Seimo rudens sesijos svarbiausi darbai

Seimo rudens sesijos įregistruotame sesijos darbų programos projekte Nr. XIIP-3509 įrašyti 677 teisės aktų projektai (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 184, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 15, Seimo nariai (frakcijos) – per 370 įstatymų projektų (be lydimųjų).

Tarp svarbiausių sesijos darbų – projektai dėl Lietuvos socialinio modelio sukūrimo (naujos redakcijos Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir kiti teisės aktų projektai) bei 2016 metų valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo  ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų tvirtinimas.

Teikiamais Seimui svarstyti projektais siekiama ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinės įtraukties didinimo: sukurti bendrą, ekonomiškai pagrįstą ir subalansuotą sistemą, kuri padidintų asmenų užimtumą, pagerintų darbo santykius ir skatintų investicijas; nustatyti didesnį darbo santykių lankstumą subalansuojant jį su darbuotojų saugumu, numatyti atsakomybę už nelegalų ir nedeklaruotą darbą, sukurti naują aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo modelį, įgyvendinti Vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepciją, tobulinti valstybinio socialinio draudimo sistemos reguliavimą, pertvarkyti socialinio draudimo pensijų sistemą padarant ją aiškesnę ir skaidresnę bei sudaryti sąlygas pensijų sistemos finansiniam tvarumui ir pensijų dydžių adekvatumui.

Stiprinant užsienio ir gynybos politiką, nacionalinį saugumą, teikiami projektai, kuriais siekiama nustatyti nuolatinės privalomosios karo tarnybos karių skaičių ir apsispręsti dėl Lietuvos kariuomenės komplektavimo modelio, nuolatinės privalomosios karo tarnybos tęstinumo; optimizuoti migracijos procesus, susijusius su sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties priėmimu ir jų vykdymu; suteikti papildomus įgaliojimus Lietuvos žvalgybos institucijoms bei reglamentuoti prevencines priemones siekiant efektyviau šalinti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes nacionalinio saugumo interesams bei vykdyti hibridinių grėsmių prevenciją.

Sesijos darbų planuose projektai, kuriais siekiama įgyvendinti pasiūlymus gerinti verslo aplinką, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams; supaprastinti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ūkio subjektams, siekiantiems tirti ir naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius.

Tarp Seimui siūlomų svarstyti projektų – teisės aktai, kuriais siekiama mažinti sąlygas veikti „šešėlinei ekonomikai“ – didinti kontrolės efektyvumą, finansinių operacijų skaidrumą ir patikimumą, mažinti galimybes išvengti mokestinių prievolių ar jas sumažinti; mažinti kontrabandos mastą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis. Teikiamais svarstyti projektais siekiama sumažinti mokesčių administravimo rizikų poveikį nacionalinio biudžeto pajamoms, didinti verslo skaidrumą, mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą ir teikimą į elektroninę erdvę. Numatoma tobulinti vartojimo kredito rinkos reguliavimą.

Įgyvendinant švietimo, mokslo ir kultūros politiką teikiami projektai, kuriais siūloma įteisinti privalomą priešmokyklinį ugdymą; numatyti sutartis su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis, tobulinti mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo principus; sukurti smurto prevencinę sistemą, kuri vienodai saugotų ir vaikus, ir švietimo įstaigų darbuotojus.

Sesijos darbų programoje ir projektai, kuriais siekiama įgyvendinti sveikatinimo politiką gerinant sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą: numatoma tobulinti privalomojo sveikatos draudimo sistemą, pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo mechanizmą; reglamentuoti dirbtinio (pagalbinio) apvaisinimo būdus, sąlygas ir principus.

Rudens sesijoje taip pat bus svarstomi energinio efektyvumo ir energinio saugumo, teisės ir teisėtvarkos stiprinimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros, aplinkosaugos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, rinkimų ir kiti klausimai.

„Siekdamas tęsti tolesnį sėkmingą bendradarbiavimą, sprendžiant teisinio reguliavimo problemas, kviečiu savivaldybės, savivaldybių įstaigų, bendruomenės bei verslo atstovus teikti pasiūlymus bei pastabas dėl pateiktų teisės aktų projektų, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programą“, – būti aktyvesniems ragina K. Bartkevičius.

Seimo narys Kęstutis BARTKEVIČIUS

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode