Partizanų dainų šventės vis labiau populiarėja

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje nuo 2008 m. pavasario organizuojamos partizanų dainų šventės, kurios kiekvienais metais vis labiau populiarėja. Šiemetiniame koncerte dalyvavo daug kolektyvų.

Prireikė dešimtmečio           

Partizanų dainų šventę „Už laisvę, Tėvynę ir Tave“ vedė Sedos gimnazijos gimnazistai Karolina ir Domantas. Sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, žuvusių lietuvių partizanų atminimas pagerbtas tylos minute.

„Nuo pat Raudonosios armijos įžengimo Lietuvos miškuose prasidėjo ginkluotas pasipriešinimas okupacijai ir genocidui – herojiška ir principinė, net jeigu ir pasmerkta dėl nelygių jėgų laisvės kova. Jos aukos – daugiau nei 20 000 lietuvių partizanų, daugiausia jaunų vyrų, sąmoningai pasirinkusių ne vergystę, o gyvenimą po žeme, slapstymąsi bunkeriuose ir kautynes iki neišvengiamos mirties. Aktyvaus pasipriešinimo ir jo palaikymo mastai Lietuvoje buvo tokie dideli, kad sovietams su visa jų Antrąjį pasaulinį karą laimėjusia armija, saugumu ir vietiniais „naikintojais“ – stribais prireikė kone dešimties metų šiam frontui palaužti – net iki 1953-iųjų pavasario, kai buvo išduotas ir suimtas Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas, generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“, – kalbėjo vienas iš vedėjų.

Stebino dalyvių gausa           

Koncertą pradėjo šeimininkai – Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos dainų studija „Vizija“ (vadovė Inga Dvaržeckienė), atlikusi dainą „Oi sakalėli“. Telšių rajono Janapolės pagrindinės mokyklos mergaičių duetas, vadovaujamas mokytojos Astos Veselienės, padainavo dainą „Vienlangėj grytelėj“. Koncertavo dar vienas kolektyvas iš Telšių rajono – Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos moksleiviai, vadovaujami Sauliaus Jogmino. Iš Mažeikių rajono atlikėjų buvo kur kas daugiau: Pikelių pagrindinės mokyklos berniukų ansamblis „Do–Re–Mi“ (vadovė Zita Sukurienė), Tirkšlių Juozo Vaitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mokinių ansamblis (vadovė Virginija Letukienė) ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai (vadovas Juozas Daukšas). Iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos atvyko du kolektyvai: merginų ansamblis ir mišrus ansamblis (abiejų vadovė Natalija Dapšienė).

Renginio vedėjai tarp moksleivių pasirodymų deklamavo lietuvių poeto, buvusio partizano Broniaus Krivicko eiles.                         

Gausų koncertavusių moksleivių būrį pakeitė suaugusieji. Į sceną pirmiausia žengė Tirkšlių Juozo Vaitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mokytojų ansamblis (vadovė V. Letukienė). Toliau partizanų dainų koncertą tęsė Židikų kultūros centro Pikelių kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis ir Tirkšlių kultūros centro romansų ansamblis „Retro“ (abiejų koletyvų vadovas Antanas Erlickas). Tėvas ir sūnus Vincas ir Vytautas Ramanauskai iš Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Alksna“ Sedoje viešėjo nebe pirmą kartą (du kartus yra dalyvavę „Žiemos romansų“ festivalyje). Iš Telšių atvykęs gausus Žemaitijos protinę negalią turinčių žmonių (PNTŽ) klubo „Telšių atjauta“ vokalinis ansamblis „Atjauta“ (vadovė Virginija Mitkienė ) padainavo dvi partizanų dainas. Šių metų partizanų dainų šventės koncertą Sedos gimnazijoje užbaigė Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“ (vadovė Zita Gužauskienė), atlikęs dvi gerai visiems žinomas partizanų dainas.

„Turės nulenkti galvą...“           

Po nuskambėjusios paskutinės dainos vedėjai pakvietė kalbėti Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistę Violenitą Juškevičiūtę, kuri pasidžiaugė vis labiau populiarėjančia Sedos gimnazijoje partizanų dainų švente, pasveikino visus ir Švietimo skyriaus vedėjo vardu, atminimo dovanėlėmis apdovanojo visus šventėje dalyvavusių kolektyvų vadovus. Renginio metu taip pat kalbėjo Mažeikių šaulių kuopos vadas Pranas Trakinis ir Žemaitijos 8-osios šaulių kuopos vadas Julius Svirušis, kurie taip pat apdovanojo visus kolektyvų vadovus gražiais ir įsimintinais suvenyrais (kalendoriais ir puodeliais su užrašu „Mažeikių šaulių kuopa“.

     Šventės pabaigoje vienas iš jos vedėjų pacitavo poeto ir buvusio partizano B. Krivicko žodžius, 1952 m rašytus partizanų laikraštyje „Prie rymančio Rūpintojėlio“: „Ateities istoriką, kuris atskleis dabartinio mūsų tautos gyvenimo puslapius, stebins du dalykai. Pirmiausia, jis turės stebėtis neregėtu dabartinės vergijos baisumu, pavyzdžio neturinčiu žiaurumu ir taip nepaprastai ištobulinta komunistinės vergijos sistema, kuri, rodos, turėtų užslopinti paskutinį laisvojo žmogaus alsavimą, paversti visišku vergu ne tik fiziniu, bet ir dvasiniu atžvilgiu. Tačiau dar labiau ateities istoriką stebins tai, kad tauta po šios baisios vergijos jungu ne tik nesuklupo, bet ir sugebėjo vesti tokią nepaprastai sunkią ir didžią kovą. Ir klaus anas istorikas, iš kur sėmėsi ištvermės ir jėgos dešimtys tūkstančių partizanų, kurie geriau pasirinko mirtį negu baisiąją priešo vergiją, iš kur sėmėsi jėgų pavergtieji, kurie geriau pasirinko kankinio vainiką negu išdavystę. Ir, ieškodamas atsakymo į tuos klausimus, jis su tylia pagarba turės nulenkti galvą prieš mūsų tautos nepaprastą dvasinę didybę.“

Susiliejo dvi kartos           

Po renginio pavyko pakalbinti keletą kolektyvų vadovų. Sedos gimnazijos dainų studijos „Vizija“ vadovės I. Dvaržeckienės teigimu, šiemetinis partizanų dainų koncertas išskirtinis tuo, kad jame susiliejo dvi kartos: „Atliekamas dainas kiekvienos kartos kiekvienas dalyvis savo širdimi išgyvena kitaip. Vienaip jaučiasi pagyvenusios kartos žmonės, jeigu ne patys dalyvavę partizaninėje kovoje, tai turėję partizanų tarp savo artimųjų. Visaip kitokius jausmus savyje jaučia jaunoji karta, apie tolimą partizaninę kovą girdėjusi tik iš pasakojimų.“ - kalbėjo I.Dvaržeckienė.    

Pasak ansamblio „Atjauta“ vadovės V. Mitkienės, tokiame koncerte Sedoje jie dalyvauja pirmą kartą: „Čia labai maloni ir šilta atmosfera. Koletyvai labai gerai pasiruošę. Puiku, kad dainuoja berniukai ir vaikinai, kas yra dar gana retokas reiškinys. Ateityje tokiuose koncertuose dar būtinai norėtume dalyvauti. Ir ne tik su suaugusių žmonių kolektyvu, bet ir su vaikų.“

Chorui „Atmintis“, kuriame net 36 dainininkai, ketvirtus metus vadovauja Z. Gužauskienė. Jos teigimu, partizanų dainų koncerte jie dalyvauja nebe pirmą kartą: „Šiemetinis koncertas pasižymi tuo, kad labai išaugo meninis lygis. Štai Pikelių kultūros namų kolektyvo pasirodymas labai neįprastas ir įdomus: medelis, partizanas su šautuvu, o pasirodymo pabaigoje kaip kontrastas tolimos praeities tragiškiems įvykiams sušoktas šokis.“

Valerija KVEDARAITĖ

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode