Romas

Vietoj gaisrinės – bažnyčia

2019 m. lapkričio 21 d. 17.15 val. Vydūno g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. vyks viešas susirinkimas, kur bus svarstomi su visuomene gaisrinės pastato paskirties keitimo į bažnyčią projektiniai pasiūlymai. Statytoja – Mažeikių evangelikų liuteronų parapija.

Svarbi žinia!

Nuo lapkričio 6 d. iki lapkričio 20 d. ties degaline „Naftos dujos“ (Algirdo g. 42, Mažeikiai), viaduko statybos darbų zonoje, vyks vamzdynų tiesimo darbai.

Mažeikiuose uždarys pervažą

Jau šį savaitgalį, nuo lapkričio 9 d., šeštadienio, 21.00 val. iki lapkričio 10 d., sekmadienio, 9.00 val., bus uždaryta geležinkelio pervaža, esanti Laisvės g., Mažeikiuose (geležinkelio ruožas Mažeikiai–Rengė). Bus vykdomi geležinkelio pervažos remonto darbai, tad tuo metu transporto priemonių eismas ja bus draudžiamas.
Transporto eismas bus nukreiptas per Algirdo gatvėje esančią geležinkelio pervažą.

Savivaldybės informacija

Mažeikių r. savivaldybės taryboje netrūko ambicijų

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Spalio 25 d. vyko Mažeikių r. savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo 25, vėliau 21 tarybos narys. Vienas iš nedalyvavusių – socialdemokratas, daugelį kadencijų buvęs Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, kuris spalio 22 d. 48 valandoms buvo sulaikytas STT. B. Kryžius savo narystę taryboje ir partijoje sustabdė.

Viekšniuose – respublikinis festivalis

Gražina VERŠINSKIENĖ

Spalio 24-ąją Viekšnių gimnazijos salė vos talpino respublikinio festivalio ,,Lai Vėikšniūs skombies žemaitėška ruoda“, skirto Žemaitijos metams paminėti, mažuosius dalyvius, auklėtojas, žiūrovus. Sulaukta ir svečių – Švietimo skyriaus vyr. specialistės Nijolės Zakalskienės, buvusios lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ l. e. p. direktorės Silvos Poškienės.

Apie jėzuitą A. Salmeroną...

Šiemet, rugsėjo mėnesį, sukako 504 metai nuo žymaus Jėzaus Draugijos nario, vieno pirmųjų jėzuitų ir šv. Ignaco bičiulių, ispano Alfonso Salmerono gimimo. Gimęs 1515 m. rugsėjo 8 d. Tolede, Ispanijoje, A. Salmeronas buvo ispanų Biblijos tyrinėtojas, katalikų kunigas ir vienas pirmųjų jėzuitų, per 70 metų trukusį gyvenimą ypač pasižymėjęs kaip teologas, biblistas ir pamokslininkas. Jis, kaip popiežiaus paskirtas teologas, dalyvavo visuose trijuose 18 metų užsitęsusio Tridento Susirinkimo etapuose. Viena svarbiausių tarnysčių jo gyvenimo buvo pamokslavimas įvairiuose Italijos miestuose; šių biblinių homilijų pagrindu tėvas Salmeronas vėliau išleido 16 tomų įvairių Naujojo Testamento knygų (Evangelijų, Apaštalų darbų, Pauliaus laiškų) komentarų. Ispanų jėzuitui teko paragauti ir diplomato tarnystės – kaip popiežiaus pasiuntinys ir kitų nuncijų palydovas jis vyko į Airiją, Vokietiją, Belgiją ir… Lietuvą. 1555 m. spalio pabaigoje į Vilnių atkeliavęs A. Salmeronas tapo pirmuoju Lietuvą aplankiusiu jėzuitu. Tiesa, tuomet jo įspūdžiai nebuvo džiugūs – šaltas oras ir jokių perspektyvų jėzuitams įsikurti Lietuvoje Reformacijos pakilimo metu.

Šventė visai šeimai

Praėjusį šeštadienį Mažeikiuose vyko pirmą kartą organizuotas Palaiminimų šeštadienis tema „Apsiginkluokite visais Dievo ginklais“ (Ef 6, 11), sukvietęs didelį būrį įvairaus amžiaus ir įsitikinimų žmonių. Konferencijas Mažeikių r. savivaldybės kultūros centre vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kun. Gediminas Numgaudis OFM iš Kretingos. Jie kalbėjo apie nuolankumą, paprastumą, ribą tarp tiesos ir melo bei vidinę kovą ir ginklus – viltį, Dievo žodį, maldą.

Tikintieji rinkosi į atnaujintą bažnyčią

Spalio 27-ąją Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapiją vizitavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po kone penkerių metų pertraukos, kai buvo restauruojama bažnyčia, vėl sugrįžta į ją. Mažeikių rajono savivaldybės ir kitų geradarių dėka atnaujintas bažnyčios stogas, lubos, grindys, pakeisti šviestuvai.

Apdovanota Prezidentūroje

Spalio 28 d. LR Prezidentūroje apdovanoti geriausieji Konstitucijos žinovai. Tarp jų – ir Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos šeštokė Rusnė Statkutė, kuri 5–7 klasių moksleivių amžiaus grupėje užėmė trečiąją vietą.

Senjorų dienos Viekšnių filiale

Spalio 21–25 d. vyko akcija „Senjorų dienos internete 2019“. Jos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius.

Jei taip mylėtume gyvuosius...

 

Esu mirtis, kuri tave lydėjo

Nuo mažo kūdikio sapnų,

Esu mirtis, kuri šalnoj rugsėjo

Ir vasaros žvaigždynuos gyvenu.

Esu mirtis, kuri gėles aplanko

Ir žemės viešpatysčių karalius,

Esu aš motina, kuri beturčius renka,

Ir karalienė – auksą ir perlus.....

                                     (B. Brazdžionis)

Visų šventųjų ir Vėlinių išvakarėse – pokalbis su Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru rel. m. mgr. kun. Antanu Mačiumi.

2019-10-31 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

2-jų kamb. butą, be remonto, V a., Pavasario g. 21 name.

Tel. 8 686 06 338.

Sodybą Ketūnų k., Mažeikių r. Yra 2 ha žemės.

Tel. 8 620 98 155.

Pusę namo Viekšniuose, Akmenės g. 22, prie Ventos upės.

Tel. 8 686 11 426, Emilija.

Perka nekilnojamą turtą

 

Paslaugos

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

Moterys glaisto, dažo, tapetuoja. Vyrai kloja plyteles ir parketą.

Tel. 8 628 82 827.

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

Gaminame sodo namelius, vasarnamius, įvairaus dizaino ir konstrukcijų pirtis, pavėsines ir kitus medžio gaminius.

Galime pakonsultuoti ar suprojektuoti 3D. www.medzio-gaminiai.lt

Tel. 8 686 34 213.

Parduoda įvairias prekes

Parduodu naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina 40 eur.

Tel. 8 678 66 028.

Kojinę siuvimo mašiną. Kaina – 50 Eur.

Tel. 8 627 70141.

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną. Perkant dvi puseles, visą kiaulę, kaina – 2,50 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur. Atveža. Tel. 8 607 12 690.

Perka įvairias prekes

Superka auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, apdovanojimus, laikrodžius, monetas ir kitą įvarų antikvariatą. Dirba visoje Lietuvoje. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 670 59 488,

8 626 68 561.

Ieško darbo

Slaugytojos, valytojos Mažeikiuose.

Tel. 8 688 44483.

Siūlo darbą

Išnuomojama darbo vieta kirpėjai(ui), turinčiam darbo patirties.

Tel. 8 688 53 268.

Parduoda transporto priemones

 

Parduoda mišką, medieną, malkas

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo,   uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.  

Akmens anglį, granules, lapuočių pjuvenų briketus, baltarusiškų durpių briketus. Atveža.

Tel. 8 686 09 222.

Anglį, durpių briketus, ąžuolines malkas.

Tel. 8 653 33 222.

Pigiai medžio pjuvenų briketus, anglį, granules, durpių briketus, malkas. Atveža.

Tel. 8 636 62 665.

Perka mišką, medieną, malkas

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.    

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.  

Perka gyvulius ir gyvūnus

Brangiai superka buliukus ir telyčias Žemaitijoje.

Nuo 50 kg iki 90 kg

Nuo 2 savaičių iki 4 mėnesių.

Pieniniai buliukai 1,80 Eur/kg, telyčios

1,10 Eur/kg

Mėsiniai buliukai 2,20 Eur/kg, telyčios 2,00 Eur/kg

Belgų buliukai 4,30 Eur/kg, telyčios 3,30 Eur/kg

Tel. 8 621 50 243.

Perka transporto priemones

Brangiai perka automobilius, mikroautobusus, traktorius. Gali būti tvarkingi, daužti arba angliški. Sutvarko dokumentus, pasiima savo transportu.

Tel. +370 625 01 103.

 

„ORLEN Lietuva“ ir Savivaldybės sutarė dėl bendro projekto

Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ susitiko Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius ir šios bendrovės generalinis direktorius Michal Rudnicki. Aptartos rajonui aktualios temos: naujų investuotojų pritraukimas, galimybės parduoti ir pirkti perteklinę šilumos energiją, finansinė parama kitų metų renginiams organizuoti, bendras bendrovės ir Savivaldybės projektas įsteigti stipendijas.

„ORLEN Lietuva“ ir Savivaldybės sutarė dėl bendro projekto

Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ susitiko Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius ir šios bendrovės generalinis direktorius Michal Rudnicki. Aptartos rajonui aktualios temos: naujų investuotojų pritraukimas, galimybės parduoti ir pirkti perteklinę šilumos energiją, finansinė parama kitų metų renginiams organizuoti, bendras bendrovės ir Savivaldybės projektas įsteigti stipendijas.

„Lemčiai“ – 30

Spalio 13 dieną Kaune vyko bendrijos ,,Lemtis“ veiklos trisdešimtmečio minėjimas, kuriame dalyvavo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos atstovai: direktorė Rima Širvinskienė, pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė, pavaduotojas ūkio reikalams Algirdas Šadauskas bei keli mokytojai.

Laidojimo tradicijos keičiasi

Daugelis vyresnių žmonių gerai prisimena tokias šermenų tradicijas, kaip velionio šarvojimas namuose, gedėjimas prie karsto tris paras, maistu nukrauti stalai, vidurnaktį baigus giedoti giesmes. Toks reiškinys buvo įprastas, tačiau šiandien, ko gero, atrodytų labai „senoviškai“.

Paminėtas garbus jubiliejus

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

 Spalio 11-ąją Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje Lietuvos vyskupai, Telšių vyskupijos kunigai, garbūs svečiai ir kiti tikintieji padėkos šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, paminėjo Telšių vyskupo emerito Jono Borutos SJ 75-erių metų jubiliejų. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Išeinantis miestas I

Ruduo pamažu įsismarkauja... Dažni gūsingi vėjai „iš dūšios“ pasidarbavo ir medžių rūbas tapo nebe toks tankus – jau vis labiau permatomas, o kai kur net visai ažūrinis. Gamtos spalvų gilumas, jų įvairovės gausa dažnam užima kvapą ir maloniai apsvaigina. Toks yra amžinas gamtos stebuklas!

2019-10-18 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda kurą šildymui

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

________________________________________

 

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo, uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.

________________________________________

 

Akmens anglį, granules, lapuočių pjuvenų briketus, baltarusiškų durpių briketus. Atveža.

Tel. 8 686 09 222.

Nuoma

 

Paslaugos

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

_________________________________________

 

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

_________________________________________

 

Gaminame sodo namelius, vasarnamius, įvairaus dizaino ir konstrukcijų pirtis, pavėsines ir kitus medžio gaminius.

Galime pakonsultuoti ar suprojektuoti 3D.   www.medzio-gaminiai.lt

Tel. 8 686 34 213.

__________________________________________

Atlieka visus santechnikos, suvirinimo darbus.

Tel. 8 616 51 404.

__________________________________________

 

Moterys glaisto, dažo, tapetuoja. Vyrai kloja plyteles ir parketą.

Tel. 8 628 82 827.

Parduoda įvairias prekes

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną. Perkant dvi puseles, visą kiaulę, kaina – 2,50 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur. Atveža. Tel. 8 607 12 690.

____________________________________________

Naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina – 40 Eur.

Tel. 8 678 66 028.

Ieško darbo

Slaugytojos, valytojos Mažeikiuose.

Tel. 8 688 44483.

Perka transporto priemones

Brangiai perka automobilius, mikroautobusus, traktorius. Gali būti tvarkingi, daužti arba angliški. Sutvarko dokumentus, pasiima savo transportu.

Tel. +370 625 01 103.

Perka kurą šildymui

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.  

___________________________________________

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.    

Parduoda nekilnojamąjį turtą

2-jų kamb. butą, be remonto, V a., Pavasario g. 21 name.

Tel. 8 686 06 338.

____________________________________________

 

Žemės ūkio paskirties žemę, 95 ha, 32 sklypai, Juodeikėlių, Ritinės, Račalių, Palūšės, Dautarų, Pikelių kaimuose. Tel.: 8 659 98 265; 8 655 48 660.

____________________________________________

Pusę namo Viekšniuose, Akmenės g. 22, prie Ventos upės.

Tel. 8 686 11 426, Emilija.

Dovanoja

Konferencijų salės kėdes.

Tel. +370 698 26601.

 

Plinkšių globos namuose – sensorinis sodas

Gražina VERŠINSKIENĖ

Tikslo siekimas, kantrybė ir susikalbėjimas Plinkšių globos namų gyventojams ir darbuotojams leidžia džiaugtis dar vienu įgyvendintu projektu – sukurta multisensorinė aplinka. Prieš metus įrengtas „Snoezelen“ kambarys, skatinantis regos, klausos, uoslės, lytėjimo bei judėjimo pojūčius. Šiemet šių pojūčių stimuliavimas persikėlė į natūralią aplinką – sensorinį sodą.

Teisininko konsultacija

Mūsų įmonės darbuotojas prašo išleisti jį mokymosi atostogų. Kokia tvarka tai turėtume padaryti ir ar privalome apmokėti už tokias atostogas, jeigu tuo metu jis visiškai nedirbs?

Powered by BaltiCode