Reklama 2

Informacija pievų augintojams

Ūkininkai, siekiantys, kad jų pievų plotai būtų priskirti pievų plotams, skirtiems prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, informaciją apie realizuotą produkciją turi pateikti VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) iki šių metų kovo 1 d.

Asmenys, kuriems 2016 m. liepos 1 d. gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekis buvo skaičiuojamas už deklaruotus 2016 m. pievų plotus, skirtus prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai ir pardavimui, po 70 l už ha deklaruotų plotų, įsipareigojo realizuoti žolinės produkcijos už ne mažiau kaip 260 Eur ir pateikti ŽŪIKVC) informaciją apie realizuotą produkciją, nurodydami produkto rūšį, kiekį, kainą ir gautas pajamas.

ŽŪM informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode