Užuojauta

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys. 

Skaudžią gyvenimo valandą mirus mylimam vyrui, tėveliui, broliui Viktorui Kiubiui, reiškiame gilią užuojautą žmonai Nadieždai, vaikams, seserims Irenai ir Kristinai bei jų artimiesiems.

Buvę bendradarbiai: Irma, Regina, Ieva, Angelė, Bronelė, Zita, Jadvyga, Vidmantas, Pranas ir Alfa.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode