Reklama 2

Tarybos nariams – atminimo ženklai

Paskutiniame posėdyje gyventa atsisveikinimo nuotaikomis

 

Penktadienį įvyko paskutinis šios kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai, išskyrus Partijos Tvarka ir teisingumas narę Virginiją Eidimtienę. Svarstyta ir priimta 30 sprendimų, pristatyta viena informacija. Per ketverius kadencijos metus įvyko 52 Savivaldybės tarybos posėdžiai, priimti 1626 sprendimai.

Posėdžio pabaigoje Savivaldybės meras Antanas Tenys dėkojo visiems už nuoširdų darbą ir Tarybos nariams bei Savivaldybės administracijos vadovams įteikė atminimo ženklus.

Patvirtintas atliekų tvarkymo planas

Tarybos posėdis praėjo ganėtinai sklandžiai, be didelių diskusijų ir klausimų. Priimtas Mažeikių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas. Jis sukurtas siekiant tinkamai suplanuoti Mažeikių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, išspręsti kylančias problemas bei įgyvendinti ES reglamentuotus uždavinius, kurie patvirtinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane bei Telšių regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane. UAB „Jostraprojektų vadovas Karolis Bliabas informavo, kad šiuo metu Mažeikių rajono savivaldybėje aptarnaujama 59 proc. atliekų turėtojų, visos atliekos patenka į Europos standartus atitinkantį sąvartyną: „Pagrindinė problema, kad į sąvartyną patenka labai didelis atliekų kiekis, trūksta antrinių žaliavų rūšiavimo infrastruktūros, per maži kompostavimo aikštelės pajėgumai, esama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo tvarka neskatina atliekų turėtojų mažinti komunalinių atliekų susidarymo ir daugiau atliekų rūšiuoti.“

K. Bliabas kalbėjo, kad dar viena Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo silpnybė – taršos mokestis už sąvartyne šalinamas atliekas smarkiai pabrangins atliekų tvarkymo sistemą bei diegiant naują komunalinių atliekų infrastruktūrą, didės mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kaina ir reikės didinti įmokas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymo dydį. „Pagrindiniai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymo tikslai 2014–2020 m. laikotarpiu yra mažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą, tobulinti esamas atliekų tvarkymo sistemas bei komunalinių atliekų tvarkymo teisinę bazę. Taip pat efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kontrolę, didinti visuomenės sąmoningumą bei tobulinti institucijų darbuotojų kvalifikaciją atliekų tvarkymo srityje. Iki 2016 m. Mažeikių rajono savivaldybė bei TRATC turi užtikrinti, kad 45 proc. susidariusių komunalinių atliekų bus perdirbtos ir kitaip panaudotos, o nuo 2020 m. perdirbamų ir panaudojamų atliekų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 65 proc. Planuojama, kad labiausiai prie šio uždavinio įgyvendinimo prisidės šiuo metu Telšių regione įrengiami mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai. Bendra komunalinių atliekų srautų, šalinamų Telšių regiono nepavojingų atliekų (Jėrubaičių) sąvartyne, mažėjimą taipogi lems ir 22 priemonės, numatytos siekiant sumažinti šalinamų biologiškai skaidžių, antrinių žaliavų, pakuočių ir pakuočių atliekų bei kitų atliekų kiekius“, – teigė UAB „Jostraprojektų vadovas.

Gerinamos sąlygos verslui

Pakeista ir papildyta Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų redakcija. „Atsižvelgiant į verslui reikalingų lėšų poreikį, daugiausia lėšų prašoma subsidijoms, todėl, siekiant pagerinti sąlygas verslui, subsidijoms (dotacijoms) suma didinama iki 40 proc. visų fondo lėšų, ankstesniuose nuostatuose buvo 30 proc. Banko ar kredito unijos suteikto kredito palūkanoms, išskyrus kreditus, skirtus apyvartinėms lėšoms, mažinama iki 10 proc. visų fondo lėšų. Taip pat nustatyta, kad pagal tą pačią finansinę paramos formą pareiškėjas dalinę finansinę paramą gali gauti tik vieną kartą per 3 metų veiklos laikotarpį, o finansinės paramos, teikiamos vienam paramos gavėjui, dydis negali būti didesnis kaip 5213 eurų, išskyrus už darbo vietų steigimą. SVV subjektams, pateikusiems paraiškas teritorinei darbo biržai pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas ir įgyvendinant jas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, bus teikiama 100 eurų piniginė parama. Jei norinčių gauti paramą bus daug, prioritetas bus teikiamas labai mažoms arba mažoms įmonėms“, – informavo Savivaldybės Ekonomikos, strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotoja Roma Kenstavičienė.

Iš Švietimo ir mokslo ministerijos gavus 375 tūkst. 506 eurus, posėdyje pritarta leisti Mažeikių lopšeliams-darželiams „Delfinas“, „Eglutė“, „Žilvitis“, Merkelio Račkausko gimnazijai, darželiui-mokyklai „Kregždutė“, Pavasario pagrindinei mokyklai dalyvauti Švietimo įstaigų modernizavimo programoje, tai leis modernizuoti šių įstaigų pastatus. A. Tenys paminėjo, kad lėšos pritrauktos K. Bartkevičiaus dėka.

Gavo daugiau lėšų

Savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa informavo, kad šiais metais Savivaldybės administracijai skirta 1799468 Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, paskirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metais. „Tai pusantro karto daugiau nei praėjusiais metais, dėl to atitinkamai didės finansavimas visoms seniūnijoms, jos galės įgyvendinti numatytus darbus. Pagal reikalavimus, ne mažiau 40 proc. lėšų turi būti skirta kapitalui formuoti, t. y. dideliems projektams, mes skiriame 41 proc., ir bent 5 proc. – eismo saugumo priemonėms užtikrinti, mes skiriame 13 proc. Visus reikalavimus įvykdome. Į priemonių objektų sąrašus įtraukta Gamyklos gatvės viešųjų erdvių sutvarkymo ir Vasario 16-osios gatvės rekonstrukcijos antrieji etapai. Šių lėšų dėka, gatvės bus visiškai sutvarkytos“, – sakė A. Žiulpa.

Dėkojo už aktyvų darbą

„Per tuos ketverius metus būta visko: ir sunkių išgyvenimų, ir sudėtingų sprendimų, dėl kurių ne visada norėjosi paspausti „už“ mygtuką. Tačiau Taryba dirbo darniai, tarėsi, diskutavo ir visada žinojo, kad visi sprendimai priimami rajono gyventojų labui“, – po sprendimų priėmimo posėdyje kalbėjo A. Tenys.

Meras, prisiminęs pirmąjį Tarybos posėdį, teigė, kad buvo sunku, ne ką lengviau, pasak jo, ir šiandien, nes tai ne eilinis posėdis: „Komitetuose, įvairiose komisijose su daugeliu Tarybos narių mes nebesusitiksime.“

A. Tenys pasidžiaugė, kad per šią kadenciją teko susitikti su daugeliu rajono talentingų žmonių, kurių pasiekimai žinomi šalyje ir už jos ribų. „Ne vieną iš jų pagerbėme Tarybos posėdžiuose. Ypač džiugu, kad Lietuvos savivaldybių asociacija labai garbingą apdovanojimą – „Auksinės krivūlės riteris“ – skyrė Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojui dr. Jonui Siminkevičiui. Jūsų, Gerbiamas Jonai, nuoširdus darbas, sąžiningumas, patirtis, rūpestis žmonėmis visiems mums – didelis pavyzdys“, – kalbėjo Savivaldybės vadovas. Meras taip pat dėkojo Savivaldybės administracijai, Vyriausybės atstovei Telšių apskrityje Loretai Bagdonavičienei, stebėjusiai priimamų Tarybos sprendimų teisėtumą, bei Seimo nariui K. Bartkevičiui už aktyvų darbą Seime Mažeikių rajono labui. Šis savo ruožtu Tarybos nariams linkėjo sėkmės bei padėkojo už konstruktyvų darbą.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode