Reklama 2

Įteikta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija

Kovo 7-ąją Židikų kultūros centre iškilmingai įteikta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija. Ją šiemet gavo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, dviejų Sedos kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių („Cyroliokaa“ ir „Rėmoliokaa“ ) vadovė Gražina Vainutienė.

Nusipelniusi kraštui

M. Pečkauskaitė-ŠatrijosRagana gimė 1877 m. kovo 8 d. Medingėnų dvare (Rietavo savivaldybė). Mirė būdama 53-jų metų Židikuose (čia gyveno nuo 1915 m. iki mirties – 1930-ųjų). 1997 m. įsteigta M. Pečkauskaitės Šatrijos Raganos piniginė premija, kasmet skiriama labiausiai savo darbais ir veikla nusipelniusiam Mažeikių krašto žmogui.

Šiemetinė M. Pečkauskaitės premijos įteikimo ceremonija prasidėjo šv. Mišiomis Židikų bažnyčioje, kurias aukojo Židikų parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius, kuris sakė, jog šiandien, rašytojos gimtadienio išvaakarėse, prisiminsime šios neeilinės asmenybės gyvenimą, jos artimuosius.

Po šv. Mišių buvo aplankyta Židikų kapinėse esanti koplyčia, kurioje yra M. Pečkauskaitės kapas. Padėta daug gėlių ir uždegtos žvakutės. Židikų parapijos klebonas paragino visus esančius susiimti už rankų ir mintyse padėkoti Dievui už išsipildžiusius norus, o galbūt paprašyti Aukščiausiojo, kad suteiktų galimybę kai kurių mūsų troškimų išsipildymui. „Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana buvo labai šviesi asmenybė: rašytoja, pedagogė, labdarė. Ji be galo daug davė savo kraštui. Penkiolika metų gyvendama Židikuose, darė gražius ir pasiaukojamus darbus“, – prie rašytojos kapo kalbėjo E. Jurgelevičius.

Grįždami iš kapinių būsimų premijos įteikimo iškilmių dalyviai aplankė M. Pečkauskaitės muziejų, kuriame alsuoja rašytojos gyvenamojo laikotarpio Židikuose dvasia: eksponuojami kai kurie asmeniniai jos daiktai, įvairiems žmonėms rašytų laiškų ištraukos, žinomų rašytojų ir pačios M. Pečkauskaitės parašytos knygos.

Meninė dalis

Renginį Židikų kultūros centre vedė Mažeikių muziejaus muziejininkė Jūratė Miliauskytė. „Šiandien bus daug premjerų. Be to, kovo 7-oji – tai vienintelė diena per metus, kai vyksta toks neeilinis renginys“, – kalbėjo šventės vedėja.

Pirmiausia į sceną buvo pakviesti Sedos kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Rėmoliokaa“ kartu su savo vadove Gražina Vainutiene. Kolektyvas atliko dainų ir senovinių šokių, papasakojo autentiškų pasakojimų, o labiausiai žiūrovams patiko ansamblio instrumentinė grupė (Egidijus – lumzdelis, Gabrielė – smuikas, Žygimantas – basedlė ir Tomas – būgnai) bei ypač mažasis Laurynas, savo skambiu balseliu traukęs dainelę apie ožių ganymą.

Vėliau koncertavo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos moksleiviai bei mokytojai, kuriuos pristatė šios mokyklos muzikos mokytoja Janina Grušienė. Pasirodė kanklininkė ir dainininkė Giedrė, dainininkas Airinas, dainininkei Rugilei fleita pritarė Agnė, o koncertą užbaigė šios mokyklos moterų kvartetas: dvi mokytojos ir dvi mokinės iš suaugusiųjų ugdymo grupės padainavo liaudišką dainą.

Savotiška staigmena žiūrovams buvo Klaipėdos jaunimo teatro (vadovas Valentinas Masalskis) supermodernus spektaklis. Daugybė aktorių vaidino su... kopėčiomis. Šis atributas – tai mėginimas pakilti nuo kasdienybės. Be to, šis spektaklis daugiau skirtas vaidinti lauke, kadangi kopėčių daug ir jos sunkiai sutelpa į sceną. Modernumas žiūrovams patiko, ir jaunimas, stiprių plojimų lydimas, dar kartą sugrįžo į sceną.

Sveikinimai laureatei

Naująją M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos laureatę pirmiausia pasveikino rajono Savivaldybės atstovai: mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė ir Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė bei Seimo nario padėjėjas Česlovas Čyžas. S. Bernotienė linkėjo stiprybės, daug sveikatos, o Č. Čyžas – ilgų ir kūrybingų metų.Toliau sveikinimai ir linkėjimai sekė vieni po kitų. G. Vainutienę sveikino jos sesuo Nijolė su vyru Vygandu, M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos laureatės: Adelė Cholodinskienė, Regina Valantytė, Aldona Jonauskienė, Jūratė Miliauskytė. Gėlių puokštėmis laureatę apipylė Sedos kultūros centro, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Sedos bendruomenės, folkloro ansamblių „Rėmolee“ bei „Alksna“ atstovai. Židikų kultūros centro direktorė Deimantė Grigaitytė kartu su gėlių puokšte įteikė ir M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos skultūrėlę.

„Šatrijos Ragana man yra gražaus pasiaukojimo, pasišventimo pavyzdys. Nors ir gyvendama provincijoje, ji išsaugojo gražiąsias dvasios formas. Skleisdama aplinkui šviesą, davė ir dalino tai, ką turėjo geriausia, bet pati tuo niekada nesididžiavo, nesiskelbė. Net ir kai norėdavo ją pagerbti, ji prašydavo palikti ją ramybėje: „Ką aš padarysiu, kad tiek daug „laukinumo“ turiu. Apie mane spręskit iš mano darbų, kuriuos viešumon paleidau“, – apie rašytoją kalbėjo G.Vainutienė. Jos teigimu, tokio žemaitiško „laukinumo“ turinti ir ji, ir galvojanti, kad ne jos vienos didžiausias čia nuopelnas. „Yra vaikai, kurie su malonumu daro tai, ką jiems pasiūlau. Yra žmonės, mano artimieji ir draugai, kurie mane palaiko ir man padeda. Jei man pavyksta tai duoti vaikams, vadinasi, kažką gero šiame pasaulyje jau padariau. Jei Šatrijos Ragana buvo duodanti ir dalijanti, aš kol kas – duodanti. Vadinasi, yra kur augti ir stiebtis,nes aš tik įmečiau akmenėlį, o jo ratilai, pasiekę vaikų širdis, nuvilnijo ir nuraibuliavo: pasiekė ir Jūsų širdis, išaugo iki gražaus įvertinimo, kuris įpareigoja dar didesniems darbams. Ačiū Jums už tai“, – sujaudinta nuoširdžiai kalbėjo G.Vainutienė.

Valerija KVEDARAITĖ

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode