Reklama 2

Merui – dar vienos pareigos

A. Tenys vadovaus Lietuvos savivaldybių asociacijos Administravimo komitetui

Rugsėjo 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės meras patvirtintas Savivaldybių administravimo komiteto pirmininku. Nuo 2011 metų buvęs Savivaldybių asociacijos valdybos nariu, pirmosios kadencijos pabaigoje Antanas Tenys vadovavo Žemės valdymo ir kaimo reikalų komitetui.

Nauja valdyba

Trečiadienį Vilniuje pirmą kartą susirinko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) naujos kadencijos valdybos nariai, kurie svarstė savivaldybėms aktualius klausimus žemės ūkio, statybų, kūno kultūros ir sporto srityse, paskyrė naujuosius LSA komitetų primininkus. LSA prezidentas Ričardas Malinauskas, sveikindamas naujosios valdybos narius, pakvietė juos vadovautis ne partiniais, o visus vienijančiais savivaldos interesais.

      Susirinkime dalyvavęs Mažeikių rajono savivaldybės meras A. Tenys „Būdui žemaičių“ sakė, jog naujos pareigos daug laiko neatims: „Posėdžiai vyksta tada, kai susikaupia pakankamai medžiagos ir kada spaudžia terminai. Gali būti per metus 2–3 ar tik vienas posėdis, pagal susiklosčiusias aplinkybes. Be to, turėsiu pavaduotoją Vidą Ablingienę, tai antroji asociacijos prezidento patarėja, kuri padės atlikti visą administracinį darbą.“

Pasak mero, pagrindinis uždavinys – suformuoti komitetą: „Dar nėra suformuotas komitetas. Į jį įeis merai, administracijos direktoriai, tos srities specialistai. Komitetas gana platus. Kol kas siūlymai nėra surinkti, matysim, kas įeis nuo kitų savivaldybių, ir, jei kokios srities specialisto trūks, pasiūlysime savo Savivaldybės kandidatą.“

Meras „Būdui žemaičių“ prasitarė, jog jam siūlė vadovauti Finansų ir ekonomikos komitetui: „Aš atsisakiau, bet, kai paprašė Administravimo komitetui, sutikau. Kai vyko rinkimai, sakiau, jog mielai užleisčiau norinčius, bet tokių neatsirado.“

Komiteto veikla

Savivaldybių administravimo komiteto, kuriam vadovaus A. Tenys, pagrindinės veiklos kryptys yra Europos vietos savivaldos Chartijos nuostatų įgyvendinimo monitoringas kuruojamose srityse, įstatymų ir kitų kuruojamos srities teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas, LSA aprobuotos politikos realizavimas ir pasiūlymų teikimas kuruojamose srityse, savivaldos plėtra, savivaldybių tarybų rinkimai, administracinis teritorinis suskirstymas, adresų formavimas, valstybės tarnyba, viešasis administravimas, strateginis planavimas, regioninė politika, keliai, transportas, saugus eismas, turizmas, gyvenamosios vietos deklaravimas bei civilinė metrikacija.

„Teritorinis suskirstymas gali būti tik kalbant apie Europos Sąjungos paramą, kaip žinoma, jei bus per 70 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) pasiekę Europos mastu, tada gauna mažesnę paramą. Eina kalba apie Vilniaus regiono atskyrimą, – „Būdui žemaičių“ plačiau apžvelgė komiteto darbą A. Tenys. – O Chartijos delegacija lankėsi pas mus porą kartų, dėl Vyriausybės finansavimo pačias savivaldybes. Sumažinus lėšas buvo pažeista Chartija ir Europos Sąjunga buvo atkreipusi dėmesį, kad negali būti tokios nelygybės, kai perduodamos funkcijos be finansavimo.“

Komitetas gali teikti ir nagrinėti pasiūlymus.

Nepritarė siūlymui

LSA valdyba taip pat priėmė nutarimą, kuriuo nepritaria siūlymui savivaldybių vykdomą valstybinę traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo ir techninės priežiūros funkciją perduoti vykdyti Valstybinei mašinų bandymo stočiai.

Valdybos narių teigimu, Seimui įteisinus tokį pasiūlymą, ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms bei kitoms įmonėms tektų visą žemės ūkio, miškų ūkio techniką iš Lietuvos gabenti į Kauną, arba Valstybinė mašinų bandymo stotis turėtų steigti regioninius padalinius ar kitaip organizuoti paslaugos teikimą, o tam prireiktų papildomų išlaidų.

Pasak A. Tenio, iki šiol registravo savivaldybių žemės ūkio skyriai: „Tai gerai patiems žmonėms įkainių ir patogumo prasme. Kitu atveju būtų ženkliai išaugusios registracijos kainos.“

Pasirašys memorandumą

Valdyba taip pat priėmė nutarimą pasirašyti Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Lietuvos savivaldybių gerosios valios memorandumą, kurio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą vykdant ŽŪM inicijuotą projektą „AuGink savo kraštą“. Projekto įgyvendinimo metu numatyta populiarinti vietos regiono produktus, skatinti sveiką mitybą, siekti ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos žemdirbiais, vykdant viešuosius pirkimus atsižvelgti į vietos produktų pasiūlą.

„Ketvirtadienį su administracijos direktoriumi ir Žemės ūkio skyriaus vedėju turime vykti į Vilnių, į Žemės ūkio ministeriją. Memorandumo projektas buvo išsiuntinėtas savivaldybėms derinimui. Mūsų teisininkai pastabų dėl pateikto projekto nematė, – „Būdui žemaičių“ sakė meras, pridurdamas, jog projekte kalbama apie vaisių ir daržovių tiekimą švietimo įstaigoms, pieno produktus ir pačią Kaimo plėtros programą, numatytą 2014–2020 metams.“

Rengsis parodai       

Valdyba paskyrė ir tris LSA administracijos atstovus – direktorę Romą Žakaitienę, direktoriaus pavaduotoją – patarėją finansų ir ekonomikos klausimais Rimantą Čapą ir atsakingąją sekretorę Žaną Stepanovę – į Vyriausybės ir LSA dvišalės komisijos darbo grupę, kuri nagrinėja Dvišalei komisijai pateiktus klausimus, rengia medžiagą ir sprendžia kitus organizacinius darbus.

A. Tenio teigimu, Savivaldybių asociacijos susirinkime valdybos nariams buvo pristatyta ir informacija apie šalies savivaldybių dalyvavimą didžiausioje Baltijos šalyse statybų tematikos parodoje „Resta 2016“, kuri vyks balandžio mėnesį Litexpo parodų rūmuose: „Kalbama apie skaitmeninę statybą, ją norima įgyvendinti visoje respublikoje. Rengiamuose projektuose neturėtų būti paslėptų dalykų, kurių niekas negali įžiūrėti. Projektai turėtų būti rengiami 3D formatu, tačiau ne visi projektų leidėjai turi leidimus dirbti su tokiomis programomis.

Savivaldybėms skirti plotai. Reikėtų parodoje dalyvauti. Būtų galima kalbėti ir statybų bei renovacijos klausimais, kad statybininkai žinotų, kas kokioje savivaldybėje vyksta, kokie darbai numatyti. Ten galima pasireklamuoti ir pasikonsultuoti, gauti gerų pasiūlymų. Grįžęs iš Asociacijos susirinkimo visą medžiagą perdaviau Statybos ir remonto skyriui, kad jie teiktų pasiūlymus ir rengtųsi parodai.“

Supažindino su situacija sporte

Posėdyje dalyvavęs Kūno kultūros ir sporto departamento prie Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius supažindino merus su valstybės ir savivaldybių bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityse situacija bei perspektyvomis. Savivaldybių indėlis finansuojant kūno kultūrą ir sportą sudaro apie 70 mln. eurų kasmet, o tai yra apie 48 proc. kūno kultūros ir sporto sritims skiriamų lėšų. Pasak E. Urbanavičiaus, nacionalinės sporto šakų federacijos turėtų bendradarbiauti su savivaldybėmis sudarant susitarimus dėl sportininkų ugdymo, sporto renginių vykdymo, mokymo plaukti, sporto objektų statybos, seniūnijų gyventojų ir bendruomenių narių fizinio aktyvumo skatinimo ir kitose srityse.       

Pasak mero, kalbėta, ką finansuoja ir remia Departamentas: „Plačiau dar klausimą E. Urbanavičius pristatys Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje.“

Iš viso – 11 komitetų

Be Administracinio komiteto pirmininko, pirmojo posėdžio metu valdybos nariai patvirtino dar 10 LSA komitetų sąrašą bei komitetų pirmininkus. Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku valdyba paskyrė Vilkaviškio rajono savivaldybės merą Algirdą Neiberką, Energetikos komiteto pirmininku – LSA viceprezidentą, Elektrėnų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį, Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininku – Akmenės rajono savivaldybės merą Vitalijų Mitrofanovą, Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininku – Trakų rajono savivaldybės merę Editą Rudelienę, Socialinių reikalų komiteto pirmininku – LSA viceprezidentą, Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską, Sveikatos reikalų komiteto pirmininku – Lazdijų rajono savivaldybės merą Artūrą Margelį, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininku – LSA viceprezidentą, Pagėgių savivaldybės merą Virginijų Komskį, Tarptautinių ryšių komiteto pirmininke – Birštono savivaldybės merę Nijolę Dirginčienę, Viešųjų pirkimų komiteto pirmininku – Šilalės rajono savivaldybės merą Joną Gudauską, Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininku – Panevėžio rajono savivaldybės merą Povilą Žagunį.

Komitetų pirmininkų pareigos neatlygintinos. LSA direktorė, pavaduotoja ir patarėjai yra etatiniai.

Apie asociaciją

LSA valdybą sudaro apskričių savivaldybių (regionų) merų atstovai, išrinkti apskrities merų pasitarime, LSA prezidentas ir viceprezidentai, taip pat sostinės ir savivaldybių, kuriose gyvena daugiau kaip 100 000 gyventojų, merai.

LSA valdyba teikia Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės valdymo institucijoms LSA nutarimus, pastabas ir pasiūlymus dėl vietos savivaldos bei kitų su savivaldybių veikla susijusių teisės aktų bazės tobulinimo. Taip pat svarsto LSA Suvažiavimo, Tarybos, Valdybos narių, merų, apskričių savivaldybių (regionų) merų pasitarimų iškeltas problemas, priima atitinkamus sprendimus, nustato privalomas darbo užduotis LSA administracijai, tvirtina ir keičia LSA komitetų sąrašą bei jų nuostatus.

      „Posėdžiai vyksta Savivaldybių asociacijos patalpose Vilniuje. Tarybos posėdžiai būna išvažiuojamieji savivaldybėse. Į suvažiavimą Savivaldybių asociacijoje nuo Mažeikių r. savivaldybės be manęs esame išrinkę dar Liną Rimkienę bei Sigutę Bernotienę. Jis dalyvauja, kai vyksta suvažiavimai, o Tarybos posėdžiuose dalyvauja visų 60 savivaldybių merai. Valdybą sudaro regionų plėtros tarybų atstovai ir dar po vieną asmenį iš tų savivaldybių, kuriose gyvena daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų. Tos savivaldybės turi po du valdybos narius. Tokia yra nusistovėjusi tvarka, tokie yra įstatai ir to laikomasi“, – „Būdui žemaičių“ plačiau pristatė Asociacijos struktūrą A. Tenys. Pasak jo, kiekvienas komitetas turi savo sritis. Kiekviena savivaldybė, turinti vienokią ar kitokią problemą, gali kreiptis į Savivaldybių asociaciją. Ši, gavusi prašymą ar siūlymą, teikia svarstyti komitetams. Už narystę savivaldybės moka metinį mokestį.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode