Reklama 2

Mokykloje – vadybos stoka?

Tarybos posėdyje prisiekė du nauji Tarybos nariai

 

Penktadienį trečiajame naujosios kadencijos Tarybos posėdyje prisiekė dar du nauji Tarybos nariai – Vytautas Mažeikis ir Martynas Matkevičius. Taip pat nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai 2015 metams bei žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2016 metams, sudaryta keletas komisijų, kalbėta apie Sodų pagrindinės mokyklos išsaugojimą.

Iš viso svarstyti 36 klausimai, dalyvavo 25 Tarybos nariai.

 

Tęs darbus

V. Mažeikis ir M. Matkevičius Taryboje pakeitė mero patarėjais tapusius Vygandą Povilą Ostrauskį ir Algimantą Čepį. Tarybos narių priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Živilė Verbylaitė. Savivaldybės meras Antanas Tenys naujai prisiekusiems Tarybos nariams linkėjo prasmingo darbo, priimant svarbius mūsų rajono gyventojams sprendimus. Nuo 2001 m. V. Mažeikis yra partijos Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Į tos pačios partijos gretas M. Matkevičius įstojo 2003 m.  M. Matkevičius dirba UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, šiuo metu užima Materialinio–techninio aprūpinimo tarnybos vadovo pareigas, o V. Mažeikis – UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas plėtrai. Abu Tarybos nariai dirbo ir praėjusioje kadencijoje.

Siūlė išsaugoti mokyklą

Nuo rugsėjo 1 d. nuspręsta leisti steigti 10,5 val. trukmės per dieną ikimokyklinio ugdymo grupę Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ bei patvirtinti auklėtojo ir auklėtojo padėjėjo etatus.

Tvirtinant Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos nuostatas, nemažai diskusijų sukėlė klausimas dėl mokyklos išlikimo. Tarybos narė Lina Rimkienė informavo, kad šiuo klausimu buvo rengiamas susitikimas su mokyklos vadovais: „Visi priėjome bendros nuomonės, kad mokykla yra ypatingai geroje vietoje, miesto centre, todėl ją būtina išsaugoti. Ką tik priėmėme sprendimą dėl Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ papildomos grupės steigimo, vadinasi, vaikų daugėja ir jie vėliau galėtų lankyti Sodų pagrindinę mokyklą. Vesti juos į kitas mokyklas būtų nelabai išmintinga. Kaip supratome, tėveliai vaikus iš mokyklos išveda dėl bazės ir mokymo lygio. Nežinau, kokiais būdais, bet mokykla turi būti išsaugota. Tikriausiai reikia investuoti į bazę ir priimti sprendimą dėl mokyklos struktūros pertvarkymo.“

Tarybos narės Laimos Nagienės nuomone, tol, kol mokykloje nebuvo vakarinio mokymo, tol viskas buvo gerai. „Mes visi esame už mokyklų išsaugojimą, bet tol, kol tėvai patys galės pasirinkti, į kokią mokyklą savo vaiką leisti, tol mes negalėsime nukreipti ar liepti rašyti prašymus į Sodų pagrindinę mokyklą. Kiekvienas šiandien turi pasirinkimą. Aš irgi rinkčiausi tokią mokyklą, kurioje žinočiau, kad mano vaikas bus tinkamai paruoštas išeiti į kitą mokyklą ar stoti į universitetą“, – kalbėjo L. Nagienė bei teigė, kad mokykloje trūksta geros vadybos.

Pasak Tarybos nario Alvydo Balčiūno, visos mokyklos turėtų būti vienodai mylimos ir gerbiamos, meilę, Tarybos nario teigimu, reikėtų išreikšti ir piniginėmis lėšomis: „Jei bloga vadyba, tai reikėtų tą klausimą spręsti griežtai ir atvirai.“

Pasak A. Tenio, pasisakymai labai gražūs, bet norėtųsi ir konkretesnių pasiūlymų. „Šiandien mes tvirtiname mokyklos nuostatas, jeigu Taryba manys, kad prie šio klausimo reikia sugrįžti, visada esame pasirengę išklausyti pasiūlymus ir priimti tokius sprendimus, kurie būtų patys geriausi. Nesame uždarę nė vienos mokyklos, jeigu joje buvo vaikų“, – teigė meras.

Nustatyti žemės tarifai

Taryboje patvirtinti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai 2015 metams. Kaip teigė Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tarifai siūlomi tokie, kad pinigine prasme nesiskirtų nuo 2014 metų, išskyrus tas pozicijas, kurios buvo daug mažesnės negu žemės mokestis. „Kadangi žemės mokestis taikomas privačiai nuosavybei, nelogiška, kad už ją reikėtų mokėti daugiau nei už nuomą. Į tą kategoriją papuola komercinės paskirties žemė. Kadangi labai skiriasi kainos, nusprendėme brangesnę žemę apmokestinti 1 proc. tarifu, o pigesnę – 1,57 proc. tarifu. Taip pat nuspręsta apleistiems visų paskirčių valstybinės žemės sklypams (nuomojama ar naudojama) Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų teikimu, taikyti 4 proc. žemės vertės tarifą. Nustačius tokius žemės nuomos mokesčio tarifus, 2015 metais būtų surinkta žemės nuomos mokesčio panašiai kaip 2014 metais, t. y. – apie 223,0 tūkst. Eur“, – Tarybos narius informavo D. Štakonaitė.

Taip pat patvirtinti žemės mokesčio tarifai, kuriais vadovaujantis bus skaičiuojamas žemės mokestis 2016 metais. Pasak D. Štakonaitės, pateikti tarifai leistų surinkti panašų pajamų dydį į biudžetą kaip 2013–2014 metais, o žemės mokestis ženkliai nepadidėtų: „Atsižvelgiant į žemės verčių pokyčius ir į 2016 metais taikomą žemės vertės padidėjimo koeficientą – 0,2, numatoma 2016 metais taikyti mažesnius tarifus negu 2013–2014 metais. Sprendimo projekte numatoma 2016 metais taikyti 0,2 procento mažesnius tarifus žemės ūkio, sodų žemei, komercinės paskirties žemei, 0,3 procento mažesnius tarifus visuomenės paskirties, bendrojo naudojimo teritorijų žemei bei 0,4 procento mažesnius tarifus gyvenamųjų teritorijų žemei, kadangi lyginant su 2012 metais galiojusiomis mokestinėmis vertėmis Mažeikių miesto teritorijoje mokesčiai nuo 2013 metų didėjo. Miško ūkio, vandens ūkio žemės vertės, lyginant su 2012 metais galiojusiomis vertėmis, daugelyje Mažeikių rajono verčių zonų mažėjo, todėl mokesčiai visumoje nedidėjo arba didėjo neženkliai. Inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemė priskiriama pramonės turto grupei, todėl atsižvelgiant į tai, kad pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų žemės mokesčio tarifo dydis siūlomas 0,65 proc., inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemės mokesčio tarifo dydis siūlomas 0,6 proc. Žemės mokesčio tarifas už apleistas žemės ūkio naudmenas – 4 proc.“ Vedėjos teigimu, skaičiuojant 2014 metų žemės mokestį, už apleistus sklypus buvo priskaičiuota 4000 Eur, 2013 metais – 11700 Eur. Dėl laiko trūkumo, nutarta su šiais Tarybos sprendimais neteikti lengvatų, jos bus teikiamas birželio mėnesio Taryboje.

Turės mokėti daugiau

Vadovaujantis LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Taryba nustato ir konkrečius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, kurie galios nuo 2016 metų. Pasak Turto valdymo skyriaus vedėjos Rimos Podelienės, tarifai 2016 metams diferencijuojami atsižvelgiant į nekilnojamojo turto naudojimą pagal paskirtį, mokesčio mokėtojų dydį, priežiūros būklę. Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesutvarkę turimų nekilnojamojo turto objektų, kurie kelia grėsmę aplinkai bei žmonių saugumui, turės mokėti didesnį nekilnojamojo turto mokestį. „Atsižvelgiant į Mažeikių verslininkų asociacijos ir Smulkiųjų verslininkų susivienijimo pasiūlymus, siūloma Savivaldybės teritorijoje juridiniams ir fiziniams asmenims nustatyti tokius 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus: nekilnojamojo turto mokestinės vertės – 0,5 procento, nekilnojamojo turto objektams tų mokesčio mokėtojų, kurie priskirtini didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai ir kurių metinė apyvarta 57 924 000,0 Eur ir daugiau, nekilnojamojo turto mokestinės vertės – 1,5 procento, nekilnojamojo turto objektams, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, neprižiūrimi ir apleisti, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą nekilnojamojo turto objektų sąrašą, nekilnojamojo turto mokestinės vertės – 3 procentai“, – teigė R. Podelienė. Pasak jos, 2014 metais už nekilnojamojo turto mokestį buvo planuojama gauti 5400 tūkst. litų, gauta – 5402,4 tūkst. litų, per 2015 metus planuojama gauti 1462002 Eur.

Sudarytos komisijos

Nuspręsta, kad Mažeikių rajono savivaldybės sporto tarybą sudarys vienuolika narių: Savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, Savivaldybės mero patarėjas Vygandas Povilas Ostrauskis, Tarybos nariai Gintautas Jautakis, L. Nagienė, Merkelio Račkausko gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė Rasa Akučkaitė, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos kūno kultūros mokytojas Andrius Šakinskas, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Jurkūnienė, Sporto mokyklos krepšinio treneris Jonas Raudonis ir du sportininkai Zigmas Širvinskas bei Milda Zubavičienė.

Etikos komisija sudaryta iš 9 narių: Tarybos narių Pauliaus Aurylos, G. Jautakio, Laimutės Kačerauskienės, Vytauto Vismino, Sedos seniūnijos Dagių seniūnaitijos seniūnaitės Rimos Daugėlienės, Mažeikių miesto Gabijos seniūnaitijos seniūnaitės Vaidos Kazakevičienės, Sedos seniūnijos „Dvaro“ seniūnaitijos seniūnaitės Renatos Vindašienės ir Savivaldybės mero pavaduotojos Irenos Macijauskienės. Pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Sigitas Kaktys.

Į Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą deleguota I. Macijauskienė, Tarybos narė Judyta Čejauskienė, Administracijos aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė Justina Ungeitė, Vaikų našlaičių ir senelių globos namų direktorė Birutė Vaičkienė, VšĮ „Mažeikių PSPC“ direktorius Audrius Stankevičius, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Eduardas Vaičiulis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Mažeikių skyriaus atstovė Bronislava Viesulienė, Cerebralinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė Zofija Valatkienė ir diabetikų klubo „Žemaičių spėka“ atstovė Faina Juzėnienė.

Taip pat sudaryta komisija laisvės kovoms įamžinti. Komisijos pirmininke paskirta S. Bernotienė.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode