Egzaminų maratonas – įsibėgėja

Šiemet atsirado daugiau norinčių laikyti vokiečių kalbos egzaminą

Kovo mėnesį įskaitomis prasidėjusi brandos egzaminų sesija po truputį įsibėgėja. Viskas vyksta gana gerai, buvo tik keletas techninių nesklandumų. Vieni jau laukia diplomų įteikimo, kiti – vis dar demonstruos savo įgūdžius ir žinias matematikos, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų ir muzikologijos egzaminuose.

Privalomas vienas egzaminas

Kaip ir kiekvienais metais brandos egzaminų sesija prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų įskaitomis, baigsis – informacinių technologijų birželio 17 d. ir muzikologijos – birželio 19 d. egzaminais. Kaip „Būdą žemaičių“ informavo Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, norintiems gauti brandos atestatą abiturientams reikia išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys. Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, galima rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Švietimo skyriaus vedėjas pastebėjo, kad nemažai mokinių, norėdami apsidrausti, renkasi keturių dalykų egzaminus: „Visus šešis egzaminus dažniausiai renkasi tie, kurie dar nežino, ką studijuos bei, žinoma, tie, kurie pasitiki savo jėgomis.“

Šiemet mūsų rajone žinias tikrinasi 760 abiturientų: 145 mokiniai iš Mažeikių politechnikos mokyklos, 51 iš Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus ir 564 iš kitų mokyklų. Praėjusiais metais brandos atestatą siekė gauti 742 moksleiviai.

Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, šiemet šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 37279 kandidatai (2014 metais – 38 562 kandidatai). Tai maždaug 3,3 proc. mažiau negu praėjusiaisiais metais. Vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,42 egzamino (2014 metais – 3,38 egzamino).

Tendencija išlieka

Pasak A. Stonkaus, abiturientai egzaminus rinkosi panašiai kaip ir praėjusiais metais. Daugiausia mokinių rinkosi laikyti lietuvių, anglų kalbos, matematikos ir istorijos egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą pasirinko 360 abiturientų, valstybinį – 391, anglų kalbos – 421, matematikos – 286, istoriją – birželio 8 d. laikys 266 abiturientai.

Šalyje privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 21095 kandidatai – tai 1 proc. mažiau negu 2014 metais. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 21892 kandidatai (2014 metais – 17849 kandidatai), o tai 12,4 proc. pasirinkimų daugiau negu praėjusiaisiais metais. Kitus du populiariausius valstybinius brandos egzaminus – matematikos ir istorijos – rinkosi mažiau kandidatų negu pernai. Matematikos brandos egzaminą rinkosi 15290 kandidatų (2014 metais – 16 538 kandidatai), istorijos – 13 006 kandidatai (2014 metais – 15 268 kandidatai). Šiais metais kandidatų matematikos ir istorijos brandos egzaminų pasirinkimai atitinkamai sumažėjo 1,9 proc. ir 4,7 proc.

Naujovių nėra

Kaip teigė Nacionalinis egzaminų centras, jau trečius metus daugėja pasirinkusiųjų laikyti geografijos valstybinį brandos egzaminą – šiais metais jį rinkosi 16,58 proc. visų kandidatų (praėjusiaisiais metais – 15,27 proc.), pasirinkimų skaičius išaugo nuo 5889 iki 6179. Taip pat kandidatai daugiau rinkosi laikyti biologijos valstybinį brandos egzaminą. Truputį padaugėjo užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų pasirinkimų. Tai, kad daugiau kandidatų renkasi laikyti trijų užsienio kalbų – anglų, prancūzų ir vokiečių – valstybinius brandos egzaminus, siejama su šiais metais įsigaliojančiu nauju reikalavimu – stojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose užsienio kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis kaip B1. Chemijos, fizikos ir informacinių technologijų egzaminų pasirinkimų skaičius liko labai panašus kaip ir praėjusiaisiais metais. Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniaisiais metais, technologijų brandos egzaminas (9317 kandidatų). Mūsų rajone penktoje vietoje pagal populiarumą – biologijos egzaminas. Jį pasirinko 147 abiturientai. Rusų kalbos egzaminą laikė 16 abiturientų, praėjusiais metais – 17.

Pasak A. Stonkaus, šiemet daugiau norinčių laikyti vokiečių kalbos egzaminą – 8, kai praėjusiais metais laikė tik vienas bei muzikologijos – jį pasirinko du moksleiviai. Praėjusiais metais šio egzamino nesirinko nė vienas.

Geografijos egzaminą ruošiasi laikyti 107 moksleiviai (2014 m. – 136), fizikos – 78 (2014 m. – 74), chemijos – 63 (2014 m. – 60), informacines technologijas – 26 (2013 m. – 41).

„Šiemet egzaminų vykdyme jokių naujovių nėra. Kitais metais lyg žadama padaryti privalomą ne tik lietuvių, bet ir matematikos egzaminą, taip pat gali paankstėti egzaminų laikymo laikas, tačiau kol kas tai nepatvirtinta“, – paaiškino A. Stonkus. Švietimo skyriaus vedėjas nepanoro teigti, kad jau įvykę egzaminai buvo sunkūs, pasak jo, yra įvairių nuomonių tiek mokinių, tiek mokytojų: „Bus rezultatai, matysime.“

Vyksta sklandžiai

Švietimo skyriaus vedėjo teigimu, pakartotinė sesija vyks birželio 22 d.–liepos 7 d. Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus galės laikyti tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu. Šiuo metu įpusėjusi sesija vyksta gana sklandžiai, nėra jokių netikėtumų. Buvo vienas kitas atvejis, kai mokinys pavėlavo ar išvis neatėjo, bet tokių labai nedaug. Šiemet masiško neatėjimo ar piktnaudžiavimo nėra. Galbūt daugiau neateis į paskutinius egzaminus, nes jų nebereikės. Truputį nesklandumų buvo tik dėl techninių dalykų. Anglų kalbos egzamino dieną dingo elektra, tačiau operatyviai sureagavus, viskas buvo sutvarkyta. Truputį prasitęsė vokiečių kalbos egzaminas – užstrigo diskas, bet tai vietiniai nesklandumai ir egzaminams įtakos neturėjo, – kalbėjo A. Stonkus. – Mums tik labai keista, kad paskutinis skambutis buvo gegužės 28 d., o mes jau buvome išsilaikę visus kalbos egzaminus. Be to, egzaminai vyko ir šeštadieniais, nors dar nebuvo metinio pažymio. Man asmeniškai tokie dalykai nepriimtini – pirmiausia turėtų būti paskutinio skambučio šventė, o tik tada prasidėti rimta egzaminų sesija.“

 

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode