Reklama 2

Skirtingos konfesijos – bendra malda

Pirmadienį, Valstybės dieną, Mažeikių gyventojai pirmą kartą Laisvės g. buvo suburti Ekumeninei maldaiuž Valstybę ir taiką pasaulyje.

Apsiribota senamiesčiu

Renginyje dalyvavo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies, Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų, Mažeikių sekminių bei Mažeikių stačiatikių Dievo Motinos Ėmimo į dangų cerkvės bendruomenių atstovai. Pasak vienos iš organizatorių ir idėjos autorės visuomenininkės Vidos Keršienės, kviestas buvo ir Mažeikių evangelikų liuteronų bažnyčios atstovas, tačiau dalyvauti negalėjo dėl ligos. Pasak jos, šiais metais norėta suburti tik senamiestyje esančių religinių bendruomenių atstovus, o kitais metais planuojama pakviesti ir naujamiesčio bendruomenes.

„Labai malonu, kad galime būti kartu dėl svarbių priežasčių. Kartu prisimename Valstybės dieną. Keli šimtmečiai – netrumpas laikas, palyginus su žmogaus amžiumi, tačiau palyginus su mūsų motina Žeme, tai visiškai nedaug. Bet iš istorijos mes galime gauti gerų pamokų, galime mokytis nekartoti tų pačių klaidų. Valstybė, kuri neturi istorijos, neturi ir ateities“, – džiaugėsi baptistų dvasininkas Antanas Žylė.

Stačiatikių popas igumenas Nestor Nikolaj Šmidt, rusų kalba papasakojęs savą istoriją apie karalių Mindaugą, pacitavo eilutę iš Šv. Rašto: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“, ir linkėjo gražios šventės.

„Dievo žodis yra tiesa. Kai mes laikomės Dievo žodžio, Viešpats vykdo savo pažadą. Jis atidavė savo sūnų, kuris praliejo už mus kraują, jis davė mums galimybę pragyventi šitą gyvenimą laimingai, sėkmingai. Tai jo planas“, – sakė Mažeikių Sekminių bažnyčios „Gyvenimas ir ramybė“ pastorius Dmitrij Bochonov.

Romos katalikams atstovavo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras kunigas Robertas Romanovskis: „Visi susirinkome pagarbinti Viešpatį Dievą. Štai mes, katalikai, vakar klausėmės sekmadienio Evangelijos pagal Morkų, kurioje girdėjome pasakojimą apie tai, kaip Viešpats Jėzus atėjo į savo gimtąjį kaimą ir norėjo ten mokytis, tačiau ten gyvenantys žmonės Jo nepriėmė. Jeigu mes Viešpaties nepriimame, Jis mums negali padėti, nes kiekvienas turime laisvą valią. Tikėjimo stoka gali užtrenkti duris dideliems stebuklams, kuriuos Dievas nori padaryti mūsų gyvenime. Visiems mums būna laikotarpių, kai mūsų tikėjimas susilpnėja. Taigi, mes čia susirinkome bendrai maldai. Susirinkome tam, kad ta aplinka, kurioje mes gyvename, eitų visą laiką su Viešpačiu. Kad viskas mūsų gyvenime būtų pagal Viešpaties valią. Juk tik nuo mūsų visų priklauso, koks bus mūsų miestas, kokia bus mūsų aplinka.“

Sveikino svečiai

Svečio teisėmis pakviestas Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, Mažeikių dekanas kanauninkas Zenonas Degutis citavo poeto Antano Jonyno žodžius: „Mano meilė šviesi, kaip žvaigždynai, kaip žydėjimas lauko gėlių.“ Dievo stebuklui išryškinti, jo grožį pabrėžti nėra kito palyginimo. Ir man Mažeikių miestas atrodo kaip žydėjimas lauko gėlių. Ir visiškai nesvarbu, kokia kalba žmogus kalbėtų ar kokiai tautybei priklausytų, pagaliau visiškai nesvarbu, kokį vardą savo Dievui yra davęs, tačiau jis vis tiek yra vienas iš tų žydinčių lauko gėlių.“

Susirinkusius sveikino Seimo narys Kęstutis Bartkevičius: „Valstybės šventę šiandien švenčiame neeiliniu įvykiu: pirmą kartą istorijoje religinių konfesijų atstovai mus laimina bendrai maldai už Lietuvą, už taiką pasaulyje. Būkite sveiki, dori ir vieningi.“

Šventėje dalyvavęs Savivaldybės meras Antanas Tenys vylėsi, kad renginys taps tradicija:„Bendra malda vienija žmones, kuria šiltą tarpusavio bendravimą bei supratimą. Šiandieną, kai minime Mindaugo karūnavimo dieną, grįžtame mintimis į praeitį ir prisimename ne tik valdovus, bet ir Lietuvos vadovus, kurie atvedė mus į šią dieną. Atvedė, kada mes Lietuvoje gyvename taikoje, didžioji dauguma žmonių turi darbą, gali oriai ir saugiai gyventi. Negalime pamiršti, kad ir prabėgus ne vienam šimtmečiui turime savo lietuviškas tradicijas, papročius, gimtąją kalbą.“

Kiekvienos konfesijos atstovai susirinkusiuosius kvietė bendrai maldai bei giesmėms. Susikibus rankomis vieningai sukalbėta „Tėve mūsų...“ Sugiedotas Lietuvos himnas.

Vis labiau populiarinama

Ekumeniniam judėjimui, kurio tikslas – suvienyti ortodoksų, Romos katalikų, anglikonų, senųjų katalikų ir daugumą protestantų bažnyčių ir atkurti jų matomą vienybę tikėjime, sakramentiniame gyvenime ir liudijimus pasaulyje, pritaria Popiežius Pranciškus. Daugelyje šalių ir kai kuriuose Lietuvos miestuose Ekumeninė malda pradėta praktikuoti seniau. „Tai labai geras dalykas, kad tai daroma ir Lietuvoje. Buvo nelengva organizuoti, tačiau tikiuosi, kad žmonės nenusivils“, – „Būdui žemaičių“ sakė renginio kuratorius Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras kun. R. Romanovskis.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode