Profesionalus ir mėgėjų sportas – atskirti

Tarybos posėdyje diskutavo dėl koncepcijos dalinio pakeitimo

Penktadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 33 klausimai. Dauguma sprendimų projektų patvirtinta vienbalsiai, tačiau neišvengta aštrių pasisakymų bei diskusijų. Daugiausia diskusijų kilo dėl Kūno kultūros ir sporto vystymo rajone koncepcijos dalinio pakeitimo. Posėdyje politikai plojimais atsidėkojo Maltos ordino pagalbos tarnybos generaliniam sekretoriui Eitvydui Bingeliui už labdaringos veiklos šalyje ir Viekšniuose pristatymą.

 

Diskusijos dėl sporto

      Daugiausia diskusijų sukėlė sporto klausimai, būtent pateikus Tarybos sprendimo dėl Premijų skyrimo Mažeikių rajono savivaldybės sportininkams kriterijų ir tvarkos nustatymo, kurį pateikė Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė. Buvo siūloma pakeisti sumą, nurodytą litais, į sumą, pateiktą eurais, kadangi pasikeitė šalies valiuta. Tarybos narei L. Rimkienei kilo klausimas, kaip ta suma bus skirstoma sportininkams, ar yra kokia formulė. Vicemerė Sigutė Bernotienė nurodė, jog, kokią sumą kam skirti, numatyta nuostatuose, jas skirsto Sporto taryba pagal sportininkų pasiektus rezultatus ir nuopelnus. L. Rimkienė tvirtino, jog vis tiek reikėtų skirstyti pagal formulę.

      Daug klausimų ir komentarų sukėlė klausimas dėl Kūno kultūros ir sporto vystymo rajone koncepcijos dalinio pakeitimo, kuriuo buvo numatyta skirstant lėšas, gautas iš biudžeto, atskirti profesionalųjį sportą ir mėgėjų sporto klubus.

      Pasak Tarybos nario S. Kakčio, patys sportininkai nėra suinteresuoti savo veiklą viešinti ir pritraukti rėmėjų: „Praėjusiame Tarybos posėdyje svarstėme dėl lėšų skyrimo krepšinio klubui „Mažeikiai“, tačiau jie patys sugebėjo surinkti tik 400 eurų iš 2 procentų. Tai rodo, kad patys sportininkai, jų šeimų nariai, pažįstami, artimieji neremia to klubo, kai tuo tarpu katalikiškos organizacijos surenka daugiau paramos nei klubas. Duokit mums pinigų, mes padarysim, o patys nieko nedaro.“

      Anot S. Kakčio, projektas niekinis, nes nesprendžiami lėšų pritraukimo klausimai. Meras tam nepritarė, kadangi, jo nuomone, čia svarstomas kitas klausimas, o jei turi idėjų, minčių, tai galima siūlyti ir galėjo siūlyti Ekonomikos ir kituose komitetų posėdžiuose.

      Tarybos narys Alvydas Balčiūnas teiravosi, kodėl Ekonomikos komitete nepriimti jo siūlymai pateikti ataskaitą, kaip panaudojamos lėšos, kas nariai ir kt., taip pat išreiškė nepasitenkinimą dėl Kultūros ir sporto skyriaus atsakymo į jo paklausimą. A. Tenys vėl paprieštaravo, kad svarstomas ne tas klausimas.

      S. Kaktys aiškino, jog daugiausia kalbama apie krepšinio komandos rėmimą, tačiau A. Rupkutė atsakė, jog koncepcijoje nekalbama apie Sporto mokyklą ir Mažeikių „Mažeikius“, o kalbama apie profesionalų ir mėgėjų sportą.

      S. Bernotienė kvietė narius dalyvauti Sporto komiteto ir Sporto tarybos posėdžiuose bei pateikti pasiūlymus.

      A. Balčiūnas klausė, kodėl norima nuslėpti nuo visuomenės, kam kiek ir kodėl duodami pinigai.

      Pasak S. Kakčio, vis tiek remiamas vienas krepšinio klubas, todėl reikia kurti naują koncepciją, o ne ją taisyti gabalais.

      Tarybos narė L. Nagienės nuomone, spręstinų dalykų yra, bet juos reikia svarstyti Sporto taryboje, o ne atsisakyti ir pavydėti kaimynams, kad jie turi arenas, o Mažeikiai – ne: „Džaiugiamės, kad turime stiprius ir aktyvius trenerius, kurių dar reikia paieškoti.“

      L. Rimkienės teigimu, profesionalus sportas turi tikėti pats savimi: „Apie ką mes šnekam, jei patys sportininkai neremia savo komandos.“

      Atsakydamas į A. Balčiūno priekaištus, mero patarėjas Giedrius Petrulevičius pareiškė, jog ataskaita apie iš biudžeto lėšas pateikiama visada ir laiku.

      Sprendimas dėl koncepcijos priimtas balsavus 19 Tarybos narių „už“, 6 – susilaikius.

Pritarė programoms           

Tarybos posėdyje pateikta ir patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa,  Židikų seniūnijos seniūnei Skirmutei Stasytei suteikti įgaliojimai dalyvauti žemės konsolidacijos projekte.

      Taip pat patvirtinta rajono Savivaldybės veiklos valdymo programa, kurią Tarybos narys Sigitas Kaktys prašė pristatyti plačiau.

      Vienbalsiai pritarta Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo 2015–2017 m. programos patikslinimui.

Aptarė kelių klausimus

      Tarybos posėdyje patvirtintas vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas, taip pat pakeistas Tarybos sprendimas „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metais“. Pasak sprendimo projektą pristačiusio Vietinio ūkio skyriaus vedėjo Alfonso Žiulpos, sprendimą reikėjo pakeisti, nes vienos gatvės ir keliai suremontuojami, todėl reikia skirti lėšas kitų gatvių ir kelių tiesimui ir remontui. Tarybos narė Genoveita Gricienė teiravosi, koks Plinkšių kelio likimas. „Parengtas projektas, tikimės, kad kitais metais bus atlikti visi darbai“, – atsakė A. Žiulpa.

Patvirtino viešųjų darbų sąrašą

      Vietinio ūkio skyriaus vedėjas pateikė patvirtinimui 2016 m. viešųjų darbų, teikiančių naudą vietos bendruomenei, padedančių palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą, kurį, pasak vedėjo, siūlo Darbo birža. S. Kaktys domėjosi, ar pakankama imtis gyventojų, galinčių dirbti viešuosius darbus. Pasak A. Žiulpos, sąrašas pakankamas. Tarybos narė Lina Rimkienė klausė, ar nebūtų tikslinga į darbų sąrašą įtraukti paslaugų teikimą socialinės atskirties žmonėms. Pasak į klausimą atsakiusio administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, tai yra daroma, bet reikalinga trišalė sutartis. G. Gricienės teigimu, darbų sąrašą reikėtų paviešinti.

Pakeitė aprašą dėl lengvatų

      Taryba priėmė sprendimą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo. A. Žiulpa siūlė pakeisti tvarką, kad prašymus lengvatai gali teikti tik patalpų savininkai: „Į mus kreipėsi žmonės, gyvenantys soduose ir negalintys gauti lengvatų, taip pat socialinio būsto nuomininkai, neturintys nuosavybės dokumentų, tik nuomos sutartis. Patvirtinus šiuos pakeitimus, gyventojai galėtų kreiptis lengvatos.“

Priėmė kitus sprendimus

      Tarybos posėdyje taip pat priimti sprendimai dėl Savivaldybės turto perdavimo valdymo pasitikėjimo teise, parduodamo turto ir dėl Savivaldybės būsto fondo bei socialinio būsto, apklausų vykdymo ir kitais klausimais.    

Komentarai  

0 #1 Lietuvaitė 2015-12-07 16:40
Kaip sakant, Rimkienė,iš didelio rašto išėjo iš krašto. Konservatorė tvirtino, jog pinigus sportininkams vis tiek reikėtų skirstyti pagal formulę. Na, toks Rimkienės
nurodymas galėtų pretenduoti ir į Metų apdovanojimus - ,,Metų formulė''.Įdomu būtų pamatyti jos tą sukurtą formulę . :lol:
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode