Pikeliškiai šventė titulinius atlaidus

Sekmadienį Pikelių bažnyčioje vyko parapijos tituliniai Švč. Trejybės atlaidai, meninė programa ir bendruomenės surengta šventinė agapė.

Dvi šventės

Atlaidų šv. Mišias aukojo Pikelių tikintiesiems gerai pažįstamas, anksčiau aptarnavęs šią parapiją Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras kunigas Vytautas Dvaržeckis. Pasakytame pamoksle dvasininkas pabrėžė maldos galingumą. Anot jo, nei sugniaužtas kumštis, nei atominė bomba nėra tokie galingi, kaip maldai sudėtos rankos.

Mišiose penki parapijos vaikai priėmė Pirmąją Komuniją. Pastaruoju metu aptarnaujantis Pikelių parapiją Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras kunigas Klemensas Jaraminas dėkojo vaikų tėveliams, kurie lydėjo į bažnyčią vaikus visą katechezės laikotarpį. Šie gėlėmis atsidėkojo dvasininkams už vaikų parengimą Sakramentui.

 

Aktyvi bendruomenė

Akcentuodamas Pikelių bendruomenės gerumą, svetingumą bei vaišingumą, kun. K. Jaraminas dėkojo visai bendruomenei: „Ačiū zakristijonui Romanui Jonušui, varpininkei Veronikai Vindašienei ir pročkelei Antaninai Želvienei, kurie pasistengė, kad mūsų bažnyčioje būtų gražu, jauku ir malonu, už gerumą, nuoširdumą ir vaišingumą“. Dvasininkas gražių žodžių negailėjo Pikelių bendruomenės pirmininkei Daivai Gabalienei, tarybos narei Jadvygai Gedutienei, parapijos „Caritui“ ir jos vadovei Silvai Lišniauskienei: „Jos prisideda ne tik prie atlaidų šventės, bet rūpinasi, kad parapijoje būtų geriau ir gražiau gyventi. Jų indėlis tikrai reikšmingas.“ Kun. K. Jaraminas nepamiršo visų parapijiečių, prisidedančių aukomis ir maldomis prie parapijos gyvavimo ir atskrai dėkojo aukojusiems bažnyčios įgarsinimo, kuris įrengtas prieš mėnesį, aparatūrai bei rinkusioms aukas – Emilijai Kesminienei ir Danelijai Skerienei.

Taip pat ačiū sakė ir Mažeikių abiejų parapijų organizacijos „Caritas“ vadovėms Bronislavai Viesulienei ir Virginijai Valko bei nariams, o taip pat ir į atlaidus atvykusiems tikintiesiems iš Mažeikių ir Mišiose giedojusioms vargonininkėms.

Dainų akordai

Po iškilmingų šv. Mišių ir atlaidų procesijos aplink bažnyčią ne tik vietiniai, bet ir svečiai iš kitur turėjo galimybę paklausyti Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro ,,Atmintis“ atliekamų dainų.

„Choro pavadinimas primena mūsų tautos istoriją, – po koncerto sveikindamas vadovę ir visą kolektyvą Pikelių bendruomenės vardu, linkėdamas ilgų gyvavimo metų, sakė kun. K. Jaraminas. – Jūs mums dovanojote dvigubą šventę.“ Kaip atsakas choro narių lūpomis nuskambėjo „Ilgiausių metų“.

„Atminties“ choro vadovė Zita Gužauskienė džiaugėsi Pikelių bendruomene, kuri pakvietė koncertuoti: „Labai patiko, nuoširdžiai ir mielai priėmė. Pasirūpino transportu.“ Pasak Z. Gužauskienės, pernai kolektyvas šventė 25 metų jubiliejų. „Iš jų 15 metų chorui vadovavo Margarita Jutkuvienė, vėliau vadovavimą perėmiau aš. Vienintelė kolektyvo narė Ada Dambrauskienė chore dainuoja nuo pirmos dienos. Vykstame į dainų šventes, į sąskrydžius Ariogaloje, koncertuojame įvairiuose renginiuose, – trumpai apžvelgdama kolektyvo veiklą „Būdui žemaičių“ sakė Z. Gužauskienė.

„Caritas“ veikla

Pikelių parapijos „Caritas“ gyvuoja jau 25-erius metus. Dar nepilną pusmetį organizacijai vadovauja S. Lišniauskienė: „Į „Caritas“ veiklą įsijungiau prieš dešimtmetį. Mūsų organizacija vienija apie 20 žmonių, be jų turime caritiečių senjorų ir pagalbininkų.“

15 metų Pikelių parapijos „Caritui“ vadovavusi Aleksandra Božonienė gyrė kolektyvą: „Jei jau 20 metų gyvuojam, reiškia gerai. Prie pikeliškių prisijungę ir parapijai priklausantys Lūšės nariai. Pradžioje buvo sunkiau. Turėjome probleminių šeimų, daug vienišų žmonių, dabar darbo taip pat netrūksta. Geras kolektyvas.“

Aktyvi bendruomenė

Pakalbinta Pikelių bendruomenės pirmininkė D. Gabalienė buvo kukli: „Aš neseniai dar vadovauju. Anksčiau vadovu buvo Tadas Janušauskas. Pirmininkai renkami kas dveji metai.“

Bendruomenės tarybos narė J. Gedutienė aktyviai talkina bažnyčiai: „Kadangi beveik kiekvieną sekmadienį lankausi, visada mano širdyje bažnyčia buvo ir bus. Kartu su „Caritu“ ir kitų žmonių pagalba rengiam šventes ir palaikom parapiją, nes čia kas sekmadienį renkasi būrys žmonių. Čia ir yra didžiausias bendruomeniškumas. Tikimės, kad mūsų bažnytėlė gyvuos dar ilgai.Tikimės valdžios pagalbos ją restauruojant ir patys dedame pastangas.“

Bažnyčios ir bendruomenės reikaluose aktyviai talkina ir tarybos narė Virgilija Švažienė.

„Noriu pasidžiaugti, kad Pikeliai, nors ir pagal geografinę padėtį yra atokiau nuo miesto, stipri, aktyvi bei gyva bendruomenė ir parapija. Ar tai atlaidai, ar kai lankom šeimas, ar mokykloje vyksta renginys, jie visada kviečia ir kunigą. Kad ta jų dvasia neišblėstų ir dar ilgai gyvuotų, pagražėtų bažnyčia ir įkvėptų dar daugiau entuziazmo“, – „Būdui žemaičių“ sakė šiuo metu Pikelių Švč. Trejybės parapiją aptarnaujantis kun. K. Jaraminas.

Apie bažnyčią

Apsisukti gali ne tik galva, bet ir siela – tokia stipri, šimtmečiais maldomis skaidrinta aura sklinda jau Pikelių Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios šventoriuje – jei tik pavyksta nors kiek nusipurtyti pašėlusį kasdienybės ritmą ir įkyrių rutininių minčių dūzgesį, – apie Pikelių šventovę kalba žurnalistas Dalius Stancikas. – Iš išorės dabartiniam Pikelių miesteliui atrodanti per didelė, liuteroniškai santūri, tačiau savitų, apverstą laivą primenančių formų, atsiradusių dėl nevienkartinių jos platinimų, ir galiniuose šonuose neįprastai žemyn nuleistu stogu, tokia „kepure“ suteikiant jai išskirtinio paslaptingumo, viduje tiesiog pritrenkia katalikišku jausmingumu ir nevaržomu barokišku puošnumu. Net septyni (!) altoriai, kaip ir visa bažnyčia – vientisai iš medžio. Altoriuose  suderinta unikali žemaitiška drožyba ir tuomečio europinio lygio meistrų darbai, dėl ko šiandien Pikelių bažnyčią galim drąsiai vadinti viena gražiausių medinių Lietuvos (ir ne tik Lietuvos) bažnyčių.“

Pasak žurnalisto, Europinės reikšmės paminklas – Pikelių bažnyčia – savo 400 metų jubiliejaus sulauks ir  ateities kartoms bus deramai išsaugota tik tuomet, jei sulauks būtino atsakingų valstybės institucijų dėmesio ir tinkamos valstybės paramos. Tuo keliu ir bandoma eiti.

Komentarai  

0 #2 zinanti 2016-09-27 14:23
Margarita buvo nuostabi vadove, zmogus, i kuria visada galejome atsiremti, pasiguosti. Tai zmogus is didziosios raides!
Cituoti
+1 #1 Pikeliškis 2015-06-02 14:52
Dėkojame svečiui kunigui Vytautui Dvaržeckui ir kunigui Klemensui J. už dvasingas mišias. Bažnyčia, tai vieta, kur parapijiečiai susirenka dažniausiai (išskyrus mokyklą). Tai dvasinis ramstis visiems, tai atgaiva sielai. Vaikučiais džiaugėsi kiekvienas. Tremtinių ir kalinių choras "Atmintis" suteikė gerą atmosferą.
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode