Nesantaikos priežastis – keliukas

Kaimynų nesutarimai, prasidėję prieš kurį laiką, tęsiasi

     Į „Būdo žemaičių“ redakciją kreipėsi Žibikų kaimo gyventojas Viktoras Daniusevičius, prašydamas padėti išspręsti kilusią problemą su kaimynu Stasiu Rudnicku dėl kelio per žemę į pastarojo sklypą. Pasak V. Daniusevičiaus, kaimynas neteisėtai važinėja žemės ūkio technika per jo žemės sklypą. Jis kreipėsi į policiją, į antstolį, tačiau, pasak jo, raštai siuntinėjami iš vienos įstaigos į kitą, o klausimas nesprendžiamas, todėl rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos Mažeikių skyrius atliko žemės naudojimo valstybinę kontrolę.

Prasidėjo seniai           

V. Daniusevičius šių metų liepos 1 d. kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl išvažinėtos jam priklausančios žemės. Policija po dviejų savaičių, surinkusi medžiagą, viską persiuntė Viekšnių seniūnijai, o seniūnija po mėnesio persiuntė Nacionalinės žemės tarnybos Mažeikių skyriui.

      Liepos 10 d. dėl išvažinėtų pasėlių kreipėsi ir į antstolį Svajūną Degimą, kuris Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, jog „konstatuota: žemės sklypas priklauso Užsakovui <...>. Sklypas yra išvažinėtas. Matosi technikos ratų žymės, žemė nelygi (horizontalaus paviršiaus prasme), matyti technikos provėžų padariniai: žemė „išvagota“ gilyn, lyginant su gretimais žemių plotais. Konstatuojama, kad 2011-03-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nustatyta, jog buvo suprojektuotas kelias tarp sklypo Nr. 3250/0007:40 – konstatuojamasis sklypas – ir sklypo Nr. 3250/0007:0038, t. y. kelio per patį sklypą Nr. 3250/0007:40 nėra suprojektuoto <...>. Sklypas ribojasi tik su vienu lauko keliuku, kuris veda nuo pagrindinio žvyrkelio Užlieknė–Viekšniai (51 metras nuo žvyrkelio: 2001 11-23 abrisas. Nuo šio keliuko dešinėn (per konstatuojamą sklypą) ir yra provėžos.“

      Rugsėjo 14 d. žibikiškis vėl kreipėsi į policiją, prašydamas ištirti „kodėl yra vilkinama byla Nr. 96-1-35833. Siuntinėjama iš seniūnijos į Savivaldybę, iš Savivaldybės į žemėtvarką, o aiškaus atsakymo negaunu nei iš Savivaldybės, nei iš žemėtvarkos. Ši byla vilkinama virš 10 metų, nes žemėtvarka duoda melagingus parodymus, klastoja brėžinius, nevykdo teismo sprendimų“ (kalba netaisyta).

      Po trijų dienų V. Daniusevičius pateikė pareiškimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriui, kuriame rašė: „O. Liauksminaitė [mirė] 2014 10 13 ir per tą laiką bus jau antra komisija. Prie O. Liauksminaitės dalyvavo iki 50 komisijų... Yra švaistomos valstybės lėšos komisijoms. Jeigu žemės tarnybos Mažeikių sk. vedėjas atsakytų už savo padėtus parašus, nepažeidinėtų įstatymų ir vykdytų teismo sprendimus bei tikrintų savo darbuotojų veiksmus, pavad. Žutautienės veiksmus ir laikytųsi Konstitucijos, kur sakoma, kad nuosavybė yra šventa ir neliečiama, nereikėtų tampytis po teismus ir su visokiom komisijom gaišti brangų laiką, užtektų ir vienos komisijos, gal ir teismų būtų išvengta“ (kalba netaisyta).

      S. Rudnickas, kalbėdamas apie ginčus su V. Daniusevičiumi, teigė, jog visa tai prasidėjo maždaug prieš 14 metų: „Man buvo suprojektuotas žemės sklypas teisingai, numatant kelią pro jį į kitų žmonių sklypus. Taip buvo nubraižyta ir žemėlapyje. Liauksminaitės sklypas buvo nubraižytas neteisingai, kelias nenumatytas. V. Daniusevičius pasiūlė kreiptis į teismą, bet aš atsisakiau, nes mano kadastriniai matavimai buvo atlikti tvarkingai, o jo – ne. Tada jis supyko ir prasidėjo visa šita nesąmonė.“

      2011 m. kovo 14 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje taip pat nurodyta, jog „atsakovo [Telšių apskrities viršininko administracija] atstovas Vladas Barodica posėdžio metu paaiškino, kad ginčas tarp pareiškėjo [S. Rudnicko] ir O. D. Liauksminaitės prasidėjo seniai. Atstovas nurodė, kad 2007 m. buvo kreiptasi į Mažeikių policijos komisariatą, kai trečiasis suinteresuotas asmuo O. D. Liauksminaitė iki kadastrinių matavimų atlikimo ir žemės sklypo suformavimo kliudė S. Rudnickui patekti į savo žemės sklypą. Dėl šios priežasties Administracinė komisija prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. priėmė nutarimą, kuriuo O. D. Liauksminaitei skyrė nuobaudą – įspėjimą.“

Kreipėsi į teismus

      Pasak S. Rudnicko dėl to nelemto keliuko praeiti trys teismai, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. priėmė neskundžiamą nutartį, kuria paliekamas nepakeistas Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimas, o atmetamas pareiškėjos Onos Danutės Liauksminaitės apeliacinis skundas.

      Teisėjų kolegija konstatavo, jog „byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad pagrindiniame Šiaulių apskrities Akmenės rajono Svirkančių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 1999 m. rugsėjo 27 d. įsakymu, pareiškėjui Stasiui Rudnickui priklausančiame 0,8 ha ploto žemės sklype buvo suprojektuotas kelias tarp Onos Danutės Liauksminaitės žemės sklypo ir buvusio savininko S. Šiultės. Šių žemės sklypų ribos, įvertinant suprojektuotą kelią, buvo paženklintos vietovėje riboženkliais. Tuo tarpu 2009 m. liepos 10 d. pakartotinai atlikus Onos Danutės Liauksminaitės žemės sklypo ribų patikrinimą, nustatyta, jog Onos Danutės Liauksminaitės 0,8340 ha žemės sklypo kadastriniai matavimai neatitinka Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu patvirtinto Svirkančių kadastro vietovės II dalies žemės reformos žemėtvarkos projekto, kuriame buvo suprojektuotas žemės sklypas Onai Danutei Liauksminaitei.“

      Kaip teigiama nutartyje, patikrinimo metu taip pat nustatyta, jog Sigito Šilingo įmonės parengtuose kadastrinių matavimų planuose sklypo ribos buvo paženklintos pagal pačios O. D. Liauksminaitės parodytas ribas ir neatsižvelgiant į Šiaulių apskrities Akmenės rajono Svirkančių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 1999 m. rugsėjo 27 d. įsakymu suprojektuotą kelią į S. Rudnicko sklypą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo panaikintas Telšių apskrities viršininko 2009 m. balandžio 29 d. įsakymas „Dėl žemėnaudų performavimo parengus naujus žemės sklypų planus Mažeikių rajono savivaldybėje, kuriuo performuotos O. D. Liauksminaitės žemės sklypo ribos, laikytinas teisėtu ir pagrįstu.

      Pasak S. Rudnicko, V. Daniusevičius turėtų vykdyti teismo nutartį, ku yra neskundžiama, tačiau pastarasis nenori to pripažinti ir kviečia komisijas iš naujo.

Pažeidimų nerado

      Atvykus komisijai, V. Daniusevičius tvirtino, jog kelio čia neturi būti, nors S. Rudnickas ir Nacionalinės žemės tarnybos Mažeikių skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Vaitkienė teigė, jog pagal kadastrinius matavimus kelias į S. Rudnicko sklypą turi būti, nes teismas panaikino O. D. Liauksminaitės sklypo kadastrinius matavimus, kurie buvo atlikti neteisingai.

      V. Vaitkienė sakė, jog ginčai vyksta jau labai seniai, anksčiau savininkė buvo O. D. Liauksminaitė, visi teismai vyko dar prie jos, važiavo ne viena komisija. „Ona Danutė Liauksminaitė buvo pasidariusi kadastrinius matavimus ne pagal teritorijų planavimo dokumentus. S. Rudnickas juos apskundė, vyko teismai ir teismas panaikino kadastrinius matavimus, kadangi nesilaikyta teritorijų planavimo dokumentų ir nepaliktas kelias į S. Rudnicko sklypą, – sakė V. Vaitkienė ir patvirtino S. Rudnicko žodžius, jog geodezininkas matavo taip, kaip jam buvo parodyta. – Teismo nutartyje užfiksuota, kad matininkas Šilingas matavo pagal savininko parodytus riboženklius, o turėjo vadovautis tiek kadastro nuostatais, tiek įstatymais, turėjo atkreipti dėmesį į šios kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektą, kuriame kelias numatytas. Taip ir kariaujam. Ne viena kontrolė atlikta, matuojam ir matuojam, bet niekaip nepavyksta žmogui įrodyti, kad turi egzistuoti kelias į S. Rudnicko sklypą. Kadastrinių matavimų naujų jis neatlieka ir savivaliauja.“

      S. Rudnickas tvirtino, jog turi galiojančius geodezinius matavimus, Viktorui jie panaikinti: „Žemėlapyje aiškiai parodyta, kad keliukas pro mano žemę eina ir į kitus sklypus. Yra stulpai ir keliukas eina šioj pusėj stulpų. Pagal anuos kadastrinius matavimus keliukas eitų per stulpų trišakį. Turiu Vilniaus teismo nutartį, kuri yra neskundžiama. Kaip aš turiu privažiuoti prie savo sklypo? Buvau parašęs skundą dėl suarto keliuko, bet gavau raštą, kad savininkė mirusi, o paveldėtojai nėra įsiteisinę. Kai įsiteisins, tada imsis priemonių. Aiškiai matyti, kad čia ne įsėlis, o pūdymas. Buvo suaręs ir kitiems žmonėms. Kaip tik žolę pradedam pjauti, taip pradedam kariauti.“

      S. Rudnicko žemės nuomininkas Virginijus Kazlauskas sakė, jog neįmanoma dirbti žemės, nes V. Daniusevičius skundžiasi, buvo suaręs keliuką.

     Pasak V. Vaitkienės, šioje situacijoje pažeidimų nenustatyta, nes S. Rudnicko žemės sklypo ribos atitinka kadastrinius matavimus, o V. Daniusevičiui reikia atlikti naujus kadastrinius matavimus, kadangi teismo nutartimi jie panaikinti.     

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode