Reklama 2

Pirmieji metai Taryboje: lūkesčiai, darbai, įspūdžiai…

      Praėjusių metų kovo 27 d. įvyko paskutinis 2011–2015 m. kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Balandį darbą pradėjo naujai išrinkta Taryba. Joje iš 27 narių šeši išrinkti pirmą kartą.

      „Būdas žemaičių“ paprašė jų pasidalinti įspūdžiais ir atsakyti į keletą klausimų:

  1. Ko tikėjotės eidamas į Tarybą?
  2. Praėjus metams, kaip vertintumėte, ar Jūsų lūkesčiai išsipildė? Kodėl?
  3. Kokį komitetą pasirinkote? Kodėl? Ar turite galimybių aktyviai jame dalyvauti, t. y. diskutuoti, siūlyti, prieštarauti?
  4. Ką Taryboje pasirinkote? Daugumą ar opoziciją? Kodėl? 
  5. Kaip ruošiatės Tarybos posėdžiams, ar visi svarstomi klausimai Jums suprantami ir  svarbūs?
  6. Kaip vertinate savo darbą Taryboje? Kiek jūsų sprendimus lemia priklausymas koalicijai, frakcijai, partijai?

Genoveita Gricienė:

  Ko tikėjotės eidamas į Tarybą? Rodos, paprastas klausimas, bet sudėtinga atsakyti. Kai eini ten, kur nesi buvęs, nors ir suvokdamas, kur eini, ne visada žinai, ko tikėtis. Pirmiausia, tikėjausi atstovauti Sedai, ginti sediškių interesus. Tikėjausi įdomių diskusijų, ginčų dirbant komitete. Naiviai tikėjau, kad ateinam dirbti darbo, kuriam jokios reikšmės negali turėti priklausymas partijai ar judėjimui, kad svarbiausia – žmonių interesai. „Svarbiausia žmogus“, kaip teisingai skelbė kažkieno rinkiminiai plakatai.

Pasirodo, kad darbas Taryboje visai ne toks, kokį aš įsivaizdavau. Esu eilinis Tarybos narys ir labai menkai kam nors galiu daryti įtaką. Aišku, galiu ginčytis, klausinėti, bandyti įrodyti, bet sprendimams ir nutarimams tai jokios įtakos neturi. Tarybos veikla reglamentuota, suplanuota, nenumatytiems reikalams ten tiesiog nėra vietos. O atstovauti sediškių interesams nėra paprasta, nes žmonės retai kreipiasi. Taryboje klausimų, kurie konkrečiai būtų susiję su Seda, labai mažai, nors bendri klausimai neišvengiamai susiję ir su sediškiais. Žmonės nėra aktyvūs, nesidomi. Ypač neramu dėl ūkininkų seniai melioruotų žemių. Supratau, kad daugybės klausimų sprendimą lemia meras, administracijos direktorius ir jų pasirinkta komanda. Nė vienas Tarybos narys nėra toks Saliamonas, kad išmanytų visus Tarybos posėdžiuose svarstomus klausimus ar kad skirtų tiek laiko jų išmanymui.

Pasirinkau Kaimo reikalų komitetą ir kartais dėl to gailiuosi. Per 42 pedagoginio darbo metus švietimo reikalai buvo įgrisę ir nebeįdomūs. Atrodė, kad sugebėsiu įsigilinti ir suprasti kitą sritį. Net „Valstiečių laikraštį“ pradėjau skaityti. Įdomu, bet „įkertu“ tikrai ne viską. Man tai iššūkis, su kuriuo bandau tvarkytis. Džiaugiuosi, kad į Kaimo reikalų komitetą įtraukiami ir kaimo mokyklų klausimai. Manau, kad tai teisinga, nes mokykla – svarbi ir aktuali problema kaimui. Šiaip komitete svarstoma ir daugybė visai su kaimu nesusijusių klausimų.

Į Tarybą atėjau su konservatorių partija, kuri nuėjo į opoziciją, ir dėl to prastai nesijaučiu. Didelė daugumos dalis dirba be klausimų, su viskuo sutikdami ir be žodžių pritardami, o aš turiu teisę paklausti, prieštarauti, pasiginčyti.

Juokinga, bet Tarybos posėdžiams ruošiuosi kaip namų darbus atlikdama. Skaitau, grįžtu, pasižymiu, kartais nesuprantu. Tenka konsultuotis su labiau išmanančiais. Yra labai sudėtingų klausimų, tokių kaip strateginis planavimas, rajono biudžetas. Įdomu pasigilinti į įvairius nuostatus. Kai kas maloniai nustebina, kai kas kelia nuostabą. Pavyzdžiui, Aplinkos apsaugos fondo lėšų panaudojimas. Lėšos surenkamos daugiausia už naftos produktų skleidžiamą taršą, o nėra jokios numatytos programos, jokių priemonių, kaip padėti labiausiai nuo taršos kenčiančių kaimų gyventojams. Ruošiuosi posėdžiui kelis vakarus ir tai nėra lengvas, bet man įdomus darbas.

Dirbti Taryboje man įdomu, bet antrai kadencijai likti nenorėčiau. Būna klausimų, kur opozicijoje balsuojame pasitarę ir vieningai, bet daugiausia balsuoju savo galva, tačiau taip jau yra, kad sutampant pažiūroms, sutampa ir požiūris į sprendimus. Partijos ir judėjimai yra demokratijos išraiška ir man keista, kad žmonėms atrodo, jog teisingiausia niekam nepriklausyti. Vienas būryje ir liksi vienas.

Lina Rimkienė:

  Esu TS LKD Mažeikių skyriaus pirmininkė, buvau šios partijos sąrašo lyderė, kandidatė į merus. Tiesiog atlikau savo pareigą, kuri privaloma visiems lyderiams, prisiėmusiems atsakomybę už bendruomenę, komandą, todėl ir ypatingų lūkesčių neturėjau – tiesiog vedžiau partijos komandą, tikėdama geriausiu rezultatu. Planas pavyko – esame antra partija Mažeikių rajone. Žmonių pasitikėjimo dėka esu antra Mažeikių rajono mero rinkimuose. Verta prisiminti, kad po 2011 metų savivaldos rinkimų surinkome daugiau nei dvigubai rinkėjų balsų. Tai suteikia pasitikėjimo ir vilties ateities kovoms.

Praėjusiais metais mano visuomeninis-politinis darbas buvo susietas su veikla, kurią vykdau jau nuo 2012 metų. Esu aktyviai veikianti vartotojų teisių gynėja, Mažeikių vartotojų asociacijos steigėja. Gyniau vartotojus byloje prieš „Sauridą“. Tarybos narės mandatas ir žmonių pasitikėjimas tik sustiprino mano pozicijas. Kartais, siekiant apginti vartotojus, tenka keisti nacionalinę teisinę bazę. Kalbu apie nelogiškus, teisine prasme, mokesčius už kaimynų suvartotą ir neapmokėtą vandenį daugiabučių gyventojams. Mano pareiškimai į valstybines institucijas šiuo klausimu buvo ne tik asociacijos, bet ir Tarybos narės vardu. Mūsų šalies politinė kultūra lemia, kad oficialiais asmenimis labiau pasitikima, didesnis ir spaudos atstovų dėmesys. Atsiranda galimybė plačiau pristatyti savo veiklą bei idėjas, reikšti savo nuomonę vienu ar kitu žmonėms svarbiu klausimu.

Esu Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė. Dėl veiklos komitete buvau dar rinkimų metu įsipareigojusi mokyklų bendruomenei. Mano galva – švietimas ir kultūra yra ta bazė, ant kurios statoma valstybė. Deja... Tiek mūsų šalyje, tiek mūsų rajone ir švietimas, ir kultūra – trečiojo brolelio Jonelio pozicijoje. Šiuo metu rajone vykdoma švietimo tinklo pertvarka, kuriai vadovauja taip vadinama butaforinė mero pavaduotoja, beje, priklausanti Tvarkos ir teisingumo partijai, atsakinga už švietimo sritį. Reforma vyksta stichiškai, remiantis vien ekonominiu pagrindimu. Nėra bendro, visaapimančio plano, lėšos, skiriamos švietimui, skirstomos miglotai, remiantis neegzistuojančiomis taisyklėmis. Taip lauktas atgimimas kultūros srityje taip pat neįvyko. Kultūros lygis apsiriboja mokamais renginiais renovuotame Kultūros centre, tačiau jokios apčiuopiamos kultūros strategijos ar ilgamečio plano nėra. Nėra žinoma, kokia kryptimi eis kaimo kultūrinis gyvenimas, kaip bus stiprinama kultūrinė branda mieste. Švietimo, kultūros ir sporto komitete pateikiami projektai ir priimami sprendimai yra veikiau einamieji darbai, nei ilgalaikiai planai. Bet kokie aktyvūs pasiūlymai palydimi arba nesupratimu, apie ką eina kalba, arba pašaipomis. Komitete turint mažumą balsų net negalima tikėtis kitokių rezultatų – tik vangus, formalus pirmosios svarbos reikaliukų tvarkymas.

Poziciją ar opoziciją renkasi ir renka rinkimų nugalėtojai. Rinkėjų sprendimu, antroji pozicija po mero rinkimų tarsi priskirtų vicemero postą, tačiau taip jau susiklostė, kad politiniai porinkiminiai susitarimai, o ne žmonių balsai lemia, kas užims svarbiausias pozicijas savivaldoje. Mažeikiuose nė 500 rinkėjų balsų nesurinkusi Tarybos narė tapo kad ir butaforine, tačiau mero pavaduotoja, tuo tarpu mūsų komanda pasirinko darbą opozicijoje. Kodėl? Daug kartų esu sakiusi – nori diktuoti sąlygas – laimėk rinkimus! Nenori, kad tau diktuotų nugalėtojai – veik opozicijoje. Tokia paprasta politinė logika – ne politikai renkasi laikmetį, laikmetis pasirenka vieną ar kitą lyderį ar komandą.

Beveik visa Tarybos veikla susijusi su vietos ūkio teisiniu reglamentavimu. Kitaip tariant – įgalinimu veikti. Esu praktikuojanti teisininkė, todėl nei pasirengimas posėdžiams, nei pateikiamos informacijos analizė didesnių problemų nesudaro.

Esame keturi TS LKD nariai Taryboje. Taip pat esame savarankiška bendruomenė, kurios kiekvienas narys pasirenka balsavimo už ar prieš teisę remdamasis savo asmenine nuomone. Opozicijoje esame su dviem visuomeninio komiteto KITAIP Tarybos nariais, taigi, akivaizdu, kad nulemti valdančiosios daugumos sprendimų esant santykiui 21:6 neįmanoma. Tarybos narės darbą vertinu kaip galimybę pažinti savivaldą „iš vidaus“, sužinoti žmonių poreikius ir pasirengti artėjantiems rinkimams į LR Seimą. Esu jau priėmusi iššūkį dalyvauti Mažeikių vienmandatėje apygardoje ir antroji vieta 2015 metų mero rinkimuose kelia daug optimistinių minčių.  

Audronė Vaitiekienė:

  Tikrai, taip greitai praėjo metai, kai buvau išrinkta į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą. Tiek daug įvykių, priimtų sprendimų.   

Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetą pasirinkau, nes tai gyvybingai svarbu kiekvienam     Mažeikių miesto ir rajono gyventojui. Džiaugiuosi, kad komitete kartu dirba patyrusi gydytoja Irena Macijauskienė, jau ne pirmus metus Taryboje Judyta Čejauskienė, todėl galiu paklausti, pasikonsultuoti.

Prieš priimant sprendimus gauname išsamią informacinę medžiagą. Kaip ir tikėjausi eidama į Tarybą, tikrai yra daug  teikiamų Mažeikių miesto, rajono gyventojams svarbių klausimų, susisiekimo komunikacijų modernizavimo programų, miesto poilsio zonų gražinimo, vandentvarkos plėtros, socialinių paslaugų gerinimas. 

LSDP partijoje esu nuo 2001 metų, visada vieni kitus palaikome, Taryboje dirbame dėl rajono gyventojų ir tai man svarbu. Noriu, kad Mažeikiai klestėtų, atsirastų darbo vietų, augtų gyventojų gimstamumas, sugrįžtų iš svetimų kraštų vaikai, anūkai. To ir sieksiu dirbdama Taryboje.  

Gintautas Jautakis:

  Taryba yra kolegialus organas, todėl visi priimami sprendimai yra bendras Tarybos veiklos rezultatas, tad eidamas į Tarybą aš tikėjausi prisidėti prie priimamų sprendimų, kurie galės labiausiai pasitarnauti žmonių gerovei, todėl stengiuosi įsigilinti į kiekvieną sprendžiamą klausimą ar problemą.

Pasirinkau Švietimo, kultūros ir sporto komitetą todėl, kad šiose srityse labiausiai galiu prisidėti prie teisingų sprendimų priėmimo. Komitete turiu galimybę aktyviai dalyvauti, nes esu pirmininko pavaduotojas ir priimdamas galutinį sprendimą siekiu balsuoti už racionaliausią sprendimą, kuris galės būti naudingas daugumai rajono gyventojų.

Taryboje pasirinkau daugumą, manau, kad vienas Savivaldybės tarybos narys yra bereikšmis – visi darbai padaromi kartu, ginčijantis ir sutariant. Tik veikdami išvien, norėdami išgirsti kitą pusę ir įsiklausydami, mes galime pasiekti pageidaujamą rezultatą.

Ruošdamasis posėdžiams skaitau ir analizuoju pateiktą medžiagą, jeigu kas neaišku, prieš Tarybos posėdžius vyksta daugumos susirinkimai, kuriuose diskutuojame, svarstome problemas, susijusias su Taryboje svarstomais klausimais.

Savo darbą Taryboje vertinu teigiamai, dalyvavau visuose Tarybos posėdžiuose, kuriuose, manau, priėmiau teisingiausius sprendimus. Esu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, todėl siekiu sąžiningai ir dorai atstovauti Mažeikių rajono žmonėms, tad priimant sprendimus svarbiausias kriterijus yra Mažeikių rajono gyventojų gerovė.

Virgilijus Eidimtas:

  Eidamas į Tarybą, per pirmus metus norėjau išsiaiškinti, kuo Taryba kvėpuoja, įsigilinti ir suprasti jos mechanizmą. Kiekvieną mėnesį dirbame, reiškiame savo nuomonę, kad nepridirbtume kokių blogesnių dalykų.

Kaip įsivaizdavome Tarybą, taip panašiai ir yra. Manau, ne pati blogiausia. Keičiamų dalykų yra, bet rimtus dalykus galima spręsti, tik būtina atsižvelgti į finansines galimybes ir į daugumos nuomonę.

Pasirinkau Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkiokomitetą, nes esu susijęs daugiau su skaičiais, verslas ir ekonomika turi daug panašumų. Tikrai galiu aktyviai dalyvauti, laisvai reikšti nuomonę, nėra trukdančių, tik reikia noro ir supratimo.

Esu daugumoje, taip daugiau gali suprasti, išmokti. Nors meras yra priešingoje partijoje, tačiau su juo galima dirbti.

Medžiagą gauname prieš posėdį. Svarstomus klausimus reikia išsiaiškinti iki Tarybos posėdžio. Geriau, kai klausimai aptariami komitetuose, čia išsakoma nuomonė, po to svarstoma Taryboje. Kai kurių klausimų nereikėtų Taryboje svarstyti.

Savo darbą Taryboje kol kas vertinu patenkinamai, nes dar reikia daug ką išmokti ir suprasti. Man partija yra Mažeikių partija, kad Mažeikiams būtų geriau. Vienos partijos paisyti negalima, tačiau negalima ir partijos idėjų pamesti. Mes, liberalai, turime laikytis liberaliai, tačiau svarbiausia yra rajono gyventojai.

Pirmus metus Tarybos nario pareigas einantis Linas Memys į užduotus klausimus atsakyti nerado laiko.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode