Reklama 2

Šv. Adalbertas – baltams Kristų skelbęs kankinys

 

Balandžio 23-ąją kartu šv. Jurgiu Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo ir kankinį šv. Vaitiekų – Adalbertą, nužudytą per Jurgines 997 m. Kadangi šv. Jurgis yra vienas Lietuvos globėjų, Lietuvoje jo šventei skirtas pirmumas, o Adalberto – Vaitiekaus minėjimas nukeliamas į balandžio 24-ąją.

Popiežiaus homilija. Viešpats mums tepadeda atpažinti laiko ženklus

 

Antradienio Mišių skaitiniai kalba apie dvi skirtingas laikysenas, du skirtingus atsakus į Šventosios Dvasios veikimą. Pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų pasakoja kaip entuziastingai Kristaus žinia skelbiama Antiochijoje, kuri įtikėjusius imta vadinti „krikščionimis“. Evangelistas Jonas kalba apie kitokią laikyseną – Jeruzalės šventyklos lankytojai nenori priimti Dievo naujienų, priešinasi, yra užsidarę. „Aš jums pasakiau, tik jūs netikite” – priekaištauja jiems Jėzus.

Vokietija: ekumeninė savaitė už gyvybę. Vaikas be išlygų

 

Balandžio 21 dieną Vokietijoje baigiasi 24 kartą minėta savaitė už gyvybę. Savaitės tema – „Kūdikio troškimas. Trokštamas vaikas. Mūsų vaikas“, ją surengė Katalikų Bažnyčia ir Evangelikų Bažnyčia. Ši ekumeninė idėja gimė 1991 m. Vokietijos vyskupų konferencijos ir katalikų centrinio komiteto iniciatyva siekiant atsiliepti į tuo metu abortų įstatymo keliamus iššūkius. Vėliau temos keitėsi, jų spektras buvo labai įvairus - laikraštis „L’Osservatore Romano“ cituoja renginio pranešimą spaudai – nuo senatvės problemų iki negalios, bioetikos, šeimos klausimų. Šie metai – antrieji iš trejus metus truksiančio ciklo skirto kūdikio laukimui – 2017 m. kalbėta apie mediciną ir reprodukcines technikas, šiemet – nėštumo diagnostiką. Taip siekiama padrąsinti tėvus priimti savo vaiką be išlygų.

10 popiežiaus Pranciškaus citatų apie šventumą

 

„Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“) – balandžio pradžioje popiežiaus Pranciškaus paskelbtas apaštališkasis paraginimas. Tai laiškas kiekvienam žmogui apie jo kasdienybę, kurioje galima būti šventu ir džiaugtis. Apaštališkieji paraginimai drauge su enciklikomis yra pagrindiniai popiežių mokymo dokumentai. Kol kas į lietuvių kalbą naujasis Šventojo Tėvo paraginimas dar neišverstas. Kviečiame susipažinti su 10 svarbių jo citatų. 

Popiežiaus vardadienis. Šv. Jurgis – mūsų sąjungininkas kovoje su blogiu

 

Balandžio 23 d. Bažnyčia liturgijoje mini šv. Jurgį. Tai ir popiežiaus Pranciškaus – Jorge Mario (Jurgio Marijaus) Bergoglio – vardo diena. Nors popiežiaus vardadienis Vatikane yra oficiali šventė,  nedarbo diena, jokių šventinių renginių šią dieną nebuvo. Savo dangiškojo globėjo dieną popiežius paminėjo tik vienu gestu – padovanojo ledų Romos gatvėse gyvenantiems benamiams. Popiežiaus išmaldininkas ir Romos Caritas išdalino 3 tūkst. porcijų.

Popiežius: Kristaus skelbimas – ne teorija

 

Kristaus skelbimas, evangelizavimo misija, tai ne tik tam tikrų asmenų, bet visų Bažnyčios narių pareiga, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinį, pasakojantį kaip Šventoji Dvasia paskatino apaštalą Pilypą eiti prie kelio ir pakrikštyti sutiktą svetimšalį.

Popiežius: vienintelis gyvybės šeimininkas yra Dievas!

 

„Iš naujo noriu atkreipti dėmesį į Vincentą Lambertą ir mažąjį Alfie Evansą, norėčiau pakartoti ir stipriai pabrėžti, jog vienintelis gyvybės šeimininkas, nuo pradžios iki natūralios baigties, yra Dievas! Mūsų pareiga yra padaryti viską dėl gyvybės apsaugos. Tyloje mąstykime ir melskimės, kad būtų gerbiama visų žmonių gyvybė, ypač šių dviejų mūsų brolių. Melskimės tyloje“, pakvietė kitame kreipimesi popiežius Pranciškus. Abu šiuos ligonius, jų sudėtingas ir skausmingas situacijas, jis jau buvo paminėjęs ir sekmadienio vidudienio susitikime.

Popiežiaus homilija. Bažnyčiai reikia pranašų

 

„Jūs kietasprandžiai, pagonių širdimis ir ausimis! Jūs, kaip ir jūsų protėviai, visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekioję jūsų tėvai?“ – šiais žodžiais pirmasis kankinys Steponas kaltina tautos vadovus. Šiuo žodžius, skambėjusius antradienio Mišių pirmajame skaitinyje, komentavo popiežius Pranciškus Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių metu.

Popiežius: Pasišvęsdami vargstantiesiems būsime autentiški meilės apaštalai

Popiežius Pranciškus kviečia kuo didesniu pasišventimu paskutiniesiems ir labiausiai vargstantiems pasiekti visus žmogiškus ir egzistencinius paribius, kad būtume autentiški meilės apaštalai. Popiežius kreipėsi į Italijos Bažnyčios vyskupijų keturiasdešimtojo nacionalinio „Caritas“ suvažiavimo, susirinkusio pirmadienį Abano Terme, Paduvoje, dalyvius. Suvažiavime tema „Jaunatviška bendruomenė ta, kuri dalijasi“ dalyvauja 220 Italijos „Caritas„ padalinių, kuriems atstovauja per 600 vadovų ir darbuotojų.

Ar kitose planetose gali būti Jėzaus įsikūnijimų?

 

Kaip tapote astronomu ir broliu jėzuitu?

Aš buvau „Sputniko“ vaikas – pradėjau lankyti mokyklą tais metais, kai buvo paleistas pirmasis dirbtinis žemės palydovas „Sputnik“, o kai mokiausi vidurinėje mokykloje – žmonės nusileido Mėnulyje. Kaip aš galėjau neįsimylėti kosmoso? Pradėjęs lankyti jėzuitų vidurinę mokyklą Detroite, susižavėjau jėzuitais. Vėliau pasirinkau Bostono kolegiją, nes tai irgi buvo jėzuitų mokykla, ir pamąsčiau: „Galbūt tapsiu jėzuitu.“

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikštas mus „sukristina“

 

„Penkiasdešimt dienų trunkantis Velykų liturginis laikotarpis yra labai tinkamas metas pamąstyti apie mūsų krikščioniškąjį gyvenimą, apie tai kas jis yra“, - kreipėsi popiežius Pranciškus į trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius, pradėdamas katechezę apie krikštą. „Krikščioniškąjį gyvenimą mes gauname iš paties Kristaus. Tiek mes esame krikščionys, kiek leidžiame Kristui gyventi mumyse. Tad jei norime tai gerai suprasti, turime grįžti į pradžią, prie sakramento, kuris mumyse įžiebė krikščioniškąjį gyvenimą. Tas sakramentas – tai krikštas. Kristaus Prisikėlimas, visas jame glūdintis naujumas, mus pasiekia ir perkeičia Krikšto metu. Pakrikštytieji priklauso Kristui; jis yra jų gyvenimo Viešpats. Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas (KKK 1213). Jis yra pirmasis sakramentas, yra tarsi durys, pro kuria Viešpats gali ateiti ir apsigyventi mumyse, o mes - įeiti į Jo slėpinį“.

Krikščionių vienybė nesustabdoma

 

„Krikščionių vienybė nesustabdoma“, sako ortodoksų ekumeninis patriarchas Baltramiejus. Konstantinopolio Bažnyčios vadovas kalbėjo grupei dvasininkų piligrimų iš Romos, kuriuos priėmė savo namuose Stambule. Dvasininkų piligrimystei vadovaujantis Popiežiaus vikaras arkivysk. Angelo De Donatis perdavė patriarchui popiežiaus Pranciškaus sveikinimą. Iš viso apie septyniasdešimt Romos vyskupijos dvasininkų su vikaru tuo po Velykų išvyko į Turkiją piligriminei kelionei, jos metu aplankė Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų, kurio dvasinį pirmavimą pripažįsta visų ortodoksų Bažnyčių vadovai.

Prancūzijos prezidentas E. Macron: kviečiu katalikus įsipareigoti politiškai

 

Balandžio 9 dieną Paryžiuje, Bernardinų kolegijoje, Paryžiaus arkivyskupijai priklausančiame kultūros centre,  įvyko ilgai lauktas susitikimas tarp Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono ir katalikiško pasaulio: ne vien ganytojų, bet ir kultūros, mokslo, meno, nevyriausybinių asociacijų sferose dirbančių katalikų. Nors jie sudarė daugumą klausytojų, dalyvavo taip pat ir kitas religijas išpažįstantys ar nereliginių pažiūrų svečiai.

Popiežius: gailestingumo misionieriai siunčia žinią kviesdami susitaikyti su Dievu

 

Kai išpažinties ateina atgailautojas, nuodėmklausys mato jau įvykusio susitikimo su Dievo meile pirmąjį vaisių: atgailautojas ateina, nes Dievas per savo malonę jau atvėrė jam širdį ir sukėlė norą atsiversti. Svarbu, kad kunigai nuodėmklausiai tai žinotų ir gebėtų nujausti su Dievu susitikusio žmogaus stebuklą, žmogaus, kuris jau yra patyręs Dievo malonės veiksmingumą. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus susitikime antradienį su kunigais - gailestingumo misionieriais iš viso pasaulio.

Popiežius Pranciškus. Palaiminimų kelias į šventumą

 

Būsime šventi jei eisime Palaiminimų keliu, kuris labai dažnai veda prieš srovę, eina priešinga kryptimi negu daug kitų mūsų pasaulio kelių. Mes kiekvienas galime būti šventi. Gyventi siekiant šventumo - tai gyvenime liudyti gailestingumą; Gailestingumas – tai „dangaus raktas“. Šventasis nepraeina abejingai pro žmogaus skausmą ir vargą, visada ištiesia pagalbos ranką, kartu sugebėdamas pats gyventi ir kitiems liudyti džiaugsmą. Šią žinią skelbia pirmadienį Vatikane pristatytas naujas popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumentas – apaštališkasis paraginimas „Gaudete et exsultate” („Būkite linksmi ir džiūgaukite”).

Ortodoksų Velykos: Ugnies apeigos Jeruzalėje, sveikinimai Kaire

 

Balandžio 8 dieną krikščionių Bažnyčios, kurios laikosi Julijaus kalendoriaus, iškilmingai šventė Velykas. Keliasdešimt tūkstančių ortodoksų piligrimų susirinko Jeruzalėje, dalyvavo tradicinėje Velykų vigilijoje su žvakėmis, bent septyni tūkstančiai aplankė Šventojo Kapo baziliką, kuri pastatyta ant vietos, kaip byloja pats vardas, kur Jėzus buvo paguldytas po mirties ir kur prisikėlė.

Rekolekcijos. Kas tai?

 

Rekolekcijos – tai laikotarpis, kai atsitraukiama iš įprastinės veiklos, susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams turi senas tradicijas. Jėzus pasitraukė į dykumą praleisti laiką maldoje bei pasninkauti. Pirmieji vienuoliai, eremitai taip pat dažnai pasitraukdavo į atokias vietoves: maldos, tylos, susikaupimo laikui su Dievu. Tokiais pavyzdžiais ir  galima užčiuopti krikščioniškųjų rekolekcijų pagrindą.

Tverų parapijai – 400 metų

 

2018 metais Tverų parapija švenčia 400 metų jubiliejų nuo pirmos parapijinės bažnyčios pastatymo Tveruose (1618 m.) Ta proga, Tverų parapija kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu surengė konferenciją „Parapija XXI amžiuje“. Konferencijoje buvo siekiama akademiniu žvilgsniu analizuoti Parapijos vaidmenį XXI amžiuje. Vatikano II Susirinkimo šviesoje, įvairių mokslų aspektais atrasti problemas, kelti pastoracijos aktualizavimo klausimus, ieškoti atsakymų į laikmečio iššūkius. Konferencijos dalyvius, susirinkusius ne tik iš Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos sveikino Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Powered by BaltiCode