Reklama 2

Antikorupcijos komisija – be pirmininko

Opozicijos ir valdančiosios daugumos nuomonės išsiskyrė

Penktadienį Savivaldybės tarybos posėdyje sudarytos penkios komisijos. Tiesa, dėl vienos – Antikorupcijos komisijos – kilo problemų, mat Seimas įtvirtino prievolę savivaldybėms ne tik sudaryti antikorupcijos komisijas, bet ir jų vadovavimą atiduoti į opozicijos rankas. Valdančioji dauguma, nenorėdama paleisti vadžių, boikotavo opozicijos siūlytą Antikorupcijos komisijos pirmininką Alvydą Balčiūną.

Atlieka nemažai funkcijų

Balandžio viduryje Seimas patikslino kelis Vietos savivaldos įstatymo straipsnius. Įstatymo pakeitimais įtvirtinta prievolė savivaldybėms sudaryti antikorupcijos komisijas ir nustatyti šių komisijų sudarymo tvarką ir kompetenciją korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje. Įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybių antikorupcijos komisijos reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo. Taip pat nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo, informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Pasiūlė narius

Mero patarėjas Algimantas Čepys Tarybos posėdyje siūlė Antikorupcijos komisiją sudaryti iš 9 narių: mero pavaduotojos Sigutės Bernotienės, Savivaldybės tarybos narių Alvydo Balčiūno, Genoveitos Gricienės, Laimutės Kačerauskienės, Vytauto Mažeikio, Leono Mitkaus, Šerkšnėnų seniūnijos Plinkšių seniūnaitijos seniūnaičio Edvardo Mineikio, Mažeikių m. Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaičio Artūro Pekausko ir Tirkšlių seniūnijos Tirkšlių seniūnaitijos seniūnaitės Juditos Sedalės. Komisijos sekretorius – Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Komisijos pirmininku paskirti A. Balčiūną, jo pavaduotoju – V. Mažeikį. „Komisijos nuostatai parengti pagal praėjusios kadencijos komisijos nuostatus ir suderinus su STT“, – sakė A. Čepys.

Pasak jo, parengus sprendimo projektą (kuriame A. Balčiūno kandidatūra į Antikorupcijos komisijos pirmininkus, atvirkščiai nei V. Mažeikio, neįtraukta, – aut. past.) birželio 16 d. gautas opozicijos prašymas dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo: „Mero buvo prašoma sprendimo projekte atlikti tokius pakeitimus: vietoj G. Gricienės į Antikorupcijos komisiją įtraukti Tarybos narę Liną Rimkienę bei papildyti Antikorupcijos komisijos sudėtį keturiais bendruomeninių organizacijų atstovais, kitais Savivaldybės bendruomenės nariais: visuomenininke, „Caritas“ reikalų tvarkytojos pavaduotoja, UAB „Sveikatai šeimai“ personalo darbuotoja Daiva Meškiene, visuomenininku, Mažeikių vartotojų asociacijos valdybos nariu, policijos pareigūnu, diplomuotu teisininku Mindaugu Žilinsku, advokatu Viliumi Jonaičiu ir visuomenininke Vida Keršiene.“

Balsavo „prieš“

Savivaldybės meras Antanas Tenys pareiškė, kad sprendimo projektas dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo bus priimtas papunkčiui. Pirmiausia spręstas klausimas dėl Antikorupcijos komisijos narių skaičiaus. Už tai, kad komisija būtų sudaryta iš daugiau, nei sprendimo projekte numatyta narių balsavo šeši Tarybos nariai: Paulius Auryla, A. Balčiūnas, L. Rimkienė, S. Kaktys, G. Gricienė ir Linas Memys. Visi kiti – 17 – posėdyje dalyvavę Tarybos nariai balsavo už devynis narius. Vietoj G. Gricienės į Antikorupcijos komisiją įtraukti L. Rimkienę nuspręsta vienbalsiai.

Dėl A. Balčiūno paskyrimo Antikorupcijos komisijos pirmininku balsavo penki Tarybos nariai: P. Auryla, L. Rimkienė, S. Kaktys, G. Gricienė ir L. Memys. A. Balčiūnas nuo balsavimo susilaikė. Prieš siūlomo pirmininko kandidatūrą balsavo  16 Tarybos narių – S. Bernotienė, Laima Nagienė, Romas Venclovas, Deivydas Vyniautas, Darius Seilius, Andriejus Virkutis, Audronė Vaitiekienė, Virgilijus Eidimtas, Darius Jarmantavičius, L. Kačerauskienė, Martynas Matkevičius, Gintautas Jautakis, V. Mažeikis, Juozas Kelmelis, Vytautas Visminas ir A. Tenys. Daugumos sprendimu A. Balčiūno kandidatūrai nepritarta. Analogiškas balsavimas vyko dėl V. Mažeikio patvirtinimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju. Šiam siūlymui pritarė 16 Tarybos narių, „prieš“ – 6. Mat opozicijai kilo įtarimas, kaip, nesant pirmininko, gali būti renkamas pavaduotojas.

Kilo ginčas

„Pirmininko teikimas buvo opozicijos reikalas, tą numato įstatymas, koks jūsų požiūris, mes pamatėme, tačiau ar buvo logiška tvirtinti pavaduotoją, kai opozicija neapsisprendusi dėl kitos pirmininko kandidatūros?“ – nesuprato L. Rimkienė.

Mero nuomone, toks sprendimas logiškas: „Kadangi neišgirdome kitų pasiūlymų į pirmininko postą, tą klausimą galėtume atidėti kitai Tarybai, o komisija galėtų būti veikli turėdama pavaduotoją ir visus devynis narius.“

S. Kaktys siūlė klausimą dėl Antikorupcijos komisijos iš viso atidėti. Jo nuomone, pusėtinas sprendimo priėmimas gali sukelti daug ginčų. „Kam tas bereikalingas triukšmas? Tikėtina, kad per mėnesį antikorupcijos apraiškų nebus daug. Opozicija pateiktų naują kandidatūrą ir tada nuo pirmininko iš naujo pradėtume komisijos formavimą. Dabar tarsi vyksta išprievartavimo viešasis aktas“, – kalbėjo S. Kaktys.

A. Balčiūnas pritarė S. Kakčio siūlymui bei teigė suprantąs, kodėl nebuvo patvirtintas pirmininku. Tą, pasak jo, jau buvo galima nuspėti praėjusiame Tarybos posėdyje tvirtinant reglamento redakciją. Tokį sprendimą A. Balčiūnas įvardijo daugumos žaidimu. Tarybos nariui buvo nesuprantama, kodėl tvirtinant kitas komisijas nebuvo jokių atskirų balsavimų: „Tai tik parodo, kad Antikorupcijos komisija labai svarbi ir problemų daug.“

Pasak L. Nagienės, sprendimo negalima atidėlioti, nes kitas Tarybos posėdis turėtų būti tik rugpjūčio mėnesį, o tiek laiko neturėti Antikorupcijos komisijos gali būti laikoma ir pažeidimu.

„Pagal Vietos savivaldos įstatymą, Antikorupcijos komisija turi būti sudaryta iki birželio 30 d.“ – patikino Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičienė. Opozicijos tai neįtikino. „Įstatymas numato, bet tai nereiškia, kad Mažeikiuose gali būti įvestas tiesioginis valdymas. Dėl šitos procedūros tiesiog bus fiksuotas pažeidimas ir taip tų pažeidimų čia daug“, – nieko blogo tokiu būdu pažeidžiant įstatymą nematė S. Kaktys.

Visgi Antikorupcijos komisijos sudėtis, nuostatos ir pirmininko pavaduotojas daugumos sprendimu patvirtinti. Kol kas Antikorupcijos komisija dirbs be primininko.

Sudarytos kitos komisijos

Posėdyje taip pat patvirtinta Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija. Jai vadovaus Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Judyta Čejauskienė, pavaduotoja išrinkta Savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė.

Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininke paskirta AB „ORLEN Lietuva“ Teisės departamento grupės vadovė Sonata Razmienė, pavaduotoja – L. Rimkienė.

Peticijų komisijos pirmininke išrinkta S. Bernotienė, pavaduotoju – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys. Savivaldybės strateginio planavimo komisijos pirmininkas – A. Tenys, pavaduotoja – I. Macijauskienė.

Komentarai  

0 #2 tikrai 2015-06-25 19:58
Keista , kad net meras A.Tenys balsavo ,, prieš'' skiriant Antikorupcijos komisijos pirmininką . Kitose savivaldybėse Tarybų patvirtintos Antikorupcijos komisijos išsirinko ir pirmininkus, ir pavaduotojus.
Cituoti
0 #1 alona 2015-06-22 18:03
juk parazitai kitaip elgtis ir negali
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode