Viekšnių muziejai: problema sprendžiama

      Viekšniai nuo seno garsėja savo muziejais, tačiau jau daugelį metų nerimsta aistros dėl jų statuso. Perėmus juos Mažeikių muziejui iš Akmenės rajono, muziejaus direktorės jie įvardinti kaip filialai. Praėjusių metų rudenį, kai Mažeikių muziejus ėmėsi Viekšniuose esančių eksponatų inventorizacijos, viekšniškiai pasipiktino, jog kėsinamasi į vietinius muziejus, todėl miesto bendruomenė šiuo klausimu kreipėsi į atsakingas įstaigas.

Kreipėsi į merą

      Susidarius neaiškiai situacijai, Viekšnių miesto bendruomenės taryba praėjusių metų lapkričio 11 d. raštu kreipėsi į Savivaldybės merą, Švietimo, kultūros ir sporto komitetą bei Mažeikių muziejų prašydama, kad visi Viekšnių muziejaus eksponatai būtų muziejaus Viekšnių filialo nuosavybė ir nebūtų perduodami Mažeikių muziejui ar kitiems jo filialams.

 

 

      Vėliau paaiškėjo, jog Viekšnių muziejai neturi filialo statuso. Apie tai savo atsakyme Viekšnių I vaistinės muziejaus dovanotojai Zofijai Aleksandravičiūtei-Navickienei, Mažeikių rajono savivaldybei bei Mažeikių muziejui pranešė Kultūros ministerijos atstovas, kultūros viceministras Romas Jarockis. Kaip teigiama ministerijos atsakyme, „atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją bei į Mažeikių muziejaus nuostatų, patvirtintų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-225 (toliau – Nuostatai), 26 punktą, kuris nustato, kad Viekšnių I vaistinės muziejus yra Mažeikių muziejaus struktūrinis padalinys – skyrius, neturintis filialo statuso, taip pat, kad šiame struktūriniame padalinyje (skyriuje) nėra rinkinių saugotojo pareigybės, teisės aktų nustatyta tvarka struktūrinio padalinio eksponatų apskaita turi būti vykdoma pagrindiniame muziejuje.“

      Viekšniškiai šių metų vasario 18 d. vėl raštu kreipėsi į merą, prašydami, kad būtų „atstatytas juridinis Viekšnių I vaistinės muziejaus statusas kaip Mažeikių muziejaus filialo“ ir „taikyti eksponatų apsaugos būdą, kai visa eksponatų apskaitos dokumentacija bei patys eksponatai yra paliekami saugoti pačiame padalinio muziejuje su tais pačiais inventoriniais to muziejaus numeriais.“

Viekšniškių vizija

      Savivaldybės merui Antanui Teniui nusiųstame kreipimesi pateikta viekšniškių vizija – savarankiškas Viekšnių krašto muziejus, apimantis Viekšnių I vaistinės muziejų su XX a. inteligento buities ekspozicija ir vaistažolių sodu, Profesorių Biržiškų gyvenimo ir kūrybos ekspozicija atstatytame Biržiškų tėviškės name, Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus memorialinis muziejus su Viekšnių krašto etnografine ekspozicija ir Viekšnių liaudies meistro Juozo Rušino medžio dirbinių ekspozicija. „Manytume, kad Viekšnių krašto muziejaus apimtyje turėtų būti ir valstybės saugomas objektas – Viekšnių malūnas, todėl jis neturėtų būti privatizuojamas“, – rašoma rašte.

Atsakymas netenkino

      Viekšnių bendruomenės atstovai, susitikę su Savivaldybės bei muziejaus atsakingais darbuotojais, šio klausimo neišsprendė, jų netenkino ir iš Savivaldybės gautas atsakymas, kuriame taip pat kaip ir Kultūros ministerijos atsakyme nurodoma, jog Viekšnių muziejai neturi filialo statuso, todėl jų eksponatai turi būti įtraukti į Mažeikių muziejaus apskaitą. „Bet juk Mažeikių muziejui Viekšniuose esantys eksponatai neturi tokios vertės kaip čia. Juk jie susiję su Viekšniais, jų istorija, juos sunešė vietiniai gyventojai, padovanojo, kad juos matytų jų vaikai, anūkai. Kas bus, jei viską išveš į Mažeikius, kaip atskirsime, kur Viekšnių eksponatai, o kur ne, – pasipiktinęs aiškino Viekšnių miesto bendruomenės tarybos narys, seniūnaitis Klemas Inta. – Jeigu nori, tegu surašo į bendras inventorines knygas, bet tegu duoda tokias pat knygas ir Viekšnių muziejams, kur būtų surašyti čia esantys eksponatai. Taip pat neaiškus juridinis statusas. Muziejaus įstatuose vienaip, internetinėje svetainėje kitaip, kaip čia reikia suprasti?“

      Bendruomenės ataskaitiniame susirinkime, pateikus informaciją apie padėtį su Viekšnių muziejais, nuspręsta rinkti parašus ir siekti, kad muziejų eksponatai liktų juose ir čia pat būtų inventorizuoti.

Būtina pritraukti lankytojų

      Vakar susirinkusi darbo grupė, kuriai vadovauja vicemerė Sigutė Bernotienė, išklausė Mažeikių muziejaus direktoriaus Vaidoto Balzerio pateiktus pasiūlymus ir svarstė galimybes, kaip išspręsti iškilusią problemą.

      Pasak V. Balzerio, sprendžiant problemą, susidariusią Viekšnių muziejuose per gana ilgą laikotarpį, reikėtų daryti tam tikrus pokyčius tarp tų pačių dviejų muziejų: „Kadangi muziejai nedideli, tiek Viekšnių I vaistinės, tiek Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus, tai šiuo metu abu struktūriniai padaliniai turi vedėjus. Čia, manyčiau, reikėtų palikti vieną vedėją, kuris galėtų koordinuoti veiklą abiejuose padaliniuose, o kito vedėjo pareigybę pervadinti į kitas pareigybes, kad būtų žmogus, kuris galėtų užsiimti daugiau su parodomis, projektų rašymu. Pagrindinis darbas būtų projektų rašymas, nes tuose muziejuose yra nuolatinės ekspozicijos, kurios nekinta, tik Vaistinės muziejuje šiltuoju metų laiku rengiamos nedidelės parodos. Manyčiau, kad tas žmogus, kokios jo būtų pareigos, dar reikėtų padiskutuoti, galėtų užsiimti parodų organizavimu ne tik Vaistinės muziejuje, bet ir A. Griškevičiaus, pritaikyti patalpas, kad jie būtų labiau lankomi. Vaistinės muziejus unikalus, jis daugiau lankomas,  Aviacijos muziejus nėra toks unikalus, čia galėtume bent jau iš Mažeikių rajono parodomis ar dar kažkuo pritraukti lankytojus. Labai aktualu, kadangi vadiname Aviacijos pradininko muziejumi, tačiau šitame muziejuje apie pačią aviaciją mažai kalbos. Buvome nuvažiavę į Aviacijos muziejų Kaune, tai ten tos informacijos, kas susiję su aviacijos pradžia, irgi daug nėra. Manyčiau, jeigu Viekšniuose yra aviacijos pradžia, tai čia būtų galima daryti bendrą ekspoziciją apie aviaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Būtų galima, parašius kokį projektą, paruošti tokį stendą, kad būtų ir terminalai, galėtų panaršyti. Patrauklumas būtų kitoks. Jeigu būtų ar tai vedėjas, ar kaip kitaip pavadintume, žmogus, kuris rūpintųsi projektais, parodų iš kitur atvežimu. Reikia ieškoti, bet tą turi daryti ten dirbantys žmonės, ne Mažeikių muziejus. Vieną pareigybę būtų galima pervadinti į parodų kuratoriaus, projektų vadovo. Tas pats su Biržiškų ekspozicija. Tai įžymūs žmonės, bet informacijos pateikta nedaug. Vietos irgi nedaug. Atsirastų koks terminalas, vėl būtų kitaip, nes atvažiuoja žmonės ir iš Vilniaus, ir iš kitur būtent dėl Biržiškų ir negauna norimos informacijos. Jei norim pritraukti lankytojus, vien su nuotraukomis nepritrauksime.“

 Siūlė inventorizuoti vietoje

      Taip pat muziejaus direktorius siūlė dalinai patenkinti viekšniškių prašymą sudaryti tokį rinkinį, kad apskaita būtų vedama pačiuose Viekšniuose, tačiau, pasak V. Balzerio, kad šitą būtų galima įgyvendinti, turi atsirasti rinkinių saugotojo pareigybė: „Turėtų būti įkurtas naujas etatas. Jeigu atsirastų tokia pareigybė, tai nuostatuose atsirastų Viekšnių muziejų rinkinys, į jį įtrauktume Vaistinės ir Aviacijos muziejų eksponatus ir suteiktume atitinkamą šifrą. Šifruosime pagal eksponatų pobūdį. Inventorinės knygos būtų Viekšniuose laikomos ir ten pildomos. Aišku, tie eksponatai pirmiausia turės būti surašyti į Mažeikių muziejaus pirminės apskaitos knygas, rinkinių komisija važiuos į Viekšnių muziejus, tikrins eksponatus ir nuspręs, kurį dėti į pagrindinį fondą, kurį į pagalbinį. Kai jau bus surašyti į pirminės apskaitos knygas, tada rašomi į inventorines. Rinkinių saugotojas tuo ir užsiimtų, nes darbas bus labai didelis, todėl kad atsilikimas didžiulis. Tam reikės ne vienų metų. Kai surašys, vis tiek viskas prasidės iš pradžių, nes rinkinių saugotojas turi eksponatus tikrinti, žiūrėti, kokia jų būklė, teikti projektus, kad galėtų vežti restauruoti.“

Tikisi, kad situacija pasikeis

      S. Bernotienė domėjosi, ar įgyvendinus šiuos pakeitimus, situacija pasikeistų. Pasak V. Balzerio, viekšniškiai kaip tik to ir norėjo, kad eksponatai liktų Viekšniuose ir čia būtų inventorizuoti. Tokios knygos ir atsirastų, tik su atitinkamu šifru. Muziejaus vyr. fondų saugotojaRaimonda Ramanauskienė papildė, kad inventorinių knygų bus, kiek reikės, tik Vaistinės muziejaus vedėja Danutė Končienė turės pateikti paaiškinimą, kodėl eksponatas toks svarbus ir į kurį fondą turėtų būti įrašytas.

      Mero patarėjas Vygandas Povilas Ostrauskisteiravosi, ar būtų Viekšnių muziejus Mažeikių muziejaus struktūrinis teritorinis dalinys, jei taip, tai reikėtų įteisinti nuostatuose. Jo nuomone, būtų patenkintas Viekšnių noras turėti savarankišką muziejų, bet pirmiausia turi būti savarankiškas struktūrinis padalinys ir sutvarkyta apskaita, o ateityje būtų galima keisti statusą. „Negalėtume spręsti to klausimo, kol nenutarta dėl etato, todėl reikia tartis administracijoje ir tada teikti bendruomenei“, – sakė V. P. Ostrauskis.

      V. Balzeris papildė, kad muziejai skirstomi į kategorijas ir pagal tai priklauso finansavimas. Mažeikių muziejus priklauso II kategorijai ir iš jos neiškristų, o štai Viekšnių muziejus, tapęs savarankiškas, patektų į III kategoriją ir atlyginimai sumažėtų.

      S. Šiurys klausė dėl etatų skaičiaus, kaip jis keistųsi, ar reikėtų papildomo etato. Pasak V. Balzerio, reikalingas projektų vadovas, kad rašytų projektus ir gautų finansavimą, o pinigai nenusėstų tik didžiosiose savivaldybėse. Muziejų ekspozicijų atnaujinimui reikalingos didelės lėšos, Savivaldybė bus nepajėgi to padaryti. Galima vietoj vedėjo pavadinti rinkinių saugotoju, o kitą žmogų – projektų vadovu ar panašiai, tada naujo etato nereikėtų.  

Komentarai  

0 #2 Birutė 2016-04-12 08:16
Todėl, kad visi kaimai ir miesteliai skendi toje tamsoje. Šviesa išjungiama taupymo sumetimais. Ir Viekšniai niekuo ne išskirtiniai.
Cituoti
+2 #1 Onutė 2016-04-08 13:08
Kodėl Viekšnių miestelio bendruomenės taryba nesikreipia į merą ir kitas institucijas, kad miestelis nuo kovo vidurio iki lapkričio 1d. neskendėtų vakarais ir naktimis tamsoje?Kodėl patikima seniūno pabėdavojimu, kad apšvietimui nėra pinigų?
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode