Laukiama kandidatų Vyriausybės kultūros ir meno premijoms


 

Kultūros ministerija iki spalio 1 d. priima paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti. Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams bei veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną, ypatingus šios srities nuopelnus.

Pretendentus siūlyti turi teisę Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai. Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną pretendentą arba vieną pretendentų kolektyvą.

Pretendentas negali tais pačiais metais būti teikiamas Vyriausybės kultūros ir meno premijai bei Nacionalinei kultūros ir meno premijai.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros, meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.

Kultūros ministerijos informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode