Po atkaklios kovos – ledai pralaužti

Mažeikių daugiabučiui leista pakeisti administratorių

Šalies sostinėje jau prieš kelerius metus rekordinis skaičius daugiabučių, nusprendusių pakeisti namo administratorių, tai ir padarė. Nors Mažeikiuose tokį poreikį prieš kelerius metus taip pat buvo pareiškę keleto namų gyventojai, Savivaldybė leidimo jiems nedavė. Šiemet Naftininkų g. 30 namo atstovai buvo atkaklūs: nepaliko Savivaldybės patalpų, nepasiekę savo tikslo, nors jiems atstovavusiai Savivaldybės tarybos narei teko kviesti net ir „greitąją“. Tą dieną sveikata dėl įvykusio incidento pablogėjo ir teko palikti darbo vietą ir vienam iš Savivaldybės vadovų.

 

Netenkino paslaugos

Namo administratoriaus pagrindinė pareiga – atsakyti už sklandžią ir racionalią namo bendrųjų patalpų priežiūrą, jos organizavimą ir valdymą. Naftininkų g. 30 namui nuo seno buvo priskirtas administratorius UAB „Tavo pastogė“. Jau pernai butų savininkai kalbėjo apie norą administratoriumi pasirinkti UAB „Admituras“. Pasak jų, senojo administratoriaus paslaugų atsisakymo pagrindinės priežastys – netinkamai atliekami arba išvis neatliekami darbai iš privalomų namo kaupimo lėšų ir dvigubos (o dar „Tavo pastogės“ ir klaidingos) atsiskaitymo už komunalines paslaugas sąskaitos. „Tai ir buvo paskutinis lašas, – „Būdui žemaičių“ sakė pakalbinta Naftininkų g. 30 namo įgalioto asmens pareigas einanti Danutė Mockienė. – Sąskaitos, kurias rašo „Tavo pastogė“, neteisingos, reikia koreguoti, būna klaidų, neatitikimų, net skaitiklių parodymai nesutampa, kartais padvigubintas ir buto plotas. Jie sako, kad tai buhalterinės programos klaidos.“

Apie klaidingas sąskaitas „Būdas žemaičių“ rašė liepos 3 d. numeryje, tuomet kreipėsi į redakciją Žemaitijos gatvės daugiabučio, kurį administruoja taip pat ši bendrovė, gyventojai.

D. Mockienė teigė, jog nepatogumų kelia ir prieš dvejus metus atsiradusios dvi atsiskaitymo sąskaitos.

Apie dvi sąskaitas

Iki 2013 metų daugiabučių, administruojamų tiek UAB „Tavo pastogė“, tiek ir UAB „Admituras“ gyventojams bendrąją sąskaitą parengdavo pirmieji Lietuvoje sukūrę vieningą sąskaitą UAB „Mažeikių butų ūkis“. Pasak bendrovės vadovo tokia sąskaita numatyta Savivaldybės nuostatuose, tačiau nereglamentuotas jos parengimas, paliekant pasirinkimą rengti pačiai administruojančiai įmonei ar samdyti kitą įmonę.  

2013 m. rugsėjo mėn. UAB „Tavo pastogė“ nusprendė ne tik pateikinėti administruojamų namų gyventojams bendrąją sąskaitą, bet ir pati organizuoti jos rengimą ir nuo 2013 m. lapkričio 1 d. nutraukė galiojančią sutartį su „Mažeikių butų ūkiu“. Kai kurie paslaugų teikėjai (elektros, šildymo, vandens ir nuotekų, atliekų surinkimo ir kt., nebūdami įsitikinę, kad UAB „Tavo pastogė“ yra tinkamai pasiruošusi naujai veiklai, nesutiko skubotai nutraukti galiojančios sutarties su „Mažeikių butų ūkiu“ ir sudaryti naujų sutarčių su „Tavo pastoge“. Kadangi UAB „Tavo pastogė“ neatšaukė pranešimo dėl sutarties su „Mažeikių butų ūkiu“ nutraukimo, šie nerengė bendrosios sąskaitos „Tavo pastogės“ administruojamų namų gyventojams. „Mes buvome priversti nutraukti bendrosios sąskaitos parengimą šios bendrovės administruojamų namų gyventojams ir toliau pagal sutartis su paslaugų teikėjais rengėme gyventojams informacinę sąskaitą apie mokėtinas sumas už šilumą, vandenį, elektrą, dujas ir kt., – paklaustas, kaip atsirado dvi sąskaitos, „Būdui žemaičių“ sakė UAB „Mažeikių butų ūkis“ generalinis direktorius Vidmandas Stonkus. – Tokiu būdu UAB „Tavo pastogė“ administruojamų namų gyventojai pradėjo gauti dvi sąskaitas: administratoriaus parengtą bendrąją sąskaitą–pranešimą už jo suteiktas paslaugas (administravimas, priežiūra, kaupimo fondas) ir mūsų parengtą paslaugų teikėjų (elektra, šiluma, vanduo, dujos ir kt.) sąskaitų suvestinę.“

Nebuvo lengva

Apie išėjimą iš „Tavo pastogės“ Naftininkų g. 30 namo gyventojai, pasak jo įgalioto asmens D. Mockienės, svarstė jau pernai vasario mėnesį vykusiame susirinkime. Šių metų gegužės 6-ąją, daugumai namo gyventojų apsisprendus, raštu kreiptasi į Savivaldybę ir į UAB „Tavo pastogė“, vėliau, Savivaldybei paprašius, nurodytos administratoriaus keitimo priežastys. Tačiau taip lengvai Savivaldybė prašymo netenkino.

Prireikė medikų pagalbos

Liepos 2-oji kai kuriems valdžios atstovams buvo „karšta“ ne tik dėl to, kad vasara. Tą dieną į Savivaldybę atvykus keletai namo atstovų ir kartu su jais Savivaldybės tarybos nariams Judytai Čejauskienei bei Martynui Matkevičiui teko ilgai laukti, kol bus pasirašytas įsakymas, kuriuo jiems paskiriamas administratoriumi UAB „Admituras“. Tuo metu Savivaldybės administracijos direktorių laikinai pavadavo jo pavaduotojas Saulius Šiurys. „Turto valdymo skyrius buvo parengęs įsakymą dėl administratoriaus pakeitimo, tačiau pusvalandžio eigoje gavome „Tavo pastogės“ skundą dėl galimai neteisėtų namo gyventojų parašų. Aš, prieš pasirašydamas įsakymą, turėjau įvertinti abi puses, o tam reikėjo laiko, nes vien aiškinamųjų raštų buvo apie 30“, – „Būdui žemaičių“ sakė S. Šiurys. Pasak jo, įvyko nemalonus incidentas: „Savo kabinete buvau iškoneveiktas atėjusių namo gyventojų ir Tarybos narės, kuri vėliau atsiprašė. Tuomet buvo labai nemalonu. Sukilo kraujo spaudimas, teko kreiptis į gydytojus, kurie rekomendavo keletą dienų nedirbti. Kiek žinau, skubios medikų pagalbos prireikė ir J. Čejauskienei.“

J. Čejauskienė „Būdui žemaičių“ patvirtino, jog tikrai vyko karšta diskusija: „Mane suerzino, kai S. Šiurys gyventojų parašus pavadino niekiniais.“ Pasak J. Čejauskienės, gyventojai į ją kreipęsi praėjus dviem mėnesiams po prašymo pateikimo Savivaldybei ir negavę jokio atsakymo, kai įstatymas reglamentuoja atsakyti per vieną mėnesį.

Pasak J. Čejauskienės, Savivaldybė reikalauja nurodyti administratoriaus keitimo priežastis, tačiau taip, jos nuomone, neturėtų būti: „Gyventojai, elgdamiesi korektiškai, nenorėjo niekuo apkaltinti senojo administratoriaus. Jų prašymas, surinkus kur kas daugiau nei privalomą skaičių parašų, turėtų būti tenkinamas. Šiuo atveju rašte nurodyta tik menka dalis priežasčių ir ne dvi sąskaitos suvaidino lemiamą vaidmenį. Pagrindinės priežastys – „Tavo pastogės“ vadybinio darbo trūkumas, jų vadovų ir darbuotojų nemandagus, žeminantis elgesys su žmonėmis, kurie yra bendrovės „darbdaviai“, nes moka pinigus, neturėjimas ūkio bei santechnikos darbams specialistų, dėl ko, pradėti darbai neužbaigiami ir kt. Administratorius turi keisti požiūrį į gyventojus, o nemanyti, jog yra pasaulio „bamba“, nedaryti žmonėms spaudimo, naktimis prašant pasirašyti, kad neišeitų, o taisyti savo klaidas, kad daugiau namų nepasektų tokiu pavyzdžiu.“ Pasak J. Čejauskienės ir šalia esančio 32 namo gyventojai taip pat buvo „pakėlę sparnus“, tačiau juos „Tavo pastogei“ pavyko „nutupdyti“: „Žinau, kad yra ir daugiau namų, kurie nori išeiti į „Admiturą“. Dabar jau ledai pralaužti, neabejoju, kad atsiras daugiau norinčių kito administratoriaus.“

Derinama su gyventojais?

Pasak UAB „Tavo pastogė“ direktoriaus Antano Naujoko, namas puikiai sutvarkytas, viskas, kas priklauso, atlikta pagal privalomuosius priežiūros reikalavimus: „Namas dėl gero sutvarkymo naudoja pakankamai nedaug šiluminės energijos, todėl gyventojai už šilumą moka mažiau už vidurkį. Visi darbai, atliekami už gyventojų sukauptas lėšas, derinami su namo gyventojais, atliekamos apklausos, kad būtų parinktas tinkamiausias ir pigiausias rangovas ar medžiagos, ir derinama su gyventojais. Tik gavus gyventojų pritarimą darbai pradedami. D. Mockienė renka gyventojų parašus dėl šių darbų atlikimo, derina pateikiamas sąmatas, pasirenka sau patinkančius rangovus, jei, aišku, yra daugumos gyventojų raštiškas pritarimas. Jokių skundų dėl darbų neatlikimo ar netinkamo atlikimo iš šio namo gyventojų nesame gavę.“

Dėl sąskaitų

A. Naujokas „Būdą žemaičių“ patikino, jog nėra gavę minėto namo skundų dėl sąskaitose pateikiamų klaidingų skaitiklių parodymų: „Skaitiklių rodmenis deklaruoja patys gyventojai. Nė vienam iš šio namo gyventojų nebuvo sudvigubintas plotas. Jei kuomet ir atsiranda kokia problema – ji sprendžiama nedelsiant, visuomet gyventojams paaiškinama ir problemos nebelieka. Reikia pripažinti, kad įdiegiant naujas programas, iš pradžių yra pasitaikę ir klaidų, tačiau jos nedelsiant buvo išspręstos ir darbas vyksta sklandžiai.“

„Tavo pastogės“ direktorius, kalbėdamas apie minėtą „Būdo žemaičių“ publikaciją teigė, jog sąskaitoje parodyta mokama suma atitiko centas į centą: „Buvo pateikta perteklinės informacijos, kas kai kurių gyventojų kaip ir administratoriaus netenkino. Tą pripažino ir Savivaldybės specialistai, ir gyventojai. Dar iki pasirodžius tam straipsniui, problema jau buvo su programuotojais išspręsta ir jau praeito mėnesio sąskaitose perteklinės informacijos nebebuvo.“

A. Naujokas tvirtino, jog bendrąją sąskaitą-pranešimą turi teisę rengti tik administratorius: „Labai gaila, kad kol kas prieš šią teisės normą „užmerkiamos“ akys. Su UAB „Tavo pastogė“ sutartis dėl sąskaitų rengimo ir įmokų surinkimo sudarė AB „Lesto“, UAB „Mažeikių vandenys“, UAB „Atsvaros servisas“ ir jokių pretenzijų neturi.“

Apie administratoriaus keitimo procedūras

„Kol UAB „Tavo pastogė“ yra Naftininkų g. 30-o namo administratorius, įmonės darbuotojai turi teisę ir pareigą bendrauti su šio namo gyventojais. Tikrai nebuvo veržiamasi naktimis, o pasirenkamas laikas nuo 18 valandos, kad būtų galima rasti jau po darbų grįžusius gyventojus. Parašų tikrumo juk taip pat niekas nesutikrino? Tai gal ne taip jau vieningai ir veržiamasi keisti namo administratorių? Gal tai tik kai kam bus naudinga? – retoriškai klausė A. Naujokas. Pasak jo, vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1297 12.1 punktu, Administratoriaus pakeitimo procedūros numatomos tokios: „¼ patalpų savininkų motyvuotu raštu kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių prašydami pakeisti administratorių dėl netinkamo jo funkcijų vykdymo; Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo paveda administratoriui per mėnesį nuo pavedimo dienos organizuoti patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl administratoriaus pakeitimo ir kontroliuoja, kaip šis pavedimas vykdomas; Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo ar balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopijas administratorius pateikia patalpų savininkams ir Savivaldybės administracijos direktoriui; Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, gavęs protokolo kopiją ir nustatęs, kad administratorius netinkamai vykdė savo funkcijas, priima sprendimą pakeisti administratorių.

Tik įvykdžius šias procedūras galima priimti sprendimą dėl administratoriaus keitimo. Tokiame susirinkime yra išklausoma daugumos gyventojų nuomonė ir tik tokiame susirinkime gyventojai gali priimti teisėtą sprendimą. Viso to nebuvo.“

Įsakymą pasirašė

Mūsų žiniomis, Savivaldybės merą pavaduojančiai vicemerei Irenai Macijauskienei konfliktą užgesinti pavyko ir liepos 2 d. pavakare antrasis Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Eimantas Salatka įsakymą pasirašė. „Savivaldybės juristai, panagrinėję teismų praktiką, rado teismų, į kuriuos kreiptasi su tokiais daugiabučių gyventojų skundais, sprendimų, kuriuos laimėjo gyventojai“, – pasirašymo priežastis „Būdui žemaičių“ įvardijo E. Salatka. Įsakymu UAB „Tavo pastogė“ įpareigota per 30 kalendorinių dienų perduoti UAB „Admituras“ Naftininkų g. 30 namo bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas, visus su šiuo namu susijusius dokumentus.

Užtenka ketvirtadalio balsų

Pasak Aplinkos viceministrės Daivos Matonienės, daugiabučių administratorių darbas tiesiogiai susijęs su būsto priežiūros kokybe, todėl tinkamai savo pareigų neatliekantis administratorius pasmerkia pastatą nykimui. Pasak jos, būsto savininkai dėl daugiabučio administratoriaus keitimo bet kada gali kreiptis į Savivaldybę. Tam reikia ketvirtadalio būstų savininkų balsų.

Komentarai  

0 #25 iliyatikb 2018-03-28 19:23
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #24 uhivali 2018-03-28 19:08
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #23 udogiuhebgaha 2018-03-28 06:28
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #22 egecoxi 2018-03-28 06:27
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #21 alanayjela 2018-03-28 06:13
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #20 uquefujeto 2018-03-28 06:13
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #19 ovpojaixpew 2018-03-28 04:31
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #18 uhuhevibenane 2018-03-28 04:10
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #17 inayiial 2018-03-28 02:09
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti
0 #16 exaceviyu 2018-03-28 01:54
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode