fondo lėšomis (Europos socialinio fondo, Europos jūrų reikalų ir  žuvininkystės fondo, kt.).

Paramos paraiškas bendradarbiavimo projektams inicijuoti arba įgyvendinti šiais metais bus galima teikti 4 kartus atitinkamai pagal projekto pobūdį.

Nuo š. m. balandžio 3 d. iki balandžio 28 d. VVG galės teikti projektus tarptautinio bendradarbiavimo projektams inicijuoti. Paramos dydis – iki 3 000 Eur, paramos intensyvumas – 80 proc. Svarbu paminėti, kad parama, skirta pasirengti tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti tai pačiai VVG gali būti skirta tik vieną kartą per visą programinį laikotarpį.

Paramos paraiškas teritorinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti VVG  2017 m. galės teikti 2 kartus: nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo  lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. Paramos dydis – iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas – 80 proc.

Paramos paraiškas tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti VVG galės teikti nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Paramos dydis – iki 100 000 Eur, pramos intensyvumas – 80 proc. Jei projektas bus įgyvendinamas su VVG, kurios yra iš Baltijos jūros regiono, projektu turės būti siekiama įgyvendinti ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono vietos plėtros strategijos tikslus, kurie iš esmės  siejasi su VVG strategijų tikslais.

Bendradarbiavimo projektai kaimo VVG nėra naujovė, jos jau turi bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties. 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu buvo įgyvendintas 71 projektas, iš jų 39 – tarptautinio bendradarbiavimo. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų partneriai buvo Latvijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Čekijos VVG. Bendradarbiavimo projektų sritys apėmė ir verslumo skatinimą, amatus, vaikų ir jaunimo stovyklų kūrybinių dirbtuvių organizavimą, kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimą, bendrų regionų prekių ženklų kūrimą ir leidybą, turistinių maršrutų ženklinimą, naujų paslaugų kaimo vietovėse kūrimą ir kt.

VVG, siekiančios daugiau sužinoti apie paramą bendradarbiavimo projektams, yra kviečiamos dalyvauti ŽŪM organizuojamuose seminaruose, kurie vyks balandžio 12 d. Kaune, Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmų 204 auditorijoje (adresas: Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53361 Kauno r.), balandžio 19 d. – Šiauliuose, Šaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (adresas: Aušros alėja 62, LT 76235, Šiauliai) ir  balandžio 21 d. Anykščiuose, Anykščių rajono savivaldybės Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių viešojoje bibliotekoje (adresas: Vyskupo skv. 1, Anykščiai LT- 29145).

ŽŪM informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode