Reklama 2

Gal per ilgai kariavom ir kartojom žodį „šlovė“

 

Jaučiuosi kaip karalius, kuris šlubavo namo su medžio ramentais iš mūšio lauko, ir galvoje vienas leitmotyvas... per ilgai kartojom žodį „šlovė“ jos nenusipelniusiems ir tris milijonus išvariusiems iš gimtojo krašto velniams blakstienų karpyti. Po profesinių sąjungų susitikimo su premjeru S. Skverneliu pasidarė aišku – per mažai kariavome ir per ilgai tikėjome paprastu žmogišku padorumu ir demokratijos pagrindu – susitarimu. Tartis galima tik su geros valios žmonėmis, atliekančiais namų darbus.

Naglis Šulija turėtų sunerimti

        

Kažkada buvusi mūsų ministrė Audronė Pitrėnienė gyrėsi, kad jai susirasti darbą po nelaimingo šuolio į ŠMM aukštumas bus lengva kaip penkis pirštukus nulaižyti, tai dabartinis ministras pirmininkas jau ir darbo vietą nusižiūrėjo. Jis bus sinoptikas arba pranašas. Jau ir pirmą pranašystę paskelbė, tokią, kad net Nostradamui tenka slėptis amžių glūdumoj. O ji skamba taip – rudenį gali kilti pedagogų streikai. Iš kur šis įžvalgumas? Iš paprasto cinizmo... Jeigu tariamasi su socialiniais partneriais aukščiausiu lygiu, o po to pareiškiama, kad visi susitarimai net  šakalio neverti, gero tu nelauk, ypač kai mokytojų atlygis pats mažiausias Europoje ir per vieną valandą jis tegauna 4 eurus, kai statybų pagalbinis darbininkas neina dirbti net už 7 Eur, o save gerbiantis meistras ir 50 paprašo – infliacija, brolau, jų vaikai valgyti nori.

Visiems neramumams turi būti priežastis ir pretekstas. Geresnio preteksto kaip postringavimą, kad, jei „moksleiviai po vidurinės išeina nemokėdami net skaityti, tai duoti švietimo sistemai 200 000 eurų yra neatsakinga“. Nejaugi mūsų sistemoje taip blogai? Tai iš kur imasi šimtukininkai ir tarptautinių olimpiadų nugalėtojai, iš kur pilni užsienio universitetai gabių lietuvaičių, iš kur pilnas LR Seimas mokytų seimūnų? Jie iš kosmoso atskrido? Iš kitos galaktikos? O jei darbo užmokestis sprendžiamas pagal kokybę, tai, kol nusikaltėliai kapoja galvas kastuvais ir tokia baisi kriminogeninė situacija, kad net policijos pašonėj nušvilpiami automatai ir it su lazda lakstoma po Vilnių, kai daugėja avarijų, vagysčių ir kitokio brudo – apie algų pakėlimą policininkams negali būti nė kalbos. Kol Lietuvoje miršta daugiau, nei gimsta – įšaldyti medikų atlyginimus, o kol „bardakas“ Lietuvoj – Seimo nariams ir iš viso nemokėti jokios algos, o Vyriausybę, jei ji nevaldo padėties, manipuliuoja žmonėmis ir resursais, nevykdo aiškios socialinės politikos ir nesirūpina savo žmonėmis – traukti atsakomybėn. Taigi jūs neklydote, premjere, rudenį streikas bus, bet neapsirikite, kaip apsiriko caras Nikolajus: paprasčiausias „buntas“,  ypač kai jam vadovauja mokyti žmonės, žinantys gatvės taisykles, – gali virsti revoliucija. Pirmą kartą internautai pedagogai keikėsi taip, kad net pakartoti nepatogu. Kaip jums atrodo, kodėl? O todėl, kad parduotuvėj maksima, o kišenėj minima. Ir mokytojo vaikai valgyti nori, o geriausias revoliucionierius – pilvas. Ar ne, pranaše, oi, atsiprašau, premjere.

Švietime didžiausia blogybė – neatlikti namų darbai

         

Kai mokiniai neatlieka namų darbų, nukenčia jis pats ir, anot PISA, jis tampa vos raštingas, o anot TIM`s tyrėjų – visai padoriu mokiniu (klausimas ŠMM, kodėl mes nuolat kišam neaiškius ir nepalankius tyrimus kaip Šventąjį Raštą, kad blogiau atrodytumėm – ir girtuokliai, ir beraščiai, velniop tokią tautą, lai varo į Europą). Iš kur ta iškreipta mąstysena, gal kad pasiteisintų prieš tūlą pilietį – kodėl reikia iš viso sunaikinti ir mokytoją, ir švietimą.

O namų darbų neatliko Vyriausybė, taigi mokinukai jų gali iš viso neruošti. ES atitinkamoms tarnyboms skirtas žadėtas raštas su prašymu leisti atlikti tam tikras sistemines reformas švietimo srityje neparengtas ir neišsiųstas, reiškia, visos derybos buvo tik akims muilinti. Jokio klasės krepšelio, žadėtų 17 milijonų visus užknisusioms žirklėms panaikinti, etatinio apmokėjimo nėra ir nebus, nes, matote, anot pono premjero, – pinigai problemų neišspręs. Jei neišspręs – tai ko verkšlenate apie blogą ugdymą? Kiek mokate, tiek ir dirbame. Žemiausias atlygis Europoje, žemiausi ir rezultatai...

Beje, prašome apmokėti senas skolas... Ne ES, o savo piliečiams, kurias grąžinti įpareigojo Konstitucinis teismas. Primenu, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. jūs turite grąžinti mokytojams, ką neteisėtai atėmėte neva krizei suvaldyti. Teisėjams jau grąžinta, kodėl mokytojai prastesni? Man visada skamba viena sentencija – „Užduotis man skiria kaip profesorei, o atlyginimą kaip „durnei“. Ir man, „durnelei“, visai įdomu pasidarė, ką kasmet ŠMM raportuoja ES komisijoms apie švietimo padėtį Lietuvoje. Kiek girdėjau, raportas turi būti derinamas su socialiniais partneriais. Kaip jūs ten apmulkinate visą Europą, jei profsąjungoms atsiunčiate anglišką variantą (tai jūs net neturite lietuviško?) ir tai tik dalį, o mums labai smalsu, ką meluojate antroje dalyje. Padorūs ministrai tai, ką siunčia Europos komisijoms, paskelbtų ir Lietuvos mokytojams. Padorūs... Supratote, apie ką kalbu.

Gražiai kalba premjeras apie tinklo pertvarką. Premjere, ji baigėsi 2015 metais ir baigėsi tragiškai: regionai tušti, greitai galėsit skelbti tarpgentinę dykrą, Vilnius dūsta... Kokia čia sisteminė pertvarka? Tinklą ir infrastruktūrą pasaulinio banko užsakymu jau peržiūrėjo A. Kubiliaus vyriausybė, peržiūrėjo labai stropiai, neliko daugiau nei pusės ugdymo įstaigų, ir šiandien visi spėlioja, kas tai: sąmokslas, nusikaltimas ar tautos genocidas?  Apie kokį sisteminį lūžį, kurį reikia daryti švietime, jūs kalbate? Vieną jau padarė, iš 56 tūkstančių mokytojų liko 26 tūkstančiai, o mažėjantį mokinių skaičių baisu net įvardyti. Va, kur Lietuva sumenko: neliko šviesuomenės, protingų žmonių, auginančių žmogų. Nebeliko ir ką auginti.

Pagaliau išsiaiškinome – švietimas nėra joks prioritetas

         

Nors premjeras dar veblena, kad švietimas lieka prioritetu, visa Vyriausybės veikla byloja, kad tai tik  pliurpalizmas, kurį išmintingi politologai vadina pliuralizmu. Jei asmuo, užimantis tokias pareigas, eina į derybas nežinodamas nieko apie etatinį apmokėjimo modelį nei apie realią padėtį švietime, o vadovaujasi nuogirdomis ir  neaiškiais tyrimais, apie jokį prioritetą negali būti nė kalbos. Labai įdomu, kodėl namų darbų neatliko ir švietimo ministrė, nesupažindinusi su metus dirbusios komisijos sumodeliuotu ir mokytojams nelabai artimu projektu. Kodėl finansų ministras nė karto nepateikė ES reikalaujamo procento, skiriamo švietimui – 6 procentus nuo BVP. Kodėl ŠMM užsiiminėja ne esminiais pertvarkymais švietime, o tik kosmetika: tai mokslo metus prailgina, tai neduoda mokamų vietų studentams į pedagogines specialybes, tai vėl nuo karo ir maro laikų seną reformą ištraukia. Mūsų sistemą reikia reformuoti ir iš pagrindų. Pradėti ne nuo pamatų, o nuo stogo. Visų pirma iškuopti ministeriją. Ji turi nustoti užsiiminėti demagogija, kalbėti išmoktą kaip eilėraštį vieną ir tą patį tekstą apie tai, kad viskas daroma vaiko gerovei ir ugdymo kokybei, o kai darbai nei gerovei, nei kokybei netarnauja – tiesiog amoralu. Visus centrus, esančius prie ŠMM, jų priviso tiek, kiek greitai Lietuvoje mokyklų nebus, sujungti į vieną ir lėšas atiduoti mokiniui, o ne jų, tų centrų, gerovei. Anužienės per vieną dieną neišdygo, jos tarpo mokinio sąskaita visą nepriklausomybės laikotarpį. Patikėkit, pinigų bus kaip šieno, dar A. Pitrėnienė žadėjo, kad nuo ES projektų šios institucijos mokiniui atiduos 10 procentų. Kur tie procentai? Užtektų visiems. Taigi, premjere, jūs pasidomėkite jų biudžetais, apaksite, ten milijonai, o, kiek žinau, ŠMM nieko sutaupyti negali, vaiko sąskaita – nebėra ką, o jų – negali, nes esi to paties lizdo paukštis

    

Neleiskit „lapei snapei“ uodega tepti „skarvados“ (skarvada – suvalkietiškai keptuvė)

Švietimą ginti nuo neišmanėlių gali tik mokytojai, ir ne kovoti džiunglių metodais, o kariauti tikrą karą. Pertvarkas iškovosime tik apsiautę Seimą, vyriausybę ir palaikę apsupę savaitę ar dvi. Tam mes turime susitelkti ir susivienyti. Mokytojau, juk tu privalai apginti savo mokinį nuo liberalaus melo, nuo kvailų pertvarkų ir neleisti dar kartą apvogti tavo mokyklos. Visos ŠMM reformos yra tik lapės snapės iš pasakos tepama „skarvada“. Keli nesąmoningi pertvarkymai, sukėlę rezonansą, nieko gero nedavė ir neduos. Švietimo sistemos būklės išsamios analizės nėra, struktūriniai pokyčiai apgailėtini, programos nepertvarkytos, vienu žodžiu – šnipštas. Tokiais atvejais, anot sukilėlių, tiesinami dalgiai. Juk reikia grąžinti švietimui prioritetą, kuris tapo skuduru kiekvienai vyriausybei.

Atėjo rugsėjis, būkit geri, ponai, nesuokit pedagogams, ugdytiniams, kad jie jums rūpi, kad jie jums svarbūs. Juos jūs nustūmėte į socialinį užribį. Ir dar jūsų programose yra nuostata, kad, mažinant socialinę atskirtį, minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą, o mokytojai turi universitetinį išsilavinimą. Kaip čia išeina, ubagai su aukštuoju išsilavinimu... Ir netikėkit parsidavėle statistika – provincijoje mokytojai net minimalaus neuždirba. Ir, kaip bebūtų keista, didieji moksliukai – iš provincijos. Nešventvagiaukite, jūsų sveikinimai prilygtų klausimui numirėliui – ar jam gera kapuose. Mokytojai, ruoškitės streikui. Su Rugsėjo pirmąja apkasuose!

Judyta TEKINGUNDUZ                            

LŠĮPS Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode