Reklama 2

Naujoje valdžioje – maža pokyčių

Iškilmingame posėdyje prisiekė naujai išrinkti Tarybos nariai

Antradienį pirmajame iškilmingame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtos Tarybos narių priesaikos, slaptu balsavimu išrinkti mero pavaduotojai bei Savivaldybės administracijos direktorius, paskirti Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai ir pavaduotojai.

Tarybos daugumą sudaro 21 politikas, opozicijoje liko tik 6.

Įteikė Tarybos nario pažymėjimus

Tarybosposėdyje sąžiningai dirbti žmonių labui iš 27 Tarybos narių prisiekė 26. Mat į posėdį dėl asmeninių priežasčių neatvyko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai partijos narys Sigitas Kaktys. Posėdis pradėtas atliekant Lietuvos Respublikos himną, kurį visiems į posėdžių salę susirinkusiems giedoti padėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišraus choro „Draugystė“ atstovai bei choro vadovas Ričardas Grušas.

 Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Alvyda Purauskytė informavo, kad kovo 1 d. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose iš 47,912 tūkst. Mažeikių rajone balsavimo teisę turinčių rinkėjų, savo nuomonę balsuodami pareiškė 17,802 tūkst. rinkėjų, t.y. 37,16 proc. Šiuose rinkimuose į 27 Tarybos narių vietas pretendavo 252 kandidatai.Be to, pirmą kartą šalies istorijoje vyko tiesioginiai mero rinkimai, kuriuos laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos narys Antanas Tenys. Iš 27 naujai išrinktų Tarybos narių yra 8 moterys ir 19 vyrų. Vyriausias amžiumi yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Leonas Mitkus, gimęs 1942 m., jauniausi – socialdemokratas Deivydas Vyniautas ir Liberalų sąjūdžio narys Gintautas Jautakis, abu gimę 1984 m.

Posėdyje perskaityti Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento Ričardo Malinausko ir Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės Romos Žakaitienės sveikinimai. Seimo narių Audronės Pitrėnienės ir Kęstučio Bartkevičiaus sveikinimus perdavė jų padėjėjai.

Pirminiais duomenimis, 2014–2019 metų kadencijoje sprendimus priiminės Savivaldybės meras Antanas Tenys, Paulius Auryla, Alvydas Balčiūnas, Sigutė Bernotienė, Judyta Čejauskienė, Algimantas Čepys, Viktoras Bugnevičius, Virgilijus Eidimtas, Genoveita Gricienė, Darius Jarmantavičius, Laimutė Kačerauskienė, Sigitas Kaktys, Juozas Kelmelis, Irena Macijauskienė, Gintautas Jautakis, Linas Memys, Leonas Mitkus, Laima Nagienė, Vygantas Povilas Ostrauskis, Lina Rimkienė, Darius Seilius, Saulius Šiurys, Audronė Vaitiekienė, Romas Venclovas, Andriejus Virkutis, Deivydas Vyniautas, Jonas Žičkus.

Po priesaikos įteikti Tarybos nario pažymėjimai ir gėlės.

Pasiruošę darbui

Pirmą kartą Taryboje dirbsiąs pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Kitaip“ sąrašą išrinktas Tarybos opozicijos narys L. Memys „Būdui žemaičių“ sakė esąs gerai nusiteikęs ir pasiruošęs darbui. L. Memio teigimu, su kiekviena nauja Taryba atsiranda vis geresnių sprendimų, todėl tikisi, kad ši Taryba, o ypač opozicija, dirbs dar produktyviau. „Pirmiausia reikia pamatyti darbą Taryboje, kaip kas vyksta, įsijungti į ritmą, o tada žiūrėsime“, – sakė L. Memys. Tarybos narys priklausys Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetui, nes ši sritis jam atrodo įdomiausia.

Tarybos narys, socialdemokratas, V. Bugnevičius politikoje ne naujokas. Politikas į Mažeikių rajono savivaldybės Tarybą buvo išrinktas dvi kadencijas – nuo 2000 iki 2011 metų. 2003–2007 m. dirbo Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoju, kitą kadenciją neatatiniu vicemeru. „Džiaugiuosi, kad mane išreitingavo į Tarybą, vadinasi, žmonės manimi pasitiki, tai naujas įpareigojimas dėl Mažeikių padaryti dar daugiau. Partija mane rekomendavo į Kaimo ir reikalų komitetą, nors man tai nėra aktualu, bet tobulėjimui ribų nėra. Pirmiausia reikia pasižiūrėti, kokia komanda susirinko, kokie uždaviniai, gi viskas nauja“, – teigė V. Bugnevičius.

Tėvynės sąjungos – Krikščionių demokratų atstovė, opozicijos narė, L. Rimkienė „Būdui žemaičių“ sakė, kad nors iki šiol Tarybos posėdžiuose dalyvaudavo tik kaip svečias, visiškai nesijaudinanti. „Man atrodo, kad bus gana gyva, įdomi kompanija, matosi naujų ir jaunų veidų. Nesitikėčiau kažkokių didelių pokyčių, nes manau, kad juos formuoja asmenybės, o ne kažkokios programos ar pareiškimai. Tad, kad miestas sulauktų pokyčių, reikia keisti asmenybes valdžioje. Tęstinumas, kurį socialdemokratai skelbia viso rinkimo metu, tikrai išliks ir, kaip matome, didelių pokyčių nebus“, – kalbėjo L. Rimkienė.

Pati opozicija, pasak L. Rimkienės, yra nusimačiusi kelias veiklos sritis. Bus analizuojamas ir sprendžiamas kultūros vystymo strategijos poreikis ir švietimo strategijos įgyvendinimo trūkumai, šilumos tiekimo įmonių veiklos skaidrinimas ir šilumos kainodaros trūkumai, atliekų tvarkymo politikos tobulinimas, viešųjų pirkimų ir jų projektų įgyvendinimo skaidrumo didinimas, daugiabučių namų ir Savivaldybei priklausančių pastatų renovacijos projektų skaidrinimas ir kokybės užtikrinimas. Taip pat atsakingai žiūrima į gyventojų nuomonę ir jų poreikius.

A. Vaitiekienė Taryboje taip pat pirmą kartą. „Kol kas jaučiuosi labai nedrąsiai. Jau seniai esu Lietuvos socialdemokratų partijoje, vadovauju moterų klubui, labai norėjau savo jėgas išbandyti ir Taryboje. Dirbsiu Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitete“, – sakė A. Vaitiekienė.

Liberalas V. Eidimtas teigė, kad nors viskas nauja, nėra nieko nesuprantamo ar neaiškaus: „Būsiu Ekonomikos komitete, nes ta sritis susijusi su ekonomika, verslu, o čia turiu daugiausia patirties. Pirmiausia stengsiuosi greitai įsivažiuoti, kad darbai eitų kuo sklandžiau ir paprasčiau ir valdininkai būtų kuo mažiau susireikšminę. Tuomet žiūrėsime, kas Mažeikiuose „derlinga“, reikalinga ir to sieksime.“

Vienas iš jauniausių Tarybos narių – liberalas G. Jautakis „Būdui žemaičių“ sakė, kad po pirmo posėdžio įspūdžiai geri. „Tai, kad esu vienas iš jauniausių, nėra blogai. Esu gimęs ir augęs Mažeikiuose, todėl, manau, jog reikia, kad kuo daugiau jaunų žmonių grįžtų į Mažeikius, to ir sieksiu. Dirbsiu Švietimo kultūros ir sporto komitete. Manau, kad reikia sukurti tokią infrastruktūrą, jog žmonės turėtų, kur leisti laisvalaikį, įrengti daugiau dviračių takų, tiesiog, kad visiems būtų geriau gyventi“, – kalbėjo G. Jautakis.

Konservatorė, buvusi Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorė, G. Gricienė „Būdui žemaičių“ sakė, jog jai daug kartų buvo siūlyta dalyvauti rinkimuose į LR Seimą, bet tokių ambicijų niekada neturėjo. „Nebuvo noro kandidatuoti ir į Tarybą. Šiais metais, kai atsisakiau  gimnazijos direktorės pareigų, pagalvojau, kad būtų įdomu padirbėti rajono taryboje. Naujas iššūkis, nauja įdomi veikla. Be to, esu iš tų, kurie nemėgsta „kertėj sėdėti“. Nenustebau išrinkta, nebūčiau liūdėjus ir nepatekusi, – sakė G. Gricienė. – Įspūdžiai po pirmojo posėdžio geri. Man viskas įdomu. Gerai jaučiuosi mūsų mažoj opozicijoj. Žmonės kompetentingi, įdomūs. Kaimo reikalų komitetą pasirinkau irgi dėl įdomumo. Daug metų dirbau su bendruomenėmis .Su malonumu prisimenu tą laiką. Žinau ir dar daugiau noriu sužinoti apie kaimo problemas. Dar nežinau, kiek eilinis Tarybos narys gali nuveikti, bet esu nusiteikusi rimtam darbui. Susitiksiu su rajono kaimo bendruomenių pirmininkais, pakalbėsiu su seniūnais. Nemėgstu tuščių, ilgų  kalbų. Noriu konkrečios veiklos. Pamatysime, kas iš mano gerų norų išeis.“

Suformuota dauguma ir opozicija

Antroje posėdžio dalyje Savivaldybės tarybos narė, socialdemokratė Irena Macijauskienė pristatė Savivaldybės tarybos narių, įeinančių į Tarybos daugumą, pareiškimą: „Mes, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai, išrinkti pagal Lietuvos socialdemokratų partijos, partijos „Tvarka ir teisingumas“, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Darbo partijos sąrašus, pareiškiame, kad suformavome Savivaldybės tarybos daugumą, jungiančią 21 Tarybos narį, ir deleguojame savo atstovus į Savivaldybės mero pavaduotojus bei Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas, pateikiame Savivaldybės tarybai ir visuomenei daugumos veiklos programą 2015–2019 m.“Pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą išrinkti Savivaldybės tarybos nariai, siekdami organizuotai dirbti, susivienijo į Socialdemokratų frakciją, kurios seniūnu išrinktas Deivydas Vyniautas, pavaduotoja – Irena Macijauskienė.

Įregistruota ir opozicinė frakcija, apjungusi keturis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai partijos narius, išrinktus į Savivaldybės tarybą, ir du Visuomeninio rinkimų komiteto „Kitaip“ atstovus. Opozicinės frakcijos seniūne paskirta Lina Rimkienė, pavaduotoju – Alvydas Balčiūnas“.

Paskirstyti valdžios postai

Kadangi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą mero pavaduotojas skiriamas mero teikimu slapto balsavimo būdu. Meras A. Tenys pasiūlė I. Macijauskienės ir S. Bernotienės kandidatūras. 

„Formuodami daugumą, pirmiausia pakvietėme partiją „Tvarka ir teisingumas“ ir susitarėme, kad darbą tęs vicemerė S. Bernotienė. Tą aptarėme daugumoje, jai sutikus, pasiūlymą teikėme Tarybai. Praėjusioje Taryboje antrojo vicemero postą turėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai, kadangi dabar jie tegavo dvi vietas, tas postas atiteko socialdemokratams, prieita nuomonės, siūlyti I. Macijauskienės kandidatūrą. Tai žmonės su patirtimi, daug žinantys ir galėsiantys pradėti dirbti iš karto be didelių įžangų, – „Būdui žemaičių“ paaiškino A. Tenys. – Administracijos direktoriaus kandidatūrą taip pat teikiau daugumai ir gavau pritarimą.“

Po balsavimo paskelbta, kad „už“ I. Macijauskienę balsavo 20, „susilaikė“ – 6 Tarybos nariai.  „Už“ S. Bernotienę balsavo 21 Tarybos narys, „susilaikė“ – 2, „prieš“ – 1. Balsų dauguma abi kandidatės paskirtos vicemerėmis.

I. Macijauskienė „Būdui žemaičių“ sakė jaučianti jaudulį, pagarbą ir atsakomybę: „Manau, kad šios pareigos manęs nepakeis.“ Dėl vicemerės posto I. Macijauskienei teks atsisveikinti su vedėjos pareigomis Telšių visuomenės sveikatos centre Mažeikių skyriuje: „Tai gana didelis žingsnis, buvo apie ką pamąstyti, bet gyvenime reikia ir permainų, manau, kad viskas susiklostys gerai.“

S. Bernotienė kalbėjo, kad tai, jog ji vėl bus vicemerė, ją dar labiau įpareigoja darbui: „Tai nėra taip paprasta. Kol kas dar didelis jaudulys, bet yra darbų, kurie neleidžia atsipalaiduoti. Suplanuoti susitikimai. Buvau labai sujaudinta kolegų dėmesiu, malonu girdėti gerus žodžius. Ačiū visiems, kas palaikė. Dėl sričių kuravimo dar daug nekalbėjome, bet, manau, tęsime darbus.“

Į savivaldybėms administracijos direktoriaus pareigybę pasiūlyta nuo 2003 metų Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbusio Broniaus Kryžiaus kandidatūra. A. Tenio nuomone, B. Kryžius buvo tinkamiausias kandidatas, nes neužtenka turėti vien administravimo patirties, reikia labai gerai žinoti įstatymus, visus normatyvinius aktus ir reikalavimus, kurie yra keliami administracijai, ir kad naujas žmogus nesimokytų dirbti iš naujo, buvo pasirinkta B. Kryžiaus kandidatūra.

Po slapto balsavimo („už“ – 24, „susilaikė“ – 2) Taryba priėmė sprendimą paskirti B. Kryžių Savivaldybės administracijos direktoriumi.

„Kažin, ar galiu pasakyti, kad esu apimtas euforijos ar didelio džiaugsmo, administracijos direktoriumi dirbu jau daug kadencijų, todėl žinau, kas laukia. Tai daugiau rūpestis“, – po balsavimo „Būdui žemaičių“ sakė B. Kryžius.

Naujos kadencijos Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetui ir toliau vadovaus L. Nagienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pareigos patikėtos R. Venclovui, Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetui vadovaus J. Čejauskienė, Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos – V. Bugnevičius.

 

Paulius Auryla

Alvydas Balčiūnas

Sigutė Bernotienė

Viktoras Bugnevičius

Judyta Čejauskienė

Algimantas Čepys

Virgilijus Eidimtas

Genoveita Gricienė

Darius Jarmantavičius

Gintautas Jautakis

Laimutė Kačerauskienė

Juozas Kelmelis

Irena Macijauskienė

Linas Memys

Leonas Mitkus

Laima Nagienė

Vygantas Povilas Ostrauskis

Lina Rimkienė

Darius Seilius

Saulius Šiurys

Audronė Vaitiekienė

Romas Venclovas

Andriejus Virkutis

Deivydas Vyniautas

Jonas Žičkus

Vicemerėmis paskirtos Irena Macijauskienė...

... ir Sigutė Bernotienė

Administracijos direktoriumi paskirtas Bronius Kryžius

Komentarai  

+3 #3 :DDD 2015-04-17 06:02
Cituoja A:
KOKIE VISI ISIGANE,BAISU NET PAZIURET,SVARKAI PLYSTA IR MORDELES NEBETELP,

Akurat, kai pasižiūri į Rimkienę - švarkelis nesueina, pilvo "baronkos" veržiasi laukan- net gaila moters pasidaro. Gal ji nebeturi iš ko rūbų nusipirkti, kad išaugtiniais vaikšto? Jei bėda tik tame, tai galėtų TS-LKD partija jai skirti lėšų naujiems aprėdams įsigyti, nes dabar tikrai atrodo apgailėtinai.
Cituoti
+6 #2 A 2015-04-14 23:01
KOKIE VISI ISIGANE,BAISU NET PAZIURET,SVARKAI PLYSTA IR MORDELES NEBETELP,
Cituoti
+4 #1 2015-04-14 18:36
O kokią ranką ( kairę ar dešinę ) reikia padėti ant LR Kontstitucijos? Galima manyti ,kad kairė ranka turi ant Konstitucijos. :)
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode