Reklama 2

Užimtumas ir nedarbas mažėjo nežymiai

 

Šių metų trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,6 proc. ir, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 0,4 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu – 0,9 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2017 m. trečiąjį ketvirtį buvo 7,6 proc., moterų – 5,5 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 12 proc. ir, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu bei 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,1 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,1 procentinio punkto ir 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 2,5 proc.

2017 m. trečiąjį ketvirtį buvo 95,5 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 13,6 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 6,7 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 2 tūkst.

Ilgalaikių bedarbių buvo 36 tūkst., arba 37,7 proc. visų bedarbių. 2017 m. trečiąjį ketvirtį ilgalaikių bedarbių, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, buvo 2,7 tūkst. mažiau, o palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu – 5,5 tūkst. mažiau.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 70,9 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,3 procentinio punkto, per metus – 0,9 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 0,7 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 71,3 ir 70,6 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 31,1 proc., palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, jis sumažėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu – 1 procentiniu punktu.

55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,7 procentinio punkto, per metus padidėjo 0,7 procentinio punkto, ir 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 65,5 proc.

2017 m. trečiąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 454 tūkst., palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius sumažėjo 10,7 tūkst.

2017 m. trečiąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 359 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 4 tūkst., per metus – 9,9 tūkst.

2017 m. trečiąjį ketvirtį dirbo 99,7 tūkst. 15–24 metų amžiaus gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius sumažėjo 3,2 tūkst., per metus – 11,3 tūkst.

2017 m. trečiąjį ketvirtį buvo 945,8 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (57,1 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai.

2017 m. trečiąjį ketvirtį 206,9 tūkst., arba 64,6 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 87,3 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode