Religija http://www.budas.lt/religija Mon, 21 Jan 2019 08:17:52 +0200 Joomla! - Open Source Content Management lt-lt budas@budas.lt (VšĮ „Mažeikių laikraštis“) Kanados Bažnyčių taryba: Žemė yra Dievo http://www.budas.lt/religija/30145-kanados-baznyciu-taryba-zeme-yra-dievo http://www.budas.lt/religija/30145-kanados-baznyciu-taryba-zeme-yra-dievo Kanados Bažnyčių taryba laiško autoriai prašo Kanados vyriausybę atsisakyti branduolinį atgrasinimą laikyti tinkama priemone saugumui užtikrinti, tokiu būdu pateisinat branduolinių ginklų kaupimą ir galimą jų panaudojimą.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 17 Jan 2019 08:34:35 +0200 Evangelijos džiaugsmas pagal danų jaunimą http://www.budas.lt/religija/30144-evangelijos-dziaugsmas-pagal-danu-jaunima http://www.budas.lt/religija/30144-evangelijos-dziaugsmas-pagal-danu-jaunima Danijos, Olandijos, Lenkijos jaunimas ir daugelis kitų jaunuolių iš visų šalių dalinsis patirtimi ir pasakos, kaip jie skelbia Evangelijos džiaugsmo žinią.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 17 Jan 2019 08:33:29 +0200 Pal. Margarita Bays bus paskelbta Bažnyčios šventąja http://www.budas.lt/religija/30143-pal-margarita-bays-bus-paskelbta-baznycios-sventaja http://www.budas.lt/religija/30143-pal-margarita-bays-bus-paskelbta-baznycios-sventaja  

Apie būsimą Margaritos Bays (1815–1879) kanonizaciją, kurios data dar nepaskelbta, pranešta Šventųjų skelbimo kongregacijos dekrete, paskelbtame po popiežiaus audiencijos Kongregacijos prefektui kardinolui Becciu.

Palaimintoji Margarita Bays bus paskelbta Bažnyčios šventąja. Pranciškonų Trečiojo ordino narė buvo pripažinta palaimintąja 1995 m. ir nuo tada jos namai vakarinėje Šveicarijoje – La Pierraz – ir kelios kitos su jos pamaldumu susijusios Fribūro kantono vietovės tapo piligrimysčių tikslu – „Margaritos Bays nueitu keliu“.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 17 Jan 2019 08:32:32 +0200 Dykumoje atradęs laisvę http://www.budas.lt/religija/30141-dykumoje-atrades-laisve http://www.budas.lt/religija/30141-dykumoje-atrades-laisve  

Bažnyčios liturginiame kalendoriuje sausio 17 dieną minimas šventasis Antanas pagrįstai yra vadinamas ne tik Didžiuoju, bet ir krikščionių vienuolių tėvu ir patriarchu.

Jis gimė apie 251 metus Vidurio Egipte koptų krikščionių šeimoje. Dar būdamas visai jaunas iš anksti mirusių tėvų Antanas paveldėjo didelį turtą. Kartą bažnyčioje išgirdęs Jėzaus paraginimą „Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams. Tuomet ateik ir sek paskui mane, ir tu turėsi lobį danguje“ (plg. Mt 19, 21), Antanas pasiryžo jį įvykdyti. Pardavęs visa, ką turėjo, o gautas pajamas išdalijęs vargšams, Antanas pradėjo asketišką atsiskyrėlio gyvenimą: iš pradžių šalia gimtojo kaimo, vėliau – Libijos dykumos pakraštyje, o galiausiai – ant vienišo kalno kitapus Nilo. Daug krikščionių, žvelgdami į Antaną, atpažindavo jame paties Jėzaus gyvenimo atspindį. Susižavėję radikaliu Kristaus sekimo keliu jie taip pat rinkosi vienatvę ir tylą dykumoje, mokydamiesi iš abos Antano pagrindinių vienuolio darbų: rankų darbo, maldos ir atidaus Šventojo Rašto skaitymo.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 17 Jan 2019 08:30:27 +0200 Popiežiaus bendroji audiencija. „Aba, Tėve“ – Jėzaus balso įrašas http://www.budas.lt/religija/30139-popieziaus-bendroji-audiencija-aba-teve-jezaus-balso-irasas http://www.budas.lt/religija/30139-popieziaus-bendroji-audiencija-aba-teve-jezaus-balso-irasas Trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviai klausėsi penktosios popiežiaus Pranciškaus katechezės apie „Tėve mūsų“ maldą. Šį kartą buvo kalbama apie šv. Pauliaus laiškuose panaudotą aramėjišką žodį „Aba“, kuriuo išreiškiamas nepaprastai artimas žmogaus santykis su Dievu, kaip vaiko su tėvu.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 17 Jan 2019 08:28:56 +0200 Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai http://www.budas.lt/religija/30104-pranciskoniskosios-seimos-sventieji-pirmieji-pranciskonai-kankiniai http://www.budas.lt/religija/30104-pranciskoniskosios-seimos-sventieji-pirmieji-pranciskonai-kankiniai Sausio 16 d. prisimename pirmuosius pranciškonų kankinius, vadinamus Maroko kankiniais.

1219 metais, gavę šventojo Pranciškaus palaiminimą, broliai Berardas, Petras, Adjutas, Akuras, Odas ir Vitalis paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.Keliaujant per Ispaniją, susirgo Vitalis ir broliai tęsė misiją be jo. Nuvykę į musulmonų kraštą jie pamokslavo turgaus aikštėse. Netrukus mažesniuosius brolius suėmė ir įsakė išvykti iš šalies, tačiau jie atsisakė.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 16 Jan 2019 06:34:59 +0200 Pranciškus saleziečiams: būkite konkretūs! http://www.budas.lt/religija/30076-pranciskus-salezieciams-bukite-konkretus http://www.budas.lt/religija/30076-pranciskus-salezieciams-bukite-konkretus Turite būti konkretūs žmonės – tokie, kaip jūsų steigėjas, kuris būdamas jaunas kunigas vietoj mokytojo karjeros aristokratų šeimose rinkosi tarnystę vargstantiems ir apleistiems vaikams.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Tue, 15 Jan 2019 09:19:18 +0200 Popiežius: įsiminkime savo krikšto dieną ir kasmet ją minėkime http://www.budas.lt/religija/30026-popiezius-isiminkime-savo-kriksto-diena-ir-kasmet-ja-minekime http://www.budas.lt/religija/30026-popiezius-isiminkime-savo-kriksto-diena-ir-kasmet-ja-minekime  

Baigę Kalėdų liturginį laikotarpį švenčiame Viešpaties krikšto šventę. Liturgija mus kviečia geriau susipažinti su Jėzumi, kurio gimimą dar neseniai minėjome, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį.

Komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus krikštą Jordano upėje, popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į du pradedamos Jėzaus viešosios veiklos aspektus: Jėzaus artumą žmonėmis ir jo ryšį su Tėvu.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Sun, 13 Jan 2019 16:21:45 +0200 Kard. Arborelius: nekurti kontrastų, kurie stato sienas http://www.budas.lt/religija/29981-kard-arborelius-nekurti-kontrastu-kurie-stato-sienas http://www.budas.lt/religija/29981-kard-arborelius-nekurti-kontrastu-kurie-stato-sienas Viešpaties Apsireiškimo šventės proga paskelbtame laiške švedų kardinolas Anders Arborelius apžvelgė daug temų, pakartodamas kvietimus maldai: už taiką pasaulyje ir ypač Malmėje, kuris turėtų tapti taikos ir gėrio miestu, o ne miestu, kur šaudoma, kaip dar kartą nutiko naktį po Kalėdų.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 10 Jan 2019 11:38:46 +0200 Trečiadienio katechezė. Melskimės įkyriai ir pasitikėdami http://www.budas.lt/religija/29969-treciadienio-katecheze-melskimes-ikyriai-ir-pasitikedami http://www.budas.lt/religija/29969-treciadienio-katecheze-melskimes-ikyriai-ir-pasitikedami Sausio 9 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą.

Šio trečiadienio katechezėje Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį į Evangeliją pagal Luką, kuri atidžiai aprašo Jėzaus maldą, Jėzų gaubusią maldos atmosferą. Būtent Evangelijoje pagal Luką, priminė popiežius, yra trys šlovinimo himnai, kartojami kasdienėje Bažnyčios maldoje: Zacharijo giesmė (Benedictus), Marijos giesmė (Magnificat) ir Simeono padėka (Nunc dimittis).

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 10 Jan 2019 11:27:18 +0200 Kodėl „kieta“ būti krikščioniu? (II) http://www.budas.lt/religija/29919-kodel-kieta-buti-krikscioniu-ii http://www.budas.lt/religija/29919-kodel-kieta-buti-krikscioniu-ii Pirma teksto dalis.

Šiandien tarp jaunimo (ir ne tik)  „kieta“ užsiimti joga, madinga važiuoti į Indiją ar dar toliau, ieškant savo gyvenimo prasmės, kurią tikimasi, kad pasakys mistinis vienuolis kalnuose ar egzotiškai atrodantis mokytojas, „kieta“ būti žmogumi, kuris moka pasitelkdamas meditacijas išvalyti mintis, protą, bet darosi neramu tai, kad pernelyg retai (ypač populiariosiose medijose) rašoma ir skelbiama, jog „kieta“ būti krikščioniu. Šie antrosios teksto „Kodėl kieta būti krikščioniu“ dalies argumentai yra skirti ypač jaunimui, kad jie neklaidžiotų po mistines laimės ir gyvenimo prasmės paieškas tolimuose kraštuose, o greičiau suprastų, kas yra tikras, jau tūkstantmečiais patikrintas Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Tue, 08 Jan 2019 15:50:52 +0200 „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“. Žinia ligonio dienai http://www.budas.lt/religija/29916-dovanai-gavote-dovanai-ir-duokite-zinia-ligonio-dienai http://www.budas.lt/religija/29916-dovanai-gavote-dovanai-ir-duokite-zinia-ligonio-dienai  

2019 metų vasario 11-ąją bus minima XXVII Pasaulinė ligonio diena. Jai skirtoje žinioje popiežius Pranciškus primena, kad krikščioniškas žvilgsnis į ligonį nesiremia galima nauda, tačiau suvokimu, kad jis yra brolis arba sesuo, kuriems padedama dovanai. Taip, kaip pasielgė Gerasis Samarietis. „Dovanai gavote, dovanai ir duokite! (Mt 10,8)“ – cituoja Jėzaus žodžius Pranciškus. Šie žodžiai buvo pasakyti mokiniams, prieš siunčiant juos skleisti Evangelijos. Bažnyčia, visų savo vaikų ir ypač sergančiųjų Motina, primena, jog nesavanaudė meilė, be atlygio ir veltui daromi gestai yra labiausiai įtikinantis evangelizavimo kelias. Pasaulinė ligonių diena yra ypatingai paminima Kalkutoje, dalyvaujant popiežiaus specialiajam pasiuntiniui: šiame mieste daug metų dirbusi šv. Motina Teresė yra iškilus meilės ligoniams pavyzdys.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Tue, 08 Jan 2019 15:48:32 +0200 Šv. Kalėdos ortodoksų ir katalikų tradicijose http://www.budas.lt/religija/29880-sv-kaledos-ortodoksu-ir-kataliku-tradicijose http://www.budas.lt/religija/29880-sv-kaledos-ortodoksu-ir-kataliku-tradicijose Lietuvoje šimtmečiais greta gyvena skirtingų konfesijų krikščionys. Gausiausia bendruomenė, žinoma, yra Romos katalikų, o antra pagal dydį – Krikščionių ortodoksų (stačiatikių). Abi bendruomenės švenčia tą pačią Kristaus gimimo šventę – Šv. Kalėdas. Kuo skiriasi jų Kalėdų tradicijos?

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Mon, 07 Jan 2019 17:38:38 +0200 Rinkliava bažnyčioje be grynųjų? http://www.budas.lt/religija/29836-rinkliava-baznycioje-be-grynuju http://www.budas.lt/religija/29836-rinkliava-baznycioje-be-grynuju Ramus sekmadienis. Pakeliui į šv. Mišias. Staiga mintis – piniginėje nėra grynųjų. Kaip paaukoti? Jei yra laiko – galima užsukti ir išsiimti eurų iš bankomato. O jei ne? Pažįstama patirtis? Nieko keisto. Juk vis dažniau mokėjimus atliekame be grynųjų. Vienas kavinių tinklas, nusprendęs nebepriimti grynųjų pinigų, nustebino Lietuvos gyventojus, o štai Švedijoje net trečdalis žmonių apskritai nebesinaudoja monetomis ir banknotais.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Fri, 04 Jan 2019 08:53:11 +0200 Madrido arkivyskupas jaunimui: palikime savo rūpestėlius http://www.budas.lt/religija/29835-madrido-arkivyskupas-jaunimui-palikime-savo-rupestelius http://www.budas.lt/religija/29835-madrido-arkivyskupas-jaunimui-palikime-savo-rupestelius  

Sausio 1-ąją Madride pasibaigusiame Taizé bendruomenės rengtame naujametiniame jaunimo susitikime dalyvavo ir jaunimas iš Lietuvos. Madride buvo ir Panevėžio vyskupijos kunigas Algirdas Dauknys.

Taizé bendruomenė jau keturiasdešimt metų sukviečia jaunimą į pasitikėjimo kelionės žemėje susitikimus. Šiandien Taizé bendruomenėje yra šimtas brolių iš katalikų ir įvairių protestantų bendruomenių iš trisdešimties šalių, kurie drauge įžadais įsipareigoja bendram vienuoliniam gyvenimui. Tokia patirtis – tai konkretus susitaikinimo ženklas tarp pasidalinusių krikščionių ir susipriešinusių tautų.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Fri, 04 Jan 2019 08:52:15 +0200 Kokiais atvejais histerektomija neprieštarauja krikščioniškajai etikai? http://www.budas.lt/religija/29826-kokiais-atvejais-histerektomija-nepriestarauja-krikscioniskajai-etikai http://www.budas.lt/religija/29826-kokiais-atvejais-histerektomija-nepriestarauja-krikscioniskajai-etikai Tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė notą, kuria patikslinamas jau 1993 m. jos paskelbtas atsakymas į klausimą dėl sterilizacijos, įskaitant ir histerektomiją (gimdos pašalinimą).

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Fri, 04 Jan 2019 08:44:44 +0200 Popiežiaus audiencija artimiausiems bendradarbiams http://www.budas.lt/religija/29822-popieziaus-audiencija-artimiausiems-bendradarbiams http://www.budas.lt/religija/29822-popieziaus-audiencija-artimiausiems-bendradarbiams  

Ketvirtadienio rytą įvyko naujametinis popiežiaus Pranciškaus susitikimas su artimiausiais bendradarbiais, padedančiais jam vykdyti Bažnyčios vyriausiojo ganytojo tarnystę ir valdyti Vatikano valstybę.

Susitikime dalyvavo popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin su trijų Valstybės sekretoriato padalinių vadovais – pavaduotoju bendriesiems reikalams arkivysk. Edgaru Peña Parra, sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivysk. Paulu Richardu Gallagheriu ir trečiojo skyriaus, atsakingo už Šventojo Sosto diplomatines misijas ir jų personalą, vadovu arkivysk. Janu Romeo Pawlowskiu. Toje pačioje audiencijoje dalyvavo ir Vatikano Miesto Valstybės gubernatūros prezidentas kard. Giuseppe Bertello.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Fri, 04 Jan 2019 08:41:21 +0200 Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė iš Folinjo, pasaulietė pranciškonė http://www.budas.lt/religija/29819-pranciskoniskosios-seimos-sventieji-sv-angele-is-folinjo-pasauliete-pranciskone http://www.budas.lt/religija/29819-pranciskoniskosios-seimos-sventieji-sv-angele-is-folinjo-pasauliete-pranciskone Angelė iš Foligno (Folinjo), viena pirmųjų italų mistikių, gimė viduramžių miestelyje 1248 metais.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Fri, 04 Jan 2019 08:38:39 +0200 Popiežiaus bendroji audiencija. Malda – pokalbis su mylinčiu Tėvu http://www.budas.lt/religija/29795-popieziaus-bendroji-audiencija-malda-pokalbis-su-mylinciu-tevu http://www.budas.lt/religija/29795-popieziaus-bendroji-audiencija-malda-pokalbis-su-mylinciu-tevu  

Po Kalėdų pertraukos trečiadienį vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Tęsdamas katechezę apie „Tėve mūsų“ maldą, šį kartą popiežius kalbėjo apie kontekstą, kuriame Jėzus savo sekėjus išmokė šios maldos.

Evangelistas Matas šią maldą patalpina strateginėje Jėzaus mokymo vietoje – kaip dalį Kalno pamokslo, sakė popiežius. Jėzus įkopia į kalvą, atsisėda ir pradeda kalbėti miniai, kurią sudaro labai įvairūs žmonės. Šioje kalboje girdime sukondensuotą visą Jėzaus mokymą. Kalbos viršūnė – palaiminimai. Dievas apverčia aukštyn kojomis žmonių vertybes: tie, kurie buvo nustumti į žmonių gyvenimo pakraštį, yra tikrieji Dievo karalystės statytojai. Jėzus sako, kad visi žmonės sugeba mylėti ir kad meilė nepripažįsta jokių ribų. Galime mylėti ne tik savo šeimos narius ir draugus, ne tik tuos kurie mums daro gera ir linki gero, bet ir priešus. Dievo saulė kiekvieną dieną pateka geriesiems ir blogiesiems, lietus lyja ant teisiųjų ir neteisiųjų (plg. Mt 5, 44–45). Visi mes esame Dangaus Tėvo vaikai.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 02 Jan 2019 13:22:44 +0200 Bažnyčia palmių pastogėje http://www.budas.lt/religija/29794-baznycia-palmiu-pastogeje http://www.budas.lt/religija/29794-baznycia-palmiu-pastogeje Vatikano monetų kalykla, popiežiaus atvaizdą įamžinusi euruose, turėjo prisitaikyti prie Pranciškaus pageidavimo jo nebevaizduoti. Tačiau kai Amazonijos Obidoso (Brazilija) vyskupas lapkritį pranešė apie statomą ligoninę-laivą vardu „Papa Francisco“, susigraudino. Tai ryškus žingsnelis į 2019 m. spalį vyksiantį neeilinį Vyskupų sinodą „Amazonija: nauji Bažnyčios ir darnios ekologijos keliai“. Štai keletas pavyzdžių apie Amazonijos ir kitų čiabuvių teises, pastangas ir kovas.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 02 Jan 2019 13:21:53 +0200 Popiežius: „Bus geri metai, jei priimsime Dievo gerumą“ http://www.budas.lt/religija/29771-popiezius-bus-geri-metai-jei-priimsime-dievo-geruma http://www.budas.lt/religija/29771-popiezius-bus-geri-metai-jei-priimsime-dievo-geruma  

Sausio 1-osios vidudienio maldos susitikime dalyvavusiems piligrimams ir turistams popiežius Pranciškus linkėjo kiekvieną naujų metų dieną būti taikdariais savo namuose ir šeimose.

„Šiandien, aštuntąją Kalėdų dieną, minime Šventąją Dievo Motiną. Kaip Betliejaus piemenys, atidžiai žiūrime į ją, rankose laikančią Kūdikį. Rodydama mums Jėzų, pasaulio Gelbėtoją, ji – Motina – mus laimina. Ji laimina kiekvieno vyro ir kiekvienos moters gyvenimo kelionę šiais prasidedančiais metais. Šie metai bus geri, jei priimsime Dievo gerumą, kurį Jėzus atnešė į pasaulį“, – sakė popiežius. „Dievo palaiminimas įprasmina visus sveikinimus ir linkėjimus, kuriais dalijamės šiomis dienomis“.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 02 Jan 2019 07:30:20 +0200 Dievo Motinos iškilmės homilija: „Stebėkimės!“ http://www.budas.lt/religija/29763-dievo-motinos-iskilmes-homilija-stebekimes http://www.budas.lt/religija/29763-dievo-motinos-iskilmes-homilija-stebekimes  

„Visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu“ (Lk 2, 18). Stebėtis – tam esame kviečiami šiandien, baigiantys Kalėdų oktavą, vis dar žvelgiantys į dėl mūsų gimusį Kūdikį, skurdų viskuo ir turtingą meile. Nuostaba – tokio nusiteikimo reikia metų pradžioje, nes gyvenimas yra dovana, kuri mums duoda galimybę viską pradėti iš naujo“, – sakė popiežius Pranciškus, pirmąją 2019 metų dieną šv. Petro bazilikoje vadovaudamas Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišioms.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 02 Jan 2019 07:23:44 +0200 Kas iš tiesų yra tikėjimas? http://www.budas.lt/religija/29757-kas-is-tiesu-yra-tikejimas http://www.budas.lt/religija/29757-kas-is-tiesu-yra-tikejimas  

Straipsnis skelbtas žurnale „Ateitis“ (2018-ųjų 8-ajame numeryje).

Kunigo Gabrieliaus Satkausko tekstas apie esminius dalykus. Kokia proto ir jausmų vieta tikėjime? Tikėjimas - malonė, pasirinkimas ar abu? Kas svarbiau: pažinimas ar meilė?

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Mon, 31 Dec 2018 12:43:51 +0200 5 būdai, kaip jūsų šeima gali panėšėti į Šventąją šeimą http://www.budas.lt/religija/29750-5-budai-kaip-jusu-seima-gali-paneseti-i-sventaja-seima http://www.budas.lt/religija/29750-5-budai-kaip-jusu-seima-gali-paneseti-i-sventaja-seima  

Gruodžio 30-ąją minima Šventosios Šeimos šventė kviečia kontempliuoti šį nuostabų žmogiškų ir dieviškų dorybių modelį. Kaip yra sakęs šv. popiežius Jonas Paulius II, šeimos iš Nazareto pavyzdys kaip niekad reikalingas sustiprinti šiuolaikinės visuomenės pamatus. 

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Mon, 31 Dec 2018 12:38:29 +0200 Popiežius: šeima – turtas, kurį reikia saugoti ir ginti http://www.budas.lt/religija/29743-popiezius-seima-turtas-kuri-reikia-saugoti-ir-ginti http://www.budas.lt/religija/29743-popiezius-seima-turtas-kuri-reikia-saugoti-ir-ginti Šventosios Šeimos sekmadienio vidudienį apie 50 tūkst. žmonių susirinko į Šv. Petro aikštę paskutinį kartą 2018 metais kartu su popiežiumi kalbėti „Viešpaties Angelo“ maldos.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Mon, 31 Dec 2018 12:32:55 +0200 Kalėdos Irake paskelbtos oficialiu šventadieniu http://www.budas.lt/religija/29705-kaledos-irake-paskelbtos-oficialiu-sventadieniu http://www.budas.lt/religija/29705-kaledos-irake-paskelbtos-oficialiu-sventadieniu  

Nors krikščionys Irake sudaro gyventojų mažumą, Kalėdos paskelbtos oficialia šventine diena.

Sprendimas paskelbti Kalėdas oficialiu šventadieniu buvo priimtas prieš kelias dienas, šiemetinių Kalėdų išvakarėse, ir nuo dabar Kristaus gimimo šventė bus laisvadienis visiems šalies piliečiams, krikščionims ir musulmonams. Irako vyriausybė paskelbė Kalėdas oficialiu šventadieniu atsižvelgdama į Babilonijos chaldėjų patriarcho kardinolo Louiso Raphaelio Sako prašymą.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Fri, 28 Dec 2018 07:35:48 +0200 Dievo karalystė nėra kažkur toli http://www.budas.lt/religija/29622-dievo-karalyste-nera-kazkur-toli http://www.budas.lt/religija/29622-dievo-karalyste-nera-kazkur-toli  

Labiausiai apsigauname ėmę galvoti, kad Dievo karalystė kažkur toli. Nežinome, kas ir kokia ji iš tikrųjų yra, ir geriau nė neįsivaizduoti per daug, nes susipainiosime savo svajonėse ir iliuzijose.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Thu, 20 Dec 2018 05:43:53 +0200 Bendroji audiencija. Kalėdos – Dievo staigmenų metas http://www.budas.lt/religija/29600-bendroji-audiencija-kaledos-dievo-staigmenu-metas http://www.budas.lt/religija/29600-bendroji-audiencija-kaledos-dievo-staigmenu-metas  

Priartėjo Kalėdos. Papuoštos eglutės ir žiburiai primena, kad jos jau čia pat. Reklamos ragina pirkti dovanas, stebinti vieni kitus išradingomis staigmenomis. Bet ar tokios šventės nori Dievas? Kokių Kalėdų, kokių dovanų ir staigmenų jis norėtų? – kalbėjo popiežius Pranciškus, sveikindamas maldininkus, dalyvavusius paskutinėje prieš Kalėdas trečiadienio bendrojoje audiencijoje.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 19 Dec 2018 17:39:30 +0200 Pasaulio ekologija: daroma per mažai http://www.budas.lt/religija/29593-pasaulio-ekologija-daroma-per-mazai http://www.budas.lt/religija/29593-pasaulio-ekologija-daroma-per-mazai  

„Kada bus atsakyta į žemės ir jos žmonių skundą?“ – klausiama potemėje, lydinčioje Šventojo Sosto delegacijos galutinę deklaraciją po gruodžio 15 dieną pasibaigusios Pasaulinės konferencijos apie klimatą (COP24) Katovicuose, Lenkijoje. Vatikano delegacija, kuriai vadovavo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, pabrėžė, jog daroma nepakankamai, nors ekologinės pasaulio pusiausvyros klausimas yra vienas iš svarbiausių šiuo metu. Sprendimai nebegali būti atidedami, jei norima išvengti sunkių socialinių, ekonominių, politinių pasekmių.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 19 Dec 2018 17:34:33 +0200 Išskleisti sparnus http://www.budas.lt/religija/29586-isskleisti-sparnus http://www.budas.lt/religija/29586-isskleisti-sparnus Gyvename ant žemės, todėl stengiamės suleisti į ją šaknis, kad jaustumės saugūs ir turėtume pastovumo pamatą. Kaupiame žinias, siekiame išsimokslinimo, kuriame savo namus, šeimas, užsitikriname tam tikras garantijas. Bet iš tiesų pagrindinė misija žemėje – ne tiek suleisti šaknis, kiek išskleisti sparnus.

]]> birute@budas.lt (Ernesta) Religija Wed, 19 Dec 2018 07:52:37 +0200