Mažeikių rajono savivaldybės sporto taryba krepšinio komandai skyrė lėšų

 Ketvirtadienį vykusiame Sporto tarybos posėdyje daugiausia diskusijų kilo dėl lėšų krepšinio klubui Mažeikių „Mažeikiai“ skyrimo.

Pakeitė koncepciją

Pasak Savivaldybės sporto tarybos pirmininkės vicemerės Sigutės Bernotienės, Kūno kultūros ir sporto vystymo Mažeikių rajone koncepciją būtina keisti dėl pasikeitusios situacijos, todėl siūlė svarstyti, teikti pasiūlymus: „Viską paliktume, kaip yra, tik atsiradus tokiai situacijai, kad mūsų sporto klubas Mažeikių „Mažeikiai“ ir ne vien šitas klubas kasmet papildomai vis prašo rėmimo. Šiam sporto klubui, apskritai profesionaliajam sportui susidarė AB „ORLEN Lietuva“ atsisakius remti klubą šių metų sezone, o sezonas jau prasidėjęs. Respublikoje šis sporto klubas aukščiausio lygio, visada pirmaujame po didžiųjų miestų, o rajono mastu esame aukščiausio lygio. Norėdami, kad Mažeikių „Mažeikiai“ ir toliau gyvuotų, turime jį palaikyti. Ne veltui renovuota „Ventos“ progimnazijos salė, baigiami darbai, kad rajone atsirastų sporto ir pramogų centras, galų gale nuėjus tokį ilgą kelią ir pasiekus aukštų rezultatų, būtų labai gaila, kad mūsų rajone nebeliktų krepšinio komandos. Jeigu pakeistume koncepcijoje vieną sakinį, galėtume šitą sporto klubą remti. Kai šitas klubas gautų rėmimą galbūt iš „ORLEN Lietuvos“, galbūt iš kitų rėmėjų, atsirastų galimybė ir kitiems klubams, kurie būtų pasiekę aukštų rezultatų, būtų dar vienas iš profesionalių klubų, gal tai būtų futbolas ar plaukimas, mes atrištume rankas sau. Siūlyčiau pataisą, kad profesionaliajam sportui remti Savivaldybės sporto tarybos teikimu skirtų Savivaldybės biudžeto lėšas, išskiriant atskira eilute Kultūros ir sporto veiklos plėtros programoje. Savivaldybė iš savo biudžeto pagal galimybes skirtų lėšų vienam ar kitam klubui. Dar viena pataisa – biudžetinės nuostatos pataisymas, išbraukiant profesionaliajam sportui iki 25 proc.“

Mero patarėjas Vygandas Ostrauskis sakė, jog 2011 m. rengiant koncepciją buvo numatyta remti ne daugiau kaip 10 proc. klubo biudžeto, kadangi „ORLEN Lietuva“ finansavo krepšinį: „To pakakdavo, bet sumažėjus finansavimui ne kartą keitėme koncepciją. Padidėjo iki 25 proc., bet dabar mes pajutome kitką, kad mes patys susirišome rankas. Turint tokį nepatikimą rėmėją prognozuoti konkrečius skaičius, kiek iš biudžeto skirti, neįmanoma, nes, ką jie sugalvos, neaišku. Žada žada, o paskui neberemia. Dabar, sakykim, kad programoje numatome skirti lėšų pagal biudžeto galimybes, pagal klubo poreikį, pagal numatomą perspektyvą. Kiekvienais metais priimame programą, o po to jau ir biudžetą, būtų tas klausimas kiekvienais metais apsvarstomas. Tarp kitko, taip daroma kituose rajonuose, iš biudžeto remia sportą, neapribodami savęs, o pagal poreikį ir galimybes. Jei „ORLEN Lietuva“ duoda daugiau, mes skiriame mažiau. Jei pritariate, teiksime Tarybai. Bus svarstoma visuose komitetuose, teikiami dokumentai. Būtų finansuojama iš biudžeto, mėgėjų klubams būtų skiriamas atskiras finansavimas.“

Pateikė paraiškas

Antruoju darbotvarkės klausimu Sporto tarybos pirmininkė pateikė informaciją, kad klubai yra pateikę paraiškas, kokio finansavimo kitiems metams jiems reikėtų: „Jeigu norėtume patenkinti visų lūkesčius, tai reikėtų per 68 tūkst. eurų. Finansavimo suma liks tokia pati kaip ir praėjusiais metais. Jeigu biudžetas bus gerai tvarkomas, tikėkimės, kad klubai gaus finansavimą tokį, kokį norėtų, bet tai priklausys nuo biudžeto rinkimo. Susipažinę su pateiktais skaičiais, kitą kartą paruošime lenteles palyginimui, kiek jie turi dabar pagal procentus savo lėšų, kiek bus rėmėjų lėšų, palyginsime 2015 m. ir 2016 m. biudžetus. Dabar tai tik informacija, kad pasižiūrėtumėte, lentelės bus kitam Sporto tarybos posėdžiui.

Pasak V. Ostrauskio, reikalinga surinkti duomenis, kad būtų galima Savivaldybės administracijai pateikti, koks bus poreikis: „Lapkričio mėnesį teikia paraiškas, kuriose nurodomas lėšų poreikis. Visi prašo kuo daugiau ir tada sudaromas projektas, kiek skirti. Kiekvienas klubas turi pagrįsti savo nurodytą lėšų poreikį, tada bus konkretizuojamos sumos ir, kai bus svarstomas biudžetas, rinksimės, žiūrėsime. Čia pirmas žingsnis, kad Finansų skyrius žinotų poreikį. Iki kovo mėnesio bus svarstoma dar ne kartą, žiūrėsime, vertinsime programas.“

Prašė paremti

S. Bernotienė informavo, jog gautas sporto klubo Mažeikių „Mažeikiai“ prašymas skirti 40 tūkst. eurų paramos komandai, kurį pateikė valdybos pirmininkas, nes neturi pagrindinio rėmėjo – AB„ORLEN Lietuva“.

Pasak V. Ostrauskio, praėjusiame Tarybos posėdyje keičiant biudžetą 40 tūkst. eurų buvo papildomai skirta Kultūros ir sporto programai: „Pinigai skirti sportui, o kam konkrečiai skirti, mes turime rekomenduoti administracijai.“

Pasak klubo Mažeikių „Mažeikių“ klubo vadovo, Taryboje nuskambėjęs toks sakinys, kad daug neaiškumų.

Kad neaiškumų daug, sutiko ir Sporto tarybos narė Rasa Akučkaitė, todėl teiravosi, su kokiu biudžetu klubas pradėjo sezoną.

Atsakydamas į klausimą G. Petrulevičius teigė: „Derybos su „ORLEN Lietuva“ prasidėjo seniai, gal jau rugpjūčio mėnesį. Vykome į Lenkiją, diskutavome, prašėme, kad nenusisuktų nuo klubo Mažeikių „Mažeikiai“. Šių metų rodikliai rodo, kad įmonė dirba sėkmingai ir galimybės finansuoti būtų. Taip pat prieš formuojant komandą buvome susitikę su pačiu generaliniu direktoriumi, meras dalyvavo pokalby. Mes uždavėme paprastą klausimą: jeigu „ORLEN Lietuva“neremia, neformuojame komandos. Buvo pasakyta, nežinau, ar teisingai supratau, ar ne, taip, darykim, komanda turi būti ir reprezentuoti Mažeikių miestą, todėl ir buvo pradėta formuoti. Kai ji buvo suformuota, pasirašytos sportinės veiklos sutartys, rugsėjo pabaigoje nuvykęs į „ORLEN Lietuvą“ gavau neigiamą atsakymą. Grįžęs į Savivaldybę ir susitikęs su meru išdėsčiau visą situaciją ir dabar prie to ir esame. Jeigu būtų žinoję, kad nerems, nebūtume formavę. Dabar prašome pinigų iki Naujųjų metų, nes neatmetame galimybės susitikti su „ORLEN Lietuva“ vadovais ir prašyti kitų metų finansavimo. Jei bus neigiamas atsakymas, vėl prašysime Savivaldybės. Su kitais rėmėjais mes nepajėgūs baigti sezono. Tai ne tik krepšinis, bet ir socialinis projektas, sutvarkyta salė, paruoštas sporto ir pramogų centro techninis projektas. Neturime materialinės bazės, bet orientuojamės į lietuvišką krepšinį, šiuo metu žaidžia 7 mažeikiškiai. Ne paslaptis, galėtume pritraukti ir stipresnius mažeikiškius, tačiau kol kas finansavimas to neleidžia. Tikiu, kad Savivaldybė turi prisidėti, nes Mažeikiuose esamos įmonės nepajėgios išlaikyti aukšto lygio komandą. Esmė, ar reikia tokios komandos, ar ne.“

Klubo vadovui antrino S. Bernotienė, teigdama, jog reikia pripažinti, kad krepšinis sutelkia žmones: „Ne komanda kalta, kad neturi finansavimo. Krepšinio dėka turime galimybę, kad atsirastų Sporto ir pramogų centras, galime pasidžiaugti, kad futbolininkams sudarytos geresnės sąlygos. Stadionai, persirengimo vagonėliai. Manau, sportas nėra nuskriaustas Mažeikiuose.“

Įžvelgė avantiūrą

R. Akučkaitė, pasak jos, kaip žmogus, skaičiuojantis pinigus, įžvelgė avantiūrą: „Nesu valdininkė, bet yra žmonės, žinantys situaciją. Jau pavasarį svarstėm. Kaip naujas sezonas, taip reikia pagalbos. Yra avantiūros. Ją reikia eliminuoti.“

Pasak V. Ostrauskio, jei atsiras rėmėjų ir bus finansuojama iš biudžeto, avantiūros nebeliks.

Klubo vadovas atsakė, jog kiekvienoj sporto šakoj yra siekiamybė: „Pamėginom avantiūrą, kad mes ateinam į LKL, tačiau komanda be generalinio rėmėjo negali egzistuoti. Jei Savivaldybė nefinansuos, verslas taip pat pasitrauks. Šiam sezonui 150 tūkst. reikėjo, 100 tūkst. žadėjo „ORLEN Lietuva“, tačiau jų negavome.“

„Reikėtų anksčiau kreiptis į mus pagalbos, o ne laukti, kol bus blogai“, – replikavo Sporto tarybos pirmininkė, tačiau tuo pačiu džiaugėsi, kad apskritai tokia komanda yra.

Tikisi, kad susimąstys

Apgailestaudamas ir tuo pačiu vildamasis, kad po Naujųjų metų padėtis pasikeis, Sporto tarybos narys, administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys sakė, jog profesionalus sportas visame pasaulyje remiamas, nėra taip, kad patys savo pinigus užsidirbtų ir patys iš to sportuotų: „Apgailestaudamas noriu pasakyti, apmaudu, kad „ORLEN Lietuva“ šitaip pasielgė. Gamykla naudojasi miesto infrastruktūra, gerove, viskuo, ką sukūrė mažeikiškiai, ir atsuko nugarą. Vis tiek man išlieka viltis, kad po Naujųjų metų tos įmonės vadovybė apmąstys, ar teisingai elgiasi mažeikiškių atžvilgiu, miesto bendruomenės atžvilgiu. Kažkaip prisimenu tą atvejį, kada Smolenske nukrito lėktuvas ir mažeikiškiai noriai ėjo į bažnyčią, rašėsi užuojautų knygoje, rodydami solidarumą su lenkų tauta, o dabartinė įmonės vadovybė kažkaip pamiršo visa tai. viliuosi, kad jie tai išgirs ir galbūt susimąstys.“

Išrinko perspektyviausius ir geriausius

      Sporto taryba, vertindama jiems pateiktą geriausių rajono sportininkų sąrašą, išrinko 10 perspektyviausių sportininkų ir paskelbė geriausiųjų rajo sportininkų 15-tuką.

      Pasak S. Bernotienės, jei jau treneriai pasiūlė sportininkus į geriausiųjų sąrašą, vadinasi, jie to verti ir turi būti apdovanoti. Sporto tarybos pirmininkei pritarė ir kiti tarybos nariai.

      Į perspektyviausių sportininkų 10-tuką išrinkti ir bus premijuoti šie sportininkai: Rimantas Inta ir Irmantas Bunkus – svarsčių kilnojimas, Edgaras Preibys – krepšininkas, Kostas Akimovas – lengvoji atletika, Irmantas Daukantas – stalo tenisininkas, Benas Anisas– futbolininkas, Eglė Pociutė – rankų lenkimas, Gabrielė Marozaitė – karatė, Modestas Juodpusis – automobilių sportas, Arūnas Čiplys – smiginis.

      Į geriausiųjų sportininkų 16-tuką pateko šie sportininkai: Erika Rukšėnaitė – karatė kyokushin, Maksim Žukov – karatė kyokushin, Mantas Labanovas – karatė, Lukas Frejeris – stalo tenisininkas, Mantas Kurapatkinas – futbolininkas, Roberta Narmontaitė – štangos spaudimas gulint, Emilija Jarošaitytė – badmintonas, Gvidas Kenstavičius – karatė, Kęstutis Milkintis – štangos spaudimas gulomis, Vaida Radvilienė – štangos spaudimas gulint, Antanas Abrutis – galiūnas, Jurijus Stekolnikovas – smiginis, Benjaminas Milis – štangos spaudimas gulomis, Vitalijus Plastininas – automobilių sportas, Matas Terzi – kikboksas, Vytenis Plastininas – automobilių sportas.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode