Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare

Šiandien Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje Paryžiuje Lietuva 171 balsu išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui.

„Dirbdama šiame visai tarptautinei bendruomenei svarbiame forume Lietuva ir toliau nuosekliai gins vertybes ir principus, kuriais vadovaujamės ir JT Saugumo Taryboje“, – pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Ministras ypač pabrėžė Lietuvos politikos bei strateginių tikslų tęstinumo užtikrinimo svarbą bei įsitikinimą, kad narystė taryboje dar labiau sustiprins Lietuvos globalaus veikimo galimybes.

„Valstybių narių gausiai išreikštas pasitikėjimas mums yra įvertinimas ir įpareigojimas. Džiaugiamės įgyta galimybe prisidėti sprendžiant visai organizacijai labai svarbius klausimus“, – sakė Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO ambasadorius Arūnas Gelūnas.

70-metį mininčios UNESCO Vykdomojoje taryboje Lietuva sieks veiksmingo ilgalaikių UNESCO prioritetų įgyvendinimo, ypač švietimo, mokslo ir kultūros srityse. Didelis dėmesys bus skiriamas kultūros vertybių apsaugai, moterų įgalinimui ir lyčių lygybei, žodžio laisvės, kultūrų raiškos įvairovės, pagarbos religiniam pliuralizmui ir organizacijos veiksmingumo bei efektyvumo užtikrinimui.

Vykdomoji taryba – vienas pagrindinių UNESCO valdymo organų, kurį sudaro 58 šalių narių atstovai. Du kartus per metus vykstančių sesijų metu priimami sprendimai dėl UNESCO veiklos programos ir biudžeto įgyvendinimo, svarstomos veiklos ataskaitos, rengiamos rekomendacijos dėl naujų valstybių narių priėmimo ir generalinio direktoriaus rinkimų, priimami sprendimai dėl įvairių tarptautinių konferencijų organizavimo.

Šioje UNESCO Generalinės konferencijos 38-ojoe sesijoje išrinkta 31 nauja Vykdomosios tarybos narė. Rytų Europos grupėje, kuriai priklauso Lietuva, taip pat išrinktos Serbija, Rusija ir Slovėnija. 

UNESCO Vykdomosios tarybos nare Lietuva buvo išrinkta 1997–2001 m. ir 2005–2009 m., o 1999–2001 ir 2007–2009 m. Lietuvos nuolatiniai atstovai prie UNESCO buvo išrinkti šios valdymo struktūros vicepirmininkais.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode