Įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis

2017 m. sausio 6 d. 10.30 val. Žuvininkystės tarnybos (J. Lelevelio g. 6, Vilnius) 512  posėdžių salėje vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus paskirtos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2017–2019 metams. Perleidžiamosios teisės ir jų dydis bus suteikiamos: 

 

Žuvų rūšis

Žvejybos rajonas

Perleidžiamųjų teisių dydis, proc.

Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) administruojamoje akvatorijoje

 

Atlantinės skumbrės

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe; Vb zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse, IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

100%

 

Juodieji (Grenlandijos) paltusai

IIa ir IV zonų ES vandenyse, Vb ir VI zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

100%

 

Rombinės rajos

VIa, VIb ir VIIa-c,VIIe-k parajonių ES vandenyse

100%

 

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniams grenadieriai

Vb, VI, ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

100%

 

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai ir šiauriniais grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

100%

 

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

100%

 

Melsvosios molvos

Vb VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

100%

 

Melsvosios molvos

XII parajonio tarptautiniuose vandenyse

100%

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante (NAFO) administruojamoje akvatorijoje

 

Paprastieji jūros ešeriai

3LN zonoje

100%

 

Paprastieji jūros ešeriai

3 M

95%

 

Juodieji (Grenlandijos) paltusai

3LMNO

100%

 

Raudonosios plekšnės

3NO zonoje

100%

 

Atlantinės menkės

3M

100%

 

Rombinės rajos

3LNO

100%

 

Šiauriniai trumpačiuptuviai kalmarai

3 ir 4 pazonėse

100%

Pietų Ramiojo vandenyno (SPRFMO) konvencijos rajone

Peru stauridės

 

100%

Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajone

Krevetės

 

95%

Maroko Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenys

Pelaginės žuvys

 

95%

Mauritanijos išskirtinė ekonominė zonos vandenys

Pelaginės žuvys

 

95%

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2017 – 2019 metams, ne vėliau nei iki 2016 m. gruodžio  29 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykęs į Žuvininkystės tarnybą pateikia:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

  • norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas;
  • Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 10 paskutinių kalendorinių metų, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalyse;

2. ūkio subjektui atstovaujančio atsakingo asmens pasirašytą pažymą apie kiekvienais iš pasirinktų 3 kalendorinių metų sumokėtus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą su darbo santykiais susijusius mokesčius (kaip nurodyta Aprašo 12) ;

3. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

5. su juridinio asmens reorganizavimu susijusių dokumentų (reorganizavimo sąlygų, pirkimo–pardavimo sutarčių, juridinių asmenų registro išrašo ir pan.) kopijas, jei ūkio subjektas, norintis gauti perleidžiamąją teisę, buvo reorganizuotas arba susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 10 kalendorinių metų.

Tel. pasiteirauti (8 5) 2398 409.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode