Reklama 2

Paminklas – Durbės mūšiui

Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai, pateikta informacija

      Penktadienį įvykusiame Tarybos posėdyje dalyvavo 25 Tarybos nariai. Svarstyti 43 darbotvarkės klausimai. Visi sprendimai priimti beveik vienbalsiai. Išklausytos informacijos apie trijų Savivaldybės įmonių ir „Sodros“ Mažeikių skyriaus pirmojo pusmečio rezultatus bei įgyvendintus projektus, taip apie numatomą statyti paminklą Telšiuose, skirtą įamžinti Durbės mūšį.

 Kvietė prisidėti

      Posėdžio pradžioje išklausyta informacija apie numatomą statyti paminklą Telšiuose, skirtą įamžinti Durbės mūšį, kuris, pasak pranešėjo, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesoriaus Algirdo Žebrausko, itin svarbus ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos istorijai, tačiau jam neskirta tiek dėmesio kaip, pavyzdžiui, Žalgirio mūšiui, todėl, profesoriaus teigimu, būtina pagrįsti Durbės mūšio reikšmę ir įmažinti jį, kad liktų ateities kartoms. A. Žebrauskas parodė būsimojo paminklo statymo vietą, jo maketą ir aplinkos sutvarkymo planą bei kvietė Savivaldybę prisidėti prie projekto įgyvendinimo: „Prie projekto prisidėjo kai kurios kitos Žemaitijos regiono savivaldybės, išleista per 70 tūkst. eurų, dar trūksta per 30 proc. lėšų. Tikiuosi, kad mažeikiškiai neliks abejingi ir parems šį sumanymą. Kviečiu paremti ir prisidėti, kiek turite galimybių.“

Pritarta ilgalaikei paskolai

      Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė pristatė sprendimo projektus dėl ilgalaikės paskolos perfinansavimo ir ilgalaikės paskolos ėmimo: „2010 m. buvo paimta 1158480 Eur paskola su 1,98 proc. palūkanomis. Grąžinimo terminas gruodžio 31 d. Matome, kad galimybių grąžinti nėra, todėl būtina perfinansuoti.“ Šiam sprendimui pritarta vienbalsiai.

      Kitas sprendimas priimtas dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Nutarta imti 375,6 tūkst. Eur investiciniams projektas finansuoti. Svarstant sprendimą, Tarybos narys iškėlė klausimą, gal yra daugiau galimybių, ne vien paskola, ar negalvojama dėl vertybinių popierių emisijos ir tikslinės emisijos kažkokiems dalykams finansuoti. Pasak J. Balvočienės, teisės aktai tokios galimybės nenumato.

Įtraukta į strateginį veiklos planą

      Priimti sprendimai dėl Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Mažeikių rajono savivadybės investicijų programos patvirtinimo“ papildymo“ ir dėl Tarybos sprendimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2015–2017-ųjų metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Pranešėja – Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja Sandra Ramanauskienė informavo, jog yra gautas Vidaus reikalų ministerijos kvietimas iki spalio 5 d. pateikti projektinį pasiūlymą projektui „Ventos upės slėnio sutvarkymo įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną, kuris anksčiau buvo įtrauktas į integruoto vystymo teritorijų planą, tačiau teikiant pasiūlymą jis turi būti įtrauktas į Savivaldybės strateginį veiklos planą, reikia papildyti investicinę programą, todėl pridedamas priedas, kuriame nurodytos lėšos, išdėstytos 2015–2017 m. Bendra projekto vertė 1019390 Eur, Europos Sąjungos lėšos – apie 850 tūkst. Eur. Taip pat būtina buvo prieš tai priimtą sprendimą perkelti į strateginį veiklos planą kaip investicijų programos patikslinimą.

Didinama sąmata

      Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas Zigmantas Kristutis pateikė sprendimo projektą dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategijos, programos sąmatos ir priemonių plano pakeitimo, kuriame nurodyta, jog programos sąmata didinama. Turima 45140 Eur, iš jų 32410 Eur skiriama pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui, sveikatos priežiūrai ir kontrolei, 10 tūkst. Eur – pirminių sveikatos priežiūros įstaigų funkcijų vykdymui. S. Kaktys iškėlė klausimą, ar jau numatyta, kur tos lėšos bus naudojamos. Z. Kristutis atsakė, jog gauti prašymai iš ligoninės dėl rezidentų mokymo, kitų mokymų, taip pat dėl elektroninių paslaugų teikimo programos.

      Taip pat pritarta rezidentų kvalifikacijos įgijimui, o klausimas dėl kitų medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo paliktas aptarimui vėlesniam laikui.     

Baigs statyti aikštelę

      Vietinio ūkio skyriaus vedėjo Alfonso Žiulpos teikimu priimtas Tarybos sprendimas dėl objektų sąrašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos sprendimu kovo mėnesį, pakeitimo. Pasak vedėjo, galutinė pinigų suma nesikeičia, tačiau šiek tiek tikslinama: „Didžiausi pakeitimai šie: mažinama dalis, tenkanti Gamyklos g. rekonstrukcijos antrajam etapui, taip pat keičiasi lėšos Vasario 16-osios gatvės antrajam etapui ir atsiranda vienas naujas objektas – seniai pradėta statyti Pavenčių g. automobilių stovėjimo aikštelė. Jai skiriama per 84 tūkst. Eur. Kitais metais dar reikės daugiau lėšų.“

      S. Kaktį domino klausimas dėl šviesoforų, kad naktį jie būtų išjungti ir mirkčiotų tik geltona šviesa, kaip yra didžiuosiuose miestuose. A. Žiulpa paaiškino, jog mirkčioja tik senieji šviesoforai, naujai įrengti dega žalia šviesa pagrindinėse gatvėse, privažiavus iš šalutinės gatvės, žalia šviesa užsidega ten.

      Seimo nariui Kęstučiui Bartkevičiui kilo klausimas, ar tikrai aikštelė Pavenčių gatvėje yra prioritetinis objektas: „Gal geriau pirmiausia reiktų asfaltuoti dar neasfaltuotas gatves?“ Pasak A. Žiulpos, pradėtus darbus reikia tęsti ir juos užbaigti.

      Tarybos narys Alvydas Balčiūnas klausė dėl asfaltuojamų gatvių Krakiuose, kadangi gautas Krakių bendruomenės kreipimasis. A. Žiulpa informavo, jog pasiūlymą, kokias gatves asfaltuoti, pateikė seniūnas, pasitaręs su bendruomene.

Patvirtinti laikini vadovai

      Tarybos sprendimu iš „Žiburėlio“ pradinės mokyklos direktorės pareigų atleista 23 metus šiai mokyklai vadovavusi Jovita Olė Mingėlienė. Laikinai eiti pareigas paskirta direktoriaus pavaduotoja Vitalija Radvilienė. Ukrinų pagrindinei mokyklai laikinai vadovaus direktoriaus pavaduotoja Rūta Šambarauskienė.

Paskirtas naujas pirmininkas

      Mero patarėjas Algimantas Čepys mero pavedimu teikė sprendimo projektą dėl Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo. Tarybos narei Linai Rimkienei atsisakius, Kontrolės komiteto pirmininku pasiūlytas Paulius Auryla, kurio kandidatūrai pritarė dauguma posėdyje dalyvavusių Tarybos narių.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode