„Giliuko“ bendruomenės edukacinė išvyka į Šakius

 

Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ jau tapo tradicija mokslo metus užbaigti edukacine išvyka. Šiemet birželio mėn. įstaigos bendruomenė dalyvavo edukacinėje išvykoje-seminare „Vaiko patirtinio ugdymo(si) svarba ir galimybės Šakių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Išvykos tikslas – pasidalyti gerąja darbo patirtimi, susipažinti su Šakių ir kitų šalies rajonų ikimokyklinių ugdymo įstaigų aktualijomis bei iššūkiais.

Tautinėje skautų stovykloje Rumšiškėse – ir mažeikiškiai

 

Liepos 14–22 dienomis Lietuvos liaudies buities muziejuje vyko tautinė skautų stovykla „Laužų karta“. Stovykloje daugiau nei 3000 dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Liepos 19-ąją – svečių dieną – stovyklavietėje „Vieninga ugnis“ Žemaitijos skautus aplankė Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė, tėveliai.

„Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams“ (Jn 6,2)

 

Stebuklingame duonos padauginimo sekmadienio Evangelijos pasakojime aptinkame save, ieškančius Dievo, kai esame prispausti ligų ir kitų – tiek dvasinių, tiek fizinių negalavimų. Taip pat šis pasakojimas mums primena, kad turime gyvenimo kelionėje mokėti jautriai pastebėti stokojantį artimą ir drąsiai dalintis šio gyvenimo dovanomis. Patenkinę savo fizinį alkį ir troškulį, esame kviečiami žvelgti giliau, nes dvasinis alkis ir troškulys yra reikalaujantis gilesnio mūsų atsiliepimo į Dievo įkvėpimus ir Jo vedimą.

Tarptautiniame konkurse – 3-ioji vieta klubui „Mano namai“

 

Liepos 20–23 dienomis Anykščiuose vykusioje miesto šventėje ,,Anykščių glėbyje“ organizuotame tarptautiniame floristinių kilimų kūrimo konkurse dalyvavo ir Mažeikių klubas ,,Mano namai“, kuris užėmė garbingą 3-iąją vietą. Jam įteikta Anykščių rajono savivaldybės mero padėka, rėmėjų dovanos ir prizai.

Abiturientams įteikti atestatai

 

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Savaitgalį miesto ir rajono abiturientams įteikti brandos atestatai. Mokyklą šiemet baigė daugiau kaip 600 moksleivių.

Baigė su pagyrimu

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazistus Savivaldybės meras Antanas Tenys bei gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė sveikino šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Paskutiniai Mažeikių krašto partizanai

 

     Ėjo 1954 metai. Dešimtmetį trukęs partizaninis pasipriešinimas palaužtas. Partizanai žuvę kovose, užkasti žvyrduobėse, pelkėse arba paimti į nelaisvę ir uždaryti į sovietinius lagerius Rusijos šiaurėje ar Tolimosiose Rytuose. Mažeikių rajone buvo likę tik partizano Leonardo Bieliausko-Jūros-Stumbro būrio likučiai. Sovietinis saugumas jiems sekti dar 1951 m. užverbavo agentą ,,Ūdrą“, bet L. Bieliauskas buvo nesugaunamas.

    

Bendruomenei – apie eismo saugumą

 

Liepos 7 d. Mažeikių rajono Pikelių miestelyje vyko tradicinė miestelio šventė. Miestelis šventė savo 450 metų sukaktį. Kaip ir kasmet, šventės metu buvo vykdomas konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse“, kuris sutraukia nemažai eismo dalyvių, įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties grupių žmonių.

Permainos Bažnyčioje

 

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Liepos 1–12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyko Didieji atlaidai. Liepos 11 – Kunigų – dieną paskelbti kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje.

Viekšnių rezidentas garbės kanauninkas eduk. m. mgr. kun. Boleslovas Jonauskas skiriamas Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriumi, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Mažeikių rajono savivaldybėje nemokamai dalinami konteineriai žaliųjų atliekų kompostavimui!

 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Telšių regione“, kurio metu Mažeikių rajono savivaldybės miesto individualių namų ūkių gyventojams bus dalinami konteineriai žaliųjų atliekų kompostavimui. Pagrindinis projekto tikslas – žaliųjų bei maisto atliekų individualaus kompostavimo skatinimas, kuris sumažins šių atliekų patekimą į bendrą komunalinių atliekų srautą.

„Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų“ (Mk 6, 34)

 

Eilinių metų XVI sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų kaip rūpestingą Ganytoją, kuris ne tik reikalauja iš savo mokinių vienų ar kitų gyvenimiško charakterio savybių, bet ir jautriai pastebi mokinių nuovargį ir išsekimą. Esame žmonės, kurie turime kūną ir sielą. Vienodai reikia nuolat atnaujinti sielos ir kūno jėgas, idant gyvenimo kelionė būtų kokybiška, darni ir pilna prasmės.

Skriaudė neblaivią globėją

 

Liepos 16 d., apie 22.30 val., Mažeikiuose, Naftininkų g., neblaivus (nustatytas 2,33 promilės girtumas) vyras, gimęs 1987 m., žodinio konflikto metu stumdė savo neblaivią (nustatytas 3,40 promilės girtumas) globėją, gimusią 1974 m., ją smaugė. Namuose buvo nepilnamečiai, gimę 2015 m. ir 2018 m., kurie perduoti kaimynei. Įtariamasis sulaikytas.

Išleistuvių išvakarėse apdovanoti geriausieji

 

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Penktadienį Mažeikių gimnazijos – Gabijos ir Merkelio Račkausko – bei Viekšnių gimnazija šventė išleistuves. Sedos Vytauto Mačernio bei Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijose atestatų įteikimo šventė vyko šeštadienį. Išleistuvių išvakarėse, ketvirtadienį, Mažeikių viešojoje bibliotekoje apdovanoti 2018 metų valstybinių egzaminų šimtukininkai. Jų šiemet 28.

Pikeliai šventė jubiliejų

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Liepos 7-ąją pikeliškiai šventė miestelio 450-ąją jubiliejinę sukaktį, o bendruomenei – 15 metų. Šventė pradėta riboženklio pašventinimu bei šv. Mišiomis už esamus ir buvusius Pikelių gyventojus ir tęsiama Šaulių aikštėje.

Siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės, jaunuolis nusikalto dvigubai

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Negana to, asmuo, pas kurį buvo rasta galimai narkotinių medžiagų, bandė papirkti policijos pareigūnus už neveikimą.

Po dūrio peiliu – į ligoninę

Liepos 6 d., apie 00.59 val., Mažeikiuose, Ventos g., viešoje vietoje, nenustatyti asmenys galimai peiliu įdūrė vyrui, gimusiam 1977 m., į pilvą. Įtariamieji pasišalino, jie nustatinėjami. Mažeikių ligoninėje nukentėjusiajam diagnozuota pilvo durtinė žaizda, hipovoleninis šokas, jis paguldytas į Reanimacijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Koreguotas miesto teritorijos planas

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Pirmadienį Savivaldybėje visuomenei pristatyti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai. Koreguojamas Mažeikių miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2009 m. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Tikslas – koreguoti (ar naujai integruoti) kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane.

Ypatingi Žemaičių Kalvarijos atlaidai

 

Šie metai ypatingi – minimas Lietuvos valstybingumo šimtmetis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejus, sukanka 30 metų, kai Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II buvo suteiktas Bazilikos titulas, į kurią atlaidams atvežtos palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos.

Tirkšliuose tradiciškai švęstos Petrinės

 

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Šeštadienį, birželio 29 dieną, Tirkšliuose vyko tradicinė Petrinių šventė. Ji pradėta Šv. Petro ir Povilo atlaidų šv. Mišiomis, kurias Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčioje aukojo Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dek. relig. m. mgr. kun. Narsutis Petrikas. Vėliau šventė vyko pušyne.

Kyšį siūlė keleivis

 

Liepos 1 d., apie 13.00 val., Mažeikiuose, Rasos g., neblaivus (nustatytas 2,33 promilės girtumas) 50-metis vyras vairavo automobilį „Hyundai“. Neblaivus (nustatytas 2,14 promilės girtumas) minėto automobilio keleivis, gimęs 1960 m., pasiūlė 20 eurų kyšį pareigūnui, siekdamas kad būtų paleistas automobilio „Hyundai“ vairuotojas.

„Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose“ (Mk 6,4)

 

Liepos antrojo sekmadienio Evangelija primena, su kokiais iššūkiais praeityje susidūrė pranašai, o šiandien neretai skaudi realybė lydi ir šių laikų misionierius, pamokslininkus bei geros žinios nešėjus. Saviškių atstūmimo pasakojime Jėzus sugrįžta į savo tėviškę, ir čia paaiškėja liūdna tiesa apie tėviškėnus: jiems Jėzaus asmenyje pažinti Dievo Sūnų didžiausias trukdis yra tai, kad jie per daug gerai žino apie Jo šeimą. Jiems Jėzus – tik dailidė, dailidės ir Marijos sūnus, čia gyvena jo broliai ir seserys, todėl tėviškėnams nekyla daugiau jokių klausimų, tik pavydo kutenimas: „Kas per išmintis jam suteikta, ir kas per stebuklai daromi jo rankomis?“ (Mk 6,2).

„Mažeikių šilumos tinklų“ investicijų planas – trejiems metams

 

Birželio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos daugumos pritarimu patvirtintas UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų planas, nes šiemet gruodžio 31 d. baigiasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios galiojimo laikas. Prieš šilumos bazinės kainos dedamosioms nustatymą privaloma pateikti Komisijai su Savivaldybės taryba suderintą šilumos bazinių kainų galiojimo laikotarpiui investicijų planą, kuriame būtų numatomi remonto darbai, kokios investicijos bus per šiuos trejus metus.

G. Paluckas: „Esame pavyzdys kitoms partijoms“

Mažeikiuose lankėsi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas. Svečias susitikime su žiniasklaidos atstovais apžvelgė Seimo pavasario plenarinėje sesijoje priimtus sprendimus, akcentavo galimas jų klaidas, kalbėjo apie partijos vidaus įvykius.

Powered by BaltiCode