Karalaite
Poniai

Darbo užmokestis šalyje didėjo

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 690,5 EUR ir, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,5 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 705,5 EUR, arba 5,6 proc. daugiau, privačiajame – 683,1 EUR, arba 2,4 proc. daugiau.

Realusis darbo užmokestis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,5 proc.: viešajame sektoriuje – 4,6 proc., privačiajame – 1,4 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, lėmė sezoniškumas, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos bei kitos priežastys.

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 7,5 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje1 padidėjo 7,5 proc.: viešajame sektoriuje – 6,7 proc., privačiajame – 8 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 8,4 proc.: viešajame sektoriuje – 7,5 proc., privačiajame – 8,9 proc.

Realusis darbo užmokestis 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 4 proc.: viešajame sektoriuje – 3,2 proc. privačiajame – 4,5 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta tam tikrų žemiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga, nuo 2017 m. liepos 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) ir kitos priežastys.

Neto darbo užmokesčio, palyginti su bruto darbo užmokesčiu, spartesniam augimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.

Bruto darbo užmokestis padidėjo daugelyje ekonominės veiklos rūšių įmonių

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, labiausiai (24 proc.) padidėjo kasybos ir karjerų eksploatavimo, švietimo (9,1 proc.) ir meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo veikloje (6,8 proc.). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo finansinėje ir draudimo (1,3), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (1,2 proc.) veikloje.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 2,5 proc. (kitos aptarnavimo veiklos) iki 19,8 proc. (kasybos ir karjerų eksploatavimo).

Vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 4 tūkstančiais

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje sumažėjo 4 tūkst. (0,3 proc.): privačiajame sektoriuje sumažėjo 8,6 tūkst. (1 proc.), viešajame sektoriuje padidėjo 4,6 tūkst. (1,2 proc.), kurį lėmė padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius švietime (4,5 proc.).

Per metus, 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 12,4 tūkst. (1 proc.). Tai lėmė 17 tūkst. (2,1 proc.) padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje. Viešajame sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 4,6 tūkst. (1,2 proc.).

Powered by BaltiCode