Už nesaugią statybvietę – tūkstantinės baudos

Nepaisantiems reikalavimo užtikrinti statybvietės saugumą statytojams gali tekti sumokėti net kelių tūkstančių eurų baudą. Antai pastaraisiais metais Kaune keli nebaigtų statinių savininkai, nepasirūpinę reikiama statybvietės apsauga, patyrė nemažų nuostolių. Vienam iš jų nesaugi statybvietė jau kainavo daugiau kaip 4 tūkst. eurų. Nebaigto statyti viešbučio Karaliaus Mindaugo prospekte statytojai – uždarajai akcinei bendrovei – buvo skirta 1,5 tūkst. EUR administracinė bauda.

Kadangi ši bendrovė neįvykdė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų privalomojo nurodymo užtikrinti statybvietės saugą ir atlikti nebaigto statinio konservavimo darbus, teko kreiptis į teismą. Kauno apylinkės teismas skyrė po 28,96 EUR baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti nurodymą dieną. 88 delsimo dienos bendrovei kainavo 2 572 eurus. Panašių nuostolių, matyt, teks patirti ir vietoj nugriauto „Merkurijaus“ prekybos centro pradėto statyti komercinio ir apartamentų pastato savininkui, juridiniam asmeniui. Pernai jam buvo nurodyta laikinai uždaryti įėjimus ir kitas angas, užpilti ar aptverti iškasas, pastatyti įspėjamuosius ženklus. Savininkas nurodymo neįvykdė – dalis įėjimų ir kitų angų liko atviri. Balandžio 1 d. įsigaliosiantis Administracinių nusižengimų kodeksas už pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą ar netinkamą vykdymą numato asmenims nuo 60 iki 600 eurų baudą, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 1 000 eurų. Statybvietė kelia pavojų ne tik tada, kai joje vyksta darbai, bet ir juos sustabdžius. Juk lieka neuždengtų šulinių, iškasų, styro armatūros strypai, nestabiliai susandėliuotos medžiagos ir pan. Nutraukus statybą, statytojas privalo užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias patekti į nebaigto statinio teritoriją, pasirūpinti greta statybvietės gyvenančių, dirbančių a
 r praeinančių žmonių apsauga. Jeigu numatoma, kad statyba stabdoma daugiau kaip 3 mėnesiams, privalu atlikti statinio konservavimo darbus. Jų apimtis nustato statybos techninis reglamentas „Statybos darbai“. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų statybvietėje, būtina ją tinkamai aptverti, uždaryti įėjimus į statinius, laikinai atjungti nuo veikiančių inžinerinių tinklų, užpilti ar aptverti iškasas, uždengti šulinius, pastatyti įspėjamuosius ženklus, imtis kitų būtinų saugos priemonių. Svarbu pasirūpinti ir priešgaisrine apsauga – iš statybvietės pašalinti degalus, tepalus ir kitus degius produktus, atlaisvinti priešgaisrinius privažiavimus. Rūpinantis, kad statybvietė neterštų aplinkos, reikia organizuoti paviršinio vandens nutekėjimą, pašalinti arba uždaryti lakius statybos produktus, chemines medžiagas, apsaugoti, kad jos nepatektų į aplinką.

Simona Liaudanskytė
Ministro patarėja viešųjų ryšių klausimais
LR Aplinkos ministerija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode