Reklama 2

Viekšnių gyventojai nepatenkinti projekto įgyvendinimu

   Viekšniuose neseniai baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuotas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Mažeikių rajone (Viekšniuose)“, kuris turėjo pagerinti viekšniškių gyvenimo sąlygas, tačiau ne visi juo patenkinti. Pasak Seimo nario, viekšniškiai kreipiasi dėl trikdžių įgyvendinant projektą, neišspręstų kitų klausimų. UAB „Mažeikių vandenys“ atstovai tvirtina, jog projektas vykdomas laikantis visų reikalavimų.

 

Kreipėsi dėl skundų

        Pasak Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus, pastaruoju metu sulaukiama nemažai gyventojų klausimų ir skundų dėl trikdžių įgyvendinant minėtą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektą: „Iki šiol neišspręsti kai kurių Viekšnių miesto gatvių namų prijungimo prie vandens tiekimo sistemos, o kitų namų gyventojai vangiai jungiasi prie tinklo. Kelia nusistebėjimą ir nuotekų tvarkymo įrengimų Viekšniuose projekto įgyvendinimas.“

K. Bartkevičiaus teigimu, reaguojant į gyventojų skundus, sausio 26 d. lankantis Viekšnių nuotekų tvarkymo įrenginiuose, užfiksuota traktorinė transporto priemonė su priekaba, o joje cisterna, į kurią buvo perpumpuojama iš valymo įrenginių neperdirbta skysta masė. Šis tūris po to buvo pervežtas į Mažeikių nuotekų valymo įrenginius tolesniam valymui. Kaip nustatyta, toks nuotekų „transportavimas“ iš Viekšnių valymo įrenginių į Mažeikių valymo įrenginius vykdomas tris kartus per savaitę. Nuotekos transportuojamos stambiagabaritine technika, kuri tuo pačiu gadina ir Viekšnių miestelio gatvių dangą.

Seimo narys raštu kreipėsi į UAB „Mažeikių vandenys“ direktorių Praną Trakinį ir Savivaldybės merą Antaną Tenį, prašydamas atsakyti į klausimus: kiek pagal vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros renovavimo ir plėtrosprojektą Viekšnių miestelyje buvo numatyta pajungimui abonentų, kiek sudaryta sutarčių (iš numatytų pajungimui); kas daroma, kad Viekšnių miesto gyventojai aktyviau jungtųsi prie projekto įgyvendinimo; kokių bus imtasi priemonių Viekšnių nuotekų valymo įrenginių sutvarkymui ir jų pilnavertiškam funkcionavimui?

Taip pat K. Bartkevičius iškėlė klausimą dėl vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos įvedimo Ugniagesių gatvelėje, kur vandens ir kanalizacijos neturi keleto namų savininkai.

Problema – išvežimas

      „Būdo žemaičių“ pakalbintas Viekšnių seniūnijos seniūnas Kornėlijus Kryžius tvirtino, jog dėl projekto didelių problemų nesą, gal tik dėl nuotekų iš valymo įrenginių išvežimo į Mažeikius tolesniam valymui: „Kad viekšniškiai turėtų didelių skundų, tokios informacijos neturiu, gal skundžiasi dalis Birutės gatvės, kuria pravažiuoja didysis traktorius su statine iš valymo įrenginių, gyventojų. Vežant smarvės tikrai nėra, išveža sandariai, bet yra kita medalio pusė – gatvių infrastruktūra, bet toks yra gyvenimas ir mes nieko nepakeisime. Yra įmonė, kuri turi funkcionuoti, susikaupusias atliekas išvežti. Anksčiau gal veždavo rečiau, dabar dažniau, nes yra pasikeitusi pati valymo sistema. Didžiosios duobės tebėra, bet jos dabar nebenaudojamos, tačiau čia greičiau yra pačios įmonės reikalas, kaip ji gali tvarkytis. Didelių blogybių viekšniškiams dėl to tikrai nėra.“

      Kalbant apie vandentiekio ir nuotekų sistemos pasijungimą, seniūnas teigė, jog vasarą daugiau jungiasi, bet, jo žiniomis, dar yra daug žmonių, kurie nepasijungė: „Anksčiau, kas norėjo patogiau gyventi, tas yra susitvarkęs, išsikasę išgriebio duobes ir nuvedę į upelį. Sovietiniais metais, ne paslaptis, buvo trys nusodintuvai ir galėjo ten subėgti. Manau, kad ir dabar, kas yra šalia Ventos ar Kalupio upelio, tų gyventojų pasijungimo procentas mažas, nebent kas naujai tvarkosi.“

      Pasak K. Kryžiaus, dėl Ugniagesių gatvelės, iš tikrųjų keli namai neturi vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos: „Gatvė yra „U“ formos, tai viena tiesė atvesta, o kita – „L“ dalis – vanduo bent jau yra, bet nereikia užmiršti, kad trasa eina per privačias valdas ir per Vaistinės muziejų bei jo sodą, jei kas atsitiktų, o nieko amžino nėra, tą parodė rudenį įvykusios avarijos, tai turėtume problemų. Nukentėtų įmonė, kuri turėtų išleisti atstatymui žymiai daugiau lėšų, negu kainuotų nutiesti naują trasą.“

      Seniūno teigimu, buvo pasiūlyta „Mažeikių vandenims“ tiesti naują trasą, tačiau sulaukta atsakymo, kad, kol veikia senosios trasos, nieko nekeis. Pasak K. Kryžiaus, buvo projektas, europinės lėšos, tai buvo galima tuo pasinaudoti, bet gal įmonei geriau matyti. „Dabar siūloma gyventojams prisidėti, bet kodėl vieniems tiesiama nemokamai, o kiti turi mokėti, į tai atsakymo neturiu, – sakė seniūnas. – Kai buvo pridavinėjamas projektas, buvo pakilimas, visi norėjo jungtis, bet kas bus, kai prasidės senosios trasos avarijos, nežinau. Žmonės savo valdose yra susitvarkę, kai reikės tvarkyti, išeis labai brangiai. Iš tikrųjų, projektas įvykdytas, bet ne viskas iki galo padaryta.“

Vykdo pagal reikalavimus

       UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas plėtrai Vytautas Mažeikis, atsakydamas į Seimo nario ir „Būdo žemaičių“ klausimus, tikino, jog pagrindinė problema, kad žmonės nepatenkinti, jog važinėja traktoriai su statinėmis ir veža perteklinį sutankintą dumblą iš Viekšnių valymo įrengimų į Mažeikių valymo įrenginius: „Kad valymo įrengimai atitinka nurodytus parametrus, rodo atliekamos kontrolinės analizės. Juk mus kontroliuoja AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. Kiek kartų tikrino, nebuvo nė vieno blogo parametro. Pagal technologiją valymo įrenginių pajėgumas yra 400 kub. m per parą, mes per savaitę turime išvežti apie 10 kub. m iki 3 proc. sutankinto dumblo. Statant Mažeikių valymo įrengimus, jie buvo paskaičiuoti ne 40 tūkst. gyventojų ekvivalentui, o kad aptarnaus visą rajoną ir perteklinis dumblas bus atvežamas iš visų gyvenviečių valymo įrenginių galutiniam apdorojimui. Tam mes įrengėme ir pūdymą-džiovinimą galutiniam dumblo apdorojimui. Mes atvežtą dumblą paleidžiame ne į pradinę grandį, o į antrinę, kur nebėra papildomo apvalymo. Kas būtų buvę, jei visą dumblą būtume kaupę Viekšniuose? Jei būtume įrengę dumblo kaupimo aikšteles iki nusausinimo, būtume sandėliavę, tai išvežant nuo kvapo būtų ir numirėliai atsikėlę. Specialiai vadovaujamės ta technologija ir valymo įrengimus Mažeikių mieste statėme didesnius, kad aptarnautų visą rajoną ir negadintume kvapais gyvenviečių. Viekšniuose dabar nuotekų valymo įrenginiai uždaro tipo, neskleidžia jokio kvapo.“

      Pasak V. Mažeikio, gal nekoks vaizdelis, kad statinė neišvaizdi, tačiau kaupiamos lėšos naujai galingesnei statinei, su kuria reikės rečiau važiuoti. Jeigu vežtų srutas iš fermos į Viekšnių nuotekų valyklą, užtektų vieno boselio, išsyk pamatytų gyventojai, nebeveiktų įrenginiai, atsirastų siūlinės bakterijos, nuotekų valymo procesas sustotų.

      „Nieko nepadarysi, kiekvienas naujas objektas eksploatacines išlaidas didina. Valymo įrenginių visus siektinus išvalymo parametrus kontroliuoja AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, – aiškino direktoriaus pavaduotojas. – Visi įgyvendinami vandentvarkos projektai derinami su visomis institucijomis. Mūsų kaltė gali būti tik dėl informacijos stygiaus, kad per seniūną neperdavėme visos informacijos apie priduotą naują objektą. Seimo narys domisi rajono problemomis, buvo atvažiavęs, stengėmės viską išaiškinti. Dėl gatvių, juk važiuoja ne tik mūsų technika, bet ir miškovežiai, sunkiasvorės mašinos, šiukšliavežės.“

Jungiasi vangiai

      „Būdui žemaičių“ paklausus, kaip viekšniškiai jungiasi prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, V. Mažeikis apgailestavo, jog tai vyksta vangiai: „Viekšniškių vidutiniškai pasijungė vos daugiau kaip pusė. Palyginimui, Bugeniuose – 76 proc., Plinkšėse – 80 proc. Sudėjus visus projektus rajone, vidurkis – 51 proc., tačiau tai visos respublikos problema, todėl įgyvendinančioji institucija nukėlė terminą dar metams, kad būtų pajungta. Tikrina kas ketvirtį, žiūrėjo mūsų planus ir neturėjo pastabų. Stumiamės į priekį. Aktyvus pajudėjimas Viekšniuose buvo pernai rudenį, kai pradėjome gyventojus raginti. Tikimės, kad ir šiemet žymiai pagerės. Iki metų pabaigos norėtume pasiekti 90 proc. Derinsime su seniūnais ir padėsime tik socialiai remtiniems, kam iš tikrųjų reikia. Teko susidurti, kad pensininkai sako, jog viską sumokės, tik padėkite padaryti. Kontroliuojančios įmonės neturi tiek pastabų, kiek vietiniai.“

      Pasak direktoriaus pavaduotojo, problema su negyvenamais namais: „Anksčiau, jei yra sklypas, statome šulinį. Dabar Projektų valdymo agentūra to nebeleidžia. Turi būti gyventojo sutikimas, kad jis jungsis, tada leidžia daryti šulinius. Jeigu niekas negyvena, nebeleidžia jungti. Galvojome su perspektyva, kad kada nors gyvens žmonės, norės pasijungti.“

Yra projektas

      Kalbant apie vandentiekio ir nuotekių tinklus Ugniagesių gatvelėje, V. Mažeikis tvirtino, jog yra paruoštas projektas, tik reikia suderinti su gyventojais: „Vienas gyventojas nenorėtų, kad jo teritorijoje pastatytume siurblinukę, dar reikia suderinti su kitais tos gatvelės gyventojais, tačiau bent jau vandenį turi ir Vaistinės muziejus, ir už jos esantis gyvenamasis namas. Atsisakome senųjų tinklų, bet sutvarkymui reikia laiko. Jau anksčiau buvo parengtas projektas, bet jo įgyvendinti nepavyko. Dabar projektą turime, sąmatą turime ir stengsimės artimiausiu metu įgyvendinti.“  

Komentarai  

0 #2 va 2016-02-20 16:28
Tegul seimo narys skiria is savo kisenes bedarbiu prisijungimams, jie ten seime nuo realybes atitruke. Keistai cia viskas, kad skundus gauna seimo narys, o i miestelio seniuna niekas nesikreipia. Man svarbu, kad nera dvoko.
Cituoti
0 #1 tai 2016-02-20 12:58
is kokiu lesu bedarbiams jungtis :o
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode