K. Bartkevičius: „Pakeitus Pelno mokesčio įstatymo nuostatą savivaldybės būtų suinteresuotos skatinti verslumą ir kurti naujas darbo vietas“

 

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius užregistravo Pelno mokesčio įstatymo 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (XIIIP-1534), kurį priėmus savivaldybės būtų suinteresuotos skatinti verslumą, kurti naujas darbo vietas bei imtis investicijų pritraukimo. Šiai Seimo nario iniciatyvai pritarė bei po minėtu projektu pasirašė įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys Seimo nariai.

Seniūnai lauko keliais važinės prabangiais visureigiais

Gruodžio pabaigoje į Mažeikius atgabenti nauji automobiliai, kurių rakteliai ir dokumentai įteikti aštuonių kaimiškųjų seniūnijų seniūnams. Automobilių naudą ir reikalingumą pripažįsta visi, tačiau netgi kai kurie Tarybos nariai, pritarę automobilių įsigijimui, mano, kad jie per daug prabangūs.

Mažeikiai – miestas, kuriame jau nesinori gyventi

 

Su Naujaisiais! Tokį pasisveikinimą siunčiame į kiekvieno iš Jūsų namus. Su juo norėtųsi palinkėti to krikštolinio baltumo visame kame. Baltumo, kuris trumpam buvo Naujųjų metų naktį padengęs žemę. Bent jau Mažeikiuose. Tik gaila, kad neilgam. Jau paryčiais lietus nuplovė sniegą ir vėl Naujaisiais, kaip ir pernai, tapo purvina. Kaip ir daugumos mūsų sąžinės...

 

Lietuvos vėliava

 

Jau XIV a. pabaigoje Vygandas Marburgietis, savo kronikoje aprašydamas Veliuonos kautynes, mini lietuvius, turėjusius vėliavą, tik jos išvaizda nenurodoma.

Vyrai, eidami į mūšį, prašydavo savo narsių žuvusių protėvių vėlių pagalbos, būrio priekyje nešdami vėliavą. Vėliavos būdavo įvairių spalvų, su raiteliu arba Gedimino stulpais. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliava buvo baltas Vytis raudoname audekle.

Pensijos nebepriklausys nuo politikų valios

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iš esmės keičiama pensijų apskaičiavimo tvarka, o sausį senjorai sulauks didesnės pensijos. Nuo šiol visos socialinio draudimo pensijos bus indeksuojamos kiekvienų metų pradžioje ir priklausys nuo šalies ekonominių rodiklių, o ne nuo politikų valios. Pensijos kasmet didės tiek, kiek ir dirbančiųjų atlyginimai.

Pokyčiai

 

Išgyvename ypatingą laikotarpį: ką tik praėjo šv. Kalėdos, po poros dienų su nostalgija stebėsime, kaip kartu su spalvotais ugnies pliūpsniais danguje išnyksta dar vieni metai. Pasitikdami Naujuosius nedrąsiai svarstysime, ko nespėjome ar nesugebėjome įgyvendinti, ką norėtume nedelsiant nugramzdinti užmarštin, o ką nešiotis širdyje. Daug dalykų svarstysime, daugybės atsakymų ieškosime, nors vėliau – kaip visuomet – vėl skanausime gyvenimą. Saldų, kartoką arba net nuodingą, bet skanausime...

Mažeikių rajono savivaldybė išnuomoja negyvenamąsias patalpas

Mažeikių rajono savivaldybė viešo konkurso būdu penkeriems metams išnuomoja negyvenamąsias patalpas kultūros ir sporto veiklai vykdyti adresu: Ventos g. 8A, Mažeikiai:

1. Nuomojamas plotas 92,99 kv. m, pradinis nuompinigių dydis – 0,58 Eur už kv. m per mėnesį (PVM neapmokestinama). Pradinis įnašas 161,80 Eur sumokamas į sąskaitą LT044010040700080156 AB Luminor Bank banke.

Apie geležines žemdirbio kurpes

Skaičiuodami paskutines metų dienas, kiekvienas susimąstome, ką šie metai mums atnešė ir ko pavyko pasiekti. Žemės ūkyje metai buvo ypač gausūs. Deja, ne derliumi ar pajamomis, o liūtimis ir jų „dovanotais“ nuostoliais. Ne vienas ūkininkas, skaičiuodamas metų veiklos balansą, vėl vos suves galą su galu. Parduotuvėse pritrūkus lietuviškų bulvių ar burokėlių, galop šių metų padarinius pajusime ir mes, vartotojai.

Ir J. Basanavičius buvo emigrantas

 

Kas antras emigravęs yra jaunas žmogus, todėl pasitikdami atkurtos Lietuvos gyvavimo jubiliejų pasitarkime, kokias priemones turime pasitelkti, kad kitą šimtmetį taptume šalimi, į kurią lietuviai norėtų grįžti ne tik per šventes.

Šventes pasitinkame su gerokai papildytais namais, kai galime džiaugtis prie namų židinio sugužėjusiais šeimos nariais iš viso pasaulio. Turbūt sunku atrasti šeimą, kuri nebuvo paliesta emigracijos. Juk per nepriklausomybės metus emigravo bene kas trečias. Vien per praėjusius metus Lietuvą paliko tiek, kiek gyvena Marijampolėje – 50 000 Lietuvos gyventojų.

Kūčios Nakvynės namuose

 

Jau tapo gražia tradicija Mažeikių nakvynės namuose kasmet rengti simbolinę Kūčių vakarienę. Šiemet tai įvyko gruodžio 22-ąją. Po šv. Mišių, kurias aukojo kunigas Vytautas Dvaržeckis, parodyta  meninė programėlė, kurią parengė dažnai Nakvynės namuose besilankanti režisierė Airida Lementauskienė.

Pagerbti kultūros nešėjai

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro jau antrus metus surengta „Kultūros nešėjas 2017“ nugalėtojų pagerbimo ceremonija užvakar vyko Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Po parapijos klebono kun. Gintaro Lengvino aukotų šv. Mišių už kultūros darbuotojus apdovanoti suvenyrais 8 rajono kultūros atstovai. Pasak Kultūros centro direktoriaus Raimundo Radavičiaus, nominantai atrinkti bendru seniūnų bei kultūros centrų vadovų sutarimu.

Brangūs broliai ir seserys,

 

sveiki sulaukę šv. Kalėdų iškilmės! Tai nuostabus slėpinys kurį švenčiame: Dievas Tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Viešpats tapo vienu iš mūsų. Išsipildė gražiausia žmonijos svajonė – regėti mus aplankiusį Dievą. Išsipildė ilgesys pakalbinti Kūrėją. Dievas prisiėmė žmogaus vargą, kad jį palengvintų, dar daugiau – kad jį perkeistų. Jis pakvietė žiūrėti į pasaulį Jo akimis – meilės žvilgsniu. Jis kvietė žmones pakeisti savo širdį ir žvelgti į kitą žmogų – su gailestingumu ir giedrumu. Dievas apsisprendė, kad mes apsispręstume. Jis pakvietė atrasti gyvenimo grožį paprastuose dalykuose ir būti jautriems vargšams.

Savivaldybėje – svečias

 

Mažeikių rajono savivaldybėje lankėsi ir su Savivaldybės meru Antanu Teniu susitiko svečias Mats Kjaer – švedas, kuris savo darbinės veiklos metu aktyviai plėtė Švedijos SEB banko veiklą Baltijos ir kitose Rytų Europos šalyse. Svečias atvyko mero patarėjo Virgilijaus Radvilo kvietimu užmezgus ryšius komandiruotės į Švediją metu. Taip pat buvo pristatyta verslo situacija rajone, susitikta su MVA direktoriumi, aplankytos kelios rajono įmonės.

Pradūrė padangas

 

Tarp sekmadienio 19.30 val. ir pirmadienio 8.30 val. Mažeikiuose, Žemaitijos g., namo kieme, pradurtos 48-erių metų mažeikiškiui priklausančio automobilio „Alfa Romeo“ padangos.  Žala – 240 eurų.

Šilumos energijos taupymo priemonės

Sąskaitos dydį už šildymą lemia du segmentai – tai šilumos kaina ir suvartotas šilumos kiekis. Jei įmonės kolektyvui pavyko stabilizuoti vieną žemiausių šilumos kainų Lietuvoje, tai pastatų šilumos energijos suvartojimas kelia nerimą. Paanalizavus renovuotų daugiabučių namų šilumos suvartojimą bei sąskaitų už šildymą dydį ir palyginus tuos rodiklius su nerenovuotais daugiabučių namais, skirtumai siekia iki 8–10 kartų. Tuos didžiulius skirtumus lemia pastatų būklė.

Mažeikiuose lankėsi europarlamentaras

 

Antradienį Mažeikius aplankė ir susitikimą su visuomene organizavo Europos Parlamento (EP) narys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys, Delegacijos ryšiams su Baltarusija narys, Delegacijos EURONEST Parlamentinėje Asamblėjoje narys, Regioninės plėtros komiteto pavaduojantis narys Bronis Ropė. Jis atvyko susitikti su visuomene, supažindinti su naujienomis, kas svarstoma ir sprendžiama Europos Parlamente žemės ūkio klausimais.

Prezidentės sveikinimas

Mieli Lietuvos žmonės,

sulaukėme nuostabaus kalėdinio meto, talpinančio savyje visa, kas žmogui iš tiesų brangu.

Ir amžiną viltį, ir nuoširdumą, ir tikėjimą.

Namo administratorius. Kieno interesams atstovauja?

Nuomonė

 

             Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta, kad administratorius privalo: ,,Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais...“ Kalbant suprantamesne kalba, namo administratorius privalo savo funkcijas vykdyti taip, kad visas paslaugas gyventojai (naudos gavėjai) gautų nepažeidžiant jų interesų. Tuose pačiuose Nuostatuose, papunktyje 4.6.2., aiškiai pasakyta, kad ,,jeigu administratorius yra perkančioji organizacija, pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu“. Šių Nuostatų II skyriaus ,,Administratoriaus funkcijos“ 4.4. papunktyje nurodyta, kad administratorius ,,...rengia ilgalaikį (2 ir daugiau metų) namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą (toliau – ilgalaikis planas), apskaičiuoja mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą ir teikia juos patalpų savininkams tvirtinti...“. Ir dar noriu pacituoti IV skyriaus „Patalpų savininkų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimas“ 8. punktą, kuris nusako, kad ,,administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas“.

Padėsi sau – padėsi savo vaikui!


 
Telšių krizių centras antrus metus vykdo tęstinį projektą „Telšių krizių centro pagalba Žemaitijos vaikams 2016–2018 m.“ ir teikia pagalbą vaikams ir jų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, remia Telšių ir Plungės rajono savivaldybės.

Svajoti reikia atsakingai

 

Vis dažniau mūsų puslapio svečiais tampa dar pakankamai jauni mažeikiškiai, o šių metų seriją užbaigia Justinas Barakauskas. Stebina šio žmogaus pasiekimai, savitas požiūris į mus supantį pasaulį bei ieškančio ir kuriančio žmogaus vietą jame, tad be jokios ypatingos įžangos ir ilgų gaišinančių išvedžiojimų tiesiog kalbiname Justiną.

„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi“ (Lk 1, 31)

 

Ketvirtasis  Advento sekmadienis mums primena Dievo nuolat daromus stebuklus žmogui, kai jo širdis ir gyvenimas atviri Dievo veikimui. Šį sekmadienį galime palyginti Zakarijo, šv. Jono Krikštytojo tėvo, istoriją ir Marijos panašų atvejį, kai angelas jiems kalbėjo Dievo lūpomis. Pirmu atveju senyvo amžiaus Zakarijas  buvo nubaustas nebylyste iki kūdikio gimimo, kad netikėjo, jog senatvėje susilauks palikuonio. Tikrai pasakytume keistas tas Dievo veikimas, kai Zakarijas, iš angelo prašydamas ženklo, nubaudžiamas nebylyste, o Marijai nieko neprašant suteikiamas ženklas – žinia apie Elzbietos sūnaus pradėjimą senatvėje. Marijos atveju nieko panašaus nenutiko, nes ji angelo žinią apie kūdikio gimimą iš Šv. Dvasios priėmė pasitikėdama Dievu, tik sumišusi susimąstė, kaip tai įvyks.

R. Dargis: „Buriavimas ir gyvenimas – beveik tas pats“

Kraštietis Robertas Dargis, verslininkas, įmonių grupės „Eika“ įkūrėjasbeivaldybos pirmininkas, yra  pasinėręs į daugelį veiklų, buvo LR Vyriausybės konsultantas būsto ir komunalinio ūkio klausimais, dirbo LR Vyriausybės kancleriu, prezidento ir premjero patarėju, aktyviai dalyvauja asociacijų veiklose. Interviu „Būdui žemaičių“.

Pirmą kartą paminėta Teismo diena

Penktadienį Mažeikių rajono apylinkės teisme pirmą ir tikriausiai paskutinį kartą buvo minima Lietuvos teismų diena, mat nuo kitų metų Mažeikių ir Akmenės rajonų apylinkės teismai bus prijungti prie Telšių rajono apylinkės teismo.

Powered by BaltiCode