Atlyginimo priedas – pritaikius išimtį

Sveikatos priežiūros įstaigų darbas vertinamas palankiai

Jei Taryba pritars, visų rajono valdiškų medicinos įstaigų direktoriams, kaip ir praėjusiais metais, bus nustatyti 40 proc. atlyginimo priedai. Tokį sprendimą priėmė Sveikatos ir Ekonomikos komiteto nariai. Posėdyje patvirtintos ir šių medicinos įstaigų 2014 metų veiklos ir finansinės ataskaitos.

Paskirstė balus

Vicemerė Irena Macijauskienė Sveikatos komiteto narius informavo, kad viešųjų įstaigų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios algos dalių: „Regiono lygmens viešųjų įstaigų vadovų pastoviosios dalis koeficientas yra 13,8, kitų gydymo įstaigų pastovioji dalis priklauso nuo dirbančiųjų skaičiaus. Pagal ministro įsakymą, įvertinus įstaigų veiklą pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius, galima skirti ir mėnesinės algos kintamąją dalį iki 40 proc., žinoma, jei visų rodiklių balų suma sudaro nuo 60 iki 90.“ Daugiausia balų – 90 – surinko VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, mažiausiai – 86,75 – VšĮ Mažeikių ligoninė. VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras surinko 89,75 balus, VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras – 89.

Solidžius priedus prie atlyginimų gaus visų keturių Mažeikių medicinos įstaigų vadovai –Mažeikių ligoninės direktorius Albinas Lidžius, Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Audrius Stankevičius, Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė Vilmantė Stankevičienė ir Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro vadovė Virga Domeikienė.

Priedai šiems vadovams skirti už teigiamą jų vadovaujamų įstaigų finansinę veiklą. Paprastai kalbant, jei pernai įstaiga dirbo gerai, neturėjo nuostolių, jos vadovas paskatinamas priedu prie atlyginimo. Jei įstaigos metinis balansas neigiamas, vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis išvis nėra svarstoma.

Tiesa, vienos įstaigos – Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro metinis rezultatas neigiamas – 61715,53 Lt. Tačiau V. Stankevičienė paaiškino, kad taip atsitiko dėl to, kad 2013–2015 m. vykdomas Europos sąjungos projektas, atliekami Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastato remonto darbai, kurie užtruko ilgiau nei planuota. „Įstaigos rezultatas neigiamas pirmą kartą. 2014 metais daugiau nei 6 mėnesius dirbome pusėje patalpų, negalėjome guldyti ligonių, todėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų suteikta mažiau – už 751213 Lt (sutartyje su Šiaulių TLK šių paslaugų teikimui numatyta 946523 Lt). Tad dėl objektyvių priežasčių negalėjome panaudoti planuotų lėšų. Šiemet rezultatas turėtų būti teigiamas“, – sakė V. Stankevičienė.

I. Macijauskienė patikino, kad jei metinis rezultatas neigiamas dėl objektyvių priežasčių, galima taikyti išimtį ir klausimą dėl mėnesinės algos kintamosios dalies svarstyti.

Pakėlė atlyginimus

Sveikatos komitete pristatytos ir medicinos įstaigų 2014 metų veiklos ir finansinės ataskaitos. Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas Zigmantas Kristutis informavo, kad didžiausias 2014 m. finansinis rezultatas – Mažeikių ligoninės – 291431,08 Lt. „Įtariu, kad kiti metai bus prastesni, nes 40 eurų pakėlėme slaugytojoms atlyginimus, o jų turime 240, tai ligoninei per metus kainuos apie pusę milijono litų. Taip pat sklinda kalbos, kad nuo liepos 1 d. kils minimalus atlyginimas, minimalų atlyginimą gauna apie 100 darbuotojų, tai išlaidos pakils dar 250 tūkst. litų, taigi optimizmo nėra. Rodiklius esame nusimatę, o laikas parodys“, – kalbėjo A. Lidžius.

Ataskaitos duomenimis, 2014 m. VšĮ Mažeikių ligoninėje užregistruoti 6 skundai, pagal kuriuos atlikti neplaniniai auditai: pagal 4 skundus procedūrinių pažeidimų nenustatyta, (2 iš jų perduoti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos), dėl 1 skundo registruotas nepageidaujamas įvykis, atlikti procedūrų korekciniai veiksmai, dėl vieno skundo užfiksuotas procedūrinis pažeidimas. Vykdyta anoniminė pacientų apklausa, atsakymus pateikė 194 asmenys. Ataskaitoje teigiama, kad nepasitenkinimą dėl mitybos pareiškė 10 proc. apklaustųjų, 2,5 proc. VšĮ Mažeikių ligoninėje nesigydytų pakartotinai, 1,5 proc. nerekomenduotų gydytis savo artimiesiems, 2 proc. iš dalies patenkinti gydytojų darbu, 1,5 proc. iš dalies patenkinti slaugos ir jai prilygstančių specialistų darbu.

Sveikatos komiteto pirmininkę Judyta Čejauskienę domino, kaip įstaigos direktorius ateityje ketina spręsti ligonių nepasitenkinimą. A. Lidžius teigė, kad ligoninėje mityba – vienas iš gydymo metodų. „Maitinimas dietinis, žinoma, jis ne „namų“ maistas, bet kaloringumas ir visa kita atitinka reikalavimus. Kai tik būna koks nusiskundimas, prašome Maisto ir veterinarijos tarnybos įvertinti, tai kiek tikrino, viskas atitiko, o dėl skonio nesiginčijama. Sveikas maistas ir nėra skanus“, – kalbėjo A. Lidžius bei pastebėjo, kad maistu dažniausiai skundžiasi tie, kurie serga virškinamojo trakto ligomis.

Trūksta gydytojų

Kaip didžiausią problemą A. Lidžius įvardijo gydytojų trūkumą: „Kalbėti apie kokybę, kai nėra gydytojų arba tie patys dirba po 2, 2,5 etato ir neišeina iš ligoninės, sudėtinga. „Turime problemų su Priėmimo–konsultaciniu skyriumi, nes po PSPC pirminės grandies darbo visi ligoniai vyksta pas mus, o ligoninėje dirba tik vienas terapeutas, kuris tuo pačiu turi prižiūrėti Nervų ligų, Terapijos, Psichiatrijos skyrius, nebelieka laiko gulintiems stacionare, ypač sudėtinga švenčių metu. Ieškom būdų, kaip tą gydytojų stygių patenkinti, bet susiduriame su rimtomis problemomis. „Giedro dangaus“ ligoninei kaip ir trūktų. Šiaip visi kiti rezultatai geri, kiek jie tokie bus, neaišku.“

A. Lidžius pasidžiaugė, kad visgi 2014 m. VšĮ Mažeikių ligoninė į darbą priėmė du gydytojus ortopedus – traumatologus (konsultuoja, dirba stacionare, budi), gyd. otorinolaringologę, baigusią VšĮ Mažeikių ligoninės finansuotas rezidentūros studijas (konsultuoja, dirba stacionare, atlieka operacijas), gydytoją anesteziologę – reanimatologę (nepagrindinės pareigos, dirba budėjimuose), vaikų ligų gydytoją (dirba budėjimuose) bei gydytoją radiologę (nepagrindinės pareigos). 5 iš 6 naujai priimtų gydytojų yra naujai paruošti specialistai, t.y. rezidentūros studijas baigę 2014 m.

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną įstaigoje buvo užimti 485,63 etatai. Iš jų – 86,70 gydytojų, 17,15 specialistų su aukštuoju ne medicinos išsilavinimu, dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, 3,5 vaistininkų, 244,29 slaugos ir jai prilygstančių specialistų, 85,54 pagalbinio personalo skyriuose, 48,45 ūkio skyriaus darbuotojų bei administracijos darbuotojų, iš kurių 3 etatai vadovaujančių.

Darbuotojų kaita per metus ne didesnė nei 2 proc. Nežymus fizinių asmenų skaičiaus pokytis susijęs su natūralia personalo kaita, terminuotų darbo sutarčių vaiko priežiūros atostogų ar ilgalaikio nedarbingumo metu sudarymu ir pan.

Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro metinis finansinis rezultatas – 5043 Lt. „Įvykdytos visos užduotys, neblogai sekasi vykdyti ir prevencines programas. Mūsų PSPC tarp 200 įstaigų užima antrą, trečią vietą, tai, manau, neblogas rodiklis. Šiaip problemos keičiasi, nors pradžioje problema buvo finansų trūkumas, dabar, kaip ir A. Lidžius minėjo, gydytojų trūkumas. Žinoma, nesėdime rankų sudėję, ieškome. Buvo atlikta anketinė pacientų apklausa apie teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, absoliuti dauguma pacientų vertina paslaugas ir jų organizavimą gerai ir labai gerai, patenkinamai – tik 11,14 proc. Pacientų skundų raštu negauta. Baigta teisminė byla trukusi 3-ejus metus, teismo sprendimu konstatuota, kad paciento skundas MPSPC atžvilgiu nepagrįstas“, – kalbėjo A. Stankevičius.

Paslaugas vertina gerai

Z. Kristutis pristatydamas Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro ataskaitą informavo, kad įstaigos metinis finansinis rezultatas taip pat teigiamas – 2618,06 Lt. Įstaigos vadovė V. Domeikienėpatikino, kad negauta ir nė vieno skundo: „Žmonių lūkesčiai tenkinami optimaliai, nuolat tobulinant darbuotojų profesines žinias, kvalifikaciją, įgūdžius, mokantis geros patirties iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Įstaiga, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pirmenybę teikė grėsmingiems gyvybei atvejams.“

Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro viena iš 2014 metų užduočių buvo įvertinti VšĮ Sedos PSPC ambulatorijoje bei slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje teikiamas paslaugas atlikus pacientų apklausą. Ambulatorijoje buvo išdalinta 220 pacientų apklausos anketų, vertintos – 153. Paaiškėjo, kad dažniausiai į įstaigą kreipiasi vyresnio amžiaus žmonės per 65 m. amžiaus, iš jų dažniau moterys. Šios grupės asmenys dažniausiai kreipiasi dėl susirgimo, kompensuojamų vaistų išrašymo, siuntimų pas specialistus, kitų pažymų. Darbingo amžiaus pacientai bei vaikai į ambulatoriją dažniau kreipiasi dėl profilaktinių patikrinimų, pažymų, ūmių susirgimų. Visi pacientai pas šeimos gydytoją ir vaikų ligų gydytoją buvo priimti tą pačią dieną, kai kreipėsi. Priėmimo pas gydytoją laukė įvairiai – nuo 5 min. iki 1,5 valandos. Didžioji dalis pacientų yra patenkinti gydytojų, slaugytojų darbu, kompetencija, gydymo parinkimu, suteikta informacija ir pan. Dalis pacientų buvo nepatenkinti, kad reikia ilgai laukti eilėje pas gydytoją. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje išdalinta 75 anketos, grąžintos 70 anketų. Dauguma pacientų ligoninės personalą, paslaugų kokybę vertino labai gerai arba gerai. 2014 m. pacientų skundų negauta.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode