Par­duo­da žemę

Že­mės ūkio pas­kir­ties že­mę (plo­tas – 2,7900 ha, na­šu­mo ba­las – 30 proc.) Tel­šių ra­jo­ne, Ne­rim­dai­čių kai­me, ties Tri­me­sė­džio kai­mo ri­ba, prie pag­rin­di­nio ke­lio į Juo­za­pa­vą. Kai­na su­tar­ti­nė. Tel. 8 616 79 780.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode