Popiežius Čilėje: Geroji Naujiena tebūna skelbiama visiems, nė vieno neatstumiant

 

Popiežius ketvirtadienį baigia savo kelionę Čilėje ir išvyksta į Peru. Paskutinė kelionės Čilėje stotis buvo Ikikės mieste. Iš pat ryto atsisveikinęs su Čilės sostine Santjagu, popiežius Pranciškus su palyda išskiro į Ikikę, svarbų šiaurinį pramonės centrą įsikūrusį vietoje tarp Ramiojo vandenyno ir Atakamos dykumų. Iš Ikikės popiežius išvyksta į Peru sostine Limą, kurią pagal skrydžio planą Šventasis Tėvas pasieks vietos laiku po 17 valandos, kai Europoje jau bus po 23 valandos.

Popiežius jaunimui: Nepraraskite ryšio su Jėzumi

 „Jei nutrūksta ryšys su Jėzumi, rizikuojame paskandinti savo svajones“, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio pavakare susitikęs su Čilės jaunimu. Susitikimas įvyko Maipu Švč. M. Marijos šventovėje, Santjago pakrašty. Šioje vietoje, nepriklausomybę paskelbusios Čilės pajėgos 1818 m. nugalėjo ispanų kariuomenę. Lemtingai pergalei atminti buvo pastatyta Karmelio Marijai dedikuota votyvinė šventovė.

Popiežius Čilės mapučiams: Siekime dialogo vardan vienybės

 

Trečiadienį popiežius Pranciškus buvo išvykęs į Araukanijos regiono sostinę Temuką, aukojo Mišias Temuko katalikų bendruomenei, ypatingą dėmesį skirdamas indėnams mapučiams ir kitoms Araukanijoje gyvenančioms čiabuvių gentims. Temuko miestas išaugo mapučių indėnus užkariavusių ispanų tvirtovės vietoje, o buvęs miesto aerodromas iškilęs kolonistų nusavintose mapučių žemėse. Popiežius apie tai prisiminė trečiadienio Mišiose, kurias aukojo nebeveikiančiame Maqueheu aerodrome, paminėdamas šioje vietoje vykusius rimtus žmogaus teisių pažeidimus. Popiežius sakė, kad Mišias skiria už visus kentėjusius ir žuvusius Araukanijoje, kaip ir už visus, kurie kiekvieną dieną neša visokio neteisingumo naštą.

Popiežius moterų kalėjime: jūsų tikslas – reintegracija

 

Kitas popiežiaus vizito Čilėje antradienio programos įvykis buvo apsilankymas Santjago moterų kalėjime. „Trokškite geresnės ateities, jos siekite, ruoškitės reintegracijai į visuomenės gyvenimą“, sakė popiežius Pranciškus susitikęs su 600 bausmes atliekančių moterų, kurios simboliškai atstovavo visiems Čilės kaliniams, kurių šiuo metu visoje šalyje yra apie 50 tūkstančių.

Popiežius Čilėje: Jei nori būti laimingas, stenkis, kad ir kiti būtų laimingi

 

Antradienį priešpiet (Lietuvos laiku jau pavakare) popiežius Pranciškus aukojo Mišias viename didžiausių Santjago miesto parkų, pavadintame kovotojo už Čilės nepriklausomybę generolo Bernardo O‘Higginso  vardu. Mišių intencija – „už taiką ir teisingumą“. Homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Kristaus Kalno pamokslo palaiminimus, skambėjusius Mišių Evangelijoje.

Popiežius: Kristus yra durys visiems: tiek vietiniams, tiek ateiviams

 

Sekmadienį, sausio 14 d. minimos Pasaulinės pabėgėlių ir migrantų dienos proga popiežius Pranciškus aukojo šventąsias Mišias Šv. Petro bazilikoje. Homilijoje popiežius atkreipė dėmesį, kad jo kalbos mintys šią dieną skirtos visiems, o ypač į Mišias pakviestiems pabėgėliams ir migrantams, kurių dalis į Romą ir Italiją atvyko dar neseniai, o kiti čia jau daug metų gyvena ir dirba, o dar kiti jau priklauso „antrajai migrantų kartai“.

Popiežius paragino tikėjimo kelyje atgaivinti susitikimą su Jėzumi

 

Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos nuo 2019 metų bus minimos antrąjį rugsėjo sekmadienį. Apie tai pranešė popiežius Pranciškus sekmadienį užbaigdamas Vidudienio maldos susitikimą su maldininkais. Popiežius paaiškino, kad tokį sprendimą nulėmė pastoracinės priežastys. Būsima - 105 - migrantų ir pabėgėlių diena bus minima 2019 metų rugsėjo 8 dieną. Ligi šiol Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių diena kasmet buvo minima antrąjį sausio sekmadienį.

„Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“ ( Jn 1, 39)

 

Sekmadienio Evangelijos tekstas po Trijų Karalių sekmadienio tikrai galėtų vadintis pirmos pažinties su Jėzumi sekmadieniu bei pirmųjų mokinių pašaukimo sekmadieniu. Kiekvienam iš mūsų svarbu prisiminti pirmąsias draugystės užuomazgas, kurios neretai tampa ilgalaikiais gyvenimiškos bičiulystės ir bendradarbiavimo saitais, o iš kai kurių bičiuliškų ryšių išauga net pats gražiausias meilės ryšys.

Pasaulinei Bažnyčių tarybai šiemet sukanka 70 metų

 

Jau neužilgo prasidedančios kasmetinės maldų savaitės už krikščionių vienybę išvakarėse verta prisiminti, kad šiais metais savo įkūrimo septyniasdešimtmetį paminės Pasaulinė Bažnyčių taryba, kuri yra pagrindinė Katalikų Bažnyčios ekumeninio dialogo partnerė  ir pagrindinė ekumeninė organizacija viso pasaulio mastu.

Kard. Parolin. Kas svarbiausia Bažnyčios gyvenime šiais metais?

 

Naujuosius metus popiežius Pranciškus pradeda kelione į Čilę ir Peru, kuri prasidės jau po kelių dienų. Vėliau šiais metais į dėmesio centrą vėl sugrįš šeimos tema, nes rugpjūtį Dubline vyks pasaulinis šeimų susitikimas. Šių metų rudenį Vatikane vyks Vyskupų Sinodo asamblėja ir Bažnyčios dėmesio centre bus jaunimas. Šiomis temomis interviu Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato žinių tarnybai davė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Prasidėjo „Studium“ - Šventųjų skelbimo kursai

 

Pirmadienį Urbono universitete Romoje prasidėjo kasmet rengiami Šventųjų skelbimo kongregacijos kursai. Juose formuojami būsimi šventųjų skelbimo bylų ekspertai, perduodamos jiems šiam darbui būtino teologijos, istorijos ir teisės žinios. Įvadinę kalbą kurso dalyviams pasakė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato, kuris apžvelgdamas Kongregacijos per praėjusius metus nuveiktus darbus paminėjo ir Lietuvą, kaip vieną iš vienuolikos šalių, kuriose 2017 įvyko beatifikacijos. Kongregacijos prefektas kardinolas Amato Vilniuje birželio 25 dieną paskelbė Bažnyčios kankinį ir arkivyskupą Teofilių Matulionį palaimintuoju.

Vyskupai apie Korėjų viršūnių susitikimą: „Esame viena tauta, šeima“

Besiruošiant Pjongčange, Pietų Korėjoje, vasarį vyksiančioms žiemos olimpinėms žaidynėms, kalbama apie Korėjų viršūnių susitikimą. Susitikime – ir karo atskirtų šeimų klausimas. Pietų Korėjos vyskupai pažymi, kad „esame viena tauta, viena šeima ir tai kiekvieno dialogo pamatas. Tačiau reikia nuveikti daugiau, daryti viską kas įmanoma, kad Korėja vėl susivienytų“. Tedžono vyskupas Lazarus You Heung-sik labai džiaugiasi išgirdęs žinias apie viršūnių susitikimą, kur dalyvavo abiejų Korėjų delegacijos, vyksiančios į būsimas žaidynes. Tai vienas pirmųjų aukšto lygio dialogo susitikimų tarp Pietų ir Šiaurės atstovų. Pasak vyskupo, susitikimas praėjo labai gerai. Svarbu, kad abi šalys išreiškė norą dalyvauti žiemos olimpinėse žaidynėse, su delegacija, kur būtų ne tik atletai, be ir žurnalistai, aukšto lygio valdžios atstovai ir sportininkus dainomis bei šokiais palaikanti merginų grupė.

Popiežiaus katechezė apie Mišių Garbės himną ir Pradžios maldą

 

Prieš savaitę trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje aiškinęs kas yra Mišių Gailesčio aktas, kuris mums padeda atsisakyti savo išdidumo ir stoti Dievo akivaizdon tokiais, kokie iš tiesų esame – tai yra nusidėjėliai, kuriems reikia atleidimo, šį kartą popiežius Pranciškus kalbėjo apie kitus Mišių pradžios elementus – Garbės himną ir Pradžios maldą.

Artėja maldų savaitė už krikščionių vienybę

 

Jau netrukus, sausio 18-25 dienomis bus minima tradicinė maldų savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos pradžia sutaps su popiežiaus Pranciškaus kelione į Lotynų Ameriką, tačiau grįžęs iš kelionės, sausio 25 d. popiežius vadovaus ekumeninę savaitę užbaigiantiems Šv. Pauliaus atsivertimo šventiems antriesiems mišparamas, Apaštalui dedikuotoje bazilikoje, kuriuose kasmet kartu meldžiasi Romoje gyvenančių krikščioniškų bendruomenių atstovai.

Popiežius: Vis labiau skverbiasi atmetimo kultūra

 

Pirmadienį, sausio 15 dieną, popiežius Pranciškus šeštąjį kartą lankysis Lotynų Amerikos žemyne, per aštuonias dienas aplankys Čilę ir Peru, kraštus, kurių istorija jam gerai žinoma. Priartėjus kelionei popiežius Pranciškus pasiuntė video sveikinimą abiejų kraštų gyventojams, pažymėdamas, kad atvysta kaip Evangelijos džiaugsmo piligrimas, trokštantis, kad visi Čilėje ir Peru būtų kartu su juo sutvirtinti to paties Prisikėlusio Kristaus tikėjimo ir vilties:

Filipinų katalikų liaudies pamaldumo formos viršija rekordus

 

Nekaltai pradėtoji Marija yra Filipinų, skaitlingiausio Azijoje katalikų daugumos krašto dangiškoji globėja, o nuo šių metų gruodžio 8-oji, Marijos Nekaltojo prasidėjimo liturginė iškilmė, Filipinuose drauge yra valstybės minima šventė. Dekretą, skelbiantį šventę, pasirašė Filipinų prezidentas Rodrigo Dutere. Nacionalinio šventės statuso suteikimas nereiškia automatiškai, kad gruodžio 8-oji  bus laisva nuo darbo diena. Tą dieną nedirbs mokyklos ir valdžios įstaigos, tačiau kas tą dieną nedirbs, negaus atlyginimo, kaip paprastai šventinėmis nedarbo dienomis. Filipinuose panašiai pripažintos kitų religinių bendruomenių šventės.

Popiežiaus homilija: dviveidžiai ganytojai – Bažnyčios žaizda

 

 „Jėzus mokė kaip turintis galią“, - sako šv. Morkus antradienio Mišių metu skaitytoje Evangelijos ištraukoje. Artumas, nuoširdus rūpinimasis, įsijautimas į žmonių bėdas –šiais bruožais Jėzaus mokymas skyrėsi nuo kitų, sakė popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Ir kiti mokytojai galbūt sakė tiesą, tačiau jie kalbėjo žiūrėdami į žmones iš aukšto ir jų žodžiai nepasiekdavo širdies. Jėzus kalba su Tėvo suteikta galia ir dėl to jam suprantamos žmonių problemos, skausmai, nuodėmės.

Popiežiaus homilija. Silpnojo niekinimas – velnio darbas

Po Kalėdų laikotarpio pertraukos, pirmadienio rytą popiežius Pranciškus vėl aukojo Mišias su homilija Šv. Mortos namų koplyčioje. Lietuvoje, dėl į sekmadienį perkeltos Viešpaties Apsireiškimo šventės, į pirmadienį buvo perkelta Viešpaties Krikšto šventė. Vatikane Krikšto šventė buvo minima sekmadienį, tad pirmadienį popiežius aukojo pirmosios eilinio laiko savaitės pirmadienio Mišias ir jų metu sakytoje homilijoje komentavo pavydo ir neapykantos epizodą, apie kurį kalbama šios dienos skaitinyje iš pirmosios Samuelio knygos.

Popiežiaus naujametinis susitikimas su diplomatiniu korpusu

Pirmadienio rytą įvyko tradicinis naujametinis popiežiaus Pranciškaus susitikimas su diplomatiniu korpusu – beveik visos pasaulio valstybių bendruomenės atstovais, akredituotais prie Šventojo Sosto. Kaip paprastai šiomis progomis, diplomatams sakytoje kalboje popiežius apžvelgė pasaulio gyvenimo panoramą, paminėjo svarbiausius pastarųjų vienerių metų įvykius, konfliktų ir neteisingumo situacijas, kurios jau daug metų laukia sprendimo, taip pat priminė pagrindinius principus ir vertybes, kuriomis vadovaudamasis Šventasis Sostas dalyvauja tarptautinės bendruomenės gyvenime.

Popiežius liuteronams: spartinkime žingsnius link visiškos vienybės

 

Malda nuskaistina ir apvalo; malda duoda jėgų kelionei ir nušviečia kelią; malda yra tarsi kuras mūsų kelionėje į vienybę. Viešpaties meilė, kurios pasisemiame melsdamiesi, padeda mums aiškiau matyti tikslą, kurio esame pašaukti siekti, paskatina mus daryti artimo meilės darbus, suteikia kantrybės ir jėgų mūsų bendrai kelionei. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį jį aplankiusią Pasaulinės liuteronų federacijos vadovybę, su šių metų gegužės mėnesį išrinktu nauju pirmininku, liuteronų arkivyskupu iš Nigerijos, Musa Panti Filibusu.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Ar žinai savo krikšto datą?

Šiandien minima Viešpaties Krikšto šventė užbaigia Kalėdų metą ir kviečia pamąstyti apie mūsų pačių krikštą, sakė popiežius Pranciškus, sveikindamas sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus. Vatikane ir Italijoje liturgijoje buvo minimas Kristaus Krikštas Jordane. Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė – nebuvo nukelta į sekmadienį, kaip Lietuvoje, bet buvo minima sausio 6-ąją.

„Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2)

 

Graikiškas žodis – Epifanija (gr. Epiphaneia – apsireiškimas), reiškiantis pasirodymą, arba manifestaciją – apsireiškimą, mums primena Kristaus pirmąjį apsireiškimą šiam pasauliui. Pirmutinė šio žodžio reikšmė skirta karaliui, kuris lanko savo provincijų žmones. Krikščionys nuo seniausių laikų šio žodžio reikšmę supranta kaip Dievo Apsireiškimą Jėzaus – Dievo Sūnaus – asmenyje. Viešpaties Apsireiškimas, Trijų Karalių šventė, Bažnyčioje švenčiama jau nuo antrojo amžiaus po Kristaus ir pradėta švęsti anksčiau negu pati Kalėdų šventė.  Reikia nepamiršti, kad Viešpaties Apsireiškimas suprantamas ne vien kaip tik Trijų Karalių apsilankymas, užgimus Jėzui. Šios šventės ryškus aidas yra ir pats Jėzaus krikštas Jordano upėje po trisdešimties metų, pirmas Jėzaus pasirodymas sinagogoje bei pirmas Jėzaus stebuklas Kanos vestuvėse.

Jeruzalės arkivyskupas: Taika yra visų. Visų mūsų likimas yra surištas

 

 „Taika yra visų, ne vien dabartinių lyderių. Bergždžia prašyti didžiųjų taikos, jei jos nekuria mažieji, savo kukliomis pastangomis.  Visų mūsų likimas yra surištas, tiek vienų, tiek kitų“. Šiais žodžiais Jeruzalės patriarchato administratorius arkivyskupas Pizzaballa kreipėsi į tikinčiuosius Dievo Gimdytojos iškilmės Mišiose pirmadienį. Arkivyskupas, administruojantis lotynų patriarchato bažnyčias Šventojoje Žemėje, priminė visos katalikų bendruomenės pareigą darbuotis vardan taikos.

Powered by BaltiCode