Gyventojai raginami nelaukti paskutinės paraiškų teikimo dienos

Iki gruodžio 16 d. gyventojai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

Patirtis rodo, kad paraiškų teikimas intensyviausiai vyksta paskutinėmis dienomis. Visgi tai nėra pati geriausia praktika. Kad būtų išvengta sistemos gedimų dėl itin didelių pareiškėjų srautų, Žemės ūkio ministerija ragina nelaukti galutinio termino ir teikti paraiškas iš anksto.

Paraiškos ir visi papildomi dokumentai teikiami per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą, adresu www.zumis.lt. Fiziniai asmenys paraiškas teikia asmeniškai, juridiniai – tik per įgaliotą fizinį asmenį.

Gauti paramą naujai ekonominei veiklai pradėti gali pretenduoti ne jaunesni nei 18 metų ir savo gyvenamąją vietą kaime deklaravę fiziniai asmenys bei naujai įsteigtos ir kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės. Fiziniai asmenys paraiškos teikimo metu gali būti dar tik pradėsiantys vykdyti veiklą, ir tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys savo veiklą gali būti pradėję vykdyti ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Numatyta ekonominė veikla turi ir turės būti vykdoma kaimo vietovėje.

Priimamos individualiai, be partnerių teikiamos paraiškos. Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės, kooperatinės bendrovės, mažos ir vidutinės įmonės.

Daugiau informacijos čia.

Žūm informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode