20 metų veiklos – pagalba, kai jos reikia

Šiais metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) mini veiklos 20-metį. 1997 m. įkurta finansų institucija jau du dešimtmečius siekia padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, kurti ir plėtoti verslą kaimo vietovėse, modernizuoti ūkius bei įmones. Teikiamos kreditų bei lizingo garantijos, palūkanų ir garantinių įmokų kompensavimas sudaro palankias skolinimosi sąlygas, skatina ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą, tradicinių bei alternatyvių verslų kūrimą kaimo vietovėse.

Per 20 veiklos metų ŽŪPGF už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 640 mln. Eur kreditų suteikė beveik 5 tūkst. garantijų už 390 mln. Eur. Kaimo vietovėse tai leido įgyvendinti investicinių projektų už 860 mln. Eur.

Garantijos teikiamos ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, vykdančiai intervencines rinkos reguliavimo priemones – suteikta 70 tokių garantijų už 440 mln. Eur. Bendras ŽŪPGF garantijų portfelis per 20 metų siekia 830 mln. Eur, investicijos į žemės ūkio ir kaimo sektorių – beveik 1,1 mlrd. Eur.

„Kreditai su garantija žemės ūkio, alternatyviosios veiklos, žuvininkystės subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms, leidžia modernizuoti verslą, jį plėsti, pradėti naują ūkinę veiklą, sukurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse“ – teigia ŽŪPGF direktorė Danguolė Čukauskienė. „Praėjusių metų pabaigoje buvo priimtas sprendimas suvienodinti garantijų teikimo sąlygas – dabar kreditų garantijos visiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 80 procentų kredito sumos.“

Pagrindiniai klientai, besinaudojantys kreditais su garantija – ūkininkų ūkiai. Jiems suteikta garantijų už 225 mln. Eur (60 proc. visų kreditų su garantija), jie iš kredito įstaigų galėjo pasiskolinti 360 mln. Eur kreditų. Garantijos taip pat teikiamos žemės ūkio bendrovėms, kooperatyvams ir kitoms įmonėms (22 proc.), įvairiam smulkiajam verslui kaimo vietovėse (17 proc.), perdirbimo įmonėms tiek mieste, tiek kaime (3 proc.).

Daugiausia kreditų su garantija per 20 ŽŪPGF veiklos metų buvo skiriama investicijoms. Joms kredito įstaigos suteikė beveik 530 mln. Eur kreditų arba 82 proc. visų kreditų su garantija. Nemažai žemės ūkio subjektai naudojosi ir galimybe gauti finansavimą trumpalaikiam turtui įsigyti – tam skirta 110 mln. Eur.

Investiciniai projektai dažniausiai susiję su žemės ūkio technikos atnaujinimu (250 mln. Eur kreditų su garantija), statyba ir rekonstrukcija (126 mln. Eur), gamybinės įrangos įsigijimu (83 mln. Eur). Taip ūkio subjektai, naudodamiesi kreditų garantijomis, gali įsigyti žemės ūkio ar miškų paskirties žemės, miškų ūkio technikos bei kitos įrangos. Besiskolinantieji trumpalaikiam turtui, dažniausiai įsigyja trąšų, sėklų, chemijos priemonių, taip pat kreditai skiriami gyvuliams, daugiamečiams sodiniams įsigyti bei paslaugoms apmokėti.

Pagal veiklos sritį kreditais su garantija daugiausiai buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio  šakos – augalininkystė ir gyvulininkystė, atitinkamai jos pritraukė 262 mln. Eur ir 190 mln. Eur investicijų. Kaimo vietovėse taip pat sparčiai kuriasi alternatyvieji verslai – ūkio subjektai, užsiimantys paslaugų teikimu, kaimo turizmu, miškininkyste, medienos ruoša bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės kaimo vietovėje investavo 150 mln. Eur kredito įstaigų skolintų lėšų.

ŽŪPGF teikia ne tik kreditų bei lizingo garantijas, taip pat administruoja ir dalies garantinio užmokesčio bei kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą. Palūkanų kompensavimas skiriamas tiek už investicinius kreditus, tiek ir kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kreditų su garantija gavėjams per 20 veiklos metų kompensuota 11 mln. Eur kredito palūkanų, taip pat beveik 17 mln. Eur  garantinio užmokesčio. Valstybės pagalba – palūkanų bei garantinio užmokesčio kompensacijomis – pasinaudojo apie 1500 klientų.

ŽŪM informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode