Studijos ir verslas: dabartis – ateitis

Konferencijoje aptartas verslo ir mokyklų bendradarbiavimas, apžvelgta darbo rinka

Ketvirtadienį Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakultete vyko dėstytojų ir socialinių partnerių praktinė konferencija „Studijos ir verslas: dabartis – ateitis“. Viešos diskusijos metu nagrinėti reikšmingi aukštojo mokslo bei verslo klausimai, siekiant palaikyti aukštųjų mokyklų ir verslo atstovų partnerystę bei inovacijos sklaidą.

 

 Turėtų įsitraukti į veiklą

Žemaitijos kolegijos direktorius Jonas Bačinskas konferencijoje kalbėjo, kad verslas ir studijos yra du poliai, kurie vienas be kito negali gyventi. „Mūsų kolegijos misija – regionui paruošti reikalingų specialistų, bet verslininkai pastebi, kad visiems paruoštiems specialistams trūksta praktinių įgūdžių. Tačiau iš kur tuos įgūdžius gauti, jeigu verslas neprisideda prie jų ruošimo – dažnai žmogui į įstaigą atėjus atlikti praktiką, tam, kad jis nesimaišytų po kojomis, yra tiesiog pasirašoma. Žinoma, ten, kur atsakingi praktikų vadovai, verslininkai, praktiniai įgūdžiai įgyjami. Mokykla gali suformuoti tik pagrindinius praktinius įgūdžius, visa kita studentas turi gauti iš verslo įmonių. Kol specialistų ruošimas nebus mokyklų ir verslininkų bendras reikalas, tol praktinių įgūdžių ir trūks“, – kalbėjo J. Bačinskas. Pasak jo, būtų labai gerai, jei verslo atstovai dalyvautų ir mokyklų valdyme, būtų tarybų nariai, nes verslo žmonės turi tarti savo žodį rinkdami direktorius, spręsdami finansinius klausimus, pasireinkdami studijų progamas ir kt.

„Tie verslininkai, kurie dalyvauja baigiamųjų darbų gynimo arba baigiamųjų egzaminų komisijų veikloje, mato, kokius darbus studentai pristato, kaip jie kalba, kiek žino bei gali susidaryti nuomonę, ko trūksta mokyklai“, – sakė J. Bačinskas.

Pasiūlė išeičių

Direktorius pastebėjo, kad daugelis jaunimo dėl dabartinės finansavimo sistemos ir mokslo bei studijų įstatymo sukurtų sąlygų, studijas renkasi didžiuosiuose miestuose. Motyvai – didesnės galimybės laisvalaikio praleidimui, galimybė studijų metu įsidarbinti bei būti toliau nuo namų: „Dėl tokių priežasčių mes, kad ir įkūrę brangias laboratorijas, pasamdę brangius dėstytojus, galime nesulaukti nė vieno, norinčio studijuoti, ir taip neparuošti specialistų, kurių reikia verslui.“

Pasak J. Bačinsko, įmonės, kurioms trūksta specialistų, galėtų į kolegiją pasiųsti jau dirbančius žmones mokytis neakivaizdiniu būdu. „Kaip rodo patirtis, Mažeikiuose studijų kursas dažnai išklausomas vakarais ir nuo darbo nestipriai teatitraukia. Tokiu būdu žmogus praktiką atliktų įmonėje, kurioje dirba, ir dėl to nekiltų problemų. Variantų, kaip lanksčiai patenkinti verslininkų poreikus, mes galime pateikti įvairių, tik reikia noro. Tokiu būdu mes galėtume įgyvendinti savo misiją kaip kolegija, o verslas pasiektų savo tikslus“, – kalbėjo J. Bačinskas.

Konferencijoje dalyvavusi Savivaldybės vicemerė Sigutė Bernotienė pritarė J. Bačinsko minčiai: „Mokykla, kolegija, verslas yra tos institucijos, kurios turi glaudžiai bendradarbiauti ir bendrauti. Labai svarbu, kad žmonės surastų vietą savo krašte – turėtų galimybę dirbti, gyventi ir kurti.“

Norėjo supažindinti

Pasak Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto dekanės Marijos Labžentienės, konferencijos tikslas buvo parodyti, kaip įgytos pradinės žinios taikomos gyvenime, kaip gimnazijos ruošia mokinius karjerai, kaip tampama vadovais, kokių specialistų reikia dabartinei darbo rinkai, kaip rengti naujas studijų programas, kad jos atitiktų darbo rinkos poreikius, kaip neįgalūs studentai gali save realizuoti aukštojoje mokykloje, kaip integruojasi Žemaitijos kolegijos absolventai globalioje rinkoje bei kaip dėstytojai turi tobulėti, kad parengtų kompetetingą specialistą. Taip pat stengtasi atsakyti, kokie yra verslo atstovų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo aspektai ir kaip specialistai turi priimti sprendimus bei spręsti konfliktines situacijas, koks požiūris į studentų taisyklingą kalbos vartojimą ir kitus klausimus.

Viena iš konferencijos temų, kurią pristatė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė – „Ugdymas karjerai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje“, DnB banko, Mažeikių ir Telšių skyrių vadovė Diliara Zarifova papasakojo savo sėkmės istoriją: nuo vaikiškų žaidimų iki direktorės. Mažeikių politechnikos mokyklos mokytoja Erika Pusvaškė kalbėjo apie jaunimo verslumo ugdymą jų mokykloje, Telšių darbo biržos Mažeikių skyriaus vedėjo pavaduotoja Rita Jurkūnienė apžvelgė darbo rinkos aktualijas. Taip pat pristatyta Mažeikių rajono verslo statistika, neįgalumą turinčio studento savirealizacijos problema aukštojoje mokykloje ir kitos temos.

dineta.eu

Komentarai  

0 #1 chi 2015-05-21 11:54
kokia baba prieky :lol: :o
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode